برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل کارفرما 

 

 

منع ادامه عملیات ساختمان و انجام آن طبق قرارداد

 

مشخصات کامل پیمانکار

خلاصه اظهارات

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

به موجب قرارداد مورخ    جنابعالی متعهد گردید که در ملک واقع در    تعداد 5 واحد آپارتمان دو خوابه طبق نقشه احداث کند که با ایجاد دو واحد در عملیات ساختمان تخلف نموده و ادامه آن موجب بروز خسارات بیشتر به اینجانب خواهد شد ، از طرف دیگر این ترتیب در بردارنده مخارج بیشتر می شود که به هیچ وجه مورد توافق طرفین نبوده است لذا از جنابعالی تقاضای منع ادامه عملیات ساختمانی (ایجاد 10 واحدی ) انجام تعهد خود طبق قرارداد را خواستارم و در صورت عدم انجام تعهد مطابق قرارداد ضرر ناشی از انجام تعهد مطابق قرارداد به عهده جنابعالی بوده ،‌و در صورت ادامه عملیات ساختمانی به صورت غیر قانونی موارد از طریق محاکم قضایی پیگیری خواهد شد .

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

       

 

خلاصه جواب