خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت بر جلوگیری از صدور سند مالکیت مبتنی بر رأی کمیسیون ماده 14 قانون زمین شهری

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- نظریه کمیسیون ماده 12 زمین شهری 2- نقشه‌های هوایی سنوات 35 لغایت 58

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب کپی مصدق سند مالکیت شماره….. پلاک/ پلاک‌های ثبتی شماره…….. به مساحت…… واقع در………. در مالکیت قانونی و رسمی اینجانب بوده و املاک مذکور طی سالیان متمادی تحت کشت و زرع بوده و به دلیل واقع شدن در محدوده شهر و بر اثر عوامل جوی عملیات کشاورزی در آن متوقف شده و کمیسیون ماده 12 بدون توجّه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی آن را موات اعلام نموده. از آنجایی که با توجّه به تعریف زمین موات پلاک‌های مورد ترافع خارج از شمول تعریف مزبور می‌باشد فلذا با توجّه به ضرورت فوری جلوگیری از صدور اسناد مالکیت به نام غیر و لزوم رسیدگی به ادعای وجود سوابق احیاء و عمران در پلاک ثبتی مذکور وفق ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 قانون مذکور ظرف مدت قانونی تقدیم خواهد شد. حسب ماده 320 قانون یاد شده اجرای قرار قبل از ابلاغ مورد تقاضاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک مورد نیاز: 1- تصویر مصدق نظریه کمیسیون ماده 12 زمین شهری 2- نقشه‌های هوایی سنوات 35-58 3- مدارک لازم دیگر