به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۶۵ مطلب با موضوع «انواع استشهادمحلی» ثبت شده است

استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه مزاحم

بسمه تعالی

 

اینجانبان امضاء کنندکان ذیل، با در نظر گرفتن خداوند متعال و قرآن مجید شهادت و گواهی می دهیم که خانم / آقای ……………….. فرزند ………….. ساکن در …………………………………………………………… اقدام به اذیت و آزار همسایگان از طریق ریختن زباله در باغچه، تصرف در پارکینگ مجاور و……… نموده است .

 

و یا در تمام ساعات شبانه روز مبادرت به ایجاد سر و صدا و هیاهو وجنجال می نماید و یا با تصرف اختصاصی در قسمت مشاعات، مانع تردد و رفت و آمد ما شده

 

هر زمان که آن مقام محترم لازم بداند حاضر هستیم جهت ادای شهادت حاضر شویم .

 

شاهد اول :

 

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

 

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

 

شاهد دوم :

 

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

 

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

 

شاهد سوم :

 

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

 

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

 

شاهد چهارم :

 

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

 

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

۲۴ مهر ۰۱ ، ۱۹:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه می توان استشهادیه محلی را تهیه کرد؟

به این وسیله از آقایان، ریش سفیدان، معتمدین روستای ……….. در اطراف شهرستان ……… استشهاد و استعلام می شود که در رابطه با اینکه مطلع هستند که اینجانب آقای …….. فرزند …….. مالک یک باغ / زمین کشاورزی چهار دیواری به وسیله مصالح خشت و گِل به مدت ……. سال با حدود اربعه ی ذیر:

شمال ….… جنوب ……. شرق ….. غرب …… در روستای …… هستم.

لازم به ذکر است که در روز ……. به تاریخ …… ساعت ……. مامورین اداره ……….. در موقعیت زمین ذکر شده حضور پیدا کرده اند و بدون علت و انجام هماهنگی و بدون اخطار قبلی و ارا بودن سِمَتِ قانونی به تخریب کردن بخشی از چهار دیواری ( که با تخریب بخشی از دیوار گِلی آن که در ارتباط با سال های گذشته می باشد و آن را بدون هیچ تخلفی درست کردیم ) اقدام کرده اند.

بنابراین از اشخاصی که آگاه و مطلع هستند نسبت به این موضوع تقاضا می کنم که گواهی خود را بدون طرفداری کردن و اصلاح مرقوم نمایند.

با تشکر و احترام

 

اینجانبان نامبردگان زیر با آگاهی یافتن از عاقبت شهود دروغ، درستی گفته های بالا را از آقای ……… می پذیرم.

و حاضر می باشم که در هر زمانی که رییس محترم دادگاه صلاح بدانند با رعایت کردن تشریفات قانونی سوگند شرعی را در رابطه با موارد بالا یاد کنیم.

گواهان و شاهدان و امضاء کنندگان:

اینجانب ……… درستی اظهارات بالا را تأیید و گواهی می کنیم.

اینجانب ………. درستی اظهارات بالا را تأیید و گواهی می کنیم.

اینجانب ……… درستی اظهارات بالا را تأیید و گواهی می کنیم.

 

درستی اظهارات بالا و امضاء گواهان مورد تأیید می باشد.

 

رئیس شورای اسلامی روستای ……

نمونه دیگر از استشهاد محلی:

 

بسمه تعالی

 

استشهاد محلی

به این وسیله از معتمدین و ساکنین محل که اطلاع کامل نسبت به موضوع دارند که اینجانب ……. فرزند ……… همسر آقای ……. هستم و ساکن …….. می باشم، تقاضا دارم که مراتب را گواهی فرمایید.

 

با تشکر

 

اینجانب فرزند …… به شماره شناسنامه ….. درستی مطالب بالا را گواهی می کنم. امضا

 

اینجانب فرزند …… به شماره شناسنامه ….. درستی مطالب بالا را گواهی می کنم. امضا

 

اینجانب فرزند …… به شماره شناسنامه ….. درستی مطالب بالا را گواهی می کنم. امضا

 

اینجانب فرزند …… به شماره شناسنامه ….. درستی مطالب بالا را گواهی می کنم. امضا

 

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل ثبت :

 

درستی موارد فوق و امضا:

 

اثر انگشت شهود:

 

مهر و امضا:

۰۲ تیر ۰۱ ، ۰۰:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست انتقال سربازی

جناب آقای…

 

 فرمانده محترم

 

 موضوع: درخواست انتقال محل خدمت سربازی بعلت سرپرستی خانواده

 

 با سلام و احترام

 

بدین وسیله به استحضار می‌رساند اینجانب …. فرزند … از تاریخ …. در خدمت سربازی در پادگان …. شهر …. در آمده‌ام. اما به علت ازدواج/ به دلیل کفیل پدر و مادر بیمار خود که نیازمند مراقبت هستند/ به علت سرپرستی خانواده و اینکه عهده دار تأمین هزینه‌های زندگی هستم/ دچار مشکلات عدیده روحی و مالی گشته ام.

 

 از آن مقام محترم تقاضا دارم با انتقال اینجانب به پادگان … شهر …. موافقت کرده و بنده را از مشکل بزرگی که دارم نجات بخشید. مدارک مربوط به ازدواج/ تکفل/ استشهاد محلی به پیوست به حضور ارسال گردد.

 

 

 

و….

 

 

استشهاد محلی

بسمه تعالی

 

استشهاد محلی

 

بدینوسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطلاع کامل دارند، اینجانب … فرزند …همسر …. بوده و ساکن …. می باشم ، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند.

 

با تشکر

 

اینجانب فرزند … به شماره شناسنامه …. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

 

اینجانب فرزند … به شماره شناسنامه … صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

 

اینجانب فرزند … به شماره شناسنامه … صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

 

اینجانب فرزند … به شماره شناسنامه … صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

 

 دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

 

صحت موارد فوق و امضا

اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد

مهر و امضا

۰۲ تیر ۰۱ ، ۰۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب x.... فرزند ....  صادره از .... به شماره ملی ..... به نشانی: تهران ............ که از امرار و معاش من اطلاع دارند و به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یکجای محکوم به ( دیه جراحات )، نمی باشم. لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل ، گواهی نمایند.

امضاء خواهان اعسار


گواه اول :

اینجانب ......... فرزند ........ بشماره شناسنامه ........... صادره از ......... به نشانی: ................... که از طریق .................. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه اول 


گواه دوم :

اینجانب ......... فرزند ........ بشماره شناسنامه ........... صادره از ......... به نشانی: ................... که از طریق .................. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه دوم


گواه سوم :

اینجانب ......... فرزند ........ بشماره شناسنامه ........... صادره از ......... به نشانی: ................... که از طریق .................. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه سوم 

 

۱۸ خرداد ۰۱ ، ۱۲:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استشهادیه گواهی انحصار وراثت - (طبقه اول)

به گواهی می طلبم خانم ها و آقایانی را که آگاه هستند شادروان ...... در تاریخ ..... در شهر ..... آخرین اقامتگاه دائمی خود در گذشته است و هنگام فوت:

الف: (تعداد ... پسر) ...... داشته/ نداشته به نام ............. .     

ب: (تعداد .... دختر) ..... داشته/ نداشته به نام ......... .     

پ: (تعداد ..... همسر دائمی) ...... داشته/ نداشته به نام  ...... .    

ت: مادر  ......... داشته/ نداشته به نام ........ .     

ث: پدر ............ داشته/ نداشته به نام ....... .     

و وراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی ....... بوده و دارائی او کمتر/بیشتر از مبلغ  .... میلیون ریال بوده است تا اطلاعات خود را در این برگ بنویسند.                                   

 امضاءمتقاضی


1-گواه اول:

اینجانب نام ....... نام خانوادگی ....... شغل ..... سن ..... شماره شناسنامه ..... صادره .....فرزند ........ که با خانواده (نام متوفی) ...... از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحیکه در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه


2-گواه دوم:

اینجانب نام ....... نام خانوادگی .......... شغل ..... سن ..... شماره شناسنامه ....... صادره ..... فرزند ..... که با خانواده (نام متوفی) ..... از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحی که در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه


3-گواه سوم:

اینجانب نام ...... نام خانوادگی ........ شغل ..... سن ..... شماره شناسنامه ..... صادره .....فرزند ...... که با خانواده (نام متوفی) ....... از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحیکه در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه

۱۷ خرداد ۰۱ ، ۲۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادیه گواهی انحصار وراثت - (طبقه دوم)

 

به گواهی می طلبم خانم ها و آقایانی را که آگاه هستند شادروان …… در تاریخ …… در شهر …… آخرین اقامتگاه دائمی خود درگذشته است و هنگام فوت:

الف: (تعداد …… برادر /برادر زاده)   داشته/ نداشته به نام …… .     

ب: (تعداد …… خواهر/خواهر زاده) داشته/ نداشته به نام …… .

پ: (تعداد …… همسر- دائمی) داشته/ نداشته به نام …… .     

ت: (تعداد …… جده/جد پدری) داشته/ نداشته به نام …… .      

ث: (تعداد …… جده/جد مادری) داشته/ نداشته به نام …… .      

و وراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی …… بوده و دارائی او کمتر/ بیشتر از مبلغ سه میلیون ریال بوده است تا اطلاعات خود را در این برگ بنویسند.

امضاء متقاضی

 


1- گواه اول :

اینجانب نام ....... نام خانوادگی ....... شغل ..... سن ..... شماره شناسنامه ..... صادره .....فرزند ........ که با خانواده (نام متوفی) ...... از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحیکه در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه


2- گواه دوم :

اینجانب نام ....... نام خانوادگی ....... شغل ..... سن ..... شماره شناسنامه ..... صادره .....فرزند ........ که با خانواده (نام متوفی) ...... از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحیکه در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه


3- گواه سوم :

اینجانب نام ....... نام خانوادگی ....... شغل ..... سن ..... شماره شناسنامه ..... صادره .....فرزند ........ که با خانواده (نام متوفی) ...... از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحیکه در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه

۱۷ خرداد ۰۱ ، ۲۳:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادیه گواهی انحصار وراثت - (طبقه سوم)

به گواهی می طلبم خانم ها و آقایانی را که آگاه هستند شادروان ........ در تاریخ ...... در شهر ........ آخرین اقامتگاه دائمی خود درگذشته است و هنگام فوت: 
الف- تعداد ..... عمو/ عموزاده داشته/ نداشته به نام ...... .

ب- تعداد ..... عمه/ عمه زاده داشته/ نداشته به نام ...... .

پ- تعداد ..... دایی/ دایی زاده داشته/ نداشته به نام ....... .

ت- تعداد  ...... خاله/ خاله زاده داشته/ نداشته به نام ....... .

ث- تعداد ...... همسر دائمی داشته/ نداشته به نام 

و وراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی ...... بوده و دارائی او کمتر / بیشتر از مبلغ سی میلیون ریال بوده است، تا اطلاعات خود را در این برگ بنویسند. 
امضاء متقاضی

 


1- گواه اول :

اینجانب نام ....... نام خانوادگی ....... شغل ..... سن ..... شماره شناسنامه ..... صادره .....فرزند ........ که با خانواده (نام متوفی) ...... از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحیکه در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه


2- گواه دوم :

اینجانب نام ....... نام خانوادگی ....... شغل ..... سن ..... شماره شناسنامه ..... صادره .....فرزند ........ که با خانواده (نام متوفی) ...... از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحیکه در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه


3- گواه سوم :

اینجانب نام ....... نام خانوادگی ....... شغل ..... سن ..... شماره شناسنامه ..... صادره .....فرزند ........ که با خانواده (نام متوفی) ...... از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ بشرحیکه در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

امضاء گواه


توجه: سردفتر اسناد رسمی قبل از امضای شهود، مندرجات هر دو صفحه استشهادیه را برای گواه قرائت خواهد کرد این ورقه بدون قلم خوردگی باید تنظیم شود و کلیه جاهای خالی خطوط باید پر شود.

 


مجازات گواه دروغ

ماده 10– قانون انحصار وراثت : هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد
برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده 218– قانون مجازات عمومی : هر کس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبر، در امور حقوقی شهادت دروغ بدهد
و یا عامداً برخلاف واقع اظهار عقیده کند که در حکم محکمه موثر گردد، خواه کتبی، خواه شفاهی، به حبس تأدیبی از یازده روز الی یکسال محکوم می شود
و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده برخلاف واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تأدیه دو برابر آنچه که گرفته است محکوم می شود.

مقررات مربوط به گواهی

1-در موارد زیر گواه باید از دادن گواهی خودداری کند:

الف) در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.

ب) در صورتی که بین گواه و کسی که گواه به ضرر او داده می شود.دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده.و هنوز 5 سال در صورت جنایی بودن و 2 سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته باشد.

پ) در صورتیکه بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.

2-ماده 1313 قانون مدنی- (شهادت اشخاص زیر پذیرفته نمی شود)

1-محکومین به مجازت جنایی
2- محکومیت به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد.
3- اشخاص ولگرد و کسانیکه تکدی را شعل خود قرار دهند.
4- اشخاص معروف به فساد اخلاق
5- کسانیکه نفع شخصی در دعوی داشته باشند.
6-شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

۱۷ خرداد ۰۱ ، ۲۳:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادیه تغییر نام

بدینوسیله از کلیه کسانی که از وضعیت سن و مشکلات به وجود آمده برای اینجانب (س.الف) اطلاع دارند طلب شهادت می شود که مراتب ذیل را شهادت داده و گواهی نمایند:

شناسنامه ای که در حال حاضر استفاده می نمایم متعلق به بنده نبوده و مطلق به خواهر متوفی ام می باشد که والدینم حاضر به ابطال آن نشده و آن را به من اختصاص داده اند. لذا تاریخ تولد واقعی بنده سال 1368 می باشد که این مغایرت مشکلاتی را برایم به وجود آورده است.  

امضاء متقاضی                                                                                                            


گواه اول :

اینجانب ............... فرزند ............ بشماره شناسنامه ........... صادره از ......... به نشانی: ................................ از مشکلات نام برده مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه اول 

 


گواه دوم :

اینجانب ............... فرزند ............ بشماره شناسنامه ........... صادره از ......... به نشانی: ................................ از مشکلات نام برده مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه دوم

 


گواه سوم :

اینجانب ............... فرزند ............ بشماره شناسنامه ........... صادره از ......... به نشانی: ................................ از مشکلات نام برده مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه سوم 

۱۷ خرداد ۰۱ ، ۲۳:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادیه تقسیط محکوم به

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب محمد .... فرزند .... به شماره شناسنامه .... صادره از .... شماره ملی ........ که از امرار و معاش من اطلاع دارند و به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یکجای محکوم به مندرج در دادنامه شماره ....... (مهریه زوجه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده) نمی باشم. لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل ، گواهی نمایند.

 

                                                                                                                                                                                                  امضاء خواهان اعسار

 

گواه اول :

اینجانب ........ فرزند ......... بشماره شناسنامه ........ صادره از ...... به نشانی : ........................ که از طریق .......... از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

 

                                                                                                                                                                                        امضاء گواه اول

 

گواه دوم :

اینجانب ........ فرزند ......... بشماره شناسنامه ........ صادره از ...... به نشانی : ........................ که از طریق .......... از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

 

                                                                                                                                                                                        امضاء گواه دوم

 

گواه سوم :

اینجانب ........ فرزند ......... بشماره شناسنامه ........ صادره از ...... به نشانی : ........................ که از طریق .......... از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

 

                                                                                                                                                                                       امضاء گواه سوم

۰۲ فروردين ۰۱ ، ۲۳:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ترک منزل توسط مرد (زوج)

بسمه تعالی

 

اینجانبان امضاکنندگان ذیل این استشهادیه شهادت می دهیم آقای ..... همسر خانم ..... از تاریخ ..... ماه منزل مشترک ، به نشانی : ................، را ترک نموده است و تاکنون به منزل بازنگشته است.

 

مشخصات شهود

 

1- خانم/ آقای ................. فرزند ............ کدملی .................. سبب اطلاع و آگاهی ..................... .

 

 

 

2- خانم/ آقای ................ فرزند............. کدملی................... سبب اطلاع و آگاهی ..................... .

 

 

 

3- خانم/ آقای ................ فرزند............. کدملی................... سبب اطلاع و آگاهی ..................... .

 

 

 

4- خانم/ آقای ................ فرزند............. کدملی................... سبب اطلاع و آگاهی ..................... .

۰۲ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادیه عدم تمکین

بسمه تعالی

 

بدینوسیله از اهالی محترم و همسایگان عزیز که علم و اطلاع دارند اینجانب ………………………….. به شماره ملی …………………………..نام پدر ……………………………..به نشانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مدت ……………..ماه است که همسرم منزل اینجانب را ترک نموده است و به منزل مراجعه ننموده است با تکمیل این فرم مراتب فوق را گواهی نمایند. امضاء ………………………… گواه اول: اینجانب ……………………………….. نام پدر……………………………. به شماره ملی …………………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………………………………………………که از طریق ……………….. با آقای ……………………..به مدت ………………..آشنایی دارم گواهی می نمایم خانم ………………..مدت ………………. است منزل را ترک نموده است و به منزل مراجعه نکرده است و در دادگاه حضوراً حاضر به شهادت هستم. امضاء گواه اول گواه دوم: اینجانب ……………………………….. نام پدر……………………………. به شماره ملی …………………………………….. به نشانی …………………………………………………………………………………………………………………………که ازطریق ……………………………….. با آقای ……………………..به مدت ………………..آشنایی دارم گواهی می نمایم خانم ………………..مدت ………………. است منزل را ترک نموده است و به منزل مراجعه نکرده است و در دادگاه حضوراً حاضر به شهادت هستم. امضاء گواه دوم گواه سوم: اینجانب ……………………………….. نام پدر……………………………. به شماره ملی …………………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………………………………………………که از طریق ……………. با آقای …………………..به مدت ……………آشنایی دارم گواهی می نمایم خانم ………………………. مدت ………………. است منزل را ترک نموده است و به منزل مراجعه نکرده است و در دادگاه حضوراً حاضر به شهادت هستم. امضاء گواه سوم گواه چهارم: اینجانب ……………………………….. نام پدر……………………………. به شماره ملی …………………………………….. به نشانی …………………………………………………………………………………………………………………… که از طریق ……………….. با آقای ……………………..به مدت ………………..آشنایی دارم گواهی می نمایم خانم ……………….. مدت ………………. است منزل را ترک نموده است و به منزل مراجعه نکرده است و در دادگاه حضوراً حاضر به شهادت هستم. امضاء گواه چهارم

۱۵ بهمن ۰۰ ، ۱۵:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادیه محلی شماره ۴

استشهاد محلی

بدینوسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطلاع کامل دارند اینجانب ……………..فرزند فلان همسر آقای ………………بوده و ساکن …………… می باشم ، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند

با تشکر

اینجانب فرزند ……………….به شماره شناسنامه ……………….صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند ……………….به شماره شناسنامه ……………….صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند ……………….به شماره شناسنامه ……………….صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند ……………….به شماره شناسنامه ……………….صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

۱۵ تیر ۰۰ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهاد محلی شماره ۳

اینجانبان امضاء کنندگان زیر گواهی می دهیم  :

دانشنامه دائم / گواهینامه موقت صادره از    ……………..دانشگاه      به شماره   دانشجویی …………..  مورخ   ………………..متعلق  به خانم / آقای   …………….    فرزند  …………….   دارای شناسنامه شماره ……………………..صادره از  …………………متولد     ………………….ساکن شهر  تنبله…………………ا  خیابان  ……………………کوچه ……………شماره  ………………مفقود شده است .

۱-  نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر اول  :       امضاء

۲-  نام و نام خانوادگی ونشانی محل سکونت نفر دوم   :       امضاء

۳-  نام ونام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر سوم  :      امضاء

محل تائید یکی از مراجع رسمی :  محضر اسناد رسمی / کلانتری محل / یکی از سازمانهای دولتی یا یکی از نهادهای انقلابی

۱۵ تیر ۰۰ ، ۱۸:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهاد محلی مسکن

بدینوسیله ما امضا کنندگان زیر شهادت می دهیم که خانم ……………..فرزند ……………….به شماره شناسنامه ………………و کد ملی ………………در حال حاضر فاقد مسکن شخصی بوده و هم اکنون نیز در  خانه واقع در خیابان ………………پلاک ………………بصورت اجاره … ساکن می باشد.

نام و نام خانوادگی : ………………نام پدر : ………………نشانی محل سکونت: ………………امضا ………………

نام و نام خانوادگی : ………………نام پدر : ……………… نشانی محل سکونت: ………………امضا ………………

نام و نام خانوادگی : ……………… نام پدر : ………………نشانی محل سکونت: ……………… امضا ………………

نام و نام خانوادگی : پ……………… نام پدر :……………… نشانی محل سکونت: ………………امضا ……………

۱۵ تیر ۰۰ ، ۱۸:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بسمه تعالی استشهادیه

استشهاد محلی بدینوسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطلاع کامل دارند اینجانب ……………..فرزند فلان همسر آقای ………………بوده و ساکن …………… می باشم ، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند با تشکر اینجانب فرزند ……………….به شماره شناسنامه ……………….صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا اینجانب فرزند ……………….به شماره شناسنامه ……………….صحت مراتب فوق را گواهی می شود.

۱۵ تیر ۰۰ ، ۱۸:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن استشهاد محلی برای ادارات مختلف

استشهاد محلی اینجانبان امضاء کنندگان زیر گواهی می دهیم  : دانشنامه دائم / گواهینامه موقت صادره از    ……………..دانشگاه      به شماره   دانشجویی …………..  مورخ   ………………..متعلق  به خانم / آقای   …………….    فرزند  …………….   دارای شناسنامه شماره ……………………..صادره از  …………………متولد     ………………….ساکن شهر  تنبله…………………ا  خیابان  ……………………کوچه ……………شماره  ………………مفقود شده است .

گـــــواهان :
اینجانب   ………………………………………   صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ………………………………           صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب    …………………………………….      صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .…………
رئیس شورای اسلامی روستای ……….
مراتب فوق مورد تأیید شورای اسلامی بخش پلان می باشد .

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: دوست داشتنى ‏ترین کارها نزد خداوند: نماز اول وقت، سپس نیکى به پدر و مادر و سپس جهاد در راه خداست. اَحَبُّ الاَعمالِ اِلَى اللَّهِ الصَّلاهُ لِوَقتِها، ثُمَّ بِرُّ الوالِدَین، ثُمَّ الجَهادُ فى سَبیلِ اللَّهِ


۱۵ تیر ۰۰ ، ۱۸:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه یک استشهادیه محلی بنویسیم؟

 بسمه تعالی  استشهادیه محلی  بدین وسیله استشهاد و استعلام می گردد از کلیه مطلعین و معتمدین اهالی محل که اینجانب ................................... فرزند: ...................  ( توضیح مطلب مورد نظر). لذا خواهشمند است از افرادی که آگاهی و اطلاع کامل دارند مراتب فوق را با امضای خود ذیل استشهادیه گواهی فرمایید.  استشهادیه انواع مختلفی دارد. ولی استشهادیه محلی را بایستی به سازمانی که از شما خواسته تا آنرا تهیه نمایید (ازقبیل دادگستری، پاسگاه محل ،‌اداره ثبت و .... ) تحویل دهید.

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۲:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استشهادیه محلی راجع به حسن اخلاق

تاریخ: ........................................

استشهادیه

بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل عندا... و عند الرسول و با علم و آگاهی کامل گواهی میدارند: اقای / خانم  ................................ فرزند ............................................. مجرد / متأهل دارای ............................................. فرزند / همواره در محل زندگی و اقامت خود واقع در .................... مشهور و متصف به حسن اخلاق بوده است.

1- آقای ....... فرزند ........ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

۲- آقای ....... فرزند ........ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

۳- آقای ....... فرزند ........ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

۴- آقای ....... فرزند ............ محل اقامت ...... شغل...... محل امضاء

 

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهادیه اثبات مالکیت

استشهادیه محلی

 

بدینوسیله از آقایان، ریش سفیدان، معتمدین روستای ……….. از توابع شهرستان ……… استشهاد و استعلام می گردد در خصوص اینکه اطلاع دارند که اینجانب آقای ........ فرزند ........ صاحب یک باغ/زمین کشاورزی چهار دیواری شده با مصالح خشت و گِل به قدمت ....... سال با حدود اربعه ی ذیل:
شمال ….…  جنوب ……. شرق …..  غرب …... در روستای …… می باشم.

شایان ذکر است در روز ....... مورخه...... ساعت....... مامورین اداره آبفا شهرستان پاکدشت در موقعیت ملک مذکور حاضر شده و بدون دلیل و هماهنگی و عدم اخطار قبلی و بدون داشتن سِمَتِ قانونی اقدام به تخریب قسمتی از چهار دیواری(که بر اثر تخریب قسمتی از دیوار گِلی آن که مربوط به سالهای گذشته است و آن را بدون هیچگونه تخلف مرمت و بازسازی کردیم) نموده اند.

لذا از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری و اصلاح مرقوم فرمایند.
با تشکر و احترام

اینجانبان نامبردگان ذیل با آگاهی از عواقب شهود کذب،صحت اظهارات فوق را از آقای ……… قبول می نمائیم.
و حاضر هستیم هر زمان که ریاست محترم دادگاه صلاح بدانند با رعایت تشریفات سوگند شرعی موارد فوق را شهادت دهیم.

گواهان و شاهدان و امضاء کنندگان:

اینجانب  ……… صحت اظهارات فوق را تأیید و گواهی می نمایم .
اینجانب ………. صحت اظهارات فوق را تأیید و گواهی می نمایم .
اینجانب ……… صحت اظهارات فوق را تأیید و گواهی می نمایم .

صحت اظهارات فوق و امضاء گواهان مورد تأیید است.

رئیس شورای اسلامی روستای ......

۲۶ فروردين ۰۰ ، ۱۷:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه .... صادره از ..... شماره ملی ......  با شغل .....  به نشانی: .......... که از امرار و معاش من اطلاع دارند و به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یک جای هزینه دادرسی، به مبلغ ...... ریال معادل ..... تومان نمی باشم. لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل گواهی نمایند.

امضاء خواهان اعسار

 


گواه اول :

اینجانب ....... فرزند ........  بشماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشانی:................................ که از طریق ............. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه اول 

 


گواه دوم :

اینجانب ....... فرزند ........  بشماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشانی:................................ که از طریق ............. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه دوم

 


گواه سوم :

اینجانب ....... فرزند ........  بشماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشانی:................................ که از طریق ............. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه سوم 

۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۵:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر