بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۲ مطلب با موضوع «نمونه تعهدنامه (گواهی)» ثبت شده است

نمونه تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویان شبانه دانشگاه

 در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردیدند:   ------------ دانشجوی  دانشگاه   -------- دوره   ----------- که  از محل  تسهیلات  قرض الحسنه  بانکها که  در اختیار صندوق  رفاه  دانشجویان قرار داده  شده  استفاده  نموده  و یا در مقاطع  تحصیلی  بعدی  خواهد نمود و از مفاد دستورالعمل  نحوه  پرداخت  و باز پرداخت  تسهیلات  مذکور و نیز نحوه پرداخت  کارمزد مورد مطالبه  بانک  کاملا مطلع  می  باشد ضمن  عقد خارج  لازم متعهد می  شود پس  از اتمام  تحصیل  و قبل  از دریافت  هر نوع  گواهی  تحصیلی اوراق  اقساط بازپرداخت  تسهیلات  وام  شهریه  را دریافت  نموده  ومطابق  تاریخ سررسید هر قسط و مقررات  صندوق  رفاه  دانشجویان  نسبت  به  بازپرداخت  آن  اقدام و کارمزد مورد مطالبه  بانک  را نیز بلافاصله  پس  از اتمام  تحصیل  پرداخت نماید.همچنین  متعهد می  شود در صورت  عدم  فراغت  ( انصراف   ترک  تحصیل  یا اخراج  ) از تحصیل   تسهیلات  دریافتی  را به  صورت  اقساط با سررسید تعیین  شده از سوی  صندوق  رفاه  دانشجویان  که  طبق  دستورالعمل  نحوه  پرداخت  و بازپرداخت وام  شهریه  دانشجویان  نوبت  دوم  مصوب  هیئت  امنای  صندوق  مزبور می  باشد بازپرداخت نماید . صندوق  مزبور می  تواند از طریق  دفترخانه  اسناد رسمی  تنظیم  کننده  سند نسبت  به  صدور اجرائیه  علیه  اینجانب   وصول  وهزینه های  ناشی  از اقدام قانونی  را به  هر میزانی  که  راسا تشخیص  و به  دفترخانه  اعلام  نماید اقدام  کند.

 وهمچنین   -------------- به  عنوان  ضامن  شاغل  در  ----------- به  شماره  حکم  کارگزینی  / پروانه  کسب  -------- دارنده  شماره  حساب  بانکی   ---------- در بانک   -------- شعبه ----------محل  کار وتلفن  ضامن --------- ومحل  اقامت  دائم  و تلفن  ضامن  --------- بااطلاع  کامل  از تعهداتی  که  متعهد فوق  الذکر این  سند بابت دریافت  تسهیلات  وام  شهریه  ثبت  نام  در قبال  صندوق  رفاه  دانشجویان  وزارت  علوم  تحقیقات  و فناوری  دارد و در این  تعهد نامه  ملزم  به  پرداخت  آن  گردیده  ضمن  عقد خارج  لازم  متعهد و ملتزم  می  شود که  چنانچه  نامبرده  خلاف  مقررات  مذکور عمل  کند به  محض  اعلام  و تشخیص  صندوق  رفاه  دانشجویان  کلیه  بدهی  متعهد فوق  و مطالبات  صندوق  را بدون  اعتراض  تادیه  نماید . مسوولیت  ضامن  و متعهد در برابر صندوق  رفاه  دانشجویان  تضامنی  است  و صندوق  مزبور می  تواند برای  هر یک  از نامبردگان  و یا در آن  واحد برای  هر دوی  آنها تقاضای  صدور اجرائیه  نماید .وبه هر حال  تشخیص  و اعلام  صندوق  رفاه  دانشجویان  به  دفترخانه  نسبت  به  میزان  بدهی جهت  صدور اجرائیه  برای  متعهد و ضامن  قاطع  و لازم  الاجرا بوده  و غیرقابل اعتراض  است. 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه تعهدنامه به وزارت آموزش عالی/ درمان و آموزش پزشکی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر شد ........................ و بعد الحضور به موجب  این  سند اعلام فرمودند از آنجا که از مزایای تحصیلات رایگان  استفاده  نمودند و بابت  آن  به دولت  بدهکار می باشند و در نظر دارند با مجوز وزارت  بهداشت  درمان  وآموزش  پزشکی  از کشور خارج  شوند لذا نامبرده  ضمن  عقد خارج  و لازم  متعهد میشوند چنانچه  از تاریخ  اولین  خروج  به  مدت  ........  به  کشور مراجعه  ننمایند و خود را به  وزارتخانه  فوق  الذکر معرفی  نکنند خسارت  وارده  را به  تشخیص  اداره  کل  امور دانشجویان  داخل  که  غیرقابل  اعتراض  میباشند نقدا" و یکجا به  وزارت  بهداشت  درمان  و آموزش  پزشکی  پرداخت  کنند و برای  تضمین  حسن  اجرای  مقررات  این  سند ضامن  : ................  شاغل  در ............... متعهد میشوند که  درصورت  تخلف  دانشجوی  مذبور مبلغ  مورد اشاره  را یکجا به  وزارت  بهداشت  درمان  وآموزش  پزشکی  بپردازند. وزارت  مزبور می تواند به  تشخیص  خود بدون مراجعه به  مراجع  قضایی  باصدور اجرائیه  مطالبه  وجه  مورد تعهد از طریق  اجرای  ثبت  اقدام نموده  و طلب  خود را وصول  نمایند وزارت  بهداشت  درمان  و آموزش  پزشکی  حق  دارد علیه  متعهد و ضامن  این  سند منفردا" و یا مجتمعا" اجرائیه  صادر نماید و این  جانبان  حق  هرگونه  اعتراض نسبت  به  تشخیص  تخلف  و تعیین  مبلغ  و سایر اقدامات  وزارت  فوق  الذکر را از خود سلب  و ساقط می نمایند.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه تعهدنامه به وزارت جهادکشاورزی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید:   و بعد الحضور به موجب  این  سنداعلام  نمود از آنجا که  قصد خریداری  ...................................... را دارم بدینوسیله  متعهد می گردم  از مفاد قانون  حفظ کاربری  اراضی  زراعی  و باغها مصوب 31/ 03/ 74 مجلس  شورای  اسلامی  مطلع  شدم  اراضی  خریداری  شده  را کما فی  السابق در امور زراعی  و باغی  بهره  برداری  نموده  و بدون  کسب  مجوز قانونی  به  خصوص  مجوز کمیسیون  تبصره  یک  ماده  یک  قانون  حفظ کاربری  از تبدیل  و محصور کردن و دیوارکشی  و تفکیک  نمودن  اراضی  مورد معامله  اکیدا خودداری  نمایم. همچنین از ماده 4 قانون منع  فروش و واگذاری  فاقد کاربری  مسکونی  برای  امرمسکن  مصوب   22/ 05/ 82 مجلس شورای  اسلامی  مطلع  شدم  چنانچه  زمینهای  خریداری  شده  را بدون  اخذ مجوز به  هر صورت  تبدیل  تفکیک  یا حصارکشی  و یا در آن  احداث  بنا نمایم  مدیریت  جهاد کشاورزی ............... می تواند راسا نسبت  به  تخریب  بناهای  احداثی  اقدام  نماید و اینجانب هیچگونه  اعتراض  به  مراجع  قانونی  و قضائی  نخواهم  داشت  و چنانچه  اعتراضی  در این  رابطه  بنمایم  از سوی  مراجع  محترم  قضائی  قابل  مسموع  نمی  باشد.

حق  الثبت حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سند وصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره   ........ صادر و تسلیم  شد. این  سند در د ونسخه  و به  شماره  ..............  تنظیم  و اوراق  چاپی به  شماره   .............. و  ............... سری   ............ مصرف  گردید. 

به  تاریخ    ........ هجری شمسی       

محل  امضا

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه تعهدنامه پذیرش مسوولیت فنی داروخانه

درتاریخ  زیر حاضر دفتر گردید  و بعد الحضور به موجب این  سند اعلام  نمودند که  از تاریخ.................. متقاضی  پذیرش مسوولیت  فنی  ساعات  صبح  (ازساعت  --تا--) عصر (ازساعت --تا--) شب (ازساعت  --تا--) داروخانه .............................  واقع  در .......................................  درشهر .............. می  باشم  و تعهد می  نمایند که  از تاریخ  فوق  الذکر در هیچ  داروخانه  یا موسسه  دیگری  مشغول  به  کار نمیباشند در صورتی  که  خلاف  اظهارات فوق  ثابت  شود مسوولیت  قانونی  آن  به  عهده  اینجانب  بوده  وکمیسیون  قانونی  امور داروخانه  ها حق  سلب  صلاحیت  مسوولیت  اینجانب  را خواهد داشت.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه تعهدنامه استخدام در بانک با ضامن

درتاریخ  زیر حاضر دفتر شد  متقاضی  خدمت  در بانک  ........  بدینوسیله  تعهد می نماید از تاریخ  شروع  به  کار یا صدور حکم  استخدامی  قراردادی /آزمایشی  حداقل  به  مدت   ........... سال در خدمت  بانک  باقیمانده  وخدمات  ارجاعی  را با کمال  درستی  و جدیت  انجام  دهد و مقررات جاری  اداری  و استخدامی  بانک  را دقیقا"رعایت  نموده  و به موقع  به اجرا گذارد. با توجه  به اینکه  حقوق  و مزایای  پرداختی  بانک  و به  ویژه  امتیازات  متعلقه  به  نامبرده  در نظام بانکی  ب اعنایت  به  تعهد  .......... ساله  خدمت  نامبرده تعیین  گردیده  است  لذا بدینوسیله متعهد و ملتزم  می گردد در صورت  قطع  رابطه  خدمت  با بانک  به  هر دلیل  و علت  که  باشد اعم از اینکه  شخصا" تصمیم  به  ترک  خدمت  بانک  گیرد یا اعمالی  انجام  دهد که  حسب  تصمیم  مقامات ذیصلاح  بانک  به  خدمت  نامبرده  در بانک  خاتمه  داده  شود بعنوان  وجه  التزام  تخلف از ایفای  تعهد خود هر مبلغی  راکه  بانک  تعیین  می  نماید پرداخت  و در صورت استنکاف  نامبرده از پرداخت  وجه  التزام  بانک  حق  دارد از هرگونه  اموال  و دارایی  نامبرده  نزد خود مبلغ مذکور را جزئا" و کلا" برداشت  نموده  و باقیمانده  طلب  خود را از طریق  صدور اجرائیه علیه نامبرده  وصول  نماید و حق  هر گونه  اعتراض  را نسبت  به  مبلغ  تعیین  شده  و اقدامات  اجرایی علیه  نامبرده  از خود سلب  و ساقط می نماید.

ضمنا" ضامن  ........... ضمن  عقد خارج  لازم  متضامنا" با متقاضی  تعهد نمود وجه  التزام  فوق  الذکر را به هر مبلغی  که  بانک  تعیین  می  نماید به  محض  اعلام  کتبی  و رسمی  بانک  بدون  هیچگونه  عذر و بهانه  در وجه  بانک  بپردازد. ضامن  و متقاضی  متضامنا" پرداخت  وجه  التزام  تخلف  از ایفای تعهد موضوع  سند را به  هر مبلغی  که  بانک  تعیین  می  نماید بر عهده  گرفته  به  نحوی  که  بانک بتواند منفردا" یا متضامنا" برای  وصول  وجه  التزام  به  یکی  یا هر دو ایشان  مراجعه نماید و در صورت  اخذ وجه  از هر یک  از ایشان  معادل  مقدار ماخوذه  از عهده  دیگری  ساقط می  گردد.  حق  الثبت  و حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سند وصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره  .........  صادر و تسلیم و این  سند در دونسخه  به  شماره   ........... تنظیم  و اوراق  شماره   #........... و ......... سری   ......... تنظیم گردید. 

  بتاریخ    ............. هجری  شمسی  

     محل امضا .

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه تعهدنامه بازگشت به کشور برای دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند.

نظر به  اینکه   آقای .............که  اکنون  شاغل  به  تحصیل  در دانشگاه  ------------ مقطع  --------- می  باشد و از معافیت  تحصیلی  صادره  از حوزه  نظام  وظیفه  به شماره  کلاسه  ------- استفاده  می  نماید و از سویی  بنا به  معافیت  تحصیلی صادره  و عدم  انجام  خدمت  مقدس  نظام  وظیفه  ممنوعیت  خروج  از جمهوری  اسلامی ایران  را دارد . بدین  وسیله  متعهد می  گردد بعد از انجام  مناسک  عمره  از کشور عربستان  به  ایران  اسلامی  بازگردد و به  منظور انجام  تعهد فوق  بدین  وسیله ........... به  عنوان  ضامن  معرفی  می  نماید تا نسبت  به  موارد احتمالی  عدم  انجام تعهد پاسخگوی  ستاد عمره  دانشجویی  باشد.

اینجانب  ..............  بدین  وسیله  مراجعت آقای  .............. را ضمانت  می  نماید. بدیهی  است  در صورتی  که  متعهد اصلی  تحت  هر عنوان  و شرایطی  از سفر عمره  دانشجویی  در وقت  و زمان  مقرر به  کشور جمهوری اسلامی  ایران  مراجعت  ننماید اعم  از اینکه  عدم  مراجعه  بنا به  اراده  خودش یا به  وسیله  عوامل  قهری  باشد اینجانب  تضمین  می  نماید که  از عهده  هر نوع خسارت  به  هر میزان  و مبلغ  که  باشد بنا به  تشخیص  ستاد عمره  دانشجویی  و به مجرد اطلاع  ستاد مذکور و بدون  هیچ  گونه  ادعا و اعتراض  برآید و بدینوسیله هر گونه  ادعای  حقوقی  وقانونی  را از خود سلب  و اسقاط می  نماید.  حق  الثبت  و حق  التحریر و بهای  اوراق  به  مبلغ  مندرج  در سندوصول وبابت  مخارج  سند قبض  شماره   ....... صادر وتسلیم  شد. این  سند در دو نسخه  و به  شماره   ........... تنظیم  و اوراق  چاپی  شماره   ........... و ............. سری   ............. مصرف  گردید.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه تعهدنامه مفقود شدن اسناد تجاری بانک

 در تاریخ  زیر حاضر گردیدند: --------- وبعدالحضور به  موجب  این  سند اعلام  واقرار نمودند از آنجاکه  اسناد ریالی  شماره  -------------- متعلق  به  اینجانبان  مفقود گردیده  است  فلذا ضمن  اعلام  اینکه  اسناد مزبور از هر گونه  اعتبار ساقط می  باشد از بانک  ..........  درخواست  می  نمایند المثنی  اسناد یادشده  را صادر و  تحویل  نامبردگان  نماید. ضمنا از آنجا که  نامبردگان  مسوول  حفظ و نگهداری اسناد واوراق  بانکی  صادره  از بانک  مذکور میباشیم  متعهد و ملزم  می  گردیم  در  صورت  کشف  فساد ( به  هر شکل  ) راجع  به  فقدان  برگ  سپرده های  ارزی  / ریالی مرقوم  تا هر میزان  از عهده  تمام  خساراتی  که  به  هر نحو و در هر زمانی  به بانک  مرقوم  وارد می  شود برآمده  و نیز ملتزم  می  شویم  در صورت  پیداشدن  اصل  اسنادی  مفقود شده  فورا بانک  را مطلع  نموده  ودر قبال  دریافت  رسید کتبی به  بانک  ارائه  و تحویل  نمائیم . صرف  تشخیص  و اعلام  بانک  به  دفترخانه  مبنی بر عدم  اجرای  تعهدات  و تخلف  متعهد و میزان  خسارات  وارده  حداکثر تا مبلغ وجه  التزام  فوق  الذکر کافی  ولازم  الاجرا و غیر قابل  اعتراض  است  و نامبردگان حق  هرگونه  اعتراض  را در برابر بانک  در خصوص  اسناد مزبور از خود سلب  و اسقاط می  نمایند . صدور و دریافت  سند المثنی  موکول  به  این  است  که  تمام  مخارج  تعیین  شده  از طرف  بانک  و هزینه های  تنظیم  این  سند رسمی  توسط نامبردگان   پرداخت  گردد.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه تعهدنامه به سازمان زمین شهری

اینجانب /اینجانبان  :   به موجب  این  اقرارنامه اعلام  میدارم  /می  داریم  که  ملک  مذکور جز اراضی  موات شهری  و فاقد سابقه  عمران  و احیا بوده  و انیجانب  نیز از تاریخ   27/ 12/ 1360 تاکنون  از مزایای  مواد  6 و  8 قانون  اراضی  شهری  در سطح  کشور استفاده ننموده ام /ننموده ایم  و همچنین  مسکن  مناسب  طبق  ضوابط وزارت  مسکن  و شهرسازی نداشته ام /نداشته ایم  و همچنین  با در نظر گرفتن  مراتب  مذکور و با التزام اینکه  در سراسر کشور حق  استفاده  بیش  از یک  حد نصاب  را ندارم  /نداریم  وبا اطلاع  کامل  از مفاد قانون  زمین  شهری  و آئین  نامه  اجرائی  آن  درخواست  صدور پروانه  ساختمانی  زمین  یاد شده  را دارم /داریم  و به موجب  این  اقرارنامه  ملتزم میشوم /می  شویم   چنانچه  در آینده  بهر نحو خلاف  این  تعهد ثابت  و مدلل  گردد و یا ظرف  فرجه  قانونی  نسبت  به  اخذ مجوز عمران  و احیا زمین  موصوف  اقدامی ننمایم  /ننماییم  شهرداری  مجاز و ماذون  است  نسبت  به  ابطال  مجوز صادره  اقدام و همچنین  سازمان  زمین  شهری  بر اساس  مدلول  ماده   10 قانون  مدنی  و ماده   13 قانون  زمین  شهری  هر گونه  اقدامی  را که  ضروری  تشخیص  دهد برای  ابطال  مجوز صادره  و مالا " تصرف  ملک  زمین  مورد بحث  و نیز اعیانات  و مستحدثات  واقع در آن  راسا" معمول  دارد و اینجانب  /اینجانبان  حق  هر گونه  ادعائی  را از خود سلب  و ساقط می  نمایم  / می  نماییم  .  حق  الثبت  و حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سندوصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره ........... صادر و تسلیم  شد. این  سند در دو نسخه  به  شماره  ............ تنظیم  و اوراق  چاپی  شماره  ............ و ........... سری  .............. مصرف  گردید.  بتاریخ   ............. هجری  شمسی .

 

محل  امضا.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید و بعد الحضور به  موجب  این  سند اظهار فرمودند که  از تسهیلات  صندوق  رفاه  دانشجویان و نیز تسهیلات  سایر شرکتها و مراکز خرید به  صورت  لیزینگ  و با معرفی  صندوق مذکور استفاده  نموده  و یا در مقاطع  تحصیلی  بعدی  خواهد  نمود و از مفاد دستور العمل  نحوه  بازپرداخت  تسهیلات  مذکور و نیز نحوه  پرداخت کارمزد طبق  ضوابط و مقررات  صندوق  رفاه  دانشجویان  کاملا مطلع  می  باشد . ضمن  عقد خارج  لازم  متعهد می  شود پس  از اتمام  تحصیل  و قبل  از دریافت  هر نوع گواهی  تحصیلی  اوراق  اقساط بازپرداخت  تسهیلات  را دریافت  نموده  و مطابق تاریخ  سررسید هر قسط و مقررات  صندوق  رفاه  دانشجنویان  نسبت  به  بازپرداخت و کارمزد آن  وام  طبق  ضوابط و مقررات  صندوق  مذکور اقدام  نماید . همچنین  متعهد می  شود که  تسهیلات  دریافتی  به  صورت  لیزینگ  را طی  دوران  تحصیل  به  صورت  اقساط و مطابق تاریخ  سررسید هر قسط بر اساس  شرایط و ضوابطی  که  از آن  کاملا آگاه  میباشد پرداخت نماید. همچنین  متعهد  می شود در صورت  عدم  فراغت  ( انصراف   ترک  تحصیل  یا اخراج  ) از تحصیل  و نیز در صورت  تاخیر بیش  از سه  بار متوالی  در بازپرداخت  اقساط کلیه  بدهی  را به  صورت یک  جا مسترد نماید . صندوق  مذکور می  تواند از طریق  دفاتر اسنادرسمی  تنظیم کنند سند نسبت  به  صدور اجرائیه  علیه  ایشان  جهت  وصول  اصل  و کارمزد طبق ضوابط و هزینه های  ناشی  از اقدام  قانونی  را به  هر میزانی  که  راسا تشخیص و به  دفاتر اسنادرسمی  اعلام  نماید اقدام  نماید.   

 

تعهد ضامن:

با اطلاع  کامل  از تعهداتی  که  متعهد فوق  الذکر این  سند بابت  دریافت  تسهیلات در قبال  صندوق  رفاه  دانشجویان  وزارت  علوم   تحقیقات  و فناوری  دارد و در این  تعهدنامه  ملزم  به  باز پرداخت  آن  گردیده  ضمن  عقد خارج  لازم  ( انعقادیافته شفاهی  با صندوق  رفاه  دانشجویان  ) متعهد و ملتزم  می  شود که  چنانچه  نامبرده  خلاف مقررات  مذکور عمل  نماید به  محض  اعلام  و تشخیص  صندوق  رفاه  دانشجویان  کلیه  بدهی متعهد فوق  و مطالبات  آن  صندوق  را بدون  اعتراض  تادیه  نماید . مسوولیت  ضامن  و متعهد در برابر صندوق  رفاه  دانشجویان  تضامنی  است  و صندوق  مزبور می  تواند برای هریک  از نامبردگان  و یا در آن  واحد برای  هر دوی  آنها صدور اجرائیه  نماید و به هر حال  تشخیص  و اعلام  صندوق  رفاه  دانشجویان  به  دفترخانه  نسبت  به  میزان  بدهی جهت  صدور اجرائیه  برای  متعهد و ضامن  قاطع  و لازم  الاجرا و غیرقابل  اعتراض  است. 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه تعهدنامه پرداخت شهریه دانشگاه

اینجانب ................................ فرزند ..................... دارای شناسنامه ....................... صادره از ................... به شماره ملی ............................ متولد ....................... ساکن ......................................................................... که در حال حاضر دانشجوی رشته ...................................... مقطع ............................. دانشگاه................... می باشم ،  با طیب خاطر و رضای کامل متعهد و ملتزم می گردم کل شهریه تحصیلی دوران تحصیلم در دانشگاه مذکور را پس از پایان تحصیل واشتغال به کار بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای پرداخت و تادیه نمایم در غیر این صورت دانشگاه مذکور مجاز و مختار می باشد وفق مقررات و موازین قانونی با اینجانب رفتار نماید و در این خصوص هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم .

اینجانب ................................ فرزند ..................... دارای شناسنامه ....................... صادره از ................... به شماره ملی ............................ متولد ....................... ساکن ................................................................... به عنوان ضامن شخص موصوف و به صورت ضم ذمه به ذمه و متضامناً با طیب خاطر و رضای کامل ضمانت وی را عهده دار می شوم و در غیر این صورت دانشگاه مذکور مجاز و مختار می باشد وفق مقررات و موازین قانونی با اینجانب رفتار نماید و در این خصوص هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم .

بتاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی .

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه تعهدنامه (گواهی) رسمی بورسیه دانشگاه داخل کشور

اینجانب ................................ فرزند ..................... دارای شماره شناسنامه ....................... صادره از ................... به شماره ملی ............................ متولد ....................... ساکن ................................................................................... که با استفاده از مزایای بورس تحصیلی به هزینه دانشگاه................................. در رشته ..................... مقطع ................................. به مدت ............................... سال از تاریخ ........................ ادامه تحصیل می دهم و برابر آئین نامه های وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری که از مفاد آن ها کاملاً مطلع و با خبر هستم و از مزایای بورس تحصیلی داخل کشور استفاده می نمایم متعهد و ملزم هستم صرفاً به امر تحصیل و کارهای علمی اشتغال داشته باشم و ضمن عقد خارج لازم متعهد می شوم کلیه دستورات و مقررات و ضوابط دانشگاه محل تحصیل را رعایت نمایم و منحصراً در رشته و مقطع دانشگاه تعیین شده ادامه تحصیل دهم و مرتباً مدارک اشتغال و موفقیت تحصیلی خود را در اول و آخر هر ترم تحصیلی به دانشگاه محل خدمت ارسال دارم و دوره تحصیلی معینه را در مدت معمول برابر مقررات آن با موفقیت بگذرانم و پس از فراغت از تحصیل در مقطع تحصیلی مورد تعهد علاوه بر تعهدات مربوط به آموزش رایگان و تعهداتی را که برابر قوانین موجود در جهت خدمت به کشور بر ذمه اینجانب است بر اساس ماده 17 دستورالعمل و آئین نامه اعطای بورس تحصیلی داخل کشور حداقل دو بربر مدتی را که از مزایای بورس تحصیلی استفاده نموده ام به انضمام انجام خدمت نظام وظیفه به صورت طرح در دانشگاه خدمت کنم و نیز متعهد هستم در صورت تمایل به اشتغال در طول تحصیل با توجه به ماده 15 دستورالعمل آئین نامه اعطای بورس داخل کشور فقط به کارهای علمی در رشته و دانشگاه محل تحصیل خود بپردازم و هیچگونه اقدامی خلاف مقررات جاری کشور و وزارت علوم وسازمان مرکزیدانشگاه پیام نور باشد به عمل نیاورم و بدون اجازه قبلی و کتبی دانشگاه محل تحصیل دانشگاه و رشته تحصیلی خود را تغییر ندهم و رها نکنم چنانچه از خدمت مورد تعهد استنکاف ورزم یا پس از شروع به کار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا به علتی که مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری نیز نباشد از دانشگاه محل تحصیل اخراج شوم و یا به دلائلی ترک تحصیل نمایم و یا از عهده امتحانات مربوط برنیایم و یا در طول تحصیل شرایط اخلاقی و عقیدتی را که با توجه به آن ها انتخاب شده ام رعایت ننمایم و به طور کلی چنانچه بر خلاف تعهداتی که فوقاً توصیف شد عمل نمایم دانشگاه پیام نور در کلیه ی موارد مذکور در این سند و یا هر موقع که مقتضی بداند مجاز است دو برابر کلیه ی هزینه ها و خساراتی را که برای اینجانب متحمل شده از اینجانب یا ضامن بنده وصول نماید و اینجانب نیز ضمن عقد خارج لازم متعهد هستم کلیه ی هزینه های تحصیلی و خسارات وارده را به میزان فوق به دانشگاه پیام نور بپردازم و تشخیص سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور راجع به وقوع تخلف و کیفیت و کمیت و میزان هزینه و خسارات قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهدبود و چنانچه نشانی خود را تغییر دهند فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند و دانشگاه محل خدمت و همچنین وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری اطلاع دهم و الا کلیه ابلاغات و اخطاریه ها به محل تعیین شده در سند قطعی است و متعهد می شوم مادامی که تحصیلات خود را تکمیل ننموده و تعهدات خود را در قبال دانشگاه یا وزارت علوم و سازمان مرکزی انجام ننمایم ، حق استفاده از بورس یا کمک هزینه سایر سازمان هیادولتی و خصوصی را نداشته و چنانچه معلوم گردد از دو یا چند محل متفاوت بورس با کمک هزینه سایر سازمان های دولتی و خصوصی را نداشته و چنانچه معلوم گردد از دو یا چند محل متفاوت بورس یا کمک هزینه تحصیلی دریافت می دارم کلیه هزینه هاو کمک های اینجانب قطع و سازمان مرکزی دانشگاه می تواند وجوه هزینه های پرداختی را از اینجانب یا ضامن و یا تضامن وصول نماید . ضمناً به موجب این سند محل خدمت اینجانب را پس از اتمام تحصیلات دانشگاه تعیین خواهد نمود و اینجانب موظف به تبعیت و پذیرش آن بوده و حق هر گونه اعتراض را در هر مرجع و مقامی از خود سلب و ساقط می نمایم و قابل پذیرش نمی باشد . در صورت اعلام عدم نیاز از طرف دانشگاه محل خدمت ، تعیین محل خدمت جدید از اختیارات وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری نمی باشد .

حاضر گردیدند آقای / خانم ..................................... فرزند................... دارای شماره شناسنامه ...................... صادره از .................... متولد ...................... به شماره ملی ............................... ساکن ................................................................ کارمند رسمی ............. و آقای / خانم ................................... فرزند ..................... دارای شماره شناسنامه ..................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی ............................ ساکن ......................................................................... کارمند رسمی ......................... و به عنوان ضامن اظهار داشتند که با آگاهی کامل از تعهداتی که دانشجو به شرح فوق تقبل نموده به موجب عقد خارج لازم متعهد و ملتزم هستیم که از عهده کلیه هزینه ها و خساراتی که به وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و سازمان مرکزی دانشگاه وارد آید بر آمده و در صورت تخلف ، سازمان مرکزی دانشگاه مجاز و مختار است بدون هیچگونه تشریفات و با اعلام به دفترخانه از طریق صدور اجرائیه کلیه خسارات وارده و مطالبات خود را از دانشجو را از محل اموال و دارایی ها و درآمدهای اینجانبان تادیه نماید . تشخیص وزارت خانه مذکور یا دانشگاه محل خدمت نسبت به وقوع تخلف ، کیفیت و کمیت ارقام فوق قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد تعهد امضاء کنندگان در قبال دولت تضامنی است و دانشگاه محل خدمت یا وزارت علوم تحقیقات و فن آوری می تواند علیه هر یک از نامبردگان یا در آن واحد علیه هر دوی آن ها اجرائیه صادر و آن را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نماید .

بتاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی .


۰۷ تیر ۹۸ ، ۱۶:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه گواهی (تعهد) تأمین مخارج فرزند در خارج از کشور

اینجانب آقا / خانم .................... بدینوسیله تعهد می‌نمایم که در تمام طول دوران اقامت و تحصیل فرزندم با مشخصات فوق‌‌الذکر کلیه هزینه‌های قطعی و احتمالی نامبرده را اعم از هزینه‌های اقامتی، تحصیلی، پزشکی و غیره در کشور تقبل نمایم بطوریکه در هیچ مورد از نقطه نظرات مذکور مشکلی برای کشور مذکور و هیچیک از نهادهای آن و دانشگاه محل تحصیل فرزندم به وجود نیاید. این تعهد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بوده و حق هرگونه تغییر یا تجدید نظر در آنرا در آتیه از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره‌های سری ..................... و .................... تنظیم و مبلغ ................. ریال بابت تنظیم سند طی فیش شماره .................... به بانک ملی ایران شعبه .................. پرداخت و قبض رسید شماره ...........................صادر و تسلیم نامبرده گردید.

بتاریخ یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی                         محل امضاء

۰۷ تیر ۹۸ ، ۱۶:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر