تعریف: عبارت از طرح دوستی بین زن و مردی که هر دو یا یکی از آنها دارای همسر شرعی و قانونی هستند، می‌باشد. همچنین دختر و پسری که هیچ گونه رابطه زوجیت بین آنها وجود نداشته باشد، در محل خلوت و دور از چشم دیگران به منظور ارضای هوسهای شهوانی رابطه برقرار نمایند.

شکوائیه:

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان

با سلام

احتراماً روز جاری متوجّه شدم دخترم که……………… سال دارد با شخصی به نام……………… در خیابان داخل اتومبیل شخصی و در حال حرکت می‌باشد وقتی دخترم پس از چند ساعت به خانه برگشت از او پرسیدم………….. کجا رفته بودید ابتدا منکر قضیه شد. سپس اقرار نمود که علی رغم میل باطنی……….. از او خواسته با وی دوست باشد و امروز به خانه خلوتی واقع در………………. رفته و ساعتی با همدیگر در حال خلوت بوده‌اند لذا با توجّه به مراتب فوق از……………… شکایت داشته و تقاضای تعقیب مشارالیه را دارم.

امضاء

نشانی شاکی:……………

نشانی متشاکی:…………..

 

مدارک مورد نیاز:

در این خصوص مستلزم شواهد- قرائن و مدارکی است که از شاکی ارائه می‌گردد.