به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۰۱ مطلب با موضوع «انواع نمونه وکالت» ثبت شده است

وکالتنامه حق طلاق بدون مهریه

موکل : آقای

 

وکیل : خانم

 

مورد وکالت : مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه های خانواده و یا شوراهای حل اختلاف و دیگر مراجع صالح، تقدیم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری در راستای مطلقه نمودن خانم … (وکیل) از قید زوجیت موکل و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از توافقی، بائن، رجعی، خلع یا مبارات و با شرط بذل تمامی مهریه استحقاقی، نفقه، اجرت المثل و وکالت در قبول بذل تمام مهریه استحقاقی،

نفقه و اجرت المثل تعیین تکلیف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند یا فرزندان مشترک و همچنین تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، معرفی و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکیل به غیر، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و حق اسقاط آن ها به تشخیص وکیل، استرداد دعوی یا دادخواست، حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با حق توکیل به غیر.

حدود اختیارات: وکیل مذکور با حق توکیل بغیر “و لو کرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل، ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت را از خود به مدت ۳۰ سال سلب و ساقط نمود.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۰۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت نامه سرپرستی فرزند

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................................................................................................

 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ................................................................................... 

 

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی وارائه مدارک مثبته و مورد نیاز ، سرپرستی و حضانت و نگهداری فرزند پسر و دختر خردسال موکل موسوم به

1- .............................. و 2- ................................ و انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز منجمله امور روزمره ، معاش ، خواب ، استراحت ، ورزش و تحصیل و ثبت نام در دوره های ابتدائی ، راهنمائی ، دبیرستان ، هنرستان ، آموزشگاه ها ، دانشسراها ، کالج ها ، دانشکده ها و دانشگاه ها چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور اعم از روزانه یا شبانه و یا شبانه روزی و سپردن تعهدات تحصیلی و اخذ کارنامه و پایان نامه ها و مجوزات و اعطاء رضایت در کارآموزی و انجام تنبیه و تنبه تشویق و ترغیب و اجازه مشارکت و موافقت نمودن و دادن رضایت نامه جهت شرکت در کلوپ ها و باشگاه های اجتماعی و ورزشی و اردوهای سیاحتی و زیارتی وفق غبطه مولی علیه و شرکت در سمینارها ، کنفرانس ها ، گردش های دسته جمعی ، مسابقات ملی و بین المللی و موافقت در خروج از کشور و اخذ گذرنامه و تمدیدهای مربوطه و اعطاء رضایت بصورت سند رسمی یا گواهی امضاء و مراجعه به تمامی و کلیه مراجع و مقامات قضائی و انتظامی و اداری و داوری و حل و اختلاف صالح به رسیدگی به تظلمات و ترافعات و تنازعات و دعاوی و اختلافات تالی و عالی و نشسته و ایستاده تحت هر اسم و عنوان و ممیزگی و ویژگی و اقدام در خصوص اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری وغیره علیه هر شخص حقوقی و حقیقی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه موکل و با اعلام جرم ، تقدیم دادخواست و ارائه درخواست و شکوائیه و هر نوع عرض حال و تظلم خواهی مکتوب و ادعانامه و نسبت به هر خواسته و به هر میزان و مقدار راجع به هر موضوع و مسئله و شرکت در جلسات و هیات ها و کمیسیون ها و مجامع و اتخاذ هر نوع تصمیم و رای و نظر به جای موکل ولو صلح و سازش و توافق و گذشت و استرداد دعوی و دادخواست و درخواست و اعلام گذشت و انصراف از شکوائیه و عرض حال و ادعا و عدول از آن ها و تنظیم و امضاء هر نوع سند عادی و رسمی در این خصوص در دفاتر اسناد رسمی به هر نحو و ترتیب به جای موکل و با حق توکیل به غیر ولو کراراً و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی و دیگر اشخاص حقیقی صاحب صلاحیت جهت اقامه دعوی و پاسخگوئی در مقابل دعاوی نیابتاً به هر نحو و ترتیب و

شرط و قید و مدت و فسخ و تفاسخ قراردادهای منعقده و جایگزین کردن وعزل و نصب اشخاص و افراد اخیر الذکر و معنونه ولو بکرات با اعطاء اختیارات لازمه به آن ها وفق مقررات و موازین قانونی جاریه مملکتی بالاخص اختیارات مصرحه شامل اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه ، سازش ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوا به داوی و تعیین داور ، توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوا ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از ورود ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن و ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند و دیگر اختیارات راجع به امر دادرسی بدون استثناء چیزی و همچنین در خواست صدور برگ اجرائی و اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و دریافت و اخذ هر گونه وجهی و یا مالی ناشی از دعاوی وایصال آن و استرداد اموال مأخوذه به موکل و همچنین قبض و تصرف و قبول انتقال رسمی اموال مأخوذه و تسلیم آن ها به موکل و معرفی یا جرح شهود ، ایراد معاینه و تحقیق محلی ، تأمین دلیل و تأمین خواسته ، اجرای قرارها ، دریافت یا تسلیم واخذ اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و تصویر مصدق و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء با حق حضور در هر یک از دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم و امضاء هر نوع سند وفق مقررات و موازین قانونی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد نیاز راجع به تمامی مورد وکالت و اجازه حضور در رسانه های گروهی و صدا و سیما غیر از مسائل سیاسی و رهنمون شدن در جهات مراعات موازین اسلامی و مطالبات لازم در خصوص تکمیل مدارج مذهبی و عقیدتی و ائینی در حد متعارف و تحصیل مجوز های لازم واخذ شناسنامه و کارت ملی یا المثنی آنها و در صورت رفع تمامی معاذیر قانونی انجام همه گونه معامله قبولاً و ایجاباً نسبت به هر نوع مال و اموال ( به استثنای معاملات ممنوعه و وسائط نقلیه و اتومبیل ها و خودروها که مشمول مالیات نقل و انتقال می گردد ) به نام یا از طرف مولی علیه و تنظیم و امضاء هر گونه اسناد رسمی و عادی مربوطه و با هر عنوان از عقود معین یا نامعین و ایقاعات با اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش و اخذ ثمن و تحویل وتسلیم ثمن و یا تادیه ثمن وتحویل گرفتن ثمن بر حسب مورد چه مولی علیه معامل و طرف ایجاب باشد یا متعامل و طرف قبول با حق اخذ وجوه ناشیه از امور مزبور و اخذ اسناد مالکیت یا المثناهای آن و امضاء اوراق و استشهادیه مربوطه و مراجعه به کلیه وزارت خانه ها ، ادارات و دوایر دولتی و غیر دولتی و وابسته و سازمان ها و نهادها و شوراها و سازمان ها و شرکت ها و بانک ها و مؤسسات و صندوق ها و شرکت های مالی و اعتباری و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی تحت هر اسم و عنوان و تادیه هزینه های قانونی و مالیات و غیره و اخذ پاسخ استعلامیه ها و مفاصا حساب و گواهی ها و مجوزات و عدم خلاف یا پایان کار و سپردن تعهدات مربوطه به آن و دریافت یا تسلیم اوراق و اسنادو مدارک اعم از اصل و رونوشت و کپی و تفکیک و افراز رقبات و املاک و تقسیم آن ها و در حصه قراردادن سهیمه اختصاصی صغیر /صغار موصوف به نام و برای او و با حق اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تنظیم و امضاء هر نوع سند رسمی و عادی و تصدیق امضاء و مراجعه به هر یک از بانک ها و صندوق ها و مؤسسات و شرکت های مالی و اعتباری تحت هر اسم و عنوان و اقدام در خصوص اخذ و دریافت هر میزان و مقدار وام و تسهیلات و انعقاد هر یک از عقود و قراردادها به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت و افتتاح هر نوع حساب و برداشت از حساب ولو بکرات تحت هر اسم و عنوان و اخذ و دریافت و تحویل گرفتن کلیه وجوه و جوایز نقدی و اقلام غیر نقدی و انجام کلیه امور و مراحل قانونی و بانکی و مالی و اعتباری مورد نیاز من البدو الی الختم و عندالزوم ثبت نام خودرو و تحویل گرفتن آن ها و شماره گذاری و بیمه نمودن آن ها و اخذ و دریافت کلیه خسارات و غرامات و دیات و وجه بیمه ای و به ثبت رسانیدن رقبات و املاک به نام مولی علیه و امضاء و تکمیل اظهارنامه و فرمت های مربوطه و شرکت در کمیسیون ها و هیات های متشکله و انجام کلیه امور اداری و قانونی و ساختمانی و قضائی و ثبتی مورد نیاز و به طور اعم انجام هر عمل مورد نیاز اعم از اداری و حقوقی به جای موکل به عنوان ولی قانونی « پدر / پدر بزرگ » در رابطه با فرزند / فرزندان خردسال موصوفش تحت هر اسم و عنوان با حق به تزویج دائمی در اوردن فرزند و مولی علیه دختر یاد شده با هر شخص و فردی که وکیل صلاح بداند و به هر شرط و نحو و ترتیب و صداق و مهریه و اعطاء رضایت و تنفیذ و تایید و صدور اذن و اجازه ازدواج و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را تا رسیدن به سن رشد فرزند / فرزندان صغیر موصوف از خود سلب و ساقط نمود. لیکن بلاعزل بودن وکالت نسبت به فرزند دختر تا زمان ازدواج مشارالیها ساری و جاری است .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً جزئاً او کلاً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

 

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

۲۴ فروردين ۰۱ ، ۰۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن وکالت در توکیل

مورد وکالت: وکالت در طرح و پاسخگویی وکیل به هر گونه دعوی حقوقی، کیفری یا اداری و انتظامی له یا علیه موکل با حق مراجعه به کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری و پاسخگویی به آن با اختیار اعتراض به رای، تجدیدنظر، استرداد دادخواست یا دعوی، وکالت در توکیل به هر شخص ولو به خود وکیل، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، جلب شخص ثالث و ورود ثالث و دعوی تقابل و دفاع در قبال دعاوی مذکور، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، قبول یا رد سوگند، دعوی خسارت و ادعای اعسار و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل، مصالحه و سازش. 

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۵:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده باشیم، دیگر امکان ندارد که وکیل را عزل کنیم؟

خیر اگر حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده باشید دیگر آن وکیل از طرف موکل قابل عزل نیست.

۰۲ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موکل می تواند حق توکیل به غیر در وکالتنامه به وکیل ندهد؟

بله موکل الزامی در این خصوص ندارد و می تواند با توجه به موضوع و مورد وکالتنامه حق توکیل به غیر را بپذیرد یا نپذیرد.

۰۲ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حدود اختیارات وکیل

در انتهای وکالتنامه های رسمی اگر حقی که قصد اعطای آن را به دیگری دارید، نیازمند تعیین حدود و اختیارات دارد می تواند صراحتاً از دفتردار مربوطه این موضوع را بخواهید.

برای مثال وکیل صرفاً اختیار فروش ملک موضوع وکالت را به اشخاص با خصوصیات مشخص دارد یا اینکه حق فروش ملک موضوع وکالت را به خود دارد یا ندارد و یا اینکه مبلغ ملکی که وکیل به موجب وکالتنامه می خواهد بفروشد، چقدر باشد.

اگر وکالت کاری تنظیم نموده اید، مشخص کنید که وکیل به چه ارگان ها و اداراتی می تواند رجوع کند و از طرف شما که اقداماتی می تواند در آن اداره انجام دهد که اگر از حدود این اختیارات خارج شد، اقدام وکیل فضولی و خارج از حدود اختیاراتش است و نسبت به شما اثر اجرایی ندارد.

در خصوص وکالتنامه های وکلای دادگستری حدود اختیارات آن عموماً چاپ شده در وکالتنامه ها می باشد.

این تصور برای شما ایجاد نشود که چون حدود اختیارات وکیل دادگستری در وکالتنامه چاپ شده است، شما حقی از بابت کاهش یا افزایش این حدود اختیارات ندارید، تصوری اشتباه می باشد پس شما می توانید حدود اختیارات وکیل را به تناسب دعوا تعیین کنید و وکیل دادگستری به خواست شما تمکین می کند.

نتیجتاً موکلین وکالتنامه های رسمی یا عادی بایست در تنظیم آنها شتابزده عمل نکنند و صرفاً به دنبال امضای وکالتنامه نباشند بلکه ابتدا وکالتنامه را کامل مطالعه با مواردی که در این نوشتار بیان شد مطابقت دهند و هر گونه ابهام یا پرسشی برایشان مطرح شد از دفتردار تنظیم کننده وکالتنامه یا وکیل دادگستری مربوطه جویا شوند و بدون اینکه ابهام مرتفع نشده به راحتی از کنار آن نگذرند چون ممکن است فردا روز همین ابهام تبدیل به مشکلی غامض شود.

۰۲ اسفند ۰۰ ، ۱۴:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اما در خصوص وکالت در دعاوی مورد وکالت را عموماً وکلا به صورت عام این چنین می نویسند

طرح دعاوی حقوقی و کیفری بطرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از موکل در قبال کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی” که اصلاً پیشنهاد نمی شود؛ مورد وکالت در دعاوی بایست صرفاً در چارچوب آن دعوا باشد برای مثال اگر موکل پرونده کیفری کلاهبرداری مطرح کرده است، مورد وکالت می شود طرح یا رسیدگی دعوای کیفری کلاهبرداری به طرفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی (حتی طرف دعوا را نیز می توانید مشخص کنید برای مثال آقا یا خانم …… ).

 

پس مورد وکالت بایست از کلیت و مطلق بودن خارج شود.

۰۲ اسفند ۰۰ ، ۱۴:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق توکیل به غیر

در یک وکالتنامه عموم حق هایی که پیش بینی شده برای موکل است و موکل است که با اعلام رضایت اختیاراتی به وکیل اعطاء می کند.

یکی از این اختیارات حق توکیل به غیر است؛ حق توکیل به غیر بدین معناست که وکیل حق دارد تمامی حقوق مندرجه در وکالتنامه را به دیگری انتقال دهد بدون اینکه موکل حق مخالفت یا اعتراض با این امر را داشته باشد.

پس اگر در دفاتر اسناد رسمی حاضر شدید و قصد اعطای وکالت در فروش اموال، یا وکالت کاری را دارید و صرفاً توقع دارید که وکیل مورد وکالت را انجام دهد، به دفتردار تنظیم کننده وکالتنامه رسمی اعلام نمایید که وکیل حق توکیل به غیر نداشته باشد.

همین حکم در خصوص وکالتنامه های عادی وکلای دادگستری ساری و جاری است و در حدود اختیارات به وکیل تعیینی خود اعلام دارید که حق توکیل به غیر را قید نکند یا اگر قید کرده صراحتاً ذکر شود که وکیل حق توکیل به غیر ندارد.

البته این موضوع به شرایط و کیفیت پرونده بستگی دارد که از هر پرونده به پرونده دیگر امری متمایز و متفاوت خواهد بود، پس بهتر است به وکیل خود اعتماد و اگر ایشان تشخیص داد که حق توکیل به غیر وجود داشته باشد با خواست ایشان مخالفت نکنید چون ممکن است در زمان جلسه رسیدگی به دعوای شما، وکیل منتخب شما نتواند در آن زمان حاضر شود به هر دلیلی که البته اصل بر حضور ایشان است و حضور ایشان به حکم قانون تکلیفی بر عهده نامبرده می باشد اما ممکن است معاذیری شکل بگیرد که وکیل به ناچار همکار خود را با حق توکیل به غیر به جلسه دادگاه ارسال کند.

۰۲ اسفند ۰۰ ، ۱۴:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق عزل وکیل

در وکالتنامه رسمی کادری پیش بینی شده است که موکل با اعلام رضایت یا عدم رضایت خود حق عزل وکیل را از خود ساقط یا برای خود محفوظ می دارد.

عقد وکالت، از جمله عقود جایز است و هر طرف آن قرارداد می توانند هر زمان که مایل بودند نسبت به فسخ یک طرفه آن اقدام کنند بدون اینکه خسارت به طرف دیگر پرداخت کنند.

اما موکل می تواند این حق عزل وکیل را از خود ساقط کند که در این صورت قرارداد وکالت رسمی دیگر از طرف موکل قابل عزل نیست اما وکیل می تواند از حق استعفای خود استفاده و از انجام امر یا کار یا حقی که در مفاد وکالتنامه برایش پیش بینی شده انصراف دهد.

در قراردادهای وکالت وکلای دادگستری حق عزل مشخصاً پیش بینی نشده است اما این به معنای آن نیست که موکل نتواند حق عزل خود را ساقط کند بلکه می تواند این موضوع را از وکیل خود بخواهد تا در قرارداد وکالت پیش بینی شود که اصلاً پیشنهاد نمی شود.

استثنائی در این خصوص وجود دارد و آن وکالت در دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد که در صورت اعلام وکالت وکیل دادگستری در دادگاه کیفری یک دیگر نه وکیل می تواند از آن پرونده یا وکالتنامه استعفاء دهد و نه موکل می تواند وکیل تعیینی خود را عزل کند.

 

پس آگاه باشید که در انتخاب وکلای خود در دادگاه کیفری یک نهایت دقت را داشته باشید.

۰۲ اسفند ۰۰ ، ۱۴:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اطلاعات وکیل

نسبت به تنظیم وکالتنامه های رسمی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود، اطلاعات موکل و وکیل به صورت چاپی تنظیم و پیش از امضاء در اختیار ایشان قرار می گیرد تا صحت آن اطلاعات را تأیید کنند پس مشکلی در این خصوص پیش نخواهد آمد اما در خصوص وکالتنامه های وکلای دادگستری که به صورت عادی و با قلم تنظیم می شود.

دقت نمایید که اطلاعات وکیل مطابق با اطلاعات هویتی ایشان تنظیم شود و در خصوص صحت سنجی این اطلاعات تعارف را کنار گذاشته و مطابق با پروانه وکالت وکیل که در دفتر یا اتاق خویش نصب گردیده، اطلاعات وکیل را مطابقت دهید.

اگر وکیل، نام وکیل دیگری را در قرارداد وکالت نوشته است از بابت اینکه اگر نتوانست در دادگاه حاضر شود، همکار خود را به جلسه رسیدگی دعوت کند، اطلاعات وکیل دوم یا ثانی را نیز مطابقت و صحت سنجی کنید.

حتی اگر مایل به نبودن دو وکیل بر روی پرونده خود هستید، صراحتاً موضوع را با وکیل اول خود در میان گذاشته و عدم رضایت خود را اعلام کنید.

۰۲ اسفند ۰۰ ، ۱۴:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط نوشتن لایحه ابطال وکالت نامه بلا عزال

نوشتن این لایحه باید بسیار دقیق و قوی باشد تا توانایی سرعت بخشیدن و پیشرفت روند قانونی دادگاه را داشته باشد . فرد برای نوشتن لایحه ابطال وکالت نامه بلا عزال باید بر تمام امور پرونده مسلط باشد و نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشد ؛ و با توجه به هر مرحله از دادگاه لایحه مناسبی را طراحی و بیان کند .

نگارش یک لایحه قوی و مستحکم و کامل و ارائه آن به دادگاه و مراجع قانونی میتواند وکالت نامه بلا عزال را فسخ کند . در غیر این صورت هر چقدر هم که موکل دلایل کاملی داشته باشد به دلیل نداشتن لایحه مناسب و کامل این قرار داد دو طرفه فسخ نمی شود .

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه ابطال وکالت نامه بلا عزال

 ۱ ) اگر وکیل ( شخصی که توسط موکل انتخاب شده است ) به هر علت و دلیلی فوت کند ، این توافق نامه بلا عزال باطل می شود و موکل میتواند فرد دیگری را به عنوان وکیل قرار دهد .

 

  ۲ ) اگر وکیل به اختلالات روانی و روحی شدید دچار شود یا به جنون و دیوانگی مبتلا شود ؛ در این صورت موکل میتواند با نوشتن لایحه ابطال وکالت نامه بلا عزال و فرستادن آن به دادگاه ، این قرار داد را فسخ کند .

 

 ۳ ) اگر شخص جایگزین موکل ، توانایی و قدرت جسمی و ذهنی خود را از دست دهد ، به گونه ای که توانایی انجام امور مشخص شده توسط موکل را نداشته باشد . مثلا بر اثر حادثه یا تصادفی توانایی مغزی خود را از دست بدهد و نتواند امور مالی را اداره کند ؛ در این صورت فرد موکل میتواند با نوشتن لایحه ابطال وکالت نامه بلا عزال این توافق نامه دو طرفه را فسخ کند .

 

۴ ) اگر موکل به هر علتی فوت کند ؛ بعد از مرگ این توافق نامه دو طرفه باطل خواهد شد .

 

۵ ) اگر موکل به بیماری یا اختلالات روحی و روانی مبتلا شود ( جنون و دیوانگی ) . این قرار داد دوطرفه فسخ و باطل خواهد شد .

 

۶ ) اگر موکل به هر صورتی به مراجع قضایی ثابت کند که شخص جایگزین صلاحیت اداره امور را ندارد ؛ این توافق نامه بلا عزال باطل می شود .

 

۷ ) اگر وکیل با وکالت خود از اموال موکل استفاده بد بکند و بر اموال موکل حس مالکیت داشته باشد در این صورت فرد موکل باید با کمک گرفتن از فرد کار بلد و حرفه ای لایحه ابطال وکالت نامه بلا عزال را بنویسد و به مراجع قضایی تحویل بدهد . در این صورت توافق نامه فسخ می شود .

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع وکالت

عادی : در این نوع وکالت مدت زمان مشخصی برای انجام کار ها توسط شخص جایگزین وجود دارد ؛ و هر زمانی که موکل بخواهد می تواند این توافق نامه را منحل کند و فرد دیگری را به عنوان جایگزین قرار دهد .

 

نکته ای که در این نوع وکالت وجود دارد این است که هیچ قید و شرطی یا مانعی در مورد فسخ این قرار داد وجود ندارد .

 

بلا عزال : در این توافق نامه دو طرفه شرایط خاصی بر پاست . در این قرار داد موکل قبول و قید می کند که حق ندارد وکیل خود را عوض کند یا قرار داد را فسخ کند. پس در این نوع لایحه تا زمانی که شرایط توافق بر پا باشد ، شخص جایگزین حق دخالت و اختیار کامل را دارد و موکل این امکان را ندارد که توافق نامه را فسخ یا باطل کند .

۳۰ بهمن ۰۰ ، ۲۰:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه وکالت نامه انتقال خودرو موضوع اجاره به شرط تملیک

موکل : آقای / خانم ................................... فرزند ............................ بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ........................................................................................

وکیل : آقای / خانم : ................................. فرزند ............................. بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ....................................................................

مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و شرکت ................................. ادارات راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی ، شهرداری ، امور اقتصادی و دارائی و شوراهای حل اختلاف ، مراکز تعویض پلاک و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و عنداللزوم شرکت های سازنده و تولید کننده خودرو و شرکت بیمه ....................... و شرکت لیزینگ ........................  جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تأدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات مورد نیاز و اتخاذ هر نوع تصمیم بجای موکل و درج آگهی در روزنامه ها و جراید و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء ، بیمه نمودن و انعقاد هر نوع قرارداد در این خصوص بهر نحو و شرط و عنداللزوم اقدام به تسویه حساب نمودن با شرکت ........................ و شرکت بیمه ....................... و شرکت لیزینگ ................... و اخذ و دریافت مفاصا حساب و پرداخت و تأدیه کلیه وجوه و مطالبات و بدهی ها و اقساط و دیون معوقه و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک اعم از سند ، دفترچه ، برگ اعلام وضعیت ، کارت و غیره اعم از اصل و المثنی ، رونوشت و تصویر مصدق راجع به تمامی ششدانگ یکدستگاه ..................... از نوع مدل ............................ بشماره انتظامی ...........................  به شماره موتور ..................... و شاسی شماره ....................... برنگ .............................. که حسب الاظهار موکل بصورت اجاره بشرط تملیک مالک و در آن ذینفع می باشد و مراجعه به شرکت های بیمه و کلیه دوائر و مقامات مربوطه آن و سایر ادارات وابسته و پیوسته و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط تحت هر اسم و عنوان و اقدام د رخصوص انجام امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ و دریافت کلیه وجوه خسارت و بیمه ای نقداً یا طی چک یا هر نوع سند تجاری با حق مراجعه بهر بانک و صندوق و شرکت و مؤسسه که چک یا سند تجاری بنام آن صادر شده باشد ، جهت انجام امور بانکی و مالی و اعتباری و اخذ وجه چک و سند تجاری اصداری و امضاء ذیل اسناد و مدارک و ظهرنویسی چک و اسناد تجاری و سپردن هرگونه تعهد قانونی و تصدیق امضاء و تنظیم هر نوع اقرارنامه و رضایت نامه و سند رسمی و عادی تحت هر نام در این رابطه و بهر نحو و ترتیب و دادن هر نوع رسید و سپردن هر گونه تعهد و قیام و اقدام بتمامی تشریفات و پرداخت کلیه هزینه ها و اجاره بهای اقساط مربوطه و لدی الاقتضاء قبول انتقال قطعی خودرو مذکور بنام و برای موکل و بهر قیمت و شرط و نحو و قبض و تصرف مبیع و تأدیه ثمن و اسقاط کافه ی خیارات و همچنین با حق اقامه هر گونه دعوی در خصوص خلافی و جریمه های اصداری و پاسخگوئی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه بهر نحو و ترتیب و اخذ گواهی و برگه های عدم خلاف و سپس درخواست و تقاضا نمودن نسبت به صدور برگ مجوز انتقال و تغییر نام داخلی و فک و تعویض پلاک اعم از قبلی ، فعلی و جدید ملی و کشوری اختصاصی و شناسنامه صادره شده و اصداری بنام خود وکیل مرقوم یا هر شخص فرد حقیقی و حقوقی که وکیل صلاح و مقتضی بداند و تعرفه و معرفی نماید و همچنین دریافت و اخذ نامه و مجوز و رسید فک و تعویض پلاک و تائیدیه نقل و انتقال و تغییر نام داخلی و شناسنامه و خود پلاک خودرو و وسیله ی نقلیه و انجام امور و مکاتبات اداری و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک خودرو مذکور تحت هر اسم و عنوان و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء بهرنحو و ترتیب و شرط و قید بجای موکل و قیام و اقدام بتمامی تشریفات و تغییر نام داخلی خودرو موصوف در هر کدام از شرکت های بیمه ...................... ، لیزینگ .......................... به نام هر شخص و فردی که وکیل صلاح بداند ولو خود وکیل و تنظیم و امضای فرمت ها و صلح نامه های داخلی شرکت ها در این خصوص و بهر نحو و ترتیب و امضاء کلیه اسناد و اوراق و نوشتجات بنحویکه هیچگونه نیازی بحضور و اجازه ثانوی موکل نبوده باشد ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را تا خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی.

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه وکالت نامه خرید تلفن همراه

 

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................ بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ................ ساکن ...............................................................................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ....................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی ................. ساکن ..............................................................................................

مورد وکالت : مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و شرکت مخابرات و ارتباطات سیار و ایرانسل و تالیا و دوائر و مقامات مربوطه آنها و دیگر ادارات و مراجع ذیربط تحت هر عنوان و اسم جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی و قبول انتقال و خریداری نمودن و مصالحه و قبول صلح یک دستگاه تلفن همراه / موبایل / سیار به شماره ......................... از هر شخص حقیقی و حقوقی به نام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب با حق اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و مورد صلح و تادیه ثمن و مال الصلح و اخذ و دریافت و خریداری نمودن گوشی و اخذ و تحویل گرفتن کلیه اسناد و مدارک تحت هر اسم و عنوان و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء در رابطه با اسناد و اوراق تلفن همراه / موبایل / سیار و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی . 

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک (بصورت کلی)

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .................................................................................................................... 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ....................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی .............. ساکن ............................................................................................................................ 

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز حسب مورد مراجعه به  دفاتر اسناد رسمی و بنگاه ها و آژانس های معاملات ملکی و دفاتر مشاورین املاک و امور اقتصادی و دارائی ، شهرداری ، ثبت اسناد و املاک ، تأمین اجتماعی ، آب و فاضلاب ، برق ، گاز ، مخابرات ، مجمع امور صنفی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل هر یک ازمراجع قضائی و انتظامی اعم از تالی و عالی جهت انجام گیری کلیه امور اداری و قانونی و ثبتی و قضائی مورد نیاز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی  اقدام به رهن و اجاره دادن.......................................... به هر فرد حقیقی یا حقوقی و به هر مبلغ و مدت و شرط و نحو و ترتیب و انعقاد عقد و  قرارداد و سند رهن و اجاره و اخذ مال الرهانه و مال الاجاره و هر نوع وجه تحت هر اسم و عنوان در رابطه با رهن و اجاره نقداً یا بصورت دریافت چک و قبوض با حق مراجعه به بانک یا مؤسسه یا صندوق و شرکت مالی و اعتباری محال علیه جهت وصول وجوه چک یا قبوض اصداری و ایصال وجوه مأخوذه بموکل و تسلیم مورد رهن و اجاره به مرتهن یا مستاجر و اسقاط کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن بهر درجه و مقدار و اقدام به تسویه حساب نمودن با مرتهن و مستاجر در رابطه با قرارداد رهن و اجاره و با لحاظ مفاد و مندرجات و تعهدات و الزامات و شرایط اسناد تنظیمی و اقدام به اخذ کلیه و تمامی مفاصا حساب های مربوطه نسبت به موصوف ولدی الاقتضا اقامه هر گونه دعوی و پاسخگوئی در مقابل هر دعوی بهر نحو و ترتیب و تقاضای صدور اجرائیه و دادن هر نوع تقاضا و عرضحال و دادخواست و درخواست و تشکیل پرونده وتعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و تنظیم قرارداد با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی و اعطا اختیارات لازمه به آنها وفق مقررات و موازین قانونی جاریه مملکتی و عزل و نصب آنها ولو بکرات و انجام کلیه مکاتبات و مراودات و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و نوشتجات مربوطه بنحویکه هیچگونه نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نبوده باشد و اخذ کلیه اسناد و مدارک اعم از اصل المثنی ، رونوشت ، تصویر مصدق و غیره و تأدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً جزئاً او کلاً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه وکالت نامه انتقال و صلح موبایل

موکل : آقای / خانم ............................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................. 

وکیل : آقای / خانم : ............................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................. صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ................................................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی ، حسب مورد مراجعه بشرکت مخابرات و ارتباطات سیار  و دوائر و نواحی مربوطه آن و دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع و ادارات ذیربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز راجع به ششدانگ رشته تلفن – فیش تلفن همراه و سیار شماره ........................ در شهر .......................... و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تعقیب و پیگیری پرونده متشکله و تأدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و عنداللزوم اخذ و دریافت خریداری نمودن  گوشی مربوطه منجمله گوشی دوم یا وجوه مربوطه آن و کلیه اسناد و مدارک مربوطه منجمله سیم کارت و قطع و نصب و وصل تلفن یاد شده و تغییر نشانی دادن و اخذ و دریافت شماره تعیین شده توسط شرکت های مخابرات و ارتباطات سیار و قیام و اقدام بتمامی تشریفات لازمه و سپردن هر گونه تعهد و اقرار رسمی و گواهی و تصدیق امضاء و در صورت رفع تمامی معاذیر قانونی اقدام بانتقال و صلح تمامی حقوق عینیه و فرضیه و متصوره و واقعی و حکمیه موکل در ششدانگ تلفن مربوطه چه بصورت فیش و چه بصورت شماره تحت هر مشخصه و خصوصیت تعیین شده توسط شرکت مخابرات و ارتباطات سیار با جمیع متعلقات و لواحق و ودایع و حق الامتیاز ناشیه آن بهر شخص ولو خود وکیل و بهر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن بهر درجه و مقدار و تسلیم مورد معامله و صلح و اخذ و قبض بهاء و مال الصلح و سپردن هر گونه تعهد و ضمانت کشف فساد و همچنین اقامه هر گونه دعوی و پاسخگوئی در مقابل هر دعوی بهرنحو و ترتیب و عنداللزوم تنظیم قرارداد با وکلای دادگستری بهر نحو و ترتیب و عند اللزوم تنظیم قرارداد با وکلاء دادگستری بهر نحو و عزل و نصب آنها ولو بکرات و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را بمدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود و با علم و اقرار بمالکیت تلفن – فیش تلفن همراه / سیار مورد وکالت و مستحق للغیر نبودن آن و با مسئولیت تامه و کامله خود این سند را امضاء نمود.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه وکالت نامه اداری برای انبوه سازی

موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ..................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .......................................................................

وکیل : آقای / خانم : ............................. فرزند ........................ بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

مورد وکالت : مراجعه دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و املاک ، دارائی و امور اقتصادی ، شهرداری ، سازمان نظام مهندسی و  آب ، برق ، گاز ، و مخابرات و آب و فاضلاب و دیگر ادارات و مراجع ذیربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی و ساختمانی و ثبتی راجع به ........................ ملک و رقبه از نوع ........................ واقع در ........................... و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و مفاصا حساب های مربوطه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء و احداث هر نوع بنا و مستحدثات و انعقاد قرارداد با مهندس ناظر و ساختمانی و اخذ و دریافت پروانه تخریب و هر نوع پروانه ساختمانی و عدم خلاف و پایان کار و تمدید و تجدید آن ها و عنداللزوم و با توجه به نوع رقبه ، اخذ و دریافت و ثبت نام در خصوص انشعابات و اشتراکات و امتیازات آب ، برق و تلفن و گاز و آب و فاضلاب و نصب آن در رقبه و عنداللزوم تفکیک و افراز رقبه مذکور و انجام سایر امور و عملیات ثبتی مورد نیاز و اخذ و دریافت و امضاء اسناد و صورت مجلس های تنظیمی و همچنین مراجعه به هر یک از بانک ها و صندوق ها و شرکت ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اقدام در خصوص اخذ و دریافت هر میزان و مبلغ وام و تسهیلات و انعقاد هر یک از عقود و قراردادها تحت هر اسم و عنوان و به هر نحو شرط و مدت ولو بکرات و افتتاح حساب و برداشت از حساب و امضاء و اخذ کلیه اسناد و مدارک مربوطه و به رهن و وثیقه قراردادن سهمی مالکانه موکل در رقبه موصوف و رقبات تفکیک و مجزا شده تحت هر پلاک و مشخصه ثبتی چه به صورت خانه وچه به صورت آپارتمان و غیره مفروزاً و مشاعاً عرصتاً او اعیاناً او معاً با جمیع متعلقات و حقوق و لواحق و توابع و مختصات و مشاعات و آب و برق و فاضلاب و گاز بداهتاً در صورت دارا بودن با جمیع حقوق ناشیه و و ودایع و سپرده های احتمالی نزد بانک ها و مؤسسات و شرکت ها و صندوق های مالی و اعتباری معطی تسهیلات و به هر قیمت و شرط و مدت وکمیت و کیفیت و اعطا اختیارات لازمه به بانک ها و مؤسسات و شرکت ها و صندوق های مالی و اعتباری و وکیل و وصی قراردادن آنان در وصول مطالباتشان و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم و عنداللزوم اخذ سند مالکیت دفترچه ای اعم از اصل یا المثنی وفق موازین قانونی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه وکالت نامه درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه

موکل ..........................فرزند ........................... دارای شناسنامه شماره .........................  صادره از.......................... متولد .......................... مقیم ...........................................

وکیل : ..................... فرزند ......................... دارای شناسنامه شماره ................................ صادره از ........................ متولد ......................... مقیم  ..........................................

مورد وکالت :

( الف ) : درخواست و دریافت گواهی حصر وراثت مرحوم .............................. با تسلیم اظهار نامه ارث و تقاضا و اخذ گواهی نامه واریز مالیات بر ارث یا معافیت از مالیات بر ارث آن مرحوم ضمن تنظیم و امضاء استشهادیه و اظهار نامه و دادخواست و سایر اوراق و معرفی ماترک مربوطه و تسلیم مدارک و اخذ فتوکپی و تصاویر مصادق اسناد سجلی و سایر اسناد ومدارک ورثه .

( ب ) : تنظیم و امضاء اقرارنامه های رسمی از جانب موکل مبنی بر وصول و دریافت بهای ثمنیه اعیانی ماترک غیر منقول مرحوم موصوفه و همچنین اقرار به دریافت صداقیه ( مهریه ) و اجور و سایر قدرالسهم الارث از اموال منقول و از سهم الشرکه ها و از حق الامتیازها و از حق الاشتراک ها و از سایر حقوق راجعه از ماترک مرحوم مرقوم .

( پ ) : با حق مراجعه در خصوص انجام امور متن به ادارات دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداری و دادگاههای عمومی و اجراهای احکام و اجرای ثبت اعم از ادارات ثبت اسناد و املاک ، ادارات امور مالیاتی ، سرممیزی ها و حوزه های مالیاتی ، شرکت مخابرات و دفاتر خدماتی وابسته به شرکت مخابرات و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی و غیره و تأدیه هزینه ها از مال خود و اخذ مفاصا حساب ها و مجوزها و گواهی ها و همچنین تهاتر و پایاپای نمودن وصولی های ردیف (ب) مورد وکالت متن با وجوه پرداختی وکیل به موکل از این بابت بنا به اقرار صریح موکل مزبور .

( ت ) : در خصوص انجام مورد وکالت موکل فوق الذکر صراحتاً اظهار و اقرار نمود بر اینکه فی مابین او با وکیل عقد خارج لازمی به طور شفاهی منعقد گردیده فلذا ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل یا حق ضم امین و یا ضم وکیل یا ناظر یا انتخاب وکیل یا وکلای دیگر و حق هر گونه اقدام و اجراء و انجام هر عمل منافی با این وکالتنامه را از تاریخ زیر لغایت پایان انجام مورد وکالت و مادام العمر خویش از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم با حق توکیل غیر ولو کراراً با داشتن اختیار عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی مکرر آن در خصوص انجام مورد وکالت جزئاً یا کلاً دارای اختیارات مزبوره می باشد ، اقدام و امضای وکیل در این موارد به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به اذن واجازه مجدد یا حضور موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت با التفات به شرح بالا موثر است .

تاریخ ..................... ماه ...................... شمسی

محل امضاء :

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۷:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه عزل نامه رسمی (محضری) وکیل مدنی

عزل کننده ( موکل ) : .................................................................................

عزل شده ( وکیل ) : ...................................................................................

مورد عزل : وکالت نامه شماره ( تمام حروف ) مورخ   /   /   13 تنظیمی دفترخانه شماره... ............ که از این تاریخ وکیل مزبور به موجب این سند رسمی از انجام وکالت فوق الذکر عزل گردیده است .

تاریخ : .......................................

 محل امضاء :

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۷:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر