اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی    بخش   شهرستان

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

 

مشخصات کامل خریدار 

 

 

منع انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی     بخش   شهرستان

 

مشخصات کامل فروشنده

خلاصه اظهارات

 

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

اینجانب    دو دانگ از پلاک ثبتی مرقوم را به مبلغ     ریال از جنابعالی خریداری نمودم مبلغ     ریال از ثمن پرداخت گردیده ، و تسویه مانده آن موکول به آماده شدن مدارک انتقال گردیده ، نظر بر اینکه حضرتعالی از تدارک مفاصل حساب های دارای و شهرداری از انتقال رسمی مورد معامله عملاً خودداری می نماید . از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به مدت 2 روز فرصت دارید ، اقدامات لازم را با حضور به دفتر خانه اسناد رسمی به جهت انتقال رسمی مورد معامله انجام دهید ،‌در غیر این صورت از طریق محاکم قضایی عدم امتناع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ