بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۲۸۲ مطلب با موضوع «انواع طرح شکایات» ثبت شده است

شکوائیه بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به وضع حمل قبل از موعد طبیعی

موضوع: بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به وضع حمل قبل از موعد طبیعی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه در یوم جاری مورخ …/…/۱۳۹۶ در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با اینجانبه تصادف نموده و منجر به وضع حمل قبل از موعد طبیعی اینجانبه گردیده است. لازم به ذکر است که پس از رخ دادن حادثه بلافاصله افسر کاردان فنی راهنمایی و رانندگی ترسیم کروکی نموده و مشارالیه را مقصر حادثه اعلام نموده است. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکیه

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

متن خام نمونه شکایت نامه (شکوائیه) جعل مهر

موضوع: جعل مهر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه با ارائه یک فقره قبض تلفن همراه که پشت قبض مذکور دارای مهر بانک … بوده مدعی پرداخت قبض تلفن همراه شده است؛ لیکن با بررسی مشخص گردید، مهر ذکر شده جعلی بوده و هیچ انطباقی با مهر بانک ندارد. حال با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکواییه افترا توسط شوهر

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه به موجب عقدنامه شماره ……….. مورخ …….. در دفترخانه شماره ………. شهرستان ………. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. پس از گذشت مدت ….. ماه/سال از زندگی مشترک ایشان سر به ناسازگاری گذاشته و دارای سوءرفتار و سوء معاشرت با بنده می باشند. اینجانب به دلیل صبر و بردباری سکوت نمودم. اما در رفتارهای ایشان تغییری ایجاد نشد و چندین بار بنده را مورد آزار و اذیت قرار دادند و مدتی است که به اینجانب عنوان مجرمانه ……. را نسبت داده اند و بنده نیز به دلیل رفتارهای ناشایست ایشان به مدت ….. روز است که در منزل پدرم زندگی می کنم. ایشان همچنین در محل زندگی پدرم حضور یافته و با وقاحت به من تهمت و افترای ………. زده اند که باعث بی آبرویی بنده شده است و چند نفر از اهالی محل نیز شاهد رفتارهای ایشان بوده اند که حاضر به شهادت می باشند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و ….. می باشد و با استناد به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات متهم را استدعا دارم.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکواییه افترا نسبت به طرح اتهام در دادسرا

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با طرح شکواییه ای از جانب مشتکی عنه در دادسرا …… شعبه ……. به شماره پرونده ……….. به اتهامات ………… متهم شدم. از آن جایی که اتهامات مشتکی عنه نسبت به بنده واهی بوده و از اثبات آن عاجزمانده اند، قرار منع تعقیب به نفع اینجانب صادر گردید. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل تصویر مصدق قرار صادره از دادسرا به شماره ……… مورخ ………. و محتوای پرونده ………… و همچنین به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام افترا استدعا دارم.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکواییه فریب در ازدواج

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …….. مورخ …… دفترخانه شماره ……. شهرستان …….. با خوانده عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. ایشان قبل از ازدواج و در زمان خواستگاری و نامزدی خود را دارای شغل ……….، درآمد ……… و تحصیلات ………. معرفی کردند. پس از عقد و آشنایی بیش تر با مشتکی عنه متوجه شدم که بنده را فریب داده اند و نه تنها دارای آن شغل، درآمد و تحصیلات نیستند بلکه در وضعیت بسیار بدی از نظر شغلی، درآمدی و اجتماعی قرار دارند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، تصویر مصدق عقدنامه شماره ……. مورخ ………. و … می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام فریب در ازدواج استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت های وارده به اینجانب که مبلغ …… است، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکواییه لواط به عنف

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ولی آقای ….. به نشانی ……….. می باشم. مشتکی عنه، آقای ….. در تاریخ …. مرتکب لواط به عنف نسبت به فرزندم شده است. توضیح اینکه در تاریخ …. در ساعت ….. فرزند بنده در کوچه با دوستانش مشغول دوچرخه سواری بوده که مشتکی عنه برای حمل وسیله ای در حیاط خانه اش از او کمک می خواهد. به گفته فرزندم مشتکی عنه با بیان اینکه در خانه وسیله دیگری برای حمل دارد فرزندم را به داخل خانه برده است. پس از اینکه فرزندم وارد خانه شده است مشتکی عنه، ایشان را به عنف مورد تجاوز قرار داده و علی رغم اینکه مقعد ایشان دچار خونریزی شده به طور وحشیانه به عمل قبیح خود ادامه داده است. آقایان ….. و ….. که از همسایگان مشتکی عنه می باشند، صدای گریه ها و التماس های فرزندم را می شنوند و با پلیس تماس می گیرند. پس از حضور پلیس در محل و معاینه فرزند اینجانب وقوع لواط توسط مشتکی عنه محرز می شود. لذا با توجه به شرح موضوع و با توجه به ادله اینجانب که شامل گزارش پلیس، شهادت شهود و … می باشد و با استناد به ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام لواط با عنف استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ  …… است، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را استدعا دارم.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکواییه مزاحمت از حق

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مالک شش دانگ از قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی ….. به نشانی ……… به مساحت ……. متر مربع طبق مدارک موجود می باشم. مشتکی عنه  در تاریخ ……. با اطلاع از اینکه این ملک متعلق به بنده می باشد و به طور عمدی، با اقداماتی شامل ………………… مزاحم بنده در استفاده از ملک شده اند. اینجانب با مراجعات بسیار و تذکرات مکرر خواستار رفع مزاحمت ایشان شدم که هیچ نتیجه ای در پی نداشته و ایشان همچنان به مزاحمت خود ادامه می دهند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، استشهادیه و…. می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام مزاحمت و رفع مزاحمت را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ …. ریال می باشد، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکوائیه کلاهبرداری از طریق مطالبه مجدد وجه

موضوع: کلاهبرداری از طریق مطالبه مجدد وجه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه به‌موجب سند رسمی شماره … مبلغ … ریال به اینجانب قرض داده و وجه مذکور را طی چک شماره … مورخ … بانک … از بنده دریافت داشته است. مع­ذالک از طریق صدور اجرائیه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقیف اموال اینجانب اقدام نموده است. حال وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

۱۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکایت جعل مهر

موضوع: جعل مهر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه با ارائه یک فقره قبض تلفن همراه که پشت قبض مذکور دارای مهر بانک … بوده مدعی پرداخت قبض تلفن همراه شده است؛ لیکن با بررسی مشخص گردید، مهر ذکر شده جعلی بوده و هیچ انطباقی با مهر بانک ندارد. حال با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

 

۱۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکوائیه سوءاستفاده از سفید امضاء

موضوع: سوءاستفاده از سفید امضاء

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ اینجانب بازیکن تیم … در یکی از بازی‌های دوستانه در ورزشگاه آزادی به یکی از هوادارانم امضای یادگاری داده بودم حال مشتکی‌عنه با نوشتن مطالب تعهدآور بر روی ورقه امضاء شده اینجانب را به ارزش … ریال بدهکار قلمداد نموده است. بناء علی‌هذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

۱۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکوائیه تهدید به افشای سر

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: تهدید به افشای سر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه که وکیل اینجانبه در پرونده کلاسه … با موضوع طلاق بوده است به جهت عدم توانایی پرداخت حق‌الوکاله نامبرده، مرا تهدید به افشای سر نموده است. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکیه

۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکواییه فروش مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب … به وکالت از شاکی پرونده، شکایت خود را تحت عنوان مجرمانه فروش مال غیر معروض میدارم:

مطابق با مبایعه نامه مورخ … تنظیم شده فی ما بین طرفین دعوا، مشتکی عنه … خود را مالک یک دستگاه آپارتمان واقع در … معرفی نموده است. ثمن معامله مبلغ … ریال بوده است که مشتکی عنه با استفاده از سادگی و عدم اطلاع موکل، بدون نشان دادن مدارک مالکیت ملک به ایشان، با توسل به وسایل متقلبانه، موفق به اخذ مبلغ … ریال از موکل گردیده اند که … ریال آن به موجب یک فقره چک به شماره … به مشتکی عنه پرداخت گردیده و … ریال دیگر نیز در همان روز به ایشان پرداخت شده است و … ریال دیگر نیز در چند مرحله به ایشان پرداخت شده است.

بر مبنای مبایعه نامه مذکور طرفین توافق می کنند که در تاریخ … با حضور در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی تهران، ضمن انتقال سند، الباقی مبلغ به فروشنده پرداخت گردد. بعد از گذشت مدت مذکور و عدم حضور فروشنده در دفترخانه با پیگیری های موکل و مراجعه به ملک، مشخص می گردد که مشتکی عنه مالک ملک مذکور نبوده و در آنجا مستاجر بوده است و اقدام به فروش مال غیر نموده است. موکل جهت اثبات ادعای خود حاضر به معرفی شهود به محضر محترم دادگاه می باشد.

فلذا مطابق با ماده1قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس ,ارتشاء وکلاهبرداری تعقیب و مجازات متهم مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکواییه خیانت در امانت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانبان به وکالت از شاکی محترم شکایت خود را تحت عنوان مجرمانه خیانت در امانت تقدیم میداریم:

در تاریخ … قراردادی من باب فروش تعداد ١٠٠ سهم از سهم الشرکه متعلق به شرکت … میان شاکی و مشتکی عنه منعقد می گردد و در بند ٩ قرارداد مذکور قید میشود که مسئولیت پرداخت بیمه، مالیات، عوارض و سایر کسور قانونی بر عهده مشتکی عنه تا تاریخ … می باشد.

اما متاسفانه مشتکی عنه محترم بدون رعایت مفاد قرارداد و بدون پرداخت موارد مذکور، اقدام به وصول چک های متعلق به موکل در شعبه …دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید … نموده و زین رو در امانتی که به ایشان سپرده شده بوده است خیانت نموده و ضرر هنگفتی را متوجه موکل نموده اند فلذا مطابق با توضیحات داده شده تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی من باب احقاق حقوق موکل مورد استدعاست.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکواییه سرقت اموال از منزل

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … بعنوان شاکی پرونده شکایت خود را تحت عنوان مجرمانه سرقت اموال به شرح ذیل تقدیم میدارم:

در تاریخ … یک نفر با هویت … در ساعت … در زمانی که اینجانب و خانواده ام در منزل نبوده ایم، به محل سکونت اینجانب به آدرس … مراجعه کرده و در نبود اینجانب قفل درب را شکسته و وارد منزل شده است و اقدام به سرقت اموال با ارزش اینجانب که شامل طلا و پول بوده، نموده است. در زمانی که نامبرده قصد خروج از منزل بنده را داشته اند، خوشبختانه یکی از همسایگان وارد ساختمان شده و با دیدن ایشان، سارق اقدام به فرار نموده که توسط همسایگان دستگیر شده و با پلیس ١١٠ تماس گرفته شده است.

حال با عنایت به شرح ماوقع و ادله اینجانب، ۱) …، ۲) … و …، و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی­ عنه مصداق بارز ماده ی ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام شروع به جرم و نیز تحقق جرم (سرقت) را استدعا دارم.

از بذل توجه و مساعدت جنابعالی کمال قدردانی را دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکواییه فحاشی و توهین

موضوع جرم:فحاشی وتوهین

محل وقوع جرم: …

تاریخ وقوع جرم: …

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … شکایت خود را تحت عناوین مجرمانه فحاشی و توهین بر علیه مشتکی عنه تقدیم می دارم:

اینجانب با مشتکی عنه به علت موضوع … دچار اختلافاتی گشته ایم که چندین مرتبه به دعوا و بحث منجر شده است. ایشان در تاریخ … به منزل اینجانب مراجعه نموده و شروع به فحاشی و توهین با استفاده از الفاظ رکیک نسبت به بنده و خانواده ام نموده اند و باعث هتک حرمت و برهم زدن آسایش و آرامش بنده و خانواده ام شده اند.

چند نفر از اهالی محل شاهد این قضیه بوده اند و حاضر به شهادت نیز می باشند.

لذا با توجه به شرح شکواییه و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و … می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام توهین و فحاشی استدعا دارم.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی

موضوع شکایت:

ضرب و جرح عمدی

 مدارک و مستندات:

۲۶ فروردين ۰۰ ، ۱۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه شکواییه سرقت از حساب بانکی و نحوه تنظیم آن

گفته شد که سرقت از حساب بانکی چه به صورت اینترنتی یا فیزیکی جرم است و مجازات دارد . حال برای فهم بهتر نحوه تنظیم این شکواییه یک نمونه از متن آن را در این جا بیان می کنیم :

شاکی : فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

مشتکی عنهم .. فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

 اگر مشتکی عنه یا سارق را نمی شناسید در جای مشخصات مشتکی عنه بنویسید نا مشخص . اگر دارای وکیل هستید در قسمت وکیل شاکی مشخصات او را می نویسید، در غیر این صورت نیازی به پر کردن این قسمت نخواهد بود .

وکیل شاکی: فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

محل وقوع جرم .. تاریخ وقوع جرم ..

ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه ای …………

با سلام

احترامااینجانب به استحضار می رساند :

مشتکی عنهم با نفوذ غیر مجاز و بدون اجازه و رضایت به حساب بانکی بنده دسترسی پیدا کرده و اقدام به ربودن مقداری .. وجه نقد نموده است . لذا تقاضای تعقیب کیفری و مجازات نامبرده مورد استدعا می باشد . مدارک و مستندات به پیوست تقدیم شده است .

مدارک و مستندات هر آن چیزی هستنتد که می توانند ادعای شما را در دادگاه یه اثبات برسانند و شما را پیروز در دعوا کنند که یکی از آن ها همان پیرینت حساب بانکی مورد سرقت است .

 اگر سرقت صورت گرفته اینترنی نباشد، همین متن را در شکایت نامه تنظیمی می نوسید، اما بعد از کلمه دادسرا پسوند جرایم رایانه ای را نمی آورید و در قسمت توضیحات نیز چگونگی سرقت از حساب را بیان می کنید .

۲۸ اسفند ۹۹ ، ۰۸:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نکات لازم الرعایه در تنظیم شکوائیه

۲۷ اسفند ۹۹ ، ۲۰:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه شکواییه تحصیل مال از طریق نامشروع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی‌عنه با استفاده از موقعیت خود اقدام به اخذ وجوه به صورت نامشروع برای ساخت و ساز یک ملک نموده، درحالی‌که وجوه حاصله از راه کلاهبرداری بوده و همچنین بسیاری از مبالغ دریافتی ایشان به خاطر پورسانت پولشویی و رانت‌خواری در معاملات بزرگ دولتی است. تمام اقدامات انجام شده از سوی مشتکی‌عنه عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع را دارد که از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت مشتکی‌عنه مورد استدعاست.

۱۵ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شکوائیه-ارتشاء-عمومی

 

 

 

   بسمه تعالی                                                  1031

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       درقالب نوعی توافق بیع/قرض/صلح جنسی راباشرط اضافه باهمان جنسی مکیل/موزون معامله کرده وبدین وسیله ثروت نامشروع به دست آورده ‌اند ، فلذا با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد ،تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به  “اتهام ربا خواری به استناد مادة 595 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از       می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی

 

 

 

۱۵ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر