به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲ مطلب در شهریور ۱۴۰۰ ثبت شده است

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

در صورتی که شما پرونده ای در دادسرا دارید که هنوز قراری صادر نشده است یا برای پرونده ی شما قراری صادر شده است،  در واقع وقتی در دادسرا، قراری برای یک پرونده صادر می شود، کار شما به همین جا ختم نمی شود و شما می توانید به این قرار اعتراض نمایید.

۲۱ شهریور ۰۰ ، ۱۷:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تایید رجوع از هبه

ریاست محترم دادگاه حقوقی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند موکل مالک یک باب منزل مسکونی واقع درساری………. پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی بخش ….. حوزه ثبتی شهرری می باشند. ۲- در مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موکل اقدام به بخشیدن ۳ دانگ از ۶ دانگ مشاع از ملک فوق الذکر به همسر خود خانم ……. می نماید .این بخشش کاملا یک طرفه بوده و بدون دریافت هیچ نوع مبلغی صورت می پذیرد و طرفین با مراجعه به دفترخانه شماره ……. ساری سند قطعی غیر منقول تحت شماره …….. تنظیم می نمایند. ۳- با توجه به مسائل پیش آمده فی مابین زوجین و توجها به اینکه عین مرهوبه به تصرف و ید زوجه در نیامده است و عقد هبه مستقر نمی باشد و توجها به اظهارنامه شماره …………. مبنی بر رجوع از هبه و اعلام رجوع از هبه مدتها قبل از ارسال اظهار نامه متقاضی صدور حکم به شرح ستون خواسته و تنظیم سند انتقال شده به نام موکل می باشم.

با تشکر

۲۱ شهریور ۰۰ ، ۱۷:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر