به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۹ مطلب در مرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

نکته مهم در شرط خیار چیست؟

در شرط خیار محدودیتی وجود ندارد و این امر می تواند به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو و حتی شخصی ثالث نیز اختصاص پیدا کند. تنها نکته مهم در این خصوص مدت زمان مشخص شده در شرط خیار است.

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در شرح دادخواست ذکر چه مواردی اهمیت دارد؟

در شرح دادخواست شخص باید تمام موارد لازم جهت اثبات ادعای خود را درج کند. همچنین پیوست اسناد و مدارک موجود نیز اهمیت بسیاری دارد.

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نتیجه حکم فسخ چیست ؟

نتیجه حکم فسخ برگشتن همه چیز به وضعیت قبل از معامله است؛ یعنی مال فروخته شده یا مال منتقل شده با تعهد موضوع قرارداد به وضعیت قبل از قرارداد برگشته و وجه معامله نیز به مالکیت خریدارالبته در صورتیکه در قرارداد برای فسخ وجه التزام یا شرط جزا تعیین شده باشد آن نیز از سوی ذینفع مورد مطالبه است.باید توجه داشت که در زمان بین وقوع معامله و اعلام فسخ مال یا تعهد در مالکیت و متعلق حق ذینفع آن قرار می گیرد و تصرف در آن به صورت قانونی و حقوقی بوده است و امکان خدشه بر آن وجود ندارد مثلا اگر مالی فروخته شده باشد و خریدار در این دوره از منافع آن استفاده نموده باشد،... 
۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای فسخ یک قرارداد چه باید کرد ؟

بهتر است برای اعلام فسخ قرارداد ابتدا و به طور فوری برای طرف قرارداد یک اظهارنامه فرستاده و مراتب فسخ را به وی اعلام نمود و ناگزیر، متعاقب آن برای طرح دعوای فسخ و تشخیص آن از سوی دادگاه حقوقی دادخواست داد.
۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوه مجریه :

قوه مجریه یا دولت به مجموعه رییس جمهور، هیئت وزیران و نهادهای زیر مجموعه ریاست جمهوری گفته می شود .

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوه قضاییه :

مجموعه ای از ارکان و عناصر راجع به نهاد دادسرا، دادگاه، دیوان عالی، اداره ثبت اسناد و کلیه مراجع مربوط به فصل خصومت و حل اختلاف و رفع تنازع بین اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوه مقننه :

قوه مقننه یا مجلس قانونگذاری که در ایران به آن مجلس شورای اسلامی گفته می شود و متشکل از نمایندگان منتخب شهرهای مختلف است جهت وضع، تفسیر ونظارت بر اجرای قوانین.

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عناصر جرم :

جرم فقط در صورتی محقق می شود که عناصر سه گانه روانی (معنوی)، قانونی و مادی موجود باشند. 

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات :

به مجموعه اقدامات قهر آمیز و بازدارنده گفته می شود که از سوی حاکمیت علیه فردی که جرم او به طور قطعی به اثبات رسیده است.

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست فسخ قرارداد

تعیین خواسته وبهای آن صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط مقوم به       ریال و استرداد وجوه پرداختی به میزان       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار  تأمین خواسته
دلایل و

 

منضمات

 

کپی مصدق 1 – قرارداد مورخ        2-اظهارنامه شماره       ،  3- مدرک مورد نیاز دیگر
ریاست محترم مجتمع قضایی”نام شهرستان محل وقوع قرارداد یا ملک یا محل انجام تعهد یا اقامت خوانده  “

 

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

 اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را در تاریخ      دایر بر       منعقد کرده و کلیة/ قسمتی از تعهدات قراردادی خود را انجام داده‌ام. نظر به اینکه در قرارداد قید شده است که…………………………..و با عنایت به اینکه ازشرط مذکور در قرارداد تخلف گردیده و طبق بند ……  قرارداد مورخ ………….  اینجانب دارای حق فسخ بوده ام و ارادة اینجانب به فسخ معامله نیز بوسیله اظهارنامه به اطلاع وی رسیده است فلذا صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد استنادی و استرداد وجوه پرداختی به میزان…………….  ریال مستنداً به ماده 399 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیة خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می شود .

 

 

  محل امضا – مهر – اثر انگشت
۱۸ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه چه اهمیتی در دعاوی قانونی دارد؟

این واژه در لغت به معنای درخواست مکتوب شده است. در دعاوی قانونی در واقع درخواستی است که از سوی هر دو طرف دعوا می‌تواند نوشته و به دادگاه ارائه شود. دعاوی قانونی چه کیفری و چه حقوقی روندی برای اثبات ادعای فرد خوانده یا شاکی را طی می‌کند. در پی این روند هر دو طرف ممکن است علاوه بر دادخواست و یا شکایات اولیه‌ای که به دادگاه ارائه کرده‌اند، درخواست دیگری مبنی بر تجدید نظر در رأی، تجدید نظر در دادرسی، ارائه مدرک و سندی جدید و… را داشته باشند. در این صورت چند راه پیش پای طرفین دعوا قرار دارد که شامل اظهارات شفاهی، دادخواست و لایحه‌نویسی است.
در اکثر موارد نیز افراد حرفه‌ای که با روند رسیدگی به پرونده در دادگاه، شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قضایی آشنایی دارند، لایحه‌نویسی را برای عنوان درخواست خود در حین جریان پرونده اقدام می‌کنند. زیرا این طرح به دلیل شالوده قانونی و رسمی که دارد و به دلیل دقت و حساسیتی که در نوشتن آن‌ها اتخاذ می‌شود، برای دادگاه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. طوری که نوشتن یک طرح قانونی کامل، صریح و صحیح می‌تواند روند پرونده را تسریع بخشد و نتیجه را به نفع شما تمام کند. به همین دلیل نیز این روش در جریان دعاوی قانونی اهمیت بسیاری دارد.
 

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت لایحه و دادخواست

در بیان تفاوت میان این دو ابتدا به نوع کاربری آنها اشاره کنیم. لایحه سندی برای تنظیم دفاعیه در دادگاه است درحالی‌که دادخواست یا همان فرم دادخواست برای دادخواهی و تنظیم شکایت علیه فرد حقیقی یا حقوقی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
همچنین باید در نظر داشته باشید که برای دادخواست شما با فرم‌های آماده روبرو هستید که باید اقدام به پر کردن آن نمایید. اما لایحه فرم مشخصی نداشته و برحسب نوع تخصص و تجربه تنظیم کننده آن تنظیم می‌شود.

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات حقوقی در تنظیم لایحه و دادخواست

تنظیم لایحه می‌تواند به‌مراتب سخت‌تر از تنظیم دادخواست باشد.
برای تنظیم لایحه نیاز به تخصص و تجربه بالا خواهید داشت.
کیفیت نگارش در لایحه بسیار مهم است.
یک نویسنده توانمند نمی‌تواند حتماً یک لایحه نویس توانا باشد و هر وکیل و مشاور حقوقی هم نمی‌تواند استعداد نوشتن لایحه را داشته باشد.

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست وارد ثالث با خواسته اصلی

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه"

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور " شرح خواسته و دعوی اصلی " . نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول باطرح دعوی در [ پرونده کلاسه در آن شعبه محترم در مقام تضییع حقوق حقه ام می باشند در صورتی که "ذکر شرح ماجرا و دلائل استحقاق | خواهان " فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه در پرونده کلاسه وارد ثالث بوده صدور حکم به رد دعوی مطروحه فی مابین خواندگان ردیف های اول و دوم و سپس صدور حکم بر الزام خواندة ردیف دوم به " ذکر خواسته اصلی " مورد معامله به استناد | مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵ و ۲۳۸ .۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال وکالتنامه با دستور موقت

ریاست محترم مجتمع قضایی " نام شهرستان محل اقامت خوانده "

با سلام احتراما به استحضار می رساند

 اینجانب با تنظیم وکالتنامه فوق الإشعار به خوانده خواندگان در جهت اجاره منزل مسکونی خود واقع در پلاک ثبتی شماره 1 بخش "شماره و نام شهرستان" وکالت بلاعزل اعطاء نموده ام نظر به این که خوانده خواندگان با تنظیم مبایعه نامه مذکور در فوق از حدود اختیارات وکالتی اعطایی تجاوز کرده و در صدد ایراد خسارت به اینجانب با تنظیم سند رسمی بیع هستند فلذا صدور حکم به ابطال وکالتنامه شماره دفترخانه شماره و نام شهر سمنان" به استناد مواد ۲۲۷ و ۶۶۳ قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست ضمنا نظر به این که بیم ورود خسارت بیشتر در صورت استفاده از وکالتنامه مذکور وجود دارد بدوا صدور دستور موقت و اجرای فوری قبل از ابلاغ أن مستندا به مواد ۳۱۰

۳۱۸ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضا می گردد

محل امضاء - مهر - انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۸:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال وکالتنامه و سند رسمی انتقال

ریاست محترم مجتمع قضایی " نام شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احترام به استحضار می رساند :

 اینجانب با تنظیم وکالتنامه فوق الاشعار به خوانده خواندگان در جهت اجاره منزل مسکونی خود واقع در پلاک ثبتی شماره | بخش "شماره و نام شهرستان " اعطای وکالت بلاعزل نموده ام نظر به این که خوانده خواندگان با تنظیم مبایعه نامه مذکور در فوق از حدود اختیارات وکالتی اعطایی تجاوز کرده و با اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال خسارات زیادی را به اینجانب وارد کرده اند فلذا صدور حکم به ابطال وکالتنامه شماره دفترخانه شماره و نام شهرستان " و نیز سند انتقال قطعی معامله تنظیمی در دفترخانه شماره و نام شهرستان " به | استناد مواد ۲۴۷ و ۶۶۳ قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهار نامه عزل از وکالت

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم

بدین وسیله مراتب عزل از وکالت اعطایی به شما که طی وکالتنامه شماره دفترخانه شماره و نام شهرستان " جهت انجام وکالت مندرج در آن داده شده است رسما اعلام می تردد لذا با توجه به این که با ارسال این اظهارنامه قانونی دیگر ندا اختیار که در انجام وکالتنامه مذکور ندارید. ضمن خودداری از انجام وکالتنامه حساب دوران وکالت خود را نیز ارائه فرمایید

رونوشت : دفتر خانه شماره و نام شهرستان" جهت ثبت موضوع عزل از وکالت شماره فوق الذکر در دفاتر مربوطه و عندالإستعلام اعلام عزل به مبادی مذکور

خلاصه جواب

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست مطالبه وجه هزینه های اب برق

ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک "نام شهرستان محل وقوع آپارتمان "

با سلام احتراما وبا تقدیم مستندات ضمیمه از تصویر مصدق : ۱- مستند دلیل مدیریت . ۲- اظهارنامة ابلاغ شده شماره به استحضار می رساند اینجانب اینجانبان به موجب مصوبه مجمع عمومی مالکین بعنوان مدیر مجموعه اپارتمانی مسکونی انتخاب شده ام نظر به این که باید هزینه های آب برق گاز تلفن و حق شارژ فی مابین ساکنین به صورت مورد توافق بر اساس بالسویه نفسی گردد و سهم حق شارژ اپارتمان مسکونی آقای لخاتم به عنوان یکی از مالکین ساکنین مجتمع آپارتمان نشانی فوق به میزان ریال می باشد که از پرداخت آن خودداری می نمایند و با وصف أبلاغ مراتب نیز به نامبرده طی اظهار نامه شماره در اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها و نسبت به پرداخت حق شماره مفرد سهمی خود به میزان مبلغ ریال اقدام ننموده اند و قطع خدمات مشترک بهره مندی از امکانات مجموعه اپارتمانی نیز در وادار کردن به پرداخت حق السهم از شارژمؤثر واقع شده است. فلذا صدور اجرائیه ثبتی مورد استدعاست

باتشکر و سپاس فراوان

محل امضا مهر انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست تفکیک

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک "نام شهرستان محل وقوع پلاک ثبتی "

با سلام احتراما وبا تقدیم مستندات ضمیمه از تصویر مصدق : ۱- مستند دلیل مالکیت . ۲- شناسنامه شماره اینجانب به استحضار می رساند :

اینجانب اینجانبان به مالکیت رسمی ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1 بخش دارم داریم. نظر به احداث آپارتمان بر اساس نقشه و پروانه احداث بنای ماخوذه از شهرداری به شرح ذیل صدور دستور تفکیک پلاک ثبتی اینجانب اینجانبان به شماره فوق الذکر مورد استدعاست

باتشکر و سپاس فراوان

 محل امضاء - مهر – انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مراحل درخواست تفکیک

 ۱- مراجعه متقاضی به دفتر خانه و اخذ درخواست تفکیکی و ارائه آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که تهیه نموده باشد . ٢- دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده جهت اقدام . ۳- ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده . ۴- بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عند اللزوم. ۵- امضاء نامه وسیله مسئول مربوطه و صدور أن ۶- برگشت پرونده به بایگانی وضبط أن تا وصول پاسخ شهرداری ۷ - مراجعه متقاضی به ثبت پس از بازگشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفکیک .

۸- وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تأیید شده ها ۹- دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی وسیله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضی ۱۰ - ثبت نام در دفتر اندیکاتور | ۱۱- ارسال سوابق به بایگانی جهت ضبط نا مراجه متقاضی در روز تعیین شده. ۱۲- مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعیین نماینده ونقشه بردار ۱۳ تعیین نماینده و نقشه بردار وسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل ۱۴- تودیع فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق ۱۵- عزیمت نماینده ونقشه بردار به محل همراه متقاضی ۱۶-معرف ملک وسیله متقاضی وتشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نشده و ارزیابی توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی ۱۷- ترسیم نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی وسیله نقشه بردار ونهبه صورت جلسه تفکیکی وسیله نماینده وامضاء آن وسیله نقشه بردار و نماینده ومتغاضی ۱۸- ارائه گزارش نماینده ونقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه ونقشه تفکیکی ۱۹- گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت . ۲۰- برسی مسئول اداره و ارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک ۰۲۱ ارسال پرونده به حسابدار جهت محاسبه هزینه تفکیک ۲۲- پرداخت هزینه تفکیک توسط متقاضی در بانک . ۲۳ پیوست قبض پرداخت هزینه تفکیک به پرونده و ارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء ۲۳- کنترل و امضاء صورت مجلس تفکیکی وسیله مسئول مربوطه د- ارسال صورت مجلس تفکیکی به اندیکاتور جهت صدور و ارسال آن به دفتر خانه ۲۶- صدور صورت جلسه تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه ۲۷- برگشت پرونده همراه با سوابق به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر