سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت با محوریت بالا بردن سطح سواد حقوقی جامعه و دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویانمهر.
« ....فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...؛
بر اساس آیات قرآنی برحسب آزادی تفکر و اندیشه انسان می‌تواند همه سخنان را بشنود و بعد از بهترین آنها تبعیت کند بشارت ده به بندگان من کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن تبعیت می‌کنند» (زمر آیه ۱۷ و ۱۸)

حکمت 373 /امام علی(ع):زبانت نگه دار
سخن در اختیار تو است تا آنگاه که نگفته باشی؛اما اگر گفتی تو در اختیار آن خواهی بود ,پس زبانت نگه دار همان گونه که زر و سیمت نگه می داری ,چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند.

حکمت 331/امام علی(ع):اندیشه ؛اساس دانش
علم بر دوگونه است,یا خاستگاهش عقل و سرشت است و یا از راه شنیدن به دست آید.اگر از عقل نجوشد .مفید واقع نگردد.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
  • ۵ آذر ۹۷، ۱۸:۰۳ - دوست
    سلام
  • ۱۹ آبان ۹۷، ۱۱:۵۷ - سیّد محمّد جعاوله
    ممنونم.
  • ۱۳ آبان ۹۷، ۱۶:۳۹ - لیلی
    عالی
نویسندگان

۱۱۴ مطلب با موضوع «انواع دادخواست» ثبت شده است

بسمه تعالی

 

 

ریاست محترم  شعبه ……… دادگاه عمومی ………

 

 

با سلام ،

احتراماً اینجانب ……… (شاکی دعوی ) در خصوص پرونده کلاسه ……… مطروحه در آن شعبه ، به عرض می رساند :

نظر به اینکه ، محل سکونت با تردد آقای ………. متهم پرونده در نشانی ذیل الذکر شناسایی شده است ، لذا استدعا دارد دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه مذکور صادر فرمایید و ضمناً ، نظر به اینکه دستگیری متهم مستلزم ورود به محل سکنی (سکونت ) است ، مستدعی است مجوز ورود را به مامورین انتظامی اعطاء فرمایید .

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (شاکی )

امضاء و تاریخ

 

 

 

نشانی متهم : ……………………………………………………………………………………..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۴:۰۲
هادی کاویانمهر

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی  

 

با سلام

 

احتراماً ،به استحضار می رساند :

نظر به اینکه ، در پرونده کلاسه .......... حکم به محکومیت خوانده آقای ..........به پرداخت مبلغ ............ ریال ضرر و زیان ناشی از جرم (صدور چک بلامحل ) صادر گردیده و حکم صادره قطعی شده است و محکوم علیه ( یا محکوم علیه ها و یا محکوم علیهما و یا محکوم علیهم ) از پرداخت محکوم به مستنکف است (خودداری می کند ) بدین وسیله صدور اجراییه جهت وصول و ایصال مبلغ .......... ریال محکوم به ( اصل خواسته ) و مبلغ ......... ریال خسارت وارده (خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ) از محضر عالی استدعا می شود .

ضمناً، کما کان اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب سال 1375 (جایگزین ماده 139 قانون تعزیرات سابق ) در صورت عدم پرداخت به مورد استدعا است .

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ

مطابق ماده 696 قانون مجازات اسلامی :

(در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد واز اجرای حکم امتناع ورزد در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له  ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود .

تبصره : چنانچه محکوم علیه مدهی اعسار شود تا صدور حکم اعسار  و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت  ادامه خواهد داشت .

  • یادآوری می شود که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 نیز به این امر اشاره دارد .
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۷ ، ۲۲:۰۳
هادی کاویانمهر

 

 

نمونه برگ اجراییه در مورد اجرای حکم

 

تاریخ :...................                                                                   کلاسه پرونده :...................

کلاسه پرونده اجرایی : ...........

شماره ...................  

 

برگ اجراییه

 

مشخصات محکوم به

محکوم به

مشخصات محکوم علیه

نام :

 

 

 

به موجب دادنامه شماره ......... مورخ ........ دادگاه عمومی ......... شعبه ...........

نام :

 

 

نام خانوادگی :

 

 

نام خانوادگی :

 

 

نام پدر :

 

 

نام پدر:

 

 

شغل :

 

 

شغل :

 

 

نشانی محل اقامت :

 

 

 

نشانی محل اقامت :

شهرستان :

بخش :

خیابان :

کوی : .......... پلاک ......

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه :

1-     در مورد محکوم به غیر مالی ظرف ده روز مفاد اجراییه را به موقع را به موقع اجراء بگذارد .

2-     در مورد محکوم به تا بک ماه مفاد اجراییه را به موقع اجراء بگذارد .

3-     ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد و یا برای اجرای حکم قراری بگذارد که به گواهی محکوم له رسیده باشد . در هر صورت نسخه ای از موافقت نامه یا رونوشت مصدق آن را به اجراء تسلیم دارد .

4-     مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن مسیر باشد در صورتیکه بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول به مسئول اجرا تحویل دهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید .

5-     علاوه بر موارد بالا به مفاد قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان ماه 1352 شمسی و همچنین مواد مربوطه در قانون اصول محاکمات که مستخرجه ای از این دو قانون در ظهر برگ اجراییه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید .

 

محل امضاء منشی       دادگاه محل امضاء مدیر دفتر دادگاه     محل امضاء رئیس دادگاه    مهر دادگاه

آقای ....... مامور اجرا موظف است که این برگ را موافق مقررات قانونی به .......... ابلاغ نموده و تاریخ ابلاغ را با تمام حروف بنویسد .

به تاریخ ............ ماه ...... سال ...... مدیر اجرا دادگاه ..... شعبه .......                  امضاء مدیر اجرا

در تاریخ .......... به محکوم علیه / بستگان / خادمین ............ ابلاغ شد                  امضاء مدیر اجرا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۷ ، ۲۱:۵۰
هادی کاویانمهر

مشخصات طرفین
خواهان :
خواننده :
خواسته یا موضوع – صدور حکم به تخلیه عین مستأجره واقع در پلاک ثبتی …. به جهت تخریب و نوسازی به تجویز با جلب نظر
کارشناس نسبت به حق کسب و پیشه مستأجرین به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات – رونوشت مصدق ۱ – سند مالکیت ۲ – پروانه ساختمانی ۳ – ثانی دادخواست ۴ – وکالتنامه وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می رساند :
۱ . موکل به موجب سند مالکیت شماره ……. مالکیت ملک به پلاک ثبتی …… واقع در قطعه سوم به …… درید مالکانه دارد.
۲. قسمتی از ملک به صورت یک باب مغازه در ید استیجاری خواندگان بوده است با توجه به اینکه ملک فرسوده بوده و نیاز به
تخریب و نوسازی دارد موکل نیز از شهرداری پروانه ساختمانی به شماره ……. برای تخریب و نوسازی دریافت نموده لذا مستنداً
به بند یک ماده ۱۵ قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ درخواست رسیدگی و صدور حکم به تخلیه عین مستأجره با جلب نظر
کارشناس نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه مستأجرین به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۲۶
هادی کاویانمهر

1- تقاضای صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج 2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

1_ تصویر مصدق شناسنامه خواهان 2- تصویر مصدق عقدنامه عادی مورخ ...... 3_ شهادت شهود

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانب در تاریخ .............. و به موجب عقدنامه عادی تاریخ مذکور با جاری شدن صیغه عقد شرعی توسط ..................... ، با خوانده نکاح دائمی/ موقت، با مهر.............. نموده ام. 2- در زندگی مشترکی که .......... ماه به طول انجامید، دارای .......... فرزند .......... شدیم. 3- همانطور که مستحضر هستید صدور شناسنامه فرزند/ فرزندان مستلزم ثبت واقعه نکاح است. 4_ نظر به اینکه خوانده علی رغم تحقق شرایط مقرر، پس از گذشت ......... ماه به دلایل نامعلومی، هنوز به ثبت واقعه نکاح اقدام نکرده است و عدم انجام این مهم می تواند توالی فاسدی را در پی داشته باشد. لذا با توجه به مدارک تقدیمی مستند به ماده 220 قانون مدنی و ماده 31 قانون ثبت احوال سال 1366 رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج بر اساس شروط مقرر فی مابین به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی از محضر دادگاه مورد استدعاست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۹:۴۸
هادی کاویانمهر

سلام علیکم

احتراما عطف به پرونده شماره ... در خصوص دادخواست اعسار ............. نسبت به دادنامه شماره ........ ، ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از خوانده، خانم ...............، به استحضار عالی می‌رساند:

1- چنانکه مستحضر می‌باشند خواهان محترم دارای پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری از جمله مهریه، نفقه، طلاق، ضرب و شتم و سرقت بوده که نسبت به تمامی آنها حکم محکومیت نامبرده صادر شده است. ایشان در هرکدام از پرونده‌های فوق و به اقتضای پرونده، اظهاراتی داشته که با ادعای نامبرده در دادخواست تقدیمی در تناقض است. از جمله در پرونده طلاق به شماره 9209980207300277، ایشان اظهار داشته‌اند توانایی اداره زندگی خود را داشته و به محض صدور رای نفقه، تمام آن را یکجا پرداخت خواهند نمود. حال آنکه بعد از صدور رای نه تنها نسبت به پرداخت آن هیچ اقدامی ننمود بلکه نسبت به آن نیز دادخواست اعسار داده که النهایه محکوم به پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان شد. و تاکنون از پرداخت آن نیز امتناع نموده است. همچنین بعد از پذیرش ادعای اعسار نامبرده در پرونده مهریه، همانند پرونده نفقه تاکنون هیچ یک از اقساط خود را پرداخت ننموده است. پیگیری‌های مکرر موکل نیز که با مشقت تمام از سبزوار به ورامین می‌آیند و تاکنون چندین حکم جلب نامبرده را گرفته‌اند، بی‌نتیجه مانده است.

2- در تمامی دادخواست‌های اعسار ایشان، از جمله اعسار از پرداخت مهریه و نفقه، گواهان وی تماما از خویشاوندان درجه یک نامبرده بوده که علیرغم جرح آنها در دادگاه‌های مربوطه و عدم اعتبار قانونی شهادت ایشان، حکم اعسار نامبرده در آن پرونده‌ها صادر شده است.

3- ایشان در پرونده طلاق، مطروحه در شعبه سوم دادگاه حقوقی ورامین اظهار داشته‌اند توانایی مالی تامین زندگی خویش را داشته و هیچ‌گونه مشکلی درخصوص پرداخت نفقه ندارند. حال چگونه از پرداخت محکوم‌به اظهار عجز می‌نمایند؟ آیا جز این است که ایشان از نهاد اعسار که قانونگذار صرفا برای اشخاصی وضع نموده است که واقعا توانایی پرداخت دین خود را ندارند، به عنوان یک حربه استفاده می‌نماید تا ضمن تضییع حقوق موکل ایشان را از پیگیری مطالبات خویش ناامید و خسته کند؟ طرفه آنکه متاسفانه شعبه‌های مختلف دادگستری ورامین نیز در راستای این هدف مشار الیه حرکت می‌کنند.

4- حکم طلاق موکل طی دادنامه شماره ... صادره از شعبه 47 دادگاه حقوقی تجدیدنظر صادر شده است. که طی آن موکل به جهت رهایی از عسر و حرج و تنگنایی که خواهان برای وی ایجاد نموده است اقدام به بذل کل مهریه خود در قبال طلاق نموده و از این حق قانونی و شرعی خود گذشت نموده است. آیا این عادلانه است که موکل به واسطه­‌ی دعاوی مکرر اعسار خواهان، از حقوق مسلم خویش که شامل نفقه و استرداد مال در پرونده سرقت می‌گردد نیز محروم شود؟ حال آنکه با صدور حکم طلاق ایشان به عنوان یک خانم هیچ پشتوانه مالی نخواهد داشت.

5- هدف خواهان محترم از طرح اینگونه دعاوی صرفا اطاله‌­ی دادرسی بوده و وضعیت مالی ایشان و خانواده‌اش به گونه‌ایست که پرداخت محکوم‌به، به راحتی برای وی مقدور می‌باشد. ضمن اینکه چنانکه ذکر شد ایشان از پرداخت محکوم‌به در پرونده‌های نفقه و مهریه که اعسار ایشان پذیرفته شده است نیز امتناع نموده و هدفی جز تضییع حقوق موکل ندارند.

 النهایه با عنایت به مطالب معنونه­‌ی فوق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه: 1- زوجه در پرونده طلاق و مشروط به تحقق طلاق کل مهریه خود را بذل نموده است و 2- خوانده تا کنون هیچ‌کدام از دیون خود را حتی در حدود تقسیط پرداخت ننموده است و 3- اظهارات ضد و نقیض نامبرده در پرونده‌های مختلف 4- عدم وجود شرایط شهود قانونی نسبت به شهود تعرفه شده از جانب وی و 5- با عنایت به اینکه طرح اینگونه دعاوی از جانب خواهان صرفا جهت تضییع حق موکل صورت می‌گیرد تقاضای رد دادخواست نامبرده را دارد. قبلا از بذل عنایت آن مقامات محترم کمال تشکر را دارد.

 

...............

وکیل خوانده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۹:۴۴
هادی کاویانمهر

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تحویل مبیع مقوم به……….. ریال قطعه…………. صورت مجلس تفکیکی پلاک ثبتی………/……… بخش………. نام شهرستان و نیز صدور دستور موقت به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست: 1- قرارداد مورخ………… 2- پایان‌کار 3- گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی «7- مدرک مورد نیاز دیگر»

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……،…….. دانگ باب آپارتمان ردیف…… صورت‌مجلس تفکیکی شماره….. جزء پلاک ثبتی…/……. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان که مورد معامله را در نشانی…….. احداث نموده آپارتمان موضوع دعوی حاضر را خریداری نموده و بهای آن پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تحویل مبیع به نام اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225 ، 238 ، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ…………..                2- پایان‌کار 3- گواهی دفترخانه4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی 7- مدارک مورد نیاز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۲۱:۵۱
هادی کاویانمهر

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تکمیل  موضوع قرارداد مقوم به………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست: 1- قرارداد مورخ………… 2- دلیل پرداخت ثمن 3- استعلام ثبتی 4- تأمین دلیل کلاسه…… شعبه…… دادگاه عمومی«نام شهرستان»

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…….. ،…….. دانگ……. باب آپارتمان واقع در نشانی….. جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ….. ریال از بهای آن نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تکمیل احداثی اقدامی نمی‌نمایند فلذا با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تکمیل ساختمان احداثی (موضوع قرارداد مذکور) به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست. بدواً صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مورد معامله فوق‌الذکر به استناد مواد 310 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای فوری آن نیز تقاضا می‌شود.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- مصدق قرارداد مورخ………… 2- دلیل پرداخت ثمن 3- استعلام ثبتی 4- تأمین دلیل کلاسه……

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۹
هادی کاویانمهر

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تکمیل  موضوع قرارداد مقوم به………. ریال و اخذ پایان‌کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به…… ریال و به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ………… 2- دلیل پرداخت ثمن 3- استعلام ثبتی 4- تأمین دلیل کلاسه…… شعبه…… دادگاه عمومی«نام شهرستان»

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…….. ،…….. دانگ……. باب آپارتمان واقع در نشانی….. جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ….. ریال از بهای آن نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تکمیل ساختمان احداثی و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی اقدامی ننموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تاییدیه حضور در دفترخانه استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تکمیل  ساختمان احداثی (موضوع قرارداد مذکور) و اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ……… 2- دلیل پرداخت ثمن 3- استعلام ثبتی 4- تأمین دلیل کلاسه 5- مدارک لازم دیگر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۸
هادی کاویانمهر

دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان‌کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی با دستور موقت.

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تکمیل  موضوع قرارداد مقوم به………. ریال و اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به…… ریال و به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ………… 2- پایان‌کار ٣- گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- استعلام ثبتی.

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…….،…….. دانگ……. باب آپارتمان واقع در نشانی….. جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ….. ریال از بهای آن نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تکمیل ساختمان احداثی و انجام صورت‌مجلس تفکیکی اقدامی ننموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دادگاه جهت اخذ تاییدیه حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تکمیل  ساختمان احداثی (موضوع قرارداد مذکور) و اخذ پایان‌کار صورت‌مجلس تفکیکی ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۷
هادی کاویانمهر

خواهان:………………………………………………….

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قطعه………. صورت مجلس تفکیکی پلاک ثبتی…./…. بخش….. «شماره و نام شهرستان» مقوم به….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ………… 2- پایان‌کار 3-گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…….. ،…….. دانگ……. باب آپارتمان ردیف…… صورت مجلس تفکیکی شماره جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان که مورد معامله را در نشانی…..  احداث نموده آپارتمان موضوع دعوی حاضر را خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع می‌نمایند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تاییدیه حضور در دفترخانه استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ………2- پایان‌کار 3- گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت‌مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۳
هادی کاویانمهر


خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قطعه………. صورت مجلس تفکیکی پلاک ثبتی…./…. بخش….. «شماره و نام شهرستان» مقوم به….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ………… 2- پایان‌کار 3-گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت‌مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…….. ،…….. دانگ……. باب آپارتمان ردیف…… صورت‌مجلس تفکیکی شماره جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان که مورد معامله را در نشانی…..  احداث نموده آپارتمان موضوع دعوی حاضر را خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تاییدیه حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم:  1- تصویر مصدق قرارداد مورخ……… 2- پایان‌کار  3- گواهی دفترخانه

4- دلیل پرداخت ثمن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۱
هادی کاویانمهر

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قطعه………. صورت مجلس تفکیکی پلاک ثبتی…./…. بخش….. «شماره و نام شهرستان» و نیز تحویل مبیع مقوم به….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ………… 2- پایان‌کار 3-گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……..، …….. دانگ……. باب آپارتمان ردیف…… صورت مجلس تفکیکی شماره جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان که مورد معامله را در نشانی…..  احداث نموده آپارتمان موضوع دعوی حاضر را خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌است. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تاییدیه حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و تحویل مبیع به نام اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ……… 2- پایان‌کار 3- گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت مجلس تفکیکی6- استعلام ثبتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۲۱:۳۹
هادی کاویانمهر

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی…./…. بخش….. «شماره و نام شهرستان» و نیز تحویل مبیع مقوم به….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ………… 2- پایان‌کار 3-گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- استعلام ثبتی 6- صورت مجلس تفکیکی عندالوجود

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…….. ،…….. دانگ……. باب آپارتمان واقع در نشانی……. جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در تکمیل ساختمان احداثی و انجام صورت‌مجلس تفکیکی اقدامی ننموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تاییدیه حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به  تکمیل  ساختمان احداثی (موضوع قرارداد مذکور) و اخذ پایان‌کار صورت‌مجلس تفکیکی و ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ………2- پایان‌کار 3- گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت‌مجلس تفکیکی6- استعلام ثبتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۲۱:۳۸
هادی کاویانمهر

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به فک رهن و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال قطعه…….. صورت‌مجلس تفکیکی پلاک ثبتی…./…. بخش….. «شماره و نام شهرستان» و کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ………… 2- پایان‌کار 3-گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت‌مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی

 

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…….. ،…….. دانگ……. باب آپارتمان ردیف……. صورت‌مجلس تفکیکی شماره…. جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان که مورد معامله را در نشانی…..  احداث نموده خریداری نموده و بهای آن تادیه شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده ردیف اول از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و آن را در رهن خوانده دوم قرار داده است. اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی اولاً صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت حضور در دفترخانه استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت بدهی خود به خوانده ردیف دوم از بابت قرارداد رهن مورد معامله اینجانب و نهایتاً فک رهن و تنظیم سند رسمی ‌انتقال مورد معامله و تحویل مبیع به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم:  1- تصویر مصدق قرارداد مورخ………2- پایان‌کار 3- گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت‌مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۹:۴۱
هادی کاویانمهر

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تحویل مبیع مقوم به….. ریال قطعه……. صورت‌مجلس تفکیکی پلاک ثبتی…./…. بخش….. «شماره و نام شهرستان» به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ………… 2- پایان‌کار 3-گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت‌مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی  7- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…….. ،…….. دانگ……. باب آپارتمان ردیف……. صورت‌مجلس تفکیکی شماره…. جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان که مورد معامله را در نشانی…..  احداث نموده آپارتمان موضوع دعوی حاضر را خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده. اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و با وصول پاسخ استعلام با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تحویل مبیع به اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ……… 2- پایان‌کار 3- گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت‌مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی 7- مدارک مورد نیاز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۹:۳۹
هادی کاویانمهر

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به منع استفاده از وکالت‌نامه شماره…….. مورخ…../…./….. تنظیمی در دفترخانه «شماره و نام شهرستان»

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- وکالت‌نامه فوق‌الذکر 2- سند مالکیت 3- مدرک مورد نیاز دیگر

 

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده/ خواندگان وکالتنامه بلاعزلی را جهت تمهید مقدمات احداث بنا در پلاک ثبتی شماره…./…. بخش «شماره و نام شهرستان» در دفترخانه شماره «شماره و نام شهرستان» تنظیم و امضاء کرده‌ایم. نظر به اینکه تنظیم وکالتنامه مذکور برخلاف حدود ثغور مورد توافق بوده و از موارد مورد توافق هم تجاوز گردیده است و متاسفانه خوانده نیز در حال حاضر با مشکلاتی مواجه بوده و بیم سوء‌استفاده از آن می‌رود و با عنایت به جایز بودن عقد وکالت و عدم امکان اعطاء خصوصیات عقد لازم به عقد جایز فعلاً تقاضای صدور دستور موقت به منع فوری خوانده/ خواندگان به استفاده از وکالت فوق‌الذکر با اعلام مراتب به دفترخانه فوق‌الاشعار و نیز اداره ثبت اسناد و املاک «نام شهرستان» و اجرای فوری آن به استناد مواد310،318و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک مورد نیاز: 1- تصویر مصدق وکالت‌نامه فوق‌الذکر 2- سند مالکیت 3- مدارک لازم دیگر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۹:۳۸
هادی کاویانمهر

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ…….. ٢- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده/ خواندگان قراردادی را خصوص…. در تاریخ…… تنظیم و امضاء کردیم نظر به توضیح دلایل لزوم فسخ یا تعلیق قرارداد فلذا صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک شماره……. عهده بانک….. شعبه……. به میزان………. ریال و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310، 318 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت وفق ماده 318 همان قانون ظرف مهلت قانونی تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک مورد نیاز:

1- تصویر مصدق قرارداد مورخ…….

2- مدارک لازم دیگر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۹:۳۶
هادی کاویانمهر

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به اتصال تلفن شماره…………

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق فیش‌های پرداختی

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

خوانده حسب سوابق موجود و به تصور وجود بدهی مشترک تلفن شماره……… مبادرت به قطع تلفن کرده و علیرغم مراجعات مکرر اینجانب و ارایه مدارک مربوطه و اینکه حسب سوابق موجود بدهی معوقه اشتراک تلفن مذکور و هزینه کارکرد آن وجود ندارد، اعتراض اینجانب موثر واقع نشده و همچنان تلفن شماره مذکور قطع می‌باشد نظر به اینکه رسیدگی به حساب‌های فیمابین و حل اختلاف با خوانده وقت طولانی لازم دارد و قطع تلفن موجب بروز خسارات سنگینی می‌باشد. فلذا تا رسیدگی به حساب‌های فیمابین استدعای صدور دستور موقت اتصال شماره تلفن فوق‌الذکر مستنداً به مواد 310، 318 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای فوری قبل از ابلاغ آن استدعا می‌شود. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 همان قانون ظرف مهلت قانونی تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک مورد نیاز:

1- کپی مصدق فیش‌های پرداختی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۹:۳۵
هادی کاویانمهر

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت بر جلوگیری از صدور سند مالکیت مبتنی بر رأی کمیسیون ماده 14 قانون زمین شهری

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- نظریه کمیسیون ماده 12 زمین شهری 2- نقشه‌های هوایی سنوات 35 لغایت 58

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب کپی مصدق سند مالکیت شماره….. پلاک/ پلاک‌های ثبتی شماره…….. به مساحت…… واقع در………. در مالکیت قانونی و رسمی اینجانب بوده و املاک مذکور طی سالیان متمادی تحت کشت و زرع بوده و به دلیل واقع شدن در محدوده شهر و بر اثر عوامل جوی عملیات کشاورزی در آن متوقف شده و کمیسیون ماده 12 بدون توجّه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی آن را موات اعلام نموده. از آنجایی که با توجّه به تعریف زمین موات پلاک‌های مورد ترافع خارج از شمول تعریف مزبور می‌باشد فلذا با توجّه به ضرورت فوری جلوگیری از صدور اسناد مالکیت به نام غیر و لزوم رسیدگی به ادعای وجود سوابق احیاء و عمران در پلاک ثبتی مذکور وفق ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 قانون مذکور ظرف مدت قانونی تقدیم خواهد شد. حسب ماده 320 قانون یاد شده اجرای قرار قبل از ابلاغ مورد تقاضاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک مورد نیاز: 1- تصویر مصدق نظریه کمیسیون ماده 12 زمین شهری 2- نقشه‌های هوایی سنوات 35-58 3- مدارک لازم دیگر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۹:۳۴
هادی کاویانمهر

مسابقه وبلاگ برتر