تعریف:فردی در خیابان و بازار شلوغ در حرکت و یا در حال خرید بوده سارقین با استفاده از ازدحام جمعیت و شلوغی کیف دستی یا جیب او را بریده پول- اشیاء و مدارک لازم موجود در آن را به سرقت برده‌اند. پس از دقایقی متوجّه می‌شود که محتوی کیف و یا جیبش به سرقت رفته است. هرچند قادر به معرفی شخصی نیست اما لازم است مراتب را به دادستان اعلام نماید تا شاید از طریق جستجوی پلیس سارق شناسایی شود.

شکوائیه:

 

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با سلام

احتراماً به عرض می‌رساند اینجانب………… فرزند………… به نشانی ذیل روز جاری ساعت ٩ صبح در بازار در حال خرید اجناس بودم وقتی کیفم را باز کردم متوجّه شدم سارقین با استفاده از شلوغی بازار و ازدحام جمعیت کیف مرا با تیغ بریده و کلیه محتوی آن را اعم از وجه نقد اشیاء و مدارک بسیار مهم به سرقت برده‌اند. بدینوسیله تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات سارقین را دارم.

با تشکّر فراوان……….

نشانی شاکی:

نشانی متشکی‌عنه: ناشناس