به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۷۲۲ مطلب در بهمن ۱۴۰۰ ثبت شده است

آیا حقوق مستمری پدربزرگ به نوه دختر میرسد در حالی که مادر بزرگ دختر در قید حیات است؟

خیر تعلق نمیگیرد.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

این شرایط دریافت مستمری بازماندگان بدین صورت است که

در صورتی که بیمه شده بازنشسته فوت شده باشد.

در صورتی که بیمه شده از کار افتادگی مستمری بگیر فوت شده باشد.

در صورتی که شخص بیمه شده در ده سال آخر حیات خودش، حداقل حق بیمه یکسال کار را پرداخت کرده باشد به شرط آنکه در آخرین سال حیات خود حق بیمه ۹۰ روز را پرداخت کرده باشد.

 

تبصره۱: بیمه شدگانی تامین اجتماعی که قبل از به تصویب رسیدن این ماده فوت شده‌اند به هر دلیلی مستمری در مورد آنها اعمال نگردیده است، شامل تبصره ۲ می شوند.

 

تبصره ۲: اگر شخص بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل بیست سال از عمر خود را بیمه پرداخت کرده باشد، بازماندگان آن متوفی از مستمری برخوردار می گردند.

 

تبصره ۳: شخصی که بیمه شده اگر بعد از تصویب این قانون فوت شود و همچنین شرایط مقرر در این بند را نداشته باشد، و اگر سابقه بیمه کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ده سال باشد در این صورت به بازماندگان آن متوفی به ازای هر سال پرداخت بیمه، غرامتی معادل یک ماه، حداقل دستمزد یک کارگر عادی، در زمان فوت او و به صورت یکجا و همچنین نسبت به سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی پرداخت میشود.

 

تبصره ۴: اگر شخص بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت کند.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مستمری بگیر بازنشستگی چه کسانی هستند؟

تمامی کسانی که تحت پوشش صندوق بازنشستگی هستند و حقوق ماهیانه دریافت می کنند.

بر اساس ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی که بیان می کند بیمه شده متوفی می تواند در صورتی که یکی از شرایط زیر را داشته باشد، می‌تواند مستمری بازماندگان خود را دریافت کند.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق بین مستمری و بازنشستگی

این دو واژه گاهی با هم به کار می روند و گاهی جدا از هم هستند و تفاوت آنها در این است که هر مستمری بگیری، بازنشسته است اما هر بازنشستگی مستمری بگیر نیست چرا که امکان دارد شرایط مستمری را نداشته باشد.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مستمری بازنشستگی و محاسبه آن

نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی به شکل زیر است:

 

متوسط دستمزد بیمه شده ضرب در تعداد سالهایی که حق بیمه پرداخت کرده است – که حداکثر ۳۵ سال مورد قبول است – ، تقسیم بر ۳۰

 

نکته: موضوع بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که شخصی حق بیمه کمی پرداخت کرده است پس مستمری کمی را دریافت خواهد کرد.

 

به همین دلیل دو سال آخر حقوق خود را افزایش می‌دهد که بر اساس آن محاسبه گردد، ۴ ولی این موضوع به مشکل بر می‌خورد چرا که قانون گذار ذکر کرده است که اگر دو سال آخر حقوق و دستمزد آن شخص به صورت غیرطبیعی باشد پنج سال آخر محاسبه می گردد.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حالا اگر به سنی که گفته شد نرسند آیا نمی‌توانند مستمری دریافت کنند؟

پاسخی این میباشد که اگر سابقه بیمه آنها به جای بیست سال، سی سال باشد می‌توانند مستمری دریافت کنند و سنی که گفته شد را رعایت نکنند و در عوض مردان باید حداقل پنجاه سال سن و زنان ۴۵ سال سن داشته باشند.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط بازنشستگی

بازنشستگی شرایط خاص خود را دارد و باید این شرایط وجود داشته باشد تا فرد بتواند مستمری دریافت کند.

بر اساس ماده ۷۶ تامین اجتماعی کسانی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند باید به مدت حداقل ۲۰ سال آن را پرداخت کرده باشند و سن مردان ۶۰ سال و سن زنان ۵۵ سال باشد.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بازنشستگی چیست؟

متوقف شدن و کار نکردن فرد بیمه شده به علت اینکه سن او افزایش پیدا کرده است و همچنین از صندوق های بازنشستگی برای امرار معاش خود استفاده می کند و از این طریق راه را هم برای جوانان نیروی کار جدید باز می کنند.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بازنشستگی تامین اجتماعی چیست؟

با توجه به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی افراد به صورت ماهیانه مبلغی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند، تا به سنی که قانون گذار آن را مشخص کرده است آنها مشغول به کار می شوند و بیمه خود را پرداخت می‌کنند، بعد از آن که دیگر سن آنها بالا رفت، دیگر کار نمی کند ولی مبلغی را به عنوان بازنشستگی دریافت می کنند.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن ماده ۸۰ بیمه تامین اجتماعی راجع به مستمری

ماده ۸۰- بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در برخی از حالات می توانند مستمری بازماندگان را دریافت کنند.

 

این شرایط به ترتیب زیر است:

 

در صورت فوت بیمه شده بازنشسته.

در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری‌ بگیر.

در صورت فوت بیمه شده ‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار را در آخرین سال حیات پرداخته باشد.

در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ‌ای فوت نماید.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع مستمری

مستمری‌ با برگشت‌ حق‌بیمه‌

مستمری‌ متغیر

مستمری‌ مضاعف

مستمری‌ مخفف‌

مستمری‌ با فاصله‌

مستمری‌ بلافاصله‌

افراد در زمانی که پا به سن پیری می گذارند نیاز دارند بدون آنکه استرس و دغدغه ای داشته باشند برای هزینه ‌های زندگی خود درآمد داشته باشند، بنابراین تا زمانی که جوان هستند و نیروی کار کردن دارند مشغول به کار می‌شوند و ماهیانه مبلغی را به اداره تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند تا بعد از اینکه دیگر توان کار کردن نداشتند، بتوانند ماهیانه مبلغی را از سازمان تامین اجتماعی به عنوان مستمری بازنشستگی دریافت کنند.

بر اساس قانون تامین اجتماعی برای حمایت کردن از کارگران و یا کسانی که به صورت خویش فرما بیمه میکنند، این قانون تصویب شده است و آنها به صورت ماهیانه مبلغی را پرداخت می‌کنند تا بتوانند مستمری بازنشستگی را در سنین بالاتر دریافت کنند.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقسیم نامه ارث برای فرد صغیر چگونه است؟

در تقسیم ارث اگر شخص محجوری یا صغیری وجود داشته باشد تقسیم مزبور باید به حضور ولی یا قیم یا وصی وی انجام گیرد و گرنه اعتباری نخواهد داشت.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعوای ابطال تقسیم نامه در چه دادگاهی طرح می شود؟

اگر در میان تقسیم ماترک مال غیر منقول باشد دادگاهی محل و شهری که ملک یا مال غیر منقول در آنجا واقع است صلاحیت خواهد داشت.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعوای ابطال تقسیم نامه ارث مالی است یا غیر مالی؟

دعوای مزبور طبق رای وحدت رویه غیر مالی محسوب می شود و غیر قابل فرجام خواهی می باشد.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه مواردی امکان ابطال تقسیم نامه وجود دارد؟

در مواردی مثل اقاله، تقسیم نابرابر، تقسیم کردن اموال دیگران به اشتباه، وجود عیب در سهم یکی از طرفین می توان ابطال تقسیم نامه را از دادگاه خواست.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال تقسیم نامه

خواسته: ۱- ابطال تقسیم نامه ۲- پرداخت کلیه خسارات قانونی

 

دلایل و مضنمات: ۱- تصویر مصدق سند مالکیت ۲- تصویر مصدق تقسیم نامه عادی ۳- عندالزوم جلب نظر کارشناس رسمی

 

سلام علیکم

 

احتراما به استحضار می‌ رساند:

 

۱- به موجب یک جلد سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی …………. بخش ……………. اینجانب به نحو اشاعه و تساوی مالک …………………………. به مساحت……………..متر مربع واقع در………………. با خوانده محترم می‌ باشم.

 

۲- در تاریخ ………….. با تراضی، تصمیم به تقسیم حصه مشاع و تعیین حد و مرز گرفته شده و تقسیم با تعیین متراژ طول و عرض حصه هریک از طرفین معلوم و در تاریخ ………….. مکتوب گردید.

 

۳- اخیرا کاشف به عمل آمد که با ضرب طول و عرض حصه تقسیم شده اینجانب، در حدود ………… متر مربع به غلط تقسیم شده است.

 

۴- به موجب مستفاد از قانون مدنی اشتباهی مستند بطلان قرار می‌ گیرد که در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع موثر باشد و غلط باید در اصل تقسیم باشد که در ما نحن فیه غلط در اصل تقسیم حادث شده است.

 

بنا بر مراتب معنونه در فوق و استنادا به مواد ۶۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و سپس اعلام بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 

با تشکر و تجدید احترام.

 

معمولا در ضمن دادخواست به ابطال تقسیم نامه فرد خواهان، تقاضای تقسیم ارث توسط دادگاه را درخواست می کند که لازمه آن داشتن گواهی حصر وراثت و اگر مال غیر منقول باشد گواهی عدم امکان افراز است.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد ابطال تقسیم نامه ارث

در تقسیم نامه ای که به توافق و اراده طرفین نوشته شده هم ممکن است ایراداتی وارد باشد.

 

برای مثال سهم کسی به ناحق کمتر نوشته شود یا اینکه در این تقسیم در سهم یکی از آن ها عیبی موجود باشد یا اینکه تقسیم به غلط انجام شده باشد یا اینکه اصلا سهم یکی از وراث معین نشده و کسی را داخل نکرده اند.

 

مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی به این موارد اشاره می کند.

 

ماده ۶۰۰- هر گاه در حصه ی یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.

 

ماده ۶۰۱- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌ شود.

 

ماده ۶۰۲- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص، مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

 

برای ابطال تقسیم نامه باید با مراجعه به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرد و دادخواست مربوطه را تنظیم کرد.

 

دادگاه بعد از تعیین وقت رسیدگی می کند و اگر امر را احراز کرد حکم به ابطال آن را صادر می کند.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقسیم نامه ارث

متن زیر نمونه ای از تقسیم نامه می باشد برای آشنایی افراد می توانند ور ذیل آن شروط و توافقات خود را نیز ثبت کنند.

 

تقسیم کنندگان:

 

(ورثه مرحوم متوفی به تاریخ) به شرح زیر:

 

۱- آقای …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (پدر متوفی)

 

۲- خانم …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (مادر متوفی)

 

۳- خانم …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (همسر متوفی)

 

۴- خانم …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (دختر متوفی)

 

۵- خانم …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (دختر متوفی)

 

۶- آقای …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (پسر متوفی)

 

۷- آقای …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (پسر متوفی)

 

همه نامبردگان ساکن تهران به نشانی: ………………………………………………….. با التفات به گواهی حصر وراث شماره …………… مورخ …………… صادره از شورای حل اختلاف شهرستان …………… و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره …………… مورخ …………… صادره از سرممیزی شماره …………… اداره ارث تهران و همگی کما فرض الله.

مورد تقسیم:

 

ماترک مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر:

 

سرمایه در گردش مغازه …………… به ارزش …………… ریال.شش ‌دانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره …………… و …………… فرعی از …………… واقع در بخش ثبتی …………… .… دانگ مشاع از شش دانگ خانه به پلاک ثبتی شماره …………… فرعی از …………… اصلی مفروز و مجزی از …………… واقع در بخش ثبتی …………… فیش ثبت ‌نام حج عمره به شماره قبض …………… با مبلغ واریزی …………… ریال.

 

قدرالسهم ناشی از تقسیم:

 

سرمایه در گردش مغازه واقع در …………… به ارزش …………… ریال که نسبت به سهم فرضی همزمان با امضاء این سند بین وراث تقسیم گردید. تمامی سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت یک باب مغازه (ردیف ۲) واقع در پلاک ثبتی شماره …………… فرعی از …………… اصلی با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی …………… مورث مزبور به ازاء قدر السهم ‌الارث قرار گرفته و به ازاء سهم الارث سایر وراث قرار می‌گیرد و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند. تمامی … دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی (ردیف ۳) به پلاک ثبتی شماره …………… فرعی از …………… اصلی مفروز و مجزی از …………… واقع در بخش ثبتی …………… مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن نسبت به سهم بین وراث تقسیم خواهد شد.فیش ثبت‌نام حج عمره به شماره قبض …………… با مبلغ واریزی …………… ریال در سهم اختصاصی …………… مرحوم مورث …………… فرزند …………… قرار گرفت و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بند های تقسیم نامه ارث چگونه است؟

در توافق تقسیم ارث یا تقسیم نامه لازم است مندرجاتی وجود داشته باشد تا معتبر شناخته شود.

 

مشخصات وارث

 از مواردی است که باید در تقسیم نامه به آن اشاره شود از قبیل نام و نام فامیلی، شماره ملی و…

 

اموال شخص فوت شده

همچنین لازم است که میزان و مشخصات اموال به ارث رسیده متوفی درج و ثبت شود در توافق نامه مزبور.

 

میزان سهم الارث هریک از وراث

لازم است در تقسیم نامه که به نمونه ای از آن بعد اشاره می شود میزان ارث طرفین ک سهمشان تعیین شود.

 

شرایط و نکاتی را که وراث در این باره لازم می دانند نیز باید درج شود.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دیه یک انگشت چه میزان است؟

یک دهم دیه کامل است.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر