خیر،اگر می خواهید قراردادی با شخصی ببندید، وجود اصل سند ملک و نشان دادن آن به دفاتر املاک به دلایل زیر ضروری است:

1-آگاهی از اخرین وضعیت ملک

2-آگاهی از آخرین خرید و فروش ملک