بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۱۹۸ مطلب با موضوع «حقوق تجارت» ثبت شده است

مسئولیت تضامنی غاصب

مورد دیگر مسئولیت تضامنی در فرض غاصبان یک ملک است. به موجب قانون مدنی در صورتی که یک مال که متعلق به غیر است و بدون اجازه وی مکررا انتقال یابد هریک از انتقال دهندگان به صورت تضامنی مسئول خسارات وارده به مالک اصلی خواهند بود.

۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی

مورد دیگر مسئولیت تضامنی در شرکت های تضامنی است، مسئولیت شرکا در خصوص تعهدات شرکت در مقابل اشخاص تضامنی است و بدین معنی است که اگر شرکت تعهدی داشته باشد و پس از اینکه شرکت منحل شد و آن تعهد یا طلب پرداخت یا انجام نشد هریک از شرکا در خصوص آن مسئول و ملزم به ادای آن می باشند و می توان علیه همه آن ها اقدامات قانونی به عمل آورد.

۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری در واقع حمایت قانون گذار از افراد جامعه و هنجار های موجود در جامعه می باشد. اصولا در مسئولیت کیفری درصورت نقض و خدشه وارد کردن به جامعه و افراد ،مرتکب یک جرم نیز شده است و علاوه بر اعمال مجازات می بایست از عهده خسارات وارده بر افراد نیز برآید.

برای مثال در جرم تخریب اموال علاوه بر کیفر عمل (حبس و جزای نقدی) می بایست خسارات وارد شده بر مال را نیز پرداخت نماید.

۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مسئولیت نسبی در شرکت نسبی تحت چه شرایطی ایجاد می شود؟

در صورتی که شرکت منحل شده باشد و دارایی شرکت برای پرداخت بدهی آن کافی نباشد.

۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

آیا شریک در شرکت نسبی در قبال بدهی های شرکت که قبل از ورود او ایجاد شده است نیز مسئول است؟

بله در این فرض نیز اگر بعد از انحلال، دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد شریک مزبور مسئولیت نسبی دارد.

۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

در شرکت نسبی مسئولیت هر شریک در پرداخت دیون شرکت به چه میزان است؟

به ‌نسبت سرمایه ای است که به شرکت آورده اند. اگر شریکی۱/۳از سرمایه شرکت را تامین کرده است به همین نسبت مسئول پرداخت دیون شرکت است.

۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تفاوت مسئولیت نسبی و مسئولیت تضامنی

در حقوق ایران زمانی که چند نفر نسبت به یک دین مسئول پرداخت باشند، اصل بر مسئولیت مشترک است نه مسئولیت تضامنی؛ ولی در خصوص اسناد تجاری همه ی مسئولین سند چه صادرکننده چه ظهرنویسی و ضامنین در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند و در عرض یکدیگر اند یعنی طلبکار به هر کدام که خواست برای وصول طلب رجوع کند.

در مسئولیت نسبی هر یک از متعهدین در برابر طلبکار مسئول پرداخت بخشی از دین است و علی‌الاصول دین بطور مساوی بین آن‌ها تقسیم می شود به طور مثال اگر چهار نفر در مقابل شخصی متعهد به پرداخت مبلغ چهارصد هزار تومن باشند، شخص طلبکار می‌تواند از هر کدام از آن‌ها تا صد هزار تومان از طلب را مطالبه کند.

در مقابل زمانی که مسئولیت تضامنی است هر یک از متعهدین در مقابل طلبکار مسئول پرداخت تمام طلب است به‌ این معنی که طلبکار مختار است که به هر کدام از متعهدین که برای وصول تمام یا بخشی از طلبش رجوع کند.

برای مثال در صورتی که چهار نفر در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت مبلغ چهار صد هزار تومان باشند و مسئولیت آن ها تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند تمام مبلغ چهارصد هزار تومن را از هر یک از آن‌ها که بخواهد دریافت کند یا به انتخاب خود بخشی از آن را از یکی به بخش دیگر مبلغ را از شخص دیگر دریافت کند.

۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مسئولیت شرکای جدید در شرکت نسبی

مسئولیت شرکای جدیدی که پس از تشکیل شرکت نسبی وایل شد شخصی به عنوان شریک به شرکت وارد شود نسبت به بدهی های شرکت که قبل از ورود او به شرکت ایجاد شده است نیز با سایر شرکا به نسبت سهم‌الشرکه اش مسئولیت نسبی دارد. با این حال شرکاء می‌توانند خلاف این را شرط کنند.

لازم به ذکر است که این قرار تنها بین خود شرکا قابل استناد و‌ معتبر است و در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیر قابل استناد است.

لازم به ذکر است که شریک قبلی که سهم‌الشرکه خود را به شریک جدید واگذار کرده است نسبت به بدهی شرکت هیچ مسئولیتی ندارد، چه این دین قبل از خروج او از شرکت ایجاد شده باشد و چه بعد از خروج او از شرکت.

۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

همچنین ماده ۱۴۲ قانون تجارت در خصوص مسئولیت مدنی هیئت‌مدیره و مدیرعامل مقرر می‌دارد:

« هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از قانون یا اساس‌نامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکاً مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین می کند». در این ماده نیز قانون‌گذار مسئولیت نسبی را مورد پذیرش قرار داده است یعنی هر کدام از آن‌ها را ملزم کرده است که تنها بخشی از خسارت را جبران کنند».

۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۰:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

شرایط مسئولیت نسبی در قانون تجارت

شرکت های تجاری انواعی مختلفی دارند که در ثبت و مسئولیت شرکا باهم تفاوت هایی دارند. گاهی دو یا چند شخص برای انجام فعالیت تجاری شرکتی را تشکیل می دهند، در صورتی‌که در قالب شرکت نسبی باشد و در زمان انحلال دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سهم‌الشرکه ای است که به شرکت آورده اند.

برای مثال اگر کل سرمایه شرکت ۱۰۰ هزار تومان باشد و شخص الف ۲۰ هزار تومن سرمایه به شرکت آورده باشد حال اگر شرکت منحل شود و بدهی شرکت ۱۰۰۰۰۰۰ تومان باشد شخص الف به میزان ۲۰۰ هزار تومان مسئول پرداخت بدهی شرکت است.

البته همان‌ طور که فوقا گفته شد در صورتی شرکا مسئول پرداخت دیون شرکت هستند که اولا شرکت منحل شده باشد و ثانیا دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد، با این‌حال تا قبل از انحلال شرکت شرکا مسئول پرداخت بدهی‌های شرکت نیستند و دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود .

۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تعریف مسئولیت نسبی

مسئولیت نسبی در مقابل مسئولیت تضامنی قرار دارد و‌ ناظر به فرضی است که چند نفر متعهد به انجام تعهد و اداء دین یا جبران خسارت هستند و مسئولیت هر کدام به نسبت خسارتی است که وارد کرده اند یا تعهدی است که بر عهده آنها قرار گرفته است. در حقوق ایران مسئولیت نسبی در روابط کارگر و کارفرما مورد پذیرش قرار گرفته است.

زمانی که کارگر در اثر حادثه‌ ی ناشی از کار دچار آسیب می‌شود کارشناس با تعیین سهم هر کارگر و کارفرما در ایجاد حادثه آن‌ها را به نسبت تقصیرشان مسئول می‌ داند.

مثلاً در یک حادثه کارگر ۳۰ درصد و کارفرما ۷۰ درصد مقصر شناخته می شود که در این‌ جا کارفرما به نسبت ۷۰ درصد باید خسارت کارگر را جبران کند. علاوه بر این در حقوق تجارت هم مسئولیت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت، امضاء شده باشد:

 1.  نام شرکت؛
 2. موضوع شرکت؛
 3.  شماره و تاریخ ثبت شرکت؛
 4.  مرکز اصلی شرکت؛
 5.  مدت شرکت؛
 6.  مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است؛
 7.  در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن‌گونه اوراق ‌قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است؛
 8. در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور؛
 9.  مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره‌ای که به قرضه تعلق می‌گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که‌ احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق ‌قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید؛
 10.  تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است؛
 11. اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل؛ خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

طبق ماده 53 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ‌گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند. دارندگان اوراق قرضه، مانند سهام داران شرکت نمی‌باشند و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.

۱۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

استقراض از طریق اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه صرفا برای شرکت سهامی عام مجاز است و شرکتهای سهامی خاص نمی توانند اوراق قرضه منتشر کنند و طبق ماده ۵۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزا آن در موعد یا مواعد معینی باید ‌مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. اوراق قرضه وسیله مؤثری است که از طریق آن یک شرکت تجاری اندوخته‌های کوچک مردم را گردآوری می‌کند و با هدایت آن‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی از آن‌ها منتفع می‌شود. اوراق قرضه باعث می‌شود تا اندوخته‌های کوچک در کنار هم جمع شوند و در انجام یک فعالیت اقتصادی به کار گرفته شوند این امر باعث رونق و شکوفایی اقتصادی خواهد شد.

۱۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

استقراض به صورت عادی

استقراض عادی این گونه است که مبلغی به عنوان وام از بانک ها و اشخاص برای مدت زمان معینی گرفته می شود و این نوع استقراض در میان مردم عادی نیز رایج است.

۱۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مدارک مورد نیاز برای ثبت انواع تغییرات نیز عبارت است از:

یک نسخه صورتجلسه مورد نظر که به امضاء حاضرین در مجمع رسیده باشد.

کپی برابر اصل مدارک شناسایی

ارائه فیش واریزی (در مواردی که افزایش سرمایه جزء دستورات صورتجلسه می باشد)

مفاصاحساب مالیاتی برای نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه.

۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی

پذیره نویسی سهام برای شرکت های سهامی عام

گواهی واریز حداقل 35% سرمایه اولیه برای شرکت های سهامی خاص

ارائه مجوز برای شرکت ها و موسساتی که فعالیتشان به مجوز نیاز دارد.

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی افراد (متقاضیان ثبت تعاونی و موسسات غیر تجاری از این مورد استثنا می باشند).

ارائه ی مدارک تحصیلی مرتبط برای شرکت هایی که موضوع آنان تخصصی است.

ارائه ی مدرک تحصیلی مهندسی برای ثبت شرکت های با عنوان مهندسی

۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

وظایف مشاور حقوقی ثبت شرکت چیست؟

مشاور حقوقی ثبت شرکت باید که در ابتدا انواع شرکت را تشریح نماید و بیان دارد که مطابق با ماده ۲۰ قانون تجارت، انواع شرکت‌های هفت‌گانه در ایران عبارتند از:

۱- شرکت سهامی (اعم از شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام)

۲- شرکت با مسئولیت محدود

۳- شرکت تضامنی

۴- شرکت مختلط غیرسهامی

۵- شرکت مختلط سهامی

۶- شرکت نسبی

۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

برای ثبت شرکت، مشاور حقوقی ثبت شرکت موظف است تا به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کند و با جمع‌آوری مدارک مورد نیاز، مجددا به اداره ثبت شرکت مراجعه کرده و اسناد را به اداره ثبت تحویل دهد. مشاور حقوقی می‌تواند از سوی مدیر یا موسسان شرکت وکیل و نماینده باشد که در این صورت باید وکالتنامه را در تمامی مراحل ثبت شرکت به همراه داشته باشد.

پس از اتمام ثبت شرکت، مرحله دریافت کد اقتصادی است که مشاور حقوقی برای دریافت آن به اداره مالیات مراجعه می‌کند. دریافت کد اقتصادی با طی کردن مراحل اداری آن انجام می‌شود که به دلیل تسلط مشاور حقوقی بر امور اداری، این کار سریع‌تر صورت می‌گیرد.

۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

مشاورحقوقی ثبت شرکت چه وظایفی دارد؟

از آنجایی که شرکت‌ها به مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیاز دارند، این کار باید توسط کارشناسان و یا مشاوران حقوقی انجام شود.
مشاور حقوقی می‌تواند تمامی پرونده‌های حقوقی و دعاوی شرکت را بررسی کند زیرا به تمامی اصول و قوانین حقوقی به‌خصوص قانون تجارت تسلط دارد و می‌تواند امور حقوقی سازمان یا شرکت را تنظیم و تهیه کند. همچنین انجام کلیه کارهای مربوط به ثبت، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان، شرکت در جلسات دادرسی، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بین سازمانی، تغییرات مربوط به ساختار و نیز انحلال شرکت، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه، مزایده، جمع آوری اطلاعات لازم و … به تخصص حقوقی نیاز دارد که در این رابطه مشاور حقوقی ثبت شرکت می تواند مدیران را یاری دهد.

از مهم‌ترین و حرفه‌ای‌ترین اقداماتی که باید در مسیر رشد و توسعه کسب و کار شرکت انجام دهید این است که یک مشاور حقوقی را در تیم خود داشته باشید.

۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

احکام و قوانین سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76

ماده 6 - هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق‌ خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌ کند، مگر آن‌ که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌ شده باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی، ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌ اجاره، مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره 2 ـ در صورتی که موجر به‌ طریق صحیح شرعی‌ سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حق‌ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

ماده 7 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین‌مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها وتخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین‌ مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجرمی‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای ‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ماده 8 ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌ متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای‌ اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌ و دریافت نماید.

ماده 9 ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی‌ به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفا کرده باشد، هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی‌ را نخواهد داشت‌.

ماده 10 ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌ میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط ‌استیجاری ممنوع می‌باشد.

۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر