به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۳ مطلب با موضوع «انواع اجاره نامه» ثبت شده است

اعلام فسخ قرارداد شماره …………………………

جناب آقای مهندس …………………

مدیرعامل محترم شرکت …………………………

موضوع: اعلام فسخ قرارداد شماره …………………………

باسلام

 

بدینوسیله بموجب اختیار حاصله از بند ………… قرارداد فیمابین به شماره ……………… مورخ ……………… مربوط به ……………………، قرارداد موصوف مستند به نقض تعهد اساسی آن شرکت در موارد ذیل اعلام فسخ می گردد:

 

1-……………………

2-………………

مراتب جهت اطلاع و هماهنگی کامل جهت برچینی کارگاه و تجهیزات موصوف در زمانبندی مناسب و مورد نظر این شرکت و نیز اهتمام به عدم ایجاد تداخل با امور اجرایی دیگر در سایت ارسال می گردد. بر این مبنا، مقتضی است ضمن انجام اقدامات لازم جهت اخذ مفاصاحساب نهایی تامین اجتماعی مربوطه، صورت وضعیت نهایی خود را جهت تسویه حساب به امور مالی این شرکت ارائه نمایید. ضمنا:

 

1-خسارت/جرایم قراردادی بموجب بندهای قرارداد محاسبه و از مطالبات آن شرکت کسر می گردد.

2-ضمانتنامه انجام تعهدات آن شرکت ضبط و وصول می گردد.

بدیهی است در صورت عدم کفایت مطالبات و تضمین قراردادی جهت پوشش خسارات/جرایم متحمله شرکت بابت نقض تعهدات آن شرکت، حق پیگیری قضایی و انتظامی این شرکت جهت احقاق حقوق قراردادی خود محفوظ خواهد بود.

۰۳ مهر ۰۱ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قولنامه اجاره مغازه

طرفین قرارداد

 

موجر:

 

موجر/ موجرین ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. کد ملی ……….. متولد ……….. ساکن ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. با مدیریت ……….. ( به موجب روزنامه رسمی شماره ……….. مورخ ……….. )

 

مستاجر:

 

خانم/ آقای ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. تلفن ……….. آدرس ………../ شرکت ……….. به شماره ثبت ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. با مدیریت ……….. ( به موجب روزنامه رسمی شماره ……….. مورخ ……….. )

 

مورد اجاره

 

……….. دانگ یک باب مغازه/ یک دستگاه آپارتمان/ یک باب ساختمان واقع در شهر ……….. خیابان ……….. کوچه ……….. شماره ……….. که مشخصات ثبتی آن به شرح آتی است :

 

پلاک ثبتی اصلی ……….. پلاک ثبتی فرعی ……….. منطقه ثبتی ……….. مساحت ……….. سایر مشخصات ……….. مورد اجاره به موجب پروانه ساختمان شماره ……….. مورخ ……….. و گواهی پایان کار مورخ ……….. شماره ……….. دارای کاربری تجاری است و برای شغل ……….. اجاره داده می شود .

 

تجهیزات و امکانات مورد اجاره به شرح ذیل است :

 

وسایل گرمایش و سرمایش: شوفاژ، کولر، فن کویل، تهویه مطبوع مرکزی، سایر ………..

 

 برق، آب، گاز تلفن / تلفن های به شماره ………..

 

پارکینگ و انباری

 

 سایر موارد ………..

 

مدت اجاره

 

……….. سال/ ماه شمسی که آغاز آن ……….. می باشد .

مبلغ اجاره

 

برای تمام مدت ……….. ریال معادل ……….. تومان است که :

 

 مبلغ ……….. ریال آن در اول هر ماه در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت می شود.

 

 طی ……….. فقره چک به موجر پرداخت شد .

 

 سایر روش های دیگر پرداخت ……….. (با تفصیل نوشته شود).

 

شروط ضمن عقد

 

 از جمله شروط ضمن عقد این است که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد / دارد .

 

مورد اجاره صرفا برای شغل ……….. اجاره داده شده و مستاجر به هیچ وجه حق تغییر شغل ندارد .

 

حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن، بر عهده مستاجر است و باید در انقضا مدت، مورد اجاره و تجهیزات آن را صحیح و سالم تحویل دهد .

 

اسقاط کافه خیارات من جمله خیار غبن، به هر درجه‌ای که باشد، انجام گرفت.

 

این اجاره نامه در تاریخ ……….. با حضور آقایان :

 

۱- ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. آدرس ………..

 

۲- ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. آدرس ………..

 

افراد معتمد موجر و مستاجر که به عنوان شاهد ذیل آن را امضا کرده‌اند. در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و امضا و مبادله شد .

 

قسمت ها و مطالب زاید در هر دو نسخه، قلم زده و ابطال شده است .

 

امضا موجر امضا مستاجر

 

امضا شاهد امضا شاهد

۳۰ شهریور ۰۱ ، ۰۳:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن اجاره نامه مغازه

موجر:

موجر/موجرین………..فرزند………..به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. کدملی ……….. متولد ……….. ساکن ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. با مدیریت ……….. (به موجب روزنامه رسمی شماره ……….. مورخ ………..)

 

وکیل موجر:

خانم / آقای ……….. که با اختیار حاصله از وکالتنامه شماره ……….. مورخ ……….. تنظیم در دفترخانه ……….. این اجاره نامه را امضاء کرده است.

 

مستأجر:

خانم / آقای ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. / شرکت ……….. به شماره ثبت ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. با مدیریت ……….. (به موجب روزنامه رسمی شماره ……….. مورخ ………..)

 

وکیل مستاجر:

خانم / آقای ……….. که با اختیار حاصله از وکالتنامه شماره ……….. مورخ ……….. تنظیم در دفترخانه ……….. این اجاره نامه را امضاء کرده‌اند.

……….. دانگ یک باب مغازه / یک دستگاه آپارتمان/یک باب ساختمان واقع در شهر ……….. خیابان ……….. کوچه ……….. شماره ……….. که مشخصات ثبتی آن به شرح زیر است:

پلاک ثبتی اصلی ……….. پلاک ثبتی فرعی ……….. منطقه ثبتی ……….. مساحت ……….. سایر مشخصات ……….. مورد اجاره به موجب پروانه ساختمان شماره ……….. مورخ ……….. و گواهی پایان کار مورخ ……….. شماره ……….. دارای کاربری تجاری است و برای شغل ……….. اجاره داده می‌شود.

تجهیزات و امکانات مورد اجاره به شرح ذیل است :

۱- وسائل گرمایش و سرمایش: شوفاژ، کولر، فن کویل، تهویه مطبوع مرکزی، پکیج حرارتی و برودتی، بخاری، شومینه.

۲- برق، آب، گاز تلفن / تلفن‌های به شماره ………..

۳- لوستر، تجهیزات اداری، قفسه بندی، یخچال صنعتی.

۴- پارکینگ و انباری.

۵- سایر موارد

 

 مدت اجاره در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

مدت اجاره ……….. سال/ماه شمسی که آغاز آن ……….. می‌باشد.

 

 مبلغ اجاره در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

برای تمام مدت ……….. ریال معادل ……….. تومان است که :

 

مبلغ ……….. ریال آن در اول هر ماه در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت می‌شود.

طی ……….. فقره چک به موجر پرداخت شد .

طی ……….. فقره سفته به موجر پرداخت شد.

مستأجر در اول ماه مبلغ ……….. ریال به حساب جاری شماره ……….. شعبه ……….. بانک ……….. واقع در ……….. به نام موجر واریز خواهد کرد و بری الذمه خواهد شد.

سایر روش‌های دیگر پرداخت ……….. (با تفصیل نوشته شود).

سرقفلی در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

مستأجر هیج وجهی بابت سرقفلی پرداخت نکرده است و به این ترتیب هیچ حقی نسبت به سرقفلی و حقوق صنفی متعقله به ملک ندارد و در انقضاء مدت چیزی از این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت. مستأجر مبلغ ……….. ریال به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرد و بین طرفین مقرر گردید:

 

.این وجه متعلق به موجر است و در قبال پرداخت آن با اجاره دادن ملک به مستأجر با شرایط و مبلغ مندرج در اجاره نامه مغازه موافقت کرده است و برای این سرقفلی هیچ ما بازاء و عوض دیگری در نظر گرفته نشده و در انقضاء مدت مستأجر مکلف به تخلیه است و چیزی بابت سرقفلی یا عوض آن دریافت نخواهد کرد.

 

.در پایان مدت و زمان تخلیه معادل همین مبلغ به مستأجر پرداخت خواهد شد. افزایش نرخ تورم و تغییر قیمت سرقفلی تأثیری در این امر نخواهد داشت.

.در پایان مدت رقم پرداختی مستاجر به علاوه مبلغی که بر مبنای شاخص بانک مرکزی جبران کاهش ارزش پول را با توجه به مدت اجاره بکند به مستأجر تأدیه خواهد شد.

.در پایان مدت سرقفلی متعلق به محل بر مبنای نرخ عادله و قیمت معاملاتی زمان تخلیه به مستأجر پرداخت خواهد شد.

منظور از نرخ عادله و قیمت معاملاتی وجهی است که مستأجرین جهت اجاره کردن مورد اجاره این سند، با مدت و شروط مشابه و مبلغ اجاره‌ای معادل مبلغ اجاره این سند به علاوه نرخ تورم به نسبت مدت اجاره، آمادگی پرداخت آن را به عنوان سرقفلی دارند. در صورت عدم توافق در این خصوص، نظر هیأتی متشکل از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری متبع خواهد بود.

شروط ضمن عقد در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

1.مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد/دارد.

2.مورد اجازه صرفاً برای شغل ……….. اجاره داده شده و مستأجر به هیچ وجه حق تغییر شغل ندارد.

3.حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن بر عهده مستأجر است و باید در انقضاء مدت، مورد اجاره و تجهیزات آن را صحیح و سالم تحویل دهد.

4.طبق تنظیم قرارداد اجاره مغازه، تعمیرات جزئی عین مستأجره برعهده مستأجر و تعمیرات کلی بر عهده موجر است.

5.پرداخت هزینه آب، برق، گاز و تلفن برعهده مستأجر است.

6.پرداخت هزینه نگهداری (شارژ) ساختمان بر مبنای مصوبات هیات‌ مدیره بر عهده مستأجر/ موجر است و تغییرات این ارقام نیز مورد قبول می‌باشد.

7.اسقاط کافه خیارات من جمله خیارغبن (به هر درجه‌ای که باشد) از طرفین به عمل آمد.

مستأجر مکلف است مالیات‌ها و عوارض کسبی و حق بیمه کارگران و کارکنان خود را به موقع پرداخت و نیز در کسب و کار خود ضوابط قانونی و شرعی را دقیقاً رعایت کند.

تأخیر در پرداخت اجاره بها برای موجر حق فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره را ایجاد خواهد کرد. در این حالت حق 8.مستأجر نسبت به سرقفلی نیز (در صورت وجود) ساقط خواهد شد. تخلف مستأجر از هر یک از شروط مندرج در این سند نیز همین آثار را خواهد داشت.

9.تأخیر در پرداخت اجاره بها برای موجر حق فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره را ایجاد خواهد کرد. در این حالت حق مستأجر نسبت به سرقفلی نیز (در صورت وجود) ساقط خواهد شد. تخلف مستأجر از هر یک از شروط مندرج در این سند نیز همین آثار را خواهد داشت.

=شاهدین در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

اجاره نامه مغازه در تاریخ ……….. با حضور آقایان :

۱- ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. آدرس ………..

۲- ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. آدرس ………..

افراد معتمد موجر و مستأجر که به عنوان شاهد ذیل آن را امضاء کرده‌اند. در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و امضاء و مبادله شد. قسمت‌ها و مطالب زاید در هر دو نسخه قلم زده و ابطال شده است .

 

امضاء موجر امضاء مستأجر

 

امضاء شاهد ۱ امضاء شاهد 

۳۰ شهریور ۰۱ ، ۰۲:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقسیم نامه ارث

متن زیر نمونه ای از تقسیم نامه می باشد برای آشنایی افراد می توانند ور ذیل آن شروط و توافقات خود را نیز ثبت کنند.

 

تقسیم کنندگان:

 

(ورثه مرحوم متوفی به تاریخ) به شرح زیر:

 

۱- آقای …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (پدر متوفی)

 

۲- خانم …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (مادر متوفی)

 

۳- خانم …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (همسر متوفی)

 

۴- خانم …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (دختر متوفی)

 

۵- خانم …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (دختر متوفی)

 

۶- آقای …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (پسر متوفی)

 

۷- آقای …………… فرزند آقای …………… و نام مادر خانم …………… متولد …………… دارای شماره شناسنامه …………… صادره از …………… (پسر متوفی)

 

همه نامبردگان ساکن تهران به نشانی: ………………………………………………….. با التفات به گواهی حصر وراث شماره …………… مورخ …………… صادره از شورای حل اختلاف شهرستان …………… و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره …………… مورخ …………… صادره از سرممیزی شماره …………… اداره ارث تهران و همگی کما فرض الله.

مورد تقسیم:

 

ماترک مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر:

 

سرمایه در گردش مغازه …………… به ارزش …………… ریال.شش ‌دانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره …………… و …………… فرعی از …………… واقع در بخش ثبتی …………… .… دانگ مشاع از شش دانگ خانه به پلاک ثبتی شماره …………… فرعی از …………… اصلی مفروز و مجزی از …………… واقع در بخش ثبتی …………… فیش ثبت ‌نام حج عمره به شماره قبض …………… با مبلغ واریزی …………… ریال.

 

قدرالسهم ناشی از تقسیم:

 

سرمایه در گردش مغازه واقع در …………… به ارزش …………… ریال که نسبت به سهم فرضی همزمان با امضاء این سند بین وراث تقسیم گردید. تمامی سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت یک باب مغازه (ردیف ۲) واقع در پلاک ثبتی شماره …………… فرعی از …………… اصلی با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی …………… مورث مزبور به ازاء قدر السهم ‌الارث قرار گرفته و به ازاء سهم الارث سایر وراث قرار می‌گیرد و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند. تمامی … دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی (ردیف ۳) به پلاک ثبتی شماره …………… فرعی از …………… اصلی مفروز و مجزی از …………… واقع در بخش ثبتی …………… مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن نسبت به سهم بین وراث تقسیم خواهد شد.فیش ثبت‌نام حج عمره به شماره قبض …………… با مبلغ واریزی …………… ریال در سهم اختصاصی …………… مرحوم مورث …………… فرزند …………… قرار گرفت و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند.

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه گواهی انحصار وراثت

گواهی حصر وراثت

آقای / خانم   به شناسنامه شماره     به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره      تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان      به شناسنامه شماره    در تاریخ    در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از ذکر نام اسامی وراث با میزان حصه های هر کدام

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه با اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره     سرانجام در تاریخ       در وقت فوق العاده شعبه     دادگاه عمومی     به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده، گواهی می نماید که در به در گذشته منحصر به اشخاص شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی این روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیردبین وراث ورثه تقسیم می گردد .

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است

رئیس شعبه

دادگاه عمومی نام شهرستان"

نمونه دادنامه گواهی انحصار وراثت بیشتر از ۳ میلیون تومان

فرم شماره ۱۳۷۹

۲۹ / ۱۲

تشکیلات و روشها    چاپ روزنامه رسمی

 

 

 

گواهی حصر وراثت

آقای / خانم   به شناسنامه شماره     و به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره      تقدیم این دادگاه نموده چند اشعار داشته است که شادروان     به شناسنامه شماره     در تاریخ       در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند / عبارتست از ذکر نام اسامی و ران با سران حصه های هر کدام

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحطه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره      سرانجام در تاریخ      در وقت فوق العاده شعبه    دادگاه عمومی     به تصدی امضاء کننده زبر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده، گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد بین ورأث / ورثه تقسیم می گردد .

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ تا میزان سی میلیون ریال است

رئیس شعبه     دادگاه عمومی نام شهرستان

نمونه دادنامه

فرم شماره ۱۳۷۹

۲۰۱۹۹۰ تشکیلات و روشها

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط صحیح تنظیم اجاره نامه چیست؟

رعایت قانون حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و 1356.

۲۸ دی ۹۹ ، ۱۳:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

۴ شرط برای تخلیه فوری املاک استیجاری در هفت روز چیست؟

این چهار شرط عبارتند از: (براساس ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶)

  • اجاره­نامه حداقل در ۲ نسخه تنظیم شده باشد.
  • توسط موجر و مستأجر به امضاء برسد.
  • اجاره­نامه مدت داشته باشد مثلا یکساله، شش ماهه و یا حتی یکروزه.
  • حتمادقت شود تا توسط دو تا شاهد به امضاء برسد.

اگر این چهار شرط رعایت شود در نظر داشته باشید که بعد از پایان اجاره موجر می­تواند از طریق شورای حل اختلاف نسبت به تخلیه آن اقدام کند. اما اگر یکی از این ۴ شرط وجود نداشته باشد مثلاً دو شاهد ذیل اجاره نامه را امضاء نکرده باشنارید و یا فقط مشاور املاک زیر آن را امضاء کرده است. این را بدانید که در این حالت موجر یا مالک یا نماینده او نمی­تواند علیه مستاجر نسبت به تخلیه فوری اقدام کند و همچنین اگر اجاره­نامه فقط در یک نسخه تنظیم شده باشد هم امکان استفاده از ویژگی تخلیه فوری در ۷ روز امکان پذیر نیست.

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۷:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت در انواع اجاره نامه اماکن استیجاری

تفاوت اجاره نامه عادی و اجاره نامه رسمی چیست؟

اجاره­نامه عادی و اجاره­نامه رسمی از نظر حقوقی این تفاوت ها را با هم دارند:

اگر اجاره­نامه عادی باشد و مدت قرارداد تمام شود ولی مستأجر از تخلیه ملک امتناع کند شیوه تخلیه آن با اجاره­نامه رسمی فرق می­کند. اجاره­نامه ­های عادی را برای تخلیه باید به شوراهای حل اختلاف مراجعه کرد ولی چنانچه اجاره­نامه­ رسمی باشند باید به دایره اجرای ثبت مراجعه کرد اما در هر حال اجاره­نامه چه عادی باشد و چه رسمی، یکسری شرایط حقوقی و قانونی دارد که اگر این شرایط رعایت شود طبق قانون اجرای اسناد رسمی و طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ ظرف یک هفته دستور تخلیه محل استیجاری صادر می­شود به همین راحتی.

چون بیشتر اجاره­نامه­ ها به صورت عادی هستند، در اینجا شرایطی که برای تنظیم اجاره­نامه­ های عادی در قوانین پیش بینی شده است.

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجاره­ نامه ­ رسمی چیست ؟

اما اجاره­نامه رسمی اجاره­نامه­ ای است که فقط و فقط در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. حتی اگر طرفین اجاره جزء اشخاص دولتی باشند مثلاً کارمند رسمی دولت باشند تأثیری در ماهیت قرارداد یا اجاره نمی­گذارد.

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۷:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجاره ­نامه­ عادی چیست ؟

اجاره ­نامه­ های عادی آن دسته از اجاره­ نامه­­هایی هستند که توسط خود موجر و مستأجر در یک برگه کاغذ A4 یا بزرگتر یا کوچک تر تنظیم می­شود و حتی اجاره­نامه ­هایی که در بنگاه­ها و یا دفاتر آژانس­های ملکی تنظیم می­شوند جزء دسته اول یعنی اسناد عادی یا اجاره ­نامه­ های عادی هستند.

حتی اگر در زمان تنظیم اجاره نامه کدرهگیری هم از سامانه معاملات املاک کشور اخذ شود تأثیری در ماهیت این اجاره­نامه ندارد و کماکان یک اجاره­نامه عادی است.  (  انواع اجاره نامه )

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۷:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دسته بندی انواع اجاره نامه اماکن استیجاری

اجاره ­نامه­ ها به دو دسته تقسیم می­شوند: ۱- اجاره ­نامه­ عادی ۲- اجاره­ نامه ­ رسمی.

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۷:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

قرارداد

 

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : …………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت ………………..(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی ……………………………

۲۳ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجاره یک باب پارکینگ

(اجاره یک باب پارکینگ)
طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن ……………………………………………………………
طرف دوم قرارداد(مستاجرین):
1- خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: …………………………………………………………………….

۲۳ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

ماده 1) طرفین قرارداد:

الف) موجر/موجرین 

شخص حقیقی: 

خانم/آقای: ................................. اصالتاً / وکالتاً / قیمومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند: ....................... به شماره شناسنامه: .................... صادره از: ................................... کدملی: ......................................... متولد: ............................. ساکن: ........................................................................................................................................................................................ 

شماره تلفن ثابت: ....................... همراه: ........................ 

شخص حقوقی: 

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن: ......................................... با مدیریت: ....................................... به شماره ثبت: .......................................... به آدرس: ........................................................................................................................................ شماره تلفن: ................................

ب) مستأجر/مستأجرین

شخص حقیقی:

خانم/آقای: ................................. اصالتاً / وکالتاً / قیمومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند: ........................ به شماره شناسنامه: ....................... صادره از: ................................... کدملی: .................................... متولد: ................................. ساکن: ........................................................................................................................................................................................

شماره تلفن ثابت:  ....................... همراه: ........................ 

شخص حقوقی:

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن: ........................................... با مدیریت: ....................................... به شماره ثبت:

.............................. به آدرس: .................................................................................................................................................... شماره تلفن: ..................................... 

که در متن قرارداد طرفین، به اختصار موجر/مستأجر نامیده می‌شوند.

ماده 2) موضوع قرارداد: 

تملیک عین مستأجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستأجر به موجر طبق شرایط این قرارداد ........... دانگ /دستگاه / یک باب:  .................... به مساحت: ................. مترمربع به شماره پلاک ثبتی: ........................... فرعی از: ................... اصلی: ..................... واقع در بخش: ........................ حوزه ثبتی: ..................... دارای سند مالکیت به شماره: ............................ صفحه: .................... دفتر: ............................ صادره به نام: ................................... با حق استفاده آب / برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی /شوفاژ روشن/غیرروشن/کولر/پارکینگ: ........................ فرعی به متراژ: ........................ مترمربع/ انباری فرعی: .................. به متراژ: .................. مترمربع / تلفن دایر به شماره: / ............................. غیر دایر و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که به رؤیت مستأجر / مستأجرین رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است. 

ماده 3) مبلغ قرارداد (اجاره بهاء):

کل مبلغ اجاره بها مبلغ: ............................. ریال وجه رایج کشور معادل: ......................... تومان می‌باشد که مبلغ: .............................. ریال معادل: .................. تومان به عنوان پیش پرداخت، نقداً / طی چک شماره: ............................... بانک: ............................. شعبه: ............................ تحویل موجر گردید و باقیمانده در مواعد: ............................................... توسط مستأجر به موجر پرداخت می‌گردد. 

ماده 4) مدت قرارداد: 

................ سال/ماه شمسی/روز که آغاز آن از تاریخ: ......................... لغایت: ......................... می‌باشد. 

ماده 5) تعهدات طرفین قرارداد:

1-5- طرفین متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند 1 ماده 8 قرارداد در تاریخ: .................................... در دفتر اسناد رسمی شماره: ....................... واقع در: .................................................................... حاضر شوند و نسبت به تنظیم سند رسمی به نام مستأجر اقدام نمایند. 

ماده 6) فسخ قرارداد: 

1-6- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین مبنی بر علم و اطلاع کامل از عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس که به طور واضح و آشکار علت غبن باشد مستثنی است. 

 2-6- اگر مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر بیش از: .............. ماه تخلف نماید، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نماید. در این صورت بخشی از اجاره بهای پرداختی در مواعد گذشته به میزان: ........................... ریال معادل: ................... تومان به عنوان اجاره‌بهای قرارداد در مالکیت موجر مستقر و مابقی به ضمیمه پیش پرداخت به مستأجر مسترد خواهد شد. در صورتی که از ابتدای قرارداد اجاره‌بهای اقساطی به عنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد، موجر می‌تواند با کسر اجاره‌بها از محل پیش پرداخت، مابقی را به مستأجر مسترد نماید. 

3-6- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به دیگری نخواهد داشت تخلف از این تعهد هیچ تأثیری در اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد ندارد و مستأجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند و یا اینکه با اقامه دعوا به طرفیت موجر و منتقل الیه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا کند. 

ماده 7) وثایق و تضامین: 

1-7- یک برگ سفته به مبلغ: ......................... ریال معادل: .................. تومان ممضی به امضای مستأجر، بدون تاریخ در اختیار موجر قرار داده شد و بین طرفین مقرر گشت در صورت عدم انجام تعهدات یا در صورت عدم پرداخت هزینه‌های آب، برق، تلفن، گاز و شارژ از طرف مستأجر، موجر می‌تواند سفته مذکور را مورخ نموده و نسبت به وصول کل مبلغ یا قسمتی از آن – به تشخیص خود – اقدام کند. 

2-7- یک فقره چک به تاریخ: ..... / ..... / .....13 / بدون تاریخ به مبلغ: .............................. ریال معادل: ....................... تومان از حساب جاری شماره: .................... بانک: ...................... شعبه: .................. از طرف مستأجر در اختیار موجر قرار داده شد. در صورتی که مستأجر هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و شارژ را نپردازد موجر می‌تواند این وجوه را پرداخت و از محل چک مستأجر طلب خود را وصول کند. چک مورخ: ..... / ..... / .....13 در صورتی که تا تاریخ: ..... / ..... / ..... 13 مورد استفاده قرار نگرفته باشد، در تاریخ اخیر با چک دیگری با تاریخ روز تعویض خواهد شد (منظور این است که از تاریخ صدور و تنظیم چک بیش از شش ماه نگذرد چراکه این امر باعث انتفاء جنبه کیفری چک خواهد شد). در خصوص چک بدون تاریخ، موجر در مورخ کردن آن به میل خود مختار و مجاز است. 

ماده 8) شرایط قرارداد:

1-8- طرفین قرارداد کردند که پس از پرداخت آخرین قسط اجاره‌بها، عین مستأجره به مالکیت مستأجر درآید.

2-8- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می‌باشد. 

3-8- در صورتی که مستأجر در مدت اجاره تمامی اجاره‌بها را یکجا پرداخت کند، عین مستأجره از همان تاریخ به مالکیت مستأجر درآمده و طرفین مکلف خواهند بود ظرف مدت: ........................ از تاریخ پرداخت، نسبت به اجرای مفاد بند 1 ماده 5 اقدام نمایند. در صورت امتناع موجر از دریافت اجاره بها، مستأجر می‌تواند با پرداخت اجاره‌بهای مذکور به صندوق ثبت یا دادگستری تعهد خود را اجرا نماید.

4-8- مستأجر نمی‌تواند / می‌تواند در طول مدت اجاره نسبت به اجرای تعهدات و حقوق مندرج در این قرارداد شخص دیگری را به عنوان طرف مورد معامله با موجر جایگزین خود کند. در صورتی که طبق توافق مستأجر حق واگذاری مورد معامله را به دیگری داشته باشد انتقال گیرنده از حیث اجرای تعهدات و پرداخت اقساط و سایر آثار قرارداد مثل مستأجر سابق خواهد بود. 

ماده 9) نحوه جبران خسارات: 

1-9- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند 2 ماده 6 متخلف مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ: .................................... ریال معادل: ........................... تومان به عنوان خسارت تأخیر در اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند و این خسارت مانع از الزام به اجرای تعهد اصلی نخواهد بود. خسارت مذکور در این بند نسبت به تخلف مندرج در بند  3 ماده  8 نیز قابل اجرا خواهد بود. 

2-9- در صورتی که الزام مقرر در بند 3 ماده 6 ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی که خریدار متقبل شده است را پرداخت کرده و مبلغ: ........................... ریال معادل: .................... تومان به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید. 

ماده 10) مرجع حل اختلاف: 

در صورت بروز اختلاف بین طرفین آقا/خانم:  ........................ به نشانی: ........................................................................... به عنوان داور مرضی‌الطرفین به حل و فصل اختلافات طرفین می‌پردازد. 

تبصره 1: چنانچه داور مذکور نخواهد یا نتواند در خصوص اختلاف به وجود آمده داوری و حکمیت نماید، آقا/خانم: ................................ به نشانی: .............................................................................................................................. به عنوان جانشین وی به عنوان داور تعیین می‌گردد. 

تبصره 2: داور مذکور با توجه به درخواست کتبی هر یک از طرفین، مجاز به رسیدگی و صدور رأی خواهد بود و رأی ایشان برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است. 

ماده 11) اقامتگاه طرفین:

نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی می‌گردد و در صورت تغییر نشانی طرفین متعهد هستند مراتب را به نحو مقتضی حداکثر ظرف: ......... روز به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر این صورت ارسال کلیه مراسلات، آگهی‌ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق معتبر خواهد بود. 

 ماده 12: نُسخ قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در تاریخ: ..... / ..... / ..... 13 به تعداد: ...... نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید. 

این سند با حضور: 

- ....................................... فرزند: ....................... به شماره شناسنامه: ............. ساکن: ......................................................

- ....................................... فرزند: ....................... به شماره شناسنامه: ............. ساکن: ......................................................

افراد معتمد موجر و مستأجر به عنوان شاهد تنظیم ،امضاء و مبادله شد. 

                                                                                                                        

امضاء موجر                                   امضاء مستأجر                                            امضاء شاهد اول 

 

 امضاء شاهد دوم                              مهر و امضای مدیر بنگاه معاملات ملکی   

                     

۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخلیه الزامی بعلت اجاره دادن ملک توسط مستاجر به غیر

اظهار نامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات کامل موجر یا مالک

 

 

تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

 

مشخصات کامل مستاجر

خلاصه اظهارات

 

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

جنابعالی طی اجاره نامه عادی یا رسمی مورخ    یک باب مغازه واقع در     از اینجانب به مدت    ماهیانه به مبلغ    را اجاره نموده اید ،‌با توجه به  مراجعات مکرر اینجانب به محل متوجه این امر شدم که جنابعالی قسمتی از مغازه را به غیر واگذار نموده ای به جنابعالی ده روز فرصت داده می شود وضعیت ملک را همچون گذشته نمایید در غیر این صورت از مراجع قضایی تخلیه ملک مورد نظر را جهت واگذاری آن به غیر درخواست و ملک مورد نظر را تخلیه خواهم نمود .

 

 

 

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اجاره نامه آپارتمان یا ساختمان روی زمین وقفی

1- موجر : ............................ به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان.............. با نمایندگی طبق نامه شماره ................................. اداره مذکور ...................................

2- مستأجر : ........................ فرزند ...................... به شناسنامه ..................... صادره از .................... به شماره ملی .......................... به نشانی ................. .......................... ............. شغل ................ ...........................

3- مورد اجاره: قدر السهم و الحصه عرصه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک شماره ........................... واقع در بخش .............................. که بر روی یک قطعه زمین وقفی به پلاک شماره ............................... واقع در بخش ..................... ملکی موجر مرقوم احداث و بنا گردیده است با جمیع متعلقات و لواحق آن بدون استثنا چیزی حدود و حقوق برابر سند مالکیت مربوطه ....................... که به رویت مستأجر رسیده و اقرار به تصرف آن نمود و صرفاً به منظور احداث یک واحد مسکونی ...................... به اجاره داده شد .

4- مدت اجاره : ............................. سال کامل خورشیدی از تاریخ ..................... لغایت .......................

5- مبلغ کل اجاره بهاء : ...................................... ریال از قرار معدل هر دوره برای هر سال ............................... ریال که مستأجر متعهد است در ابتدای هر سال / ماه در قبال قبض وثمن به موجر پرداخت نماید .

شروط و تعهدات :

1- مستأجر متعهد است در سررسید هر قسط اجاره بهای همان قسط را بپردازد و در صورت تأخیر و انقضای یک ماه اختیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود.

2- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً بدون موافقت کتبی موجر به نحوی از انحناء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق و امثال آن به غیر را ندارد .

3- مستأجر متعهد است در پایان مدت و یا به محض وصول اخطار کتبی سند اجاره را برابر مقررات و قوانین جاریه تجدید نماید .

4- در انقضای مدت مادامی که سند اجاره طبق مقررات مربوط تجدید نگردیده باشد ، مستأجر موظف است که مال الاجاره را طبق نظر کارشناس منتخب موجر پرداخت نماید .

5- مستأجر حق تغییر و تبدیل محل مسکونی را به محل کسب و بالعکس ندارد مگر با موافقت موجر و پرداخت صد درصد سرقفی به موقوفه .

6- مستأجر با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد اجاره اقدام به تنظیم سند اجاره نمود و متعهد گردید که هر گونه ادعائی درباره نحوه بهره برداری مورد اجاره و امثال آن پیش بیاید ، خود شخصاً پاسخگو باشد .

7- تخلف از هر یک از شروط این سند موجب اختیار فسخ سند در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و مستأجر مکلف است اجاره بهاء را تا تاریخ تخلیه طبق نظر کارشناسان منتخب موجر پرداخت نماید .

8- تأخیر در پرداخت مال الاجاره و تجدید قرارداد اجاره ، این اختیار و اجازه را به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان .......................... را می دهد که جهت احقاق حقوق خود ، اقدام به صدور اجرائیه نماید .

9- مستأجر برای هر یک ماه تأخیر در پرداخت مال الاجاره پس از یک سال جریمه ای معادل 5/7% مال الاجاره معوقه برابر مفاد بخش نامه سازمان اوقاف و امور خیریه و مطابق مفاد قرارداد باید پرداخت نماید .

قبوض ...................... اقساطی ...................... به شماره ...................... صادره شد پاسخ استعلامیه ...................... ثبت و نامه ........................ دارائی ...................... ملاحظه شد .

بتاریخ .... / .... / ........ هجری شمسی .

۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۳:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اجاره وسیله نقلیه

با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمایندگی                                  که طبق آگهی شماره                  روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است از تهیه و اعزام                     دستگاه اتومبیل / شماره شهربانی                       با راننده ذی صلاح / بدون راننده                   جهت انجام وظیفه تحت نظر امر                                        

ماده 2- مدت قرارداد   

مدت کل قرارداد           روز / ماه از تاریخ              الی تاریخ               و طبق برنامه زمان بندی ذیل انجام خواهد شد :

ماده 3-امور مالی و مبلغ قرارداد

الف : مبلغ کل : مبلغ کل قطعی / تقریبی                موضوع قرارداد به حروف           به عدد        ریال و به شرح ذیل می باشد :

1- نوع وسیله نقلیه :                     از قرار هر روز / ساعت کاری                     ریال

2- راننده پایه 1 از قرار هر روز / ساعت کاری                    ریال

3- راننده پایه 2 از قرار هر روز / ساعت کاری                    ریال

ب: پیش پرداخت : متعهد له قبول کرد مبلغ                              ریال به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین معتبر در اختیار متعهد قرار دهد .

ج : نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعیت های مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظیم صورت جلسه لازم پس از کسر                  درصد بابت پیش پرداخت (در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد ) و هرگونه کسور قانونی ظرف مدت              روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود.

ماده 4- تضمین حسن انجام کار   

متعهد مبلغ                  ریال معادل           در صد بهای قرارداد به صورت تضمین نامه بانکی / سفته               به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد و در صورت انجام تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت                روز پس از پایان قرارداد توسط متعهد ، تضمین مذکور مسترد خواهد شد .

ماده 5- کسور قانونی    

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد.

ماده 6- مواد اولیه     

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به طور همکاری / الزامی از طریق                در اختیار متعهد قرار می گیرد ، به شرح زیر می باشد :

ب: متعهد موظف است مواد مذکور را عینا ً در موضوع قرارداد مصرف نموده و مازاد را عیناً به متعهد له مسترد نماید و چنانچه بابت آن وجهی پرداخته باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وی مسترد می نماید. 

ماده 7- تاخیرات    

متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده 2 همین قرارداد انجام دهد و در صورت تاخیر متعهد له بابت هر روز / ساعت تاخیر معادل               ریال از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و سایر اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود . چنانچه مدت تاخیر از             روز ، ساعت تجاوز نماید ، متعهد له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوی که مقتضی بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید .

در این صورت اگر متعهد له متحمل خسارتی بشود ، خسارت مزبور را به تشخیص خود از محل تضمین حسن انجام کار و سایر مطالبات و اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود.

ماده 8- انتقال به غیر و عدم افشاء مفاد قرارداد

متعهد به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون موافقت کتبی متعهد له به غیر نداشته و نیز بدون مجوز کتبی حق ندارد هیچ یک از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نماید.

ماده 9- تغییرات میزان کار

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود 25 % موضوع معامله را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت به همان میزان مدت قرارداد نیز تغییر خواهد کرد و در هر حال مراتب باید حداقل           روز مانده به پایان مدت قرارداد به متعهد ابلاغ گردد.

ماده 10- فورس ماژور (قوه قاهره )

در صورت بروز هر گونه حادثه که خارج از حیطه اقتدار متعهد برای انجام تعهد باشد ، متعهد باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به متعهد له ارائه نماید تا در صورت قبول مشار الیه با توافق طرفین در خصوص مورد ، اتخاذ تصمیم شود. 

ماده 11- تائیدات و تعهدات طرفین

1-11- متعهد اعلام نمود که دارای گواهینامه معتبر رانندگی پایه          می باشد و نیز از صحت جسمی . روانی لازم برای رانندگی برخوردار می باشد .

2-11- متعهد اعلام نمود که وسیله نقلیه مورد استفاده را همیشه به موقع بررسی و در صورت بروز عیب و نقص تعمیر خواهد نمود و در هر حال خرابی وسیله نقلیه فورس ماژور محسوب نمی شود .

3-11- متعهد اعلام نمود مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی باشد و تعهد نمود تا پایان انجام قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و در صورتی که خلاف آن محرز گردد ، متعهد له حق دارد برابر ماده 12 عمل نماید .

4-11- مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث در حین انجام موضوع قرارداد همگی بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتی و یا غیر دولتی هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و خسارت ناشی از تصادفات اعم از آنکه متعهد مقصر باشد یا نباشد ، در مورد خود وسیله نقلیه اش و نیز سر نشین ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگی بر عهده متعهد است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی  در این مورد ندارد .

5-11- چنانچه متعهد در حین انجام موضوع قرارداد مرتکب تخلف قانونی گردد ، شخصاً مسئول است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی از این حیث بر عهده ندارد .

6-11- متعهد موظف است وسیله نقلیه اش را بیمه دیه و حوادث و سر نشین بنماید.

ماده 12- فسخ قرارداد :

عدم اجرای هر یک از موارد این قرارداد تخلف محسوب شده در این صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده 3 عمل نماید .

تبصره : در هر حال متعهد له می تواند در هر مرحله از انجام موضوع قرارداد با           روز اعلام قبلی با صلاحدید خود قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و در این صورت متعهد حق هیچ گونه اعتراضی نداشته و امور مالی قرارداد بر اساس ماده 3 قرارداد صورت خواهد گرفت.

ماده 13- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و یا تفسیر آن ، موضوع به                        ارجاع می شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء می باشد . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف ، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده 12 رفتار خواهد شد.

ماده 14- سایر شروط :

ماده 15- اقامتگاه

اقامتگاه متعهد :

اقامتگاه متعهد له 

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در                 ماده و         تبصره و با حذف مواد             در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

امضاء نماینده متعهد                                                      امضاء نماینده متعهد له

۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۳:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اجاره پارکینگ

ماده 1- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... متولد .................... ساکن ..................................................................... و

طرف دوم قرارداد(مستاجرین):

1- خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... متولد .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... به نشانی: ............................................................................... و

2- خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... متولد ....................دارای شناسنامه شماره ....................صادره از .................... ساکنین تهران به نشانی: ........................................ و هر دو متساویا و مشاعا، متفقا و متضامنا.

ماده2- موضوع قرارداد:

تمامت یک باب پارکینگ به مساحت .................... متر مربع دارای پلاک .................... فرعی از .................... اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک .................... فرعی از اصلی نامبرده واقعی در اراضی .................... بخش .................... ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره .................... مورخ .................... صفحه ..... جلد......... به شماره چاپی .................... صادره به نام موجر با جمیع تواقع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا با برق و آب و گاز منصوبه های در آن که قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره .................... مورخ .................... تنظیمی دفتر خانه شماره .................... تهران در اجاره خانم/آقای .................... بوده لیکن به موجب سند صلح شماره .................... مورخ .................... تنظیمی این دفتر خانه در همین تارخی کلیه حقوق خانم/آقای ....................(مستاجر آن سند) به مستاجرین این سند ناشی از حق سرقفلی مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعیه گردیده فلذا مستاجرین این سند به سبق رویت مورد اجاره وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفا جهت اشتغال مستاجرین به شغل .............. اجاره داده شده است و لاغیر و مستاجرین به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارند.

ماده3- مدت قرارداد:

 .................... سال کامل شمسی از تاریخ .................... که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده اند.

ماده 4-مبلغ قرارداد:

 مبلغ .................... ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ ................... ریال) که مستاجرین متعهدشدند مال الاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در مقابل دریافت رسید به موجر تادیه نمایند و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف 10 روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر برای بقیه مدت خواهد بود.

ماده 5- شروط قرارداد:

1- مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی بعهده موجر و تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر بعهده مستاجرین است.

2- مستاجرین حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا یا کلا به هیچ صورت حتی بصورت: مشارکت، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارند.

3- مستاجرین متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره، شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره هستند.

4- مستاجرین متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت وفق مقررات جاری کشور هستند.

5- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت تا روز تخلیه و تحویل، مستاجرین متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی هستند.

6- مستاجرین می توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره .................... موجر نزد بانک .................... شعبه .................... واریز نموده و نسخه ای از فیش آن را به موجر تسلیم نمایند.

7- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجرین مورد اجاره را سالم تخلیه نموده و بخواهند تحویل موجر بدهند لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجرین حق دارند با ارائه مفاصا حساب های برق و آب و گاز و تلفن منصوبه برای تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به مرجع رسمی و قانونی صالحه رجوع نمایند.

8- عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه در مورد اجاره که تادیه آن به عهده مستاجرین است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجرین دارد.

9-  تخلف مستاجرین از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده 6- سایر شروط:

مورد اجاره و حدود آن : ......................................................  واقع  در بخش .............. مورد ثبت سند مالکیت  ثبت شده به شماره ................  در صفحه .............. دفتر ........... بشماره چاپی ................... صادره از .......................... با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن  که مستاجر از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد کاملاً مطلع می باشد و حدود و مشخصات .......................................................................

مدت :.............. ماه از تاریخ  ..................... می باشد و حسب الاقرار مورد اجاره  جهت محل کسب به اجاره مستاجر داده شده است و مستاجر اقرار نود هیچگونه وجهی بابت حق سر قفلی و کسب و پیشه به موجر پرداخت ننمود و در پایان  مدت و هنگام تخلیه نیز محق به حق سرقفلی و غیره نخواهد بود و هرگونه ادعائی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود .

مال الاجاره : در تمام مدت مبلغ ............... ریال که مستاجر متعهد است  در اول هر ماه مبلغ .................... ریال بموجب قبض رسمی بموجر بپردازد تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز  موجب خیار  فسخ دربقیه مدت برای موجبر خواهد بود و بنا به درخواست موجبر برای هر ماه یک برگ قبض رسمی صادر گردید.

شروط :1-تعمیر  لازمه اساسی با موجبر 2-ازله زباله  و برفروبی و استفاده بهتر از مورد اجاره بعهده مستاجر است 3-مستاجر حق انتقال  مورد اجاره را کلاً یا جزاً بغیر ندارد 4-مستاجر متعهد است همانطور که  مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل گرفته صحیح و سالم  تحویل موجر نموده و رسید اخذ نماید 5-اجرت المثل زمان تصرف بقرار اجرت المسمی است که مستاجر باید مرتباً پرداخت نماید 6-چنانچه مستاجر در پایان مدت بخواهد مورد اجاره راتخلیه و تحویل نماید و موجر از تحویل گرفتن استنکاف و رزد ، مستاجر می تواند  با تحویل کلید مورد اجاره بدادگاه محل ، تامین دلیل نماید ارسال اظهارنامه رسمی از طرف مستاجر  موجب سقوط حق اجرای موجر خواهد بود ، 8-پرداخت بهای آب و برق مصرفی در مدت استفاده بعهده مستاجر می باشد و ارائه مفاصا حساب مدت مذکور به موجر هنگام تخلیه از طرف مستاجر  تعهد گردید .

این سند با اتکا به گواهی های شماره........................ مورخ ...................... دارائی و شماره................. مورخ ........... سازمان تامین اجتماعی یزد تنظیم و حق الثبت طبق قبض شماره ............ مورخ .............. مبلغ ............ ریال و بابت حق التحریر  قبض شماره ............ بمبلغ ................. ریال صادر و تسلیم شد و اوراق چاپی این سند شماره های ............................. می باشد .

بتاریخ ........................ شمسی برابر با. 1416 هجری قمری           محل امضاء

 (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد.)

این سند در ... ماده و 2 نسخه که هر 2 نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله شد.

ماده 7- حل اختلاف:

در صورت بروز هر اختلافی درباره این قرارداد  یا اجرای آن آقا/ خان/ موسسه یا شرکت ............ به عنوان داوری اتخاذ تصمیم می نماید که تصمیم وی برای طرفین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده8- اعتبار و نسخه های قرارداد:

این قرارداد در دو نسخه و با 8 ماده منعقد و تنظیم شد که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است.

 

     امضای (موجر)            امضای(مستاجرین)

۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۳:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اجاره (عمومی)

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین                فرزند به شماره شناسنامه                            صادره از                    کد ملی                   متولد                ساکن                                                                  تلفن                       

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب

1-2 مستاجر/مستاجرین                             فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                  کد ملی                    متولد                    ساکن                                                         تلفن

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب

ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجا ره

عبارتست از تملیک منافع                          دانگ/دستگاه/یک باب                         واقع در                                              دارای پلاک ثبتی شماره                 

فرعی از                       اصلی                         بخش                           به مساحت                           متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال                                   

صفحه                    دفتر                بنام                                      مشتمل بر                اتاق خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصی/

اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ                      فرعی به متراژ                  متر مربع/انباری فرعی          به متراژ              متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره                       و سایر لوازم و منصوبات و مشا عات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده 3 –  مدت اجاره

مدت اجاره              ماه/سال شمسی از تاریخ        /        /     13 الی      /       /     13میباشد.  

ماده 4 –  اجاره بها و نحوه پرداخت

1-4  میزان اجاره بها جمعاً                             ریال،از قرار ماهیانه مبلغ                                         ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود.

2-4 مبلغ                                    ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره             بانک                شعبه                  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره                          بانک                     شعبه                       در تاریخ     /    /    13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده 5 –  تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ      /      /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند .

ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد

1-6  مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

2-6  مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را  به غیردارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بوددر صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئو ل خواهد بود.

3-6 موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان  ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل  اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است .

 4-6 در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش ازیکماه تاخیر نماید،موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد

5-6 پرداخت هزنه های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فا ضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید.

6-6 پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان ( حق شارژ و غیره)و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.

7-6 پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ ،کولر ،آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین میکند.

8-6 مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل(تجاری،اداری) بر عهده مستاجر میباشد.

9-6در خصوص اماکن تجاری مبلغ                                     ریال به حروف                                                  ریال به عنوان حق سر قفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.                                                 

10-6مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره . مستاجر  متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

 11-6  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

12-6در صورتیکه موحر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک میباشد. اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .

13-6  تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توتفق بخش لا ینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

14-6 مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء دتخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلسن آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ              

ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .                      

ماده 7

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده 8

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9

به استنلد ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی مینماید

ماده 10

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                              بطور جداگانه ای به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ                           ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند،فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری  در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 11

این قرارداد در تاریخ     /      /   13 ساعت             در دفتر مشاور املاک                                   به نشانی                                                                     در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را به مهر دفتر املاک و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است .

ماده12

موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .

توضیحات:    

۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۳:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اجاره اماکن ورزشی

مورد اجاره و حدود آن : ......................................................  واقع  در بخش .............. مورد ثبت سند مالکیت  ثبت شده به شماره ................  در صفحه .............. دفتر ........... بشماره چاپی ................... صادره از .......................... با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن  که مستاجر از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد کاملاً مطلع می باشد و حدود و مشخصات .......................................................................

مدت :.............. ماه از تاریخ  ..................... می باشد و حسب الاقرار مورد اجاره  جهت محل کسب به اجاره مستاجر داده شده است و مستاجر اقرار نود هیچگونه وجهی بابت حق سر قفلی و کسب و پیشه به موجر پرداخت ننمود و در پایان  مدت و هنگام تخلیه نیز محق به حق سرقفلی و غیره نخواهد بود و هرگونه ادعائی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود .

مال الاجاره : در تمام مدت مبلغ ............... ریال که مستاجر متعهد است  در اول هر ماه مبلغ .................... ریال بموجب قبض رسمی بموجر بپردازد تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز  موجب خیار  فسخ دربقیه مدت برای موجبر خواهد بود و بنا به درخواست موجبر برای هر ماه یک برگ قبض رسمی صادر گردید.

شروط :1-تعمیر  لازمه اساسی با موجبر 2-ازله زباله  و برفروبی و استفاده بهتر از مورد اجاره بعهده مستاجر است 3-مستاجر حق انتقال  مورد اجاره را کلاً یا جزاً بغیر ندارد 4-مستاجر متعهد است همانطور که  مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل گرفته صحیح و سالم  تحویل موجر نموده و رسید اخذ نماید 5-اجرت المثل زمان تصرف بقرار اجرت المسمی است که مستاجر باید مرتباً پرداخت نماید 6-چنانچه مستاجر در پایان مدت بخواهد مورد اجاره راتخلیه و تحویل نماید و موجر از تحویل گرفتن استنکاف و رزد ، مستاجر می تواند  با تحویل کلید مورد اجاره بدادگاه محل ، تامین دلیل نماید ارسال اظهارنامه رسمی از طرف مستاجر  موجب سقوط حق اجرای موجر خواهد بود ، 8-پرداخت بهای آب و برق مصرفی در مدت استفاده بعهده مستاجر می باشد و ارائه مفاصا حساب مدت مذکور به موجر هنگام تخلیه از طرف مستاجر  تعهد گردید .

این سند با اتکا به گواهی های شماره........................ مورخ ...................... دارائی و شماره................. مورخ ........... سازمان تامین اجتماعی یزد تنظیم و حق الثبت طبق قبض شماره ............ مورخ .............. مبلغ ............ ریال و بابت حق التحریر  قبض شماره ............ بمبلغ ................. ریال صادر و تسلیم شد و اوراق چاپی این سند شماره های ............................. می باشد .

بتاریخ ........................ شمسی برابر با. 1416 هجری قمری           محل امضاء

۲۰ مهر ۹۷ ، ۱۳:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر