بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۱۶۸ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

مفهوم عاریه

گاهی اوقات وقتی مالی را به دیگری می‌دهیم تا از آن بصورت مجانی استفاده کند و بعد همان مال را به ما برگرداند، گرچه در فرهنگ عمومی قرض لقب دارد ولی از دیدگاه حقوقی، قرض معنا ندارد بلکه چنین قراردادی، عاریه نام دارد.

🔷بطور مثال وقتی یکی از دوستان شما ویلایی دارد و بهمراه خودروی متعلق به خود از باب دوستی در اختیار شما می گذارد تا چند روز از آن استفاده کنید و بعد دوباره، آنها را برگردانید، نباید بگوییم مالک مال خود را قرض داده، بلکه می‌گوییم آنرا عاریه داده است؛ بنابراین آپارتمان یا خودرو در دست شما امانت است و باید بعد از استفاده متعارف آنرا به مالک برگردانید.

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۲۱:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تفاوت حکم و قرار در محاکم حقوقی


1⃣حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می­ شود،ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.

2⃣احکام علی ­الاصول قابل تجدیدنظر هستند،مگر قانون منع کرده باشد،در حالیکه قرارها علی ­الاصول قابل تجدیدنظر نمی ­باشند،مگر قانون اجازه داده باشد.

3⃣احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند،لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.

4⃣درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست،ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد.

5⃣در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق اولی ولی در قرارها لزوما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می ­تواند به صورت درخواست هم باشد.

6⃣حکم،قاطع دعوی و در ماهیت آن است،اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممکن است جزئا قاطع دعوی بوده باشد.

7⃣هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد،قرارها مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد،قابل فرجام خواهی است،ولی حکم ها قابل رسیدگی فرجامی هستند.

8⃣اعتبار امر مختومه،ناظر به احکام است
رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد.

9⃣اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد و قرار نقض شود،پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می دهند،اما اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد،مرجع تجدیدنظر کننده،پس از نقض حکم،رأسا مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می نماید.

🔟در قرارهای اعدادی(قرارهایی که برای آماده کردن مقدمات صدور حکم،صادر می شوند مثل قرار رجوع به کارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند) امکان عدول از قرار وجود دارد،ولی در خصوص احکام و قرارهای نهایی (قراری که کار را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد مثل قرار رد دعوی) به هیچ وجه امکان عدول پیش بینی نشده است.

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

هزینه های قابل مطالبه از سوی خواهان

گاهی خواهان با وجود طرح دعوا نمی تواند ادعای خود را ثابت کند و حکمی که صادر می شود خوانده را  پیروز دعوا اعلام می نماید و شخص پیروز می تواند هزینه هایی که بر وی تحمیل گردیده است را مطالبه نماید.

👈🏻در این مجال در مورد هزینه های قابل مطالبه توسط  خواهان (چنانچه ادعایش اثبات شده باشد) از محکوم در دادرسی (خوانده) را شرح خواهیم داد. 

🔺حق الوکاله

➖هر کدام از طرفین دعوی حقوقی(خواهان یا خوانده) می توانند خود شخصاً و به طور مستقیم در دادگاه حاضر شوند و نمی توان آنان را مجبور به گرفتن وکیل دادگستری نمود. با این حال اگر این شخص به وکیل مراجعه نموده باشد، در صورت پیروزی در دعوا می تواند حق الوکاله پرداختی به وکیل خود  را از محکوم در دعوا(محکوم علیه) درخواست نماید، و مبلغ آن عیناً مبلغی خواهد بود که وکیل در قرارداد وکالت خود با موکل خود قید کرده است. 

🔺هزینه دادرسی

➖هرگاه خواهان ادعایی دارد و  تصمیم طرح آن را در دادگاه دارد  باید هزینه دادرسی را در ابتدای امر پرداخت کند، مگر در مواردی که بتواند اعسار و عدم تمکن خود را از پرداخت مبلغ مزبور ثابت کند که در این صورت بطور موقت هزینه ای پرداخت نخواهد شد، لذا هنگامی که خواهان حین طرح دعوا علاوه بر موضوع مورد مطالبه خود، محکومیت خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی نیز خواسته باشد دادگاه علاوه بر محکومیت خوانده به اصل دعوی، وی را به پرداخت هزینه مزبور نیز محکوم خواهد کرد.


🔺هزینه کارشناسی

➖در برخی دعاوی دادگاه رسیدگی را منوط به اخذ نظر کارشناسی می داند و یا اینکه خواهان برای اثبات ادعای خویش ارجاع امر را به کارشناس لازم بداند. در مواجه با این موارد بایستی خواهان هزینه های مربوط به کارشناسی را پرداخت نمایدو هنگامیکه به حکم دادگاه ادعای وی اثبات شد میتواند این هزینه ها را از طرف محکوم در دادرسی درخواست نماید.


 🔺خسارت تأخیر در پرداخت

➖زمانیکه موضوع خواسته مطروحه و ادعای خواهان مطالبه وجه نقد باشد، در صورت اثبات ادعای خویش، می تواند خسارت تاخیر در پرداخت که با اصطلاح خسارت ناشی از تأخیر تأدیه شناخته شده است را از دادگاه مطالبه و دادگاه محکوم (خوانده) را به پرداخت آن نیز مکلّف می نماید.

۰۲ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مجازات های انتظامی پزشکان

الف – تذکریا توبیخ شفاهی درحضورهیات مدیره نظام پزشکی محل

ب – اخطاریا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل

ج- توبیخ کتبی با درج درپرونده نظام پزشکی ونشریه نظام پزشکی محل یا ابلاغ رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل

د – محرومیت ازاشتغال به حرفه های پزشکی وابسته از سه ماه تا یک سال درمحل ارتکاب تخلف

ه_ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته از سه ماه تایک سال درتمام کشور

و – محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تاپنج سال درتمام کشور

ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته درتمام کشور

◀️تذکر: درمواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امورپزشکی وحرفه های وابسته صادرمی شود ، اشتغال محکوم علیه حرفه های یادشده درمدت محرومیت دربخشهای خصوصی ، عمومی ، دولتی ویاخیریه ممنوع است.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

در چه مواردی راهنمایی و رانندگی از انجام عمل شماره گذاری خودرو خودداری خواهد کرد؟

طبق ماده ۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی
در موارد زیر راهنمایی و رانندگی از انجام عمل شماره گذاری خودداری می‌نماید: 

الف ‌ـ‌ در صورتی که مفاد تبصره (۲) ماده (۲) رعایت نشده باشد و یا اصالت و‌سیله نقلیه هنگام بازدید به و‌سیله مأ‌موران مربوط تأ‌یید نگردد. 
ب ‌ـ‌ چنانچه مشخصات و‌سیله نقلیه با آنچه در اسناد مربوط ذکر شده مطابقت نداشته باشد. 
پ ‌ـ‌ اگر تخصیص شماره به نام مالک به دلایل قانونی ممنوع باشد. 
ت ‌ـ‌ چنانچه و‌سیله نقلیه، علایم و تجهیزات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه را نداشته باشد. 
ث ‌ـ‌ هرگاه حقوق دو‌لتی و عوارضی که به طور قانونی به و‌سیله نقلیه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد. 
ج ‌ـ‌ در صورت نداشتن برگ معاینه فنی به استثنای و‌سایل نقلیه‌ای که از تاریخ ساخت آن‌ها دو سال سپری نشده است. 

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۵:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

عدم دسترسی به متهم

 در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود ، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. 

🔹هر‌گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. 

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۵:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تصادف در هنگام آموزش رانندگی

در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده ، راننده محسوب می شود.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۵:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

بازگشت هزینه های زوجه در زمان زندگی مشترک

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند ، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
 

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۵:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دیوان عدالت اداری چطور آرای خود را ابلاغ می کند؟

ماده‌ ۶۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پنج روش را برای ابلاغ آرای شعب دیوان برگزیده است که عبارتند از:
الف) ابلاغ رأی صادره از طریق دفتر شعبه صادرکننده رأی
ب) اقدام به ابلاغ از طریق اداره ابلاغ دیوان و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی
پ) مبادرت به ابلاغ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی برای استفاده از این روش
نکته: استفاده از این روش به انتخاب طرفین پرونده واگذارشده و در صورت عدم انتخاب، این نوع ابلاغ فاقد اثر قانونی خواهد بود.
ت) ابلاغ از طریق دفاتر اداری دیوان در مراکز استانی
ث) ابلاغ به وسیله دادگستری محل اقامت طرفین پرونده

🔹بدیهی است که ابلاغ در حق اعتراض برای اشخاص ذی‌نفع تأثیر مستقیم خواهد داشت و چنانچه ابلاغ به‌طور صحیح صورت نگیرد منشأ اثر نخواهد بود، لیکن اصل بر صحت ابلاغ است و چنانچه اصحاب پرونده مدعی عدم صحت فرآیند ابلاغ باشند، باید آن را به طریق مقتضی اثبات کنند.

🔹براساس ماده ۶۱ قانون مذکور، پس از این که دادنامه صادر و مورد ثبت واقع شد، دفتر شعبه، پنج روز فرصت دارد آن را برای ابلاغ به طرفین پرونده ارسال کند.
اهمیت ابلاغ به حدی است که معیار زمانی تجدیدنظر با آن سنجیده می‌شود و مبنای شروع اجرای دستور موقت و رأی قطعی نیز خواهد بود.

🔹ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است که «هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود، مگر این که به‌صورت حضوری و یا به‌ٌصورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد…»

🔹در واقع، اگر ابلاغ به معنی واقعی خود محقق نشود اساساً تمامی تلاش‌های صورت گرفته در زمینه صدور حکم مفهوم خود را از دست می‌دهد و اجرای رأی را منتفی می‌سازد.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۵:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

محل اقامه دعوی برای زوجهای مقیم خارج از کشور

 هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند. 

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

توقیف اموال افرادی که دارای دیون هستند

هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده و دلایل اقامه ‌نماید که مدیون برای فرار از دین ، قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید ، که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت‌.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات است؟

بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

کسی که سند معارض داشته باشد.

اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می­شود.
به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض اولیه قانون که در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ بیان شده است، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، علی­الاصول معتبر تلقی می‌شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر نامیده می­شود و تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته می­شود.

🔹تکلیف دارنده سند معارض این است که برای تعیین تکلیف اسناد متعارض، مبادرت به طرح دعوای ابطال سند مالکیت در دادگاه کند.

🔹از طرف دیگر تا تعیین تکلیف سند ثبت مقدم، دارنده سند معارض حق انجام معامله نسبت به مورد سند مالکیت خود را ندارد و اگر چنین معامله­ای انجام دهد، هم دارنده سند و هم سردفتر مشمول مجازات موضوع ماده ۶ لایحه قانونی سال ۱۳۳۳ خواهند شد.

🔹سردفتر به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهد شد. البته باید توجه داشت که دارنده سند معارض می‌تواند حقوق متصوره خودش را منتقل کند.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شرایط پذیرش درخواست و صدور مجوز سقط جنین

✅ زنانی‌ که‌ پس‌ از آزمایشات‌ پزشکی‌ بدانند جنین‌ آنها دچار مرگ‌ خواهد شد و یا ادامه‌ بارداری‌ جان‌ مادر را به‌ خطر می‌اندازد، می‌توانند تـاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ را برای‌ ضرورت‌ سقط‌ دریافت‌ کنند و پس‌ از ارایه‌ مدارک‌ آزمـایشگاهی‌ و تاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ از پـزشکـی‌ قـانـونـی‌ اجـازه‌ سقط‌ جنین‌ را دریافت‌ کنند.

✅ درخواست‌ صدور مجوز سقط‌ درمانی‌ تنها در ادارات‌ کل‌ پزشکی‌ قانونی‌ مراکز استان‌ها و با دستور مقام‌ قضایی‌، با درخواست‌ زوجین‌، با معرفی‌ نامه‌ پزشک‌ معالج‌ قبل‌ از دمیده‌ شدن‌ روح‌ (چهارماهگی-طبق نظر علمای اسلامی‌) مورد پذیرش‌ قـــرار مـی‌گــیـرد. بــر اســاس‌ ایــن‌ دستورالعمل‌ معرفی‌نامه‌ پزشک‌ معرف‌ بـاید شامل‌ عکس‌ بیمار، مشخصات‌ شـنـاسنـامـه‌یـی‌ جهت‌ احــراز هویت‌، تشخیص‌ بیماری‌ و روش‌ تشخیص‌ آن‌ بوده‌ و به‌ پیوست‌ آن‌ تصویر شناسنامه‌ جهت‌ احــراز هــویـت‌ زوجیـن‌ و نیـز نتـایـج‌ آزمایشهای پاراکلینیک‌ ارائه‌ شود.

✅ همچنین‌ در مورد مواردی‌ که‌ جنین‌ برای‌ مادر خطرناک‌ است، انجام‌ حداقل‌ 2 نوبت‌ سونوگرافی‌ و در مواردی‌ که‌ ادامـه‌ بـارداری‌ بـاعث‌ مرگ‌ جنین‌ در ماه‌های‌ نزدیک‌ زایمان‌ می‌شود، حداقل‌ یک‌ نوبت‌ سونوگرافی‌ برای‌ تعیین‌ سن‌ حـاملگـی‌ به‌ همراه‌ حداقل‌ 2 مشاور تـخصصـی‌ در تـایید تشخیص‌ بیماری‌ الزامی‌ است‌. این‌ گزارش‌ حاکی‌ است‌، بررسی‌ در مورد سایر بیماری‌ها در کمیته‌ سقط‌ جـنیـن‌ سـازمـان‌ پزشکی‌ قانونی‌ ادامه‌ داشته‌ و با موارد سقط‌ جنین‌ خارج‌ از ضـوابـط‌ اعـلام‌ شـده‌ تـوسـط‌ مـراجع‌ ذیصلاح‌ برخورد قانونی‌ خواهد شد.

✅ لازم‌ به‌ ذکر است‌ موارد اعلام‌ شده‌ شامل‌ بیماری‌هایی‌ است‌ که‌ در آن‌ ادامه‌ بارداری‌ خطر مرگ‌ مادر را به‌ همراه‌ داشته‌ یا ناهنجاریها و بیماری‌های‌ جنینی‌ که‌ به‌ مرگ‌ جنین‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌ زایی‌) و یا مرگ‌ نوزاد بلافاصله‌ بعد از تولد منجر شده‌ و قابل‌ پیشگیری‌ هم‌ نباشد.

۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مادر تا چه اندازه می تواند در اموال فرزند مداخله کند؟

چنانچه فرزندان صغیر پدرشان فوت کرده باشد، مادران ولو اینکه حضانت فرزندان را برعهده داشته باشند، نمی توانند در اموال فرزندان مداخله کنند و هرگونه مداخله آنان در اموال فرزندان غیرقابل قبول و معامله آنان فضولی محسوب می شود.ولی اگر پدری فوت کند و فرزندان صغیر داشته باشد، اگر پدر متوفی زنده باشد، او وظایف پدر را انجام می دهد ولی اگر صغیر، ولی خاص نداشته باشد همه معاملات قیم یعنی مادر باید با اجازه اداره سرپرستی باشد تا زمانی که فرزندان خود به سن رشد قانونی برسند، در آن صورت مى توانند با اخذ برگ رشد از محکمه یا رسیدن آنها به سن ۱۸ سالگی که هنوز سن رشد متعاملی است ، خود اداره امور خود را برعهده بگیرند.

۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۷:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

لعان چیست؟ و آیا در لعان باید عده نگه‌داشت؟

«لعان» به معنای دور کردن از خود و راندن است، و این در مواردی است که مرد همسر خود را متهم به زنا یا نفی ولد کند، و زن ادعا دارد فرزند از آنِ شوهرش می‌باشد. 

🔹وقتی لعان تحقق یافت، قاضی، بین آن دو جدایی می‌اندازد به گونه‌ای که برای همیشه بر یگدیگر حرام می‌شوند. بعد از این جدایی زن باید برای ازدواج مجدد، عده نگه‌دارد. در شرایط مختلف، زن باید عده‌های متفاوتی داشته باشد و در جایی مانند لعان که نکاح با فسخ(نه طلاق) از بین می‌رود، گفته‌اند که عدۀ چنین زنانی همانند زنان مطلقه است؛ یعنی به اندازۀ سه طُهر(پاکی از خون حیض) باید عده نگه‌دارند.

 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۲:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اگر پدر و مادر صلاحیت نداشته باشند حضانت فرزند به چه کسی می‌رسد؟

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین پس از درخواست طلاق حضانت فرزندان است و تا آنجا این موضوع اهمیت دارد که قانونگذار شرایط خاصی را برای آن در نظر گرفته است، البته تصمیم‌گیری برای کودکان توسط دادگاه تا سن قانونی آن‌ها (برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام) وجود دارد.

🔹نفقه کودک پس از طلاق تنها بر عهده فردی که حضانت را برعهده گرفته، نیست؛ یعنی ممکن است حضانت طفل بر عهده مادر باشد، اما نفقه او بر عهده پدر باشد.

⏪مادر می‌تواند مطالبه نفقه فرزند خود را از پدر او داشته باشد.

🔹هر زمانی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل چگونه است، می‌تواند راجع به ملاقات حضانت، نگهداری او، تکالیف مقرری را ایجاد کند و دستور دهد که طفل چگونه با سایر افراد ملاقات داشته باشد.

🔹اگر هر یک از طرفین مانع اجرای حکم دادگاه درباره حضانت طفل شوند، دادگاه با او برخورد می‌کند و ممکن است حکم بازداشت فرد خاطی را هم صادر کند.

🔹بر اساس قانون اگر هیچیک از والدین صلاحیت حضانت فرزند خود را نداشته باشند، در این زمان دادگاه حضانت طفل را به یکی از افراد نزدیک خانواده او می‌سپارد.

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

چه مواردی را می توان در شورای حل اختلاف مطرح کرد.

فقط در موارد زیر ، قاضی شورای حل اختلاف با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌‏نماید: 

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا مبلغ دویست‌ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال .
ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه مستاجر به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه 
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌ بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد 
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن 
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد 
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ، مهریه و نفقه تا سقف مبلغ مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند. 
چ ـ تأمین دلیل 
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد . 

 

۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اگه یه آپارتمان مثتثنیات دین بشه میشه فروخت یا به نام کسی دیگه زد.

یک منزل مسکونی در شان مستثنیات دین هست و قابل توقیف از طرف طلبکار نیست. لذا امکان فروش آن به دیگری وجود دارد و پول حاصل از فروش نیز حکم آن را دارد. یعنی اثبات این مهم است که بگوییم این پول قراره به منزل دیگری تبدیل شود.البته اثبات این امر خیلی سخته و اگر طلبکاری چنین پولی رو در حساب بانکی شما توقیف کنه چندان امیدی به بازگشتش نباید داشت.... ‌

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۹:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

#نکات_حقوقی #ترمینولوژی_حقوق #ادب_قاضی #قاضی

ادب قاضی :
🖌🖌(فقه) صفات پسندیده و شایسته که باید در قاضی باشد.
این صفات عبارت است از :

🔵دعوت اصحاب دعوی نپذیرد مگر اینکه دعوت عام باشد یعنی دیگران هم در آن شرکت کرده باشند

🔵یکی از اصحاب دعوی را به تنهایی مهمان نکند

🔵با اصحاب دعوی مزاح نکند

🔵به یکی از اصحاب دعوی توجه بیشتر نکند

🔵با یکی از اصحاب دعوی نخندد
به هردو سلام کند یا به هیچیک از آنها سلام نکند

🔵به هردو به قدر مساوی احترام کند
ترشرویی که مانع توجه اصحاب دعوی به استدلال و دفاع باشد نکند
اگر خود در یک دعوی ، مدعی یا مدعی علیه است ، شخصا در دعوی دخالت نکند و وکیل بگیرد

🔵دربان در محل قضا نگه ندارد

🔵دانشمندان را به مجلس قضا فراخواند تا او را از خطا بازدارند

🔵شخصا در بازار به خرید و فروش (داد و ستد) نپردازد تا مردم در شغل او طمع نکنند

🔵با وجود چیزی که توجه او را از قضا سلب کند مشغول به کار قضا نشود مانند کسالت و ناخوشی و تاثر شدید و سایر اشتغالات ذهنی

🔵به چنین قاضی به قدر کفایت حقوق می دادند تا توجه او را صرفا به کار قضا و اجرای عدالت معطوف باشد.

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۸:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر