بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۵۹ مطلب با موضوع «آشنای با اصطلاحات حقوقی» ثبت شده است

معانی اصطلاحات حقوقی

اعیان:منظور از اعیان ساختمانی است که دارای کاربردی های مسکونی ؛اداری ؛ تجاری و غیره باشد
اجرت المثل: گاهی در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آنها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجرت المثل اموال می گویند.
محکوم به: آنچه در مورد آن حکم داده شده است
محکوم له: کسی که حکم به سود او صادر شده است
لازم الایفا: لازم الایفا به این معنی است که باید به آن عهد عمل شود
مستحدثات:به معنی بناهای نو است
دادورز: مامور اجرا یا دادورز زیر نظر مدیر اجرا؛ رای دادگاه را اجرا می کند بنابراین عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور به عهده مامور اجرا است.
تصرف عدوانی : اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر ؛ زمین یا ملک آن را تصرف کند این عمل وی تصرف عدوانی نامیده می شود.به عبارتی تصرف عدوانی عبارتست از این که کسی به جبر و تعدی ؛ مال مورد تصرف کسی را از ذست او درآورد.
خلع ید: خلع ید علاوه بر معنای لغتی دارای معنا و مفهوم قانونی نیز می باشد.از لحاظ قانونی خلع ید به دعوایی گفته می شود که در آن مالک یک مال غیر منقول همچون خانه؛ مغازه یا زمین به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود آن دعوا را اقامه کرده ؛ و از دادگاه میخواهد که روند تصرف غیر مجاز فرد متصرف را پایان ببخشند و ملکش را به او برگرداند.
دادگاه بدوی: دادگاه هایی که در اولین مرحله ؛ پرونده به آنها ارجاع شده و منجر به صدور حکم می شود دادگاه بدوی نام دارد.
محکوم علیه: به شخصی کهحکم دادگاه بر علیه او صادر شده باشد محکوم علیه می گویند.
دادرسی دو مرحله ای: چنانچه رسیدگی پرونده در دادگاه بر اساس مقررات در ۲ مرحله بدوی و تجدید نظر مقدور باشد دادرسی دو مرحله ای خواهد داشت.
حکم و قرار : اگر رای مراجع به ماهیت دعوی باشد و باعث رفع و قطع اختلاف شود حکم نامیده می شود و اگر تصمیم دادگاه دادگاه به قطع خصومت منجر نشود و قاطع دعوی نباشد به آن قرار می گویند
واخواهی : اعتراض به رای غیابی صادره از دادگاه را واخواهی می نامند
اعاده دادرسی: شیوه ای خاص و ویژه از شکایت نسبت به رای دادگاه است که منجر به بازگشت مجدد پرونده به دادگاه و رسیدگی دوباره به آن می گردد.
فرجام خواهی: اعتراض به ارا صادر شده از دادگاه های بدوی یا تجدید نظر که در موارد خاص در دیوان عالی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
تجدید نظر خواهی: مرحله دوم رسیدگی به پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی است که در نتیجه اعتراض به ارای صادره از مرحله بدوی صورت می پذیرد
اعتراض ثالث: چنانچه در طی فرآیند دادرسی حکمی صادر شود که به حقوق شخص ثالث که در جریان دعوی دخالت نداشته لطمه ای وارد شود؛ شخص ثالث حق اعتراضی به رای صادره را خواهد داشت
رای قطعی: حکمی است که امکان تغییر در مفاد آن وجود نداشته باشد به عبارتی شکایت از رای به صورت واخواهی یا تجدید نظر خواهی مقدور نباشد.
عندالمطالبه: یعنی هر زمانی که مطالبه شود باید پرداخت گردد.
عندالاستطاعه: یعنی در صورت داشتن تمکن مالی باید پرداخت گردد
مثتثنیات دین: مواردی از اموال فرد بدهکار که قابل توقیف توسط طلبکاران نیست و برای گذراندن معمول زندگی فرد لازم است.
سند رسمی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.
اموال منقول: اموالی که امکان نقل و انتقال آنان وجود دارد بدون اینکه به مال یا مکان قرار گرفتن آن خسارتی وارد شود.
اموال غیر منقول: اموالی که جابجایی آنها بدون ورود خسارت به آن مال یا مکان قرار گیری آنها ممکن نباشد مانند خانه یا اجر های بکار رفته در ساختنیک دیوار
ذی نفع : شخصی است که تعهد مندرج در سند باید به نفع اجرا شود
اسناد لازم الاجرا: براساس قانون ؛ مفاد آن سند می بایست انجام شود و در صورت امتناع از اجرای آن پیگرد قانونی خواهد داشت
سند رسمی: براساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند؛ هر نوشته ای است که در زمان طرح دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
اموال منقول: اموالی که امکان نقل و انتقال آنان وجود دارد بدون اینکه به مال یا مکان قرار گرفتن آن خسارتی وارد شود
حق السعی : کلیه دریافتی های قانونی کارگر طبق قانون کار اعم از حقوق ؛ هزینه ایاب و ذهاب ؛ هزینه مسکن؛ پاداش و سایر مزایا طبق قرارداد کار را حق السعی می گویند.
عسر و حرج: به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای فرد با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نظام اقتصادی چیست؟

نظام اقتصادی از دیدگاه قانون و به خصوص در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، تعریف نشده است. برای فهمیدن چیستی یک نظام اقتصادی که ممکن است مورد اخلال قرار گیرده؛ باید ابتدا به ساکن آن را تعریف کرد. یک سیستم اقتصادی یا همان نظام اقتصادی، یک سیستم تولید، تخصیص منابع و توزیع کالاها و خدمات در یک جامعه یا یک منطقه جغرافیایی معین است. این تعریف شامل ترکیبی از نهادها، آژانسها، اشخاص مختلف، فرایندهای تصمیم گیری و الگوهای مصرف است که ساختار اقتصادی یک جامعه خاص را تشکیل می دهد.

نکته ی قابل توجه آن است که نظام اقتصادی در علم اقتصاد در همه جای دنیا تعریفی ثابت دارد. به بیان دیگر، تعریف نظام اقتصادی مگر در موارد بسیار جزئی و بر خلاف مفاهیم قانونی، ارتباطی با مذهب و دین و فرهنگ و دیگر موارد این چنینی ندارد.

۱۵ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اخلال یعنی چه؟

 واژه اخلال یک واژه عربی و از ریشه خلل به معنای آشوب، بهم زدن، دستبری، کارشکنی کردن است که در فارسی نیز استفاده می شود. به نظر می رسد که در قانون نیز واژه اخلال به همین معنا به کار رفته است و منظور میتواند از معنای کوچک خلل وارد کردن باشد تا بزرگی معنای آشوب.

۱۵ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مفهوم افزایش خواسته

در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. قانون آیین دادرسی مدنی ما نیز در ماده ۹۸ چنین اجازه ای را صادر کرده است. یکی از مواردی که در این جهت برای خواهان معمول است، افزایش خواسته دعوا می باشد.

همیشه این امکان وجود دارد که در زمان تقدیم دادخواست، خواهان به دلایلی نخواسته یا نتوانسته باشد همه خواسته های موردنظر خود را مطرح نماید و یا اینکه بعد از اقامه دعوی، اوضاع و احوال جدید حاصل شده که قبلاً وجود نداشته یا اگر وجود داشته، مدعی بعد از تقدیم دادخواست به آن متوجه شده است. در چنین مواردی، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده که به جای اقامه دعوای مستقل دیگری، در همان پرونده، خواسته های جدید را به خواسته اولیه اضافه نماید. در واقع چنین حقی را دادگاه به خواهان داده است تا از طرح دعاوی متعدد در یک موضوع جلوگیری شود و در مقابل حق خواهان نیز پایمال نشود. افزایش خواسته افزودن به خواسته اولیه ای است که خواهان در ابتدا آن را تقاضا نموده است.

افزایش خواسته در مقابل کاهش آن قرار دارد. کاهش خواسته نیز به معنای کم کردن از خواسته ی اولیه دادرسی می باشد. از لحاظ ماهیت کاهش خواسته ادعا نمی باشد و آن را استرداد جزئی خواسته یا دعوی می توان تعبیر نمود.

۱۵ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تعریف خواسته

تعیین خواسته و بهای آن از شرایط دادخواست است. تقدیم دادخواست به هدف خاصی صورت می گیرد؛ خواهان ضرر و زیان می خواهد، اجرای شرطی قراردادی را درخواست می نماید، اعلام بطلان ازدواجی را تقاضا می کند، اعلام نسبی را می خواهد، خلع ید از ملک یا رفع تصرف عدوانی از آن را هدف قرار داده است، تنفیذ سند، قرارداد یا اعلام بی اعتباری آن را می خواهد، منع یا الزام خوانده به انجام عملی را درخواست می کند، تحویل مال منقول و یا ادای دینی را تقاضا می کند و… با این تفاسیر، خواسته، جوهره اصلی دادرسی می باشد.

به این مفهوم که آنچه خواهان را وادار می کند که در دادگاه حاضر شود و دادخواست تنظیم کند وجود حقی است که  خواهان ادعای نقض آن را توسط خوانده دارد. به این ترتیب خواسته، گستره و هدف دادرسی را مشخص کرده و می تواند مالی مانند پول یا یک واحد مسکونی باشد یا غیر مالی مانند الزام به تمکین یا انجام عملی باشد.

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در بند سوم این موضوع را آورده که: «تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد». پس از آن ماده ۵۳ همین قانون عدم ذکر خواسته را مانع به جریان افتادن دادخواست دانسته است. بنابراین خواسته جوهره یک دادرسی و تا آن وجود نداشته باشد، دادرسی مفهومی نمی یابد.

۱۵ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اقرار یا اعتراف

اقرار به معنای آن است که شوهر در حضور قاضی و یا مامور نیروی انتظامی اعتراف به ایراد ضرب و شتم همسر خود کرده و سپس اقرار را به صورت کتبی درآورده و زیر آن را امضا می‌کند.

۱۴ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تحریر ترکه یعنی چه؟

منظور از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

۱۱ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اصطلاح حجر در قانون

اصطلاحات حقوقی در قانون بسیار گسترده و متنوع می باشند که برخی از افراد ممکن است تا به حال اسم برخی از این اصطلاحات را نشنیده باشند؛ که یکی از این ناشناخته ترین اصطلاحات حقوقی در قانون اصطلاح حجر می تواند باشد. حجر در لغت به معنای منع کردن می باشد.

حجر تقسیم بندی های مختلفی دارد:

  • حجر عام و حجر خاص
  • حجر حمایتی و حجر سوء ظن
  • حجر قانونی و حجر قضایی
  • حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر نقص اراده
  • حجر در امور مالی و حجر غیر مالی

حجر عبارت است از افرادی که به دلیل نداشتن برخی صلاحیت ها، حق معینی در قبال برخی از اعمال ندارند و به کسی که که دارای حجر بوده محجور گفته می شود. از جمله افراد محجور می توان به افراد زیر سن قانونی که به آن در اصطلاحات حقوقی صغر گفته می شود، اشاره کرد.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اصطلاح تفریط در قانون

از دیگر اصطلاحات حقوقی در قانون که در بیشتر کتاب ها و رسانه ها آن را شنیده اید می توان به تفریط اشاره کرد. تفریط از دیگر اصطلاحات حقوقی در قانون بوده که به معنی کوتاهی در انجام امری می باشد. در تفریط فرد یا افرادی در انجام تعهدات قانونی و یا عرفی خود کاستی ها و سستی هایی را انجام می دهد که به دنبال آن خسارت و یا آسیبی به افراد دیگر وارد می شود که به موجب این خسارت وارد شده بایستی مجازات شده و ترک عمل نماید.

از اصطلاح تفریط بیشتر در بین روابط های موجر و مستاجر استفاده می کنند که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به ماده ۵۶ قانون مدنی مراجعه فرمایید. طبق این ماده فردی که در اعمال خود تفریط کرده است با در نظر گرفتن شرایط و محترم شمردن آن بایستی هزینه ای را پرداخت نموده و اعمال ناپسند صورت گرفته را تکرار نکند.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اصطلاح تعدی در قانون

اصطلاح تعدی از مهم ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد که معنا و مفهوم آن با اصطلاح تفریط در متضاد می باشد. اصطلاحات تعدی و تفریط از بحث برانگیز ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد که در ادامه و در بخش بعدی به توضیح هر یک از این اصطلاحات حقوقی در قانون خواهیم پرداخت.

تعدی به معنای تجاوز کردن از حد مشخص شده در اموال و حق دیگری است. به معنای دیگر تعدی همان عبور کردن از خطوط مشخص و قرمز افراد دیگر که هم در عرف جامعه وجه خوبی ندارد و هم از نظر قانون جرم و گناه محسوب می شود. تعدی در لغت به معنای زیاده روی کردن می باشد و امروزه بسیاری از افراد در حقوق یکدیگر تعدی و تفریط می کنند و این دو عامل از اصلی ترین عوامل برهم زدن آرامش جامعه بوده که اطمینان و اعتماد را از جامعه بشری سلب نموده است.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اصطلاح کیفر خواست در قانون

از رایج ترین اصطلاحات حقوقی در قانون مدنی می توان به اصطلاح کیفر خواست اشاره کنیم. کیفر خواست به معنای صدور حکم برای اعمال مجازات که توسط دادستان به شکل نامه و تقاضای کتبی نوشته می شود. در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تمام شرایط و اصول درخواست کیفری توضیحاتی داده شده است که شما می توانید برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مطالعه فرمایید. در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کیفر خواست شفاهی نیز نام برده شده است که فلسفه آن سرعت بخشیدن به رسیدگی دادگاه می باشد.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اصطلاح مجرم در قانون

همانگونه که اشاره شد مجرم یکی دیگر از اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد. تفاوت آشکار اصطلاح مجرم با اصطلاح متهم در این است که جرم انجام شده توسط فرد متهم در دادگاه ثابت و علنی شده باشد. برای مجرم و افرادی که جرمی را انجام داده اند طبق قوانین و نظر قضات مجازاتی را در نظر گرفته اند. افرادی که مجرم نامیده می شوند بعد از صدور رای توسط دادگاه محکوم نامیده می شوند و ممکن است افراد به دلایل گناهان زیادی به عنوان مجرم شناخته شوند. اصطلاح هر متهمی مجرم نیست می تواند تفاوت بین این دو واژه را به خوبی بیان کند.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اصطلاح متهم در قانون

از بیشترین و پر کاربرد ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می توان به اصطلاح های متهم و مجرم اشاره کرد؛ که در این بخش و بخش بعدی در مورد تفاوت و تعریف هر یک از این دو اصطلاحات حقوقی در قانون توضیحاتی داده خواهد شد. متهم به کسی گفته می شود که جرمی را به او نسبت می دهند و هنوز صحت انجام جرم توسط فرد مذکور اثبات نشده باشد. افراد متهم ممکن است در برخی موارد مورد بازداشت قرار گرفته و در حبس به سر ببرند تا نتیجه تحقیقات آشکار شود. متهم به عنوان کننده و فاعل کاری شناخته می شود که آن کار جرم می باشد.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اصطلاحات حقوقی در قانون

اصطلاحات حقوقی در قانون دارای تعداد بسیار زیادی می باشد. افرادی که در رشته و زمینه حقوق فعالیت دارند با همه این اصطلاحات حقوقی در قانون آشنایی دارند؛ که البته عموم افراد نیز می توانند با مطالعه کتاب های حقوقی و قانون مدنی کشور، با اصطلاحات حقوقی در قانون آشنا شوند. شما می توانید معانی و مفهوم اصطلاحات حقوقی در قانون را به صورت دقیق از قانون مدنی کشور بررسی کنید. در ادامه مطالب در مورد برخی از پرکاربردترین اصطلاحات حقوقی در قانون صحبت خواهیم کرد.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تعریف کاملی از لغات حقوقی مهم و کاربردی حقوق کار و مفاهیم آن ها

کارگاه

محلی است که شاغل در آن کار می کند.

کارگاه مشمول قانون کار

کارگاهی است که حداقل یک کارگر مشمول قانون کار دارد.

کارگاه غیر مشمول قانون کار

به کارگاه خانوادگی یا کارگاهی اطلاق می شود که کارگران غیر مشمول قانون کار در آن مشغول به کار می باشند.

کارگاه خانوادگی

کارگاهی که در آن انجام کار منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول صورت می پذیرد.

کارگر

مزد و حقوق بگیری است که به درخواست کارفرما کار می کند و شامل مشمول قانون کار و غیر مشمول قانون کار می باشد.

کارگر مشمول قانون کار

کارگری است که مشمول مقررات استخدامی خاص نبوده یا به موجب قانون از شمول قانون کار خارج نشده است.

کارگر غیر مشمول قانون کار

کارگری است که مشمول قانون کار نبوده، بلکه مشمول قانون یا آئین نامه استخدامی خاصی بوده یا به موجب قانون از شمول قانون کار خارج شده است.

کارگر نوجوان

کارگری که سن او بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد.

کارآموز مشمول قانون کار

کارآموزی که در کارگاه مشمول قانون کار به کارآموزی توام با کار اشتغال داشته و مزد دریافت می دارد.

کار تابع

کاری است که کارگر موضوع تعهد خود را شخصا (بالمباشره) و تحت تبعیت حقوقی (دستوری) و تبعیت اقتصادی (مزدی) از کارفرما انجام می دهد.

تبعیت حقوقی( دستوری)

عبارتست از اینکه کارگر به درخواست و تحت نظامات و دستورات کارفرما کار انجام می دهد.

تبعیت اقتصادی(مزدی)

عبارتست از اینکه کارگر در مقابل کار انجام شده مزدی را از کارفرما دریافت می نماید و زندگی اقتصادی وی از این طریق تامین می شود.

شخصی بودن کار

عبارتست از حالتی که کارگر می بایست شخصا موضوع تعهد خود (کار) را انجام داده و امکان انجام آن از طریق دیگری را ندارد.

قراردادکار

قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در مقابل دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

مزد

عبارت است از وجوه نقدی و غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

حداقل مزد

به میزان مبلغی اطلاق می شود که همه ساله توسط شورایعالی کار بر اساس مفاد قانون کار تعیین و ابلاغ می گردد و کارفرمایان مجاز به پرداخت مبلغ کمتر از آن نیستند.

حقوق

مزدی است که به صورت ماهیانه پرداخت می شود.

حق السعی

به مجموع مزد و مزایای نقدی و غیر نقدی که کارگر دریافت می دارد، اطلاق می شود.

مزایای نقدی

مزایایی است که به وجه رایج کشور به کارگر پرداخت می شود.

مزایای غیر نقدی

مزایایی است که به صورت کالا به کارگر داده می شود

حق سنوات

مبلغی است که در هنگام انحلال قراردادکار (قطع رابطه کارگر و کارفرما ) در موارد پیش بینی شده در قانون کار به کلیه کارگران به نسبت سابقه کار ایشان و بر اساس آخرین دستمزد از سوی کارفرما پرداخت می شود.

تفاوت مزد

به میزان تفاوت حقوق دریافتی با حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار اطلاق می شود.

حقوق معوقه

به کلیه مطالبات به تعویق افتاده کارگر اطلاق می شود.

بن کارگری

یکی از مزایای انگیزشی – رفاهی است که به موجب مصوبات شورای عالی کار برقرار می شود که به صورت نقدی و غیر نقدی به صورت ماهانه به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می شود.

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

یکی از مزایای انگیزشی – رفاهی است که به موجب مصوبات شورای عالی کار برقرار می شود که به صورت نقدی یا غیر نقدی به صورت ماهانه به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می شود.

۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۹:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تصرف عدوانی

تصرفی است که بدون رضایت مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.در معنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارت است از خارج شدن مال از استیلا و تصرف مالک آن مال بدون رضایت اش.

۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۹:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تصدیق انحصار وراثت

گواهی است که به موجب آن ورثه متوفی از دادگاه در خواست صدور آن را می کنند تا وراث متوفی به عدد واشخاص معین ومعلوم شود به این گواهی،گواهی حصر وراثت نیز گفته می شود.

۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۹:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تسلیط

برابر این اصل هر کس حق هر گونه تصرف که مخالف شرع نباشد، دارد از این رو هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف وانتفاعی دارد مگر آنکه قانون استثنا کرده باشد. برای هر کس حق ساخت وساز در ملک شخصی اش دارد ولی برابر مقررات شهرداری نمی تواند بیش از چند طبقه معین شده درضوابط وآیین نامه های مربوط اقدام به ساخت آپارتمان نماید.

۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تسبیت

ضرر زدن به مال غیر که منشاء ضرر بوسیله خود مرتکب به هدف هدایت نشده ولی بر اثر تقصیر یا بی مبادلاتی و غفلت و عدم احتیاط او ضرری متوجه دیگری می شود مانند آنکه گوسفندان بواسطه عدم مراقبت به مزرعه گندم دیگری رفته و چرای آنها موجب ضرر به کشاورز گردد. یا زنجیر سگ را محکم نبندند و سگ به عابرین حمله کند.

۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۹:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اصطلاحات_حقوقی_به_همراه_معانى_آن

 انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.

مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

مجازات_ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی

تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.

جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

اخذ_به_السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.

استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.


معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد

سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص_حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

شخص_حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

شخص_طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

صداق: مهر.

صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

عطف_قانون_به_ما_سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

عین: اشیاء مادی مستقل.

غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر_منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه_عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

۲۷ تیر ۹۸ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر