به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۲۵ مطلب در مهر ۱۴۰۱ ثبت شده است

منظور از جرم و مجرم چیست؟

هر نوع رفتاری که نظم عمومی جامعه و امنیت خاطر و آرامش جامعه را بر هم بزند جرم محسوب می شود. به عبارت دیگر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات مشخص شده است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که عمل مجربانه به او نسبت داده شود و در دادگاه صحت آن احراز شود مجرم شناخته می شود.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۳:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعاوی کیفری به چه معناست؟

به شاخه ای از حقوق جزا که شامل جرایم، مجازات ها و قوانین جزایی است در اصطلاح دعاوی کیفری گفته می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که دعاوی کیفری آن دسته از دعاوی است که مرتبط با جرم، مجرم و مسئولیت کیفری است.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۳:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا امکان اسقاط مجازات در جرم «تفخیذ» وجود دارد؟

بله، اگر شخص قبل از اثبات جرم، توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد. اگر جرمش با اقرار خودش ثابت شده باشد، در این صورت اگر بعد از اثبات نیز توبه کند، اسقاط مجازات او بستگی به نظر مقام رهبری دار

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۲:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

راه اثبات جرم تفخیذ چگونه است؟

نحوه اثبات جرائم حدی نیز در شرع مشخص شده است، یعنی یا باید از طریق اقرار ثابت شود یا اینکه ۴ مرد که دارای شرایط شهادت دادن هستند، بر آن شهادت بدهند که این عمل را با چشم دیده‌اند. البته علم قاضی نیز در برخی موارد می‌تواند به عنوان طریق اثبات این جرم باشد.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا امکان تعلیق در جرم «تفخیذ» وجود دارد؟

خیر، زیرا با توجه به اینکه در اجرای حدود نباید هیچ تأخیری وجود داشته باشد؛ لذا امکان تعلیق در اجرای مجازات آن وجود ندارد.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته جزایی585

امکان تخفیف و تعلیق و تغییر در مجازات این جرم وجود ندارد.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۲:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات قانونی تفخیذ (لاپایی) چیست ؟

 

در این جرم مجازات فاعل و مفعول جرم ۱۰۰ ضربه شلاق است و استثنای آن در صورتی است که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد که در این صورت حد فاعل اعدام است لازم به ذکر است که اگر فردی به زور فرد دیگر را مورد تفخیذ قرار دهد حد تفخیذ تنها در مورد آن کسی که این عمل را با زور و اجبار انجام داده است به اجرا در خواهد آمد. به این ترتیب نفر دوم به عنوان قربانی ماجرا از تحمل هر گونه مجازات مبرا خواهد بود.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۲:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفخیذ چیست؟

 

تفخیذ یا لاپایی نوعی رابطه جنسی بدون دخول است که با فرو کردن و مالیدن آلت جنسی مردانه بین ران‌های شریک جنسی انجام می‌شود. تفخیذ هم میتواند بین مرد با مرد باشد هم مرد با زن. مجازات عمل تفخیذ صد ضربه شلاق و در مواردی اعدام است.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست نحوه تخلیه ملک مشاع

تعیین خواسته و بهای آن : خلع ید مقوم به …. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

 

دلایل و منضمات : کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

 

ریاست محترم ...... “‌نام شهرستان محل وقوع ملک “

 

با سلام احتراماً به استحضارمی رساند:

 

به موجب سند مالکیت شماره….. دانگ پلاک ثبتی / بخش “شماره ونام شهرستان” واقع در نشانی….. متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان که شریک بنده نیز می باشند بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات غاصبانه خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نماید فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست .(خلع ید)

عند الاقتضا برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نماید. (خلع ید)

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۲:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا ممکن است از تصرفات و عملیات شریک در مال مشترک جلوگیری کرد؟

می توان علیه شریک هم دعوای خلع ید و غصب اقامه کرد و هم دعوای تصرف عدوانی زیرا مال در مشاع یا مشترک همه شرکا در اجزا مال سهم دارند.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در دعوای خلع ید از ملک مشاع، آیا طرح دعوا از سوی همه ی شرکا علیه شریک متصرف لازم است؟

الزامی در این باره وجود ندارد و طرح دعوا از سوی یک نفر از شرکا نیز قابل پیگیری خواهد بود.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۲:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا با سند عادی نیز می توان دعوای خلع ید را مطرح نمود؟

قابل طرح می باشد، اما در صورت اثبات مالکیت خواهان دعوای متصرف عدوانی.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست دعوای خلع ید از زمین کشاورزی

ریاست محترم …. دادگاه عمومی شهرستان…..(محل ملک)

 

با سلام

 

احتراما پیرو خواسته خلع ید از یک زمین کشاورزی به موجب سند رسمی ….. و شماره پلاک ثبتی ….. واقع در …..

 

مقوم به …….(قیمت ملک) که در تاریخ ….. از سوی آقا / خانم….. (خوانده دعوا و مشخصات متصرف) قهرا و عدوانا بدون مجوز قانونی و مشروع نسبت به ملک اینجانب صورت گرفته است به موجب مواد ۳۰و ۳۱ از قانون مدنی و غاصبانه بودن اقدامات خوانده، خواستار اخراج وی از ملک به انضمام پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، و هزینه دادرسی مورد استدعا می باشد.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع مالکیت بر مال را چگونه است؟

مفروز و مشاع؛ مال مفروز، مالی است که حق هرکس به نحو معین مشخص است و می تواند در آن تصرف کند ولی در مال مشاع، حق افراد در آن پخش شده است و هیچکس بدون رضایت دیگری نمی تواند در آن تصرف کند.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۱:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه صالح برای دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف چه مرجعی است؟

بر حسب مورد اگر بیشتر از بیست میلیون تومان باشد در دادگاه حقوقی و اگر کمتر از بیست میلیون تومان باشد در شورای حل اختلاف به آن رسیدگی می شود.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۱:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعوای خلع ید چه تفاوتی با دعوای تصرف عدوانی دارد؟

در دعوای تصرف عدوانی، صرف اثبات این موضوع که مالک قبلا از ملک استفاده می نموده است برای صدور حکم کفایت می کند در حالی که در دعوای خلع ید، صدور حکم منوط به احراز مالکیت خواهان می باشد. همچنین دعوای تصرف عدوانی به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع می شود.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور از دعوای خلع ید چیست؟

طرح دعوای مالک علیه متصرفین غیر قانونی ملک خود با استناد به سند مالکیت خود و وخواستار اخراج آنها بودن را دعوای خلع ید می گویند.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۱:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه می توان به رای کمسیون ۵۶ اعتراض کرد

به موجب رای وحدت رویه صادره از قوه قضاییه؛ رای صادره از کمیسیون مذکور نسبت به اظهار نظر در خصوص ملی بودن اراضی، ابتدا قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل اراضی و سپس دادگاه تجدید نظر آن شهر می باشد.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کدام زمین ها ملی هستند؟

اراضی که جز ملک خصوصی اشخاص و نهاد ها محسوب نشده و مالکیت آن متعلق به اداره سازمان منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست که اعضا و زیر مجموعه دولت می باشند تعلق دارد.

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶

خوانده: سازمان منابع طبیعی منطقه

 

خواسته: ابطال رای صادره کمسیون ماده۵۶ و حکم به غیر ملی بودن اراضی مذکور

 

دلایل و مستندات: ۱- شهادت شهود و مطلعین ۲- تحقیقات محلی ۳- سایر دلایل و مستندات ۴ -پرونده استنادی

 

۵- درخواست استعلام و جلب نظر کارشناس

 

ریاست محترم دادگاه عمومی………

 

با سلام احتراماً به استحضار میرساند:

 

نظر به اینکه به موجب رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اراضی متعلق به اینجانب به مساحت مترمربع واقع در ملی اعلام شده است در حالیکه محل مذکور قبل از تصویب قانون فوق سابقه کشت و بهره برداری داشته و مشمول عنوان مرتع یا جنگل نبوده .

 با توجه به اینکه تا کنون این اعتراض در هیچ یک از مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده و مهلت یک ساله برای اعتراض به هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور نیز سپری شده است لذا رسیدگی و صدور حکم بر غیر ملی بودن اراضی فوق الذکر مورد استدعاست.

 

با تشکر و تجدید احترام

۳۰ مهر ۰۱ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر