تعریف: کیف قاپی عبارت است از ربودن کیف و یا هر چیز دیگری توسط سارقین حرفه‌ای که با استفاده از موتور سیکلت صورت می‌گیرد. مثلا فردی از بانک مبلغ هنگفتی پول گرفته سارقین او را تحت تعقیب قرار می‌دهند و در فرصت مناسب کیف یا بسته پول او را از دستش قاپیده، به سرعت محل را ترک می‌نماید. در اینجا لازم است صاحب مال مراتب را جهت شناسایی سارقین به دادستان محل وقوع حادثه اطلاع دهد.

شکوائیه:

 

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

احتراماً به استحضار می‌رساند روز جاری ساعت ١٠ صبح مبلغی پول از بانک ملی شعبه………….. واقع در خیابان……………… دریافت و آنها را در کیف سامسونت خود جاسازی نمودم. متاسفانه پس از خروج از بانک چند قدمی در خیابان حرکت کردم ناگهان دو نفر سوار بر موتور سیکلت هوندا که فاقد شماره بود کیف را از دست من ربوده و صحنه را ترک کردند. لذا بدینوسیله تقاضای شناسایی، تعقیب و مجازات سارقین را دارم.

با تشکّر فراوان

 

نشانی شاکی:

تلفن شاکی: