تعریف: هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری که متعلق به زن دیگری است قلمداد نماید مجازات می‌شود. مثلا کودکی در بیمارستان متولد شده وی توسط عوامل بیمارستان عمدا یا غیر عمد با طفل دیگری جابه‌جا شده است در اینجا والدین می‌توانند مدعی شوند راه‌های اثبات آن از طریق آزمایشات مربوطه و از طریق پزشکی قانونی امکان‌پذیر می‌باشد.

شکوائیه

 

دادستان محترم عمومی تهران یا شهرستان…………….

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند در مورخ 4/10/84 همسرم جهت وضع حمل در بیمارستان…………… بستری گردید و فرزند دختری به دنیا آورده است اما وی توسط عوامل بیمارستان با کودک پسری عوض و جابه‌جا شده است لذا تقاضای تعقیب قضیه و مشخص شدن وضعیت فرزندم را دارم.