تعریف: ترک انفاق عبارت است از خودداری و ندادن خرجی فرد به افرادی که تحت تکفل او می‌باشند. مثلا ندادن خرجی شوهر به همسر- پدر به فرزندانش- ولی قهری به نوه‌هایش.

شکوائیه:

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یا دادگاه بخش

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانبه……………….. فرزند…………. به موجب تصویر عقدنامه دائمی پیوست همسر شرعی و قانونی آقای…………… فرزند………….. می‌باشم هم اکنون از وی دو فرزند مشترک دارم حدود شش ماه است همسر دیگری انتخاب کرده و از حضور در منزل خودداری و از پرداخت خرجی روزمره به اینجانبه و فرزندان خردسال و مشترک امتناع نموده و می‌نماید. از آنجا که هیچ گونه درآمدی برای تامین معاش خود و فرزندانم ندارم تقاضای تعقیب کیفری نامبرده و التزام مشارالیه به پرداخت نفقه روزمره را دارم.

با تشکّر فراوان

نشانی شاکی:…………..

نشانی متشاکی:…………..

 

مدارک مورد نیاز عبارتند از:

١- برای زن نسبت به شوهر نکاحنامه یا عقدنامه

٢- برای فرزند نسبت به پدر شناسنامه

٣- برای نوه نسبت به ولی قهری قیم نامه یا مدارکی که ولایت ولی را اثبات نماید. ضمن اینکه در کلیه موارد دلایلی باید ارایه شود که ثابت کند که خرجی و نفقه‌ای از طرف شاکی پرداخت نشده است.