به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۳۱ مطلب با موضوع «نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه» ثبت شده است

سند رسمی تعهد قبول مسئولیت خلافی پایان کار به شهرداری

اینجانب ……………… مالک / وکیل مالک پلاک ثبتی ………….. به نشانی ………………… با شماره پرونده شهرسازی …………… ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم شرعی و قانونی میگردم تا در خصوص تخلف واقع شده در ملک مذکور بشرح …………………. در صورت شکایت یا اعتراض هر شخص ثالثی ضمن قبول کلیه مسئولیت های حقوقی و قضایی و سلب مسئولیت از شهرداری، اینجانب حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نموده و چنانچه در آینده ادعا و اعتراض یا آغاز سخن در این خصوص بنمایم از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن تلقی می شود.

ضمناً متعهد میگردم خریدار بعدی ملک یا خریداران واحدهای آپارتمانی احداثی در ملک فوق را از مفاد تعهد نامه مطلع نموده و مراتب را در اسناد مربوطه قید و تعهد لازم از آنان اخذ نمایم.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سندرسمی تعهد مفقودی دفترچه بیمه درمانی

اینجانب ………. دارنده شماره بیمه …………. اظهار و اعتراف می نمایم که دفترچه بیمه آقای / خانم ………………….. با نسبت ………… و شماره بیمه ………………. که از شمول بیمه خدمات درمانی …….. خارج شده است و تا تاریخ …….. دارای اعتبار میباشد به دلایل نامعلومی مفقود گردیده است.

لذا بدین وسیله برابر این سند رسمی متعهد و ملتزم شرعی و قانونی میگردم چنانچه هرگونه فسادی بر خلاف اقاریرم کشف گردید یا هزینه ای با استفاده از این دفترچه به سازمان بیمه خدمات درمانی ……… وارد گردد تمامی هزینه ها و خسارت وارده را که سازمان مذکور محاسبه و تعیین مینماید پرداخت نمایم و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نمایم.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی تعهد پذیرش کشف هر نوع فساد در خصوص مدارک مفقود شده

اینجانب …………. اظهار و اعلام صریح شرعی و قانونی می نمایم که مدارک ……………….. متعلق به خود را مفقود نموده ام.

لذا چنانچه نسبت به مدارک مذکور از تاریخ سند کشف فسادی شود، یا از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ادعائی به عمل آید، شخصاً پاسخگو خواهم بود.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی تعهد موتورسیکلت سنگین

اینجانب ……………….. با توجه به مقررات جاری و دستورالعمل های راهور ناجا در خصوص موتورسیکلت به شماره پلاک ……. و برابر رای صادره به شماره ……………………. مورخ ……………………….. بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………. متعهد می گردم از تردد آن در معابر خودداری و فقط در مراکز مجاز (پیست موتورسیکلت) از آن استفاده نمایم.

بدیهی است در صورت ارتکاب تخلف مذکور (تردد در معابر و غیره) و توقیف خودرو هیچ گونه درخواستی نسبت به ترخیص و تحویل آن نداشته باشم.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سازش نامه

ریاست محترم شعبه ……

 

باسلام

 

احتراماً، اینجانب…………… شاکی پرونده کلاسه ………… که تحت عنوان …………… (فحاشی و…) از آقای/خانم ………… شکایت کرده بودم، با توجه به مذاکرات اصلاحی و وساطت ریش سفیدان محل، بدینوسیله منجزاً (بدون هیچ قید و شرطی) رضایت خود را اعلام می کنم و هیچگونه شکایتی از ایشان در امر کیفری ندارم.

نکته اول

 

در اینجا باید به دو مسئله توجه داشت:

 

یکی آنکه گاهی اوقات پس از اعلام رضایت توسط شاکی و مختومه شدن پرونده، متهم درصدد برمی آید که به عنوان مفتری علیه شاکی اعلام جرم کند. یعنی ادعا می کند که شاکی با سوء نیت، به قصد ضرر رساندن و متهم کردن او به عمل مجرمانه از وی شکایت کرده است. به همین دلیل برای جلوگیری از این امر در انتهای سازش نامه ها اضافه می کنند:

(آقای/خانم ……… نیز حالیه اعلام می دارد که او نیز از آقای ……… شکایتی نداشته و در این پرونده ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.)

و سپس مفاد سازش نامه به امضای هر دو نفر می رسد.

مسئله دیگر آن است که معمولاً شهروندان محترم با تفاوت های موجود بین مسایل کیفری و مدنی کاملاً آشنا نیستند و در نتیجه در هنگام تنظیم سازش نامه ها به آنها توجه نمی نمایند.

فرض کنیم شخص (الف) شیشه اتومبیل شخص (ج) را با سنگ شکسته است و پس از تعقیب متهم در دادسرا شخص (ج) اعلام رضایت می‎کند و می گوید از (الف) شکایت کیفری ندارد.

در این مورد باید توجه داشت که این اعلام رضایت فقط بر عدم دریافت خسارت، وی را تحت تعقیب قرار دهد.

در اینگونه موارد چنانچه مقصود شاکی از اعلام رضایت در هر دو جنبه کیفری و مدنی موضوع باشد، یا اینکه شاکی پس از دریافت خسارت، رضایت خود را (مبنی بر عدم اعمال مجازات کیفری متهم) اعلام کرده باشد، مراتب باید به طور کامل در متن سازش نامه آورده شود.

مثلاً (…و هیچگونه ادعای کیفری و مدنی از ایشان ندارم).

نکته دوم

 

پس از اعلام گذشت، شاکی دیگر نمی تواند از گذشت خود برگردد و دوباره تقاضای تعقیب کند چون پس از اعلام گذشت (در جرائم قابل گذشت)، امر تعقیب ممکن نخواهد بود.

 

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی تعهد حمل دام

اینجانب ……………… متعهد می گردم:

 

1=نسبت به حمل و نقل دام زنده از مراکز مجاز اقدام نمایم.

2=کلیه دام های را فقط به منظور کشتار در کشتارگاه مجاز حمل نمایم.

3=دامهای فوق را تنها به مقصد اعلام شده حمل نمایم.

4=نسبت به اخذ مجوز حمل از شبکه دامپزشکی مبدا اقدام نموده و پس از ذبح دامها در کشتارگاه مجاز ظرف مدت 24 ساعت نسبت به ارسال مجوز تایید شده فوق به شبکه دامپزشکی شهرستان ………… اقدام نمایم.

بدیهی است در صورت عدم اجرای تعهدنامه فوق شبکه دامپزشکی شهرستان …………. مجاز خواهد بود نسبت به پیگیری موضوع از طریق قانونی اقدام نماید و حق هرگونه اعتراضی را در مراجع قضایی و انتظامی و نظامی و حقوقی از خویش سلب می نمایم.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۳:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی تعهد سازش بین زن و شوهر

تعهد زن به شوهر:

 

اینجانب ……… متعهد و ملتزم میگردم که به جهت تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز در زندگی مشترک خود با همسرم آقای ………… طبق شرایط و تعهدات زیر عمل نموده و تخطی از مفاد آن موجب پیگرد قانونی و قضایی از طرف همسرم خواهد بود.

 

1=از فحاشی و تهمت ناروا و بی احترامی و مرور سوابق گذشته زندگی همسرم پرهیز نمایم.

2=دارایی هایی که بموجب مدارک و مستندات بنام اینجانب واگذار شده یا واگذار خواهد شد را صرف امور زندگی مشترک نمایم و بنام غیر منتقل ننمایم.

3=و یا هر مورد دیگری که مدنظر شماست …

 

 

تعهد شوهر به زن:

 

اینجانب ………. متعهد و ملتزم میگردم که به جهت تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز در زندگی مشترک خود با همسرم خانم ………… طبق شرایط و تعهدات ذیل الذکر عمل نموده و تخطی از مفاد آن موجب پیگرد قانونی و قضایی از طرف همسرم خواهد بود.

 

1=بدون حضور همسرم تحت هر شرایط و عنوانی در منزل پدر و مادرم حاضر نشده و ارتباط تلفنی و غیره نیز نداشته باشم.

2=از بکار بردن الفاظ رکیک خودداری و از تنبیه یا کتک کاری پرهیز نمایم.

کلیه دارایی ها اعم از منقول و یا غیر منقول که بعد از ازدواج به دست آورده و یا بدست خواهم آورد و متعلق به همسرم خواهد بود که با انجام تشریفات قانونی نسبت به انتقال آنها اقدام خواهم نمود که صرف زندگی مشترکمان شود.

3=و یا هر مورد دیگری که مدنظر شماست …

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۳:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضمانت نامه پیش پرداخت

وقتی یک کارفرما قصد دارد عملیات یک پروژه را آغاز کند برای آماده کردن تجهیزات و خرید آنها معمولا درصدی از مبلغ قرارداد را تحت عنوان پیش پرداخت به پیمانکار می دهد و در مقابل این پیش پرداخت از پیمانکار یک ضمانت نامه بانکی با نام ضمانت نامه پیش پرداخت دریافت می کند .

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضمانت نامه گمرکی

کسانی که کالا وارد کشور می کنند برای ترخیص کالاهایشان باید حقوق گمرکی خود را بپردازند . حال اگر صاحب کالا ، نتواند حق گمرکی خود را به طور نقدی پرداخت کند ، باید معادل آن به اداره گمرک ، ضمانت نامه بانکی بدهد . به این قسم از اقسام ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه گمرکی می گویند . 

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضمانت نامه حسن انجام کار

یکی دیگر از انواع ضمانت نامه های بانکی ، ضمانت حسن انجام کار است که برای تضمین کارکرد پروژه از طرف بانک صادر می شود . در واقع بانک تضمین می کند که اگر پروژه طبق قرارداد بازدهی و پیشرفت نداشت ، مبلغ ضمانت آن را بپردازد . 

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضمانت نامه تعهد پرداخت

ضمانت نامه تعهد پرداخت یک نوع ضمانت نامه بانکی است که بر اساس آن بانک ضمانتِ پرداخت بدهی ها و دیون در موعد مشخصشان را می کند .

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ، برای تضمین انجام به موقع تعهدات توسط کسی که درخواست ضمانت کرده در مقابل کسی که ضمانت به نفع او صورت گرفته است ، می باشد . این نوع از ضمانت نامه بانکی همانطور که از نام آن بر می آید ، تعهدات را تضمین می کند .

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه نامه بخشش ملک به فرزند (قرارداد هبه)

طرفین

واهب(انتقال دهنده): خانم/آقای……..به شماره شناسنامه……صادره از……..به کد ملی…….به نشانی……

متهب(انتقال گیرنده): خانم/آقای……..به شماره شناسنامه……صادره از……..به کد ملی………به نشانی……….

عین موهوبه

تمامی ششدانگ یک باب دکان به پلاک ثبتی……واقع در…….. و نیز کلیه حقوق مادی و عینی نسبت به حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی در شش دانگ مغازه مورد.

عوض قرارداد

نکات هبه ی ملک به فرزند

هبه یک قرارداد رایگان است اما اگر مبلغی یا شرطی در آن درج شود نیز صحیح است. لازم به ذکر است به صرف انعقاد هبه نامه ملک منتقل نخواهد شد بلکه با تسلیم آن انتقال واقع می شود.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۱:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا تمدید قرارداد تبدیل تعهد محسوب می شود؟

خیر، زیرا یکی از شروط اصلی تبدیل تعهد، ایجاد تعهد قانونی صحیحی که متفاوت از تعهد سابق باشد. درحالی که تمدید قرارداد تعهدی جدیدی محسوب نمی شود.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۱:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه مرحله ای از دادرسی می توان رضایت نامه حقوقی تنظیم کرد؟

در تمام مراحل چه قبل از صدور رای چه بعد از صدور رای می توان اعلام رضایت کرد.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اثر تنظیم رضایت نامه در خصوص جرایم چیست؟

در جرایم قابل گذشت باعث موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات می شود و در جرایم غیر قابل گذشت از موجبات تخفیف است.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط رضایت نامه حقوقی و نمونه متن رضایت

در رضایت نامه حقوقی، نام و نام خانوادگی و مشخصات شاکی و مشتکی عنه و موضوعی که در مورد آن اعلام رضایت می شود به طور دقیق قید می شود و به امضای شاکی می رسد. رضایت نامه حقوقی یا در دادگاه اعلام می شود و صورت مجلس می شود یا در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
رضایت دهنده:
نام و نام خانوادگی:………
با شماره ملی:……… ملی : ………………….آدرس:…………
رضایت گیرنده: ……………….‌‌‌‌…..با شماره ملی : …………….
آدرس:………
موضوع رضایت: اینجانب در تاریخ….. در کمال صحت عقل در خصوص دادنامه شماره: ……………….و با شماره بایگانی : ……….. در شعبه…… با آگاهی به این که عدول از شکایت مسموع نیست بدون هیچ‌گونه قید و شرطی رضایت خود را اعلام می دارم.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رضایت نامه پزشکی

اینجانب دکتر ………………………… پزشک معالج بیمار فوق الذکر درخصوص اقدام تشخیصی / درمانی / جراحی ………………… که  به منظور تشخیص و یا درمان بیماری  …………………………  انجام می شود، توضیحات کافی و آگاهی لازم را در مورد اهم  مزایا ، عوارض و عواقب احتمالی و همچنین روش های جایگزین آن به آقای / خانم ………………………………….. گیرنده خدمتولی/ نماینده قانونی گیرنده خدمت ارائه داده ام که شامل:   

 

مزایای استفاده از روش تشخیصی/  درمانی  /  جراحی توصیه شده :  

اهم عوارض یا عواقب احتمالی استفاده از روش  تشخیصی/  درمانی  /  جراحی توصیه شده :  

روش یا روش های جایگزین  تشخیصی/  درمانی  /  جراحی با ذکر مزایا و عوارض احتمالی :  

عواقب عدم پذیرش اقدام  تشخیصی/  درمانی  /  جراحی  توصیه شده:                     

 

 

تاریخ و ساعت اخذ رضایت نامه :  

مهر و امضاء پزشک معالج  : 

 

 

این قسمت توسط بیمار/ ولی یا نماینده قانونی بیمار تکمیل گردد 

 

 

اینجانب …………………………… بیمار   ولی/ نماینده قانونی بیمار  دارای کد ملی/ شماره شناسنامه ……………. تاریخ تولد …… / ……/ …… به طور کامل این فرم را مطالعه نمـوده و بـا توضیحات  ارائه شده از  مزایا ، عوارض و یا عواقب احتمالی ، روش جایگزین و عواقب عدم پذیرش  اقدام تشخیصی/ درمانی / جراحی مطلع شدم (شنیدم و تفهیم شـدم ) و در حضـور  سرکار خانم دکتر / جناب آقای دکتر ………………….با آزادی، علم و درک کامل رضایت خود را جهت اقدام مذکور  اعلام میدارم و کادر تشخیصی و درمـانی  اعـم از حقیقـی حقـوقی  را از مسئولیت و ضمانت ناشی از بروز عوارض احتمالی توضیح داده شده که علیرغم رعایت موازین علمی، فنی و قانونی ممکن است پدید آید برّیّ الذمه نموده و هیچ ادعایی اعم از کیفـری یـاحقوقی نخواهم داشت. 

 

 

 تاریخ و ساعت اخذ رضایت نامه:

امضاء و اثر انگشت بیمار / ولی/ نماینده قانونی بیمار : 

 

 

 

 

در صورت عدم رضایت به اقدامات تشخیصی/ درمانی/جراحی پیشنهادی و یا موارد ترک بیمارستان با رضایت شخصی قسمت ذیل تکمیل شود 

 

 

بدینوسیله  با ارائه توضیحات لازم توسط کادر معالج از ضرورت اقدام تشخیصی/درمانی/جراحی فوق به میزان کافی آگاه شدم .لیکن مراتب انصراف و عدم رضایت خود را از انجام آن اعلام می دارم و کادر تشخیصی-درمانی (اعم از حقیفی-حقوقی)را از هرگونه پیگیری کیفری حقوقی مبری نموده و مسئولیت عدم دریافت اقدام تشخیصی/درمانی /جراحی فوق و عواقب و عوارض ناشی از آنرا بر عهده می گیرم. 

 

 

امضاء و مهر سوپروایزر بیمارستان/مرکز درمانی: 

 

تاریخ و ساعت: 

امضاء و مهر پزشک معالج:  

 

تاریخ و ساعت: 

امضاء و اثر انگشت بیمار / ولی/ نماینده  قانونی بیمار : 

 

تاریخ و ساعت: 

 

 

این قسمت توسط شاهدان تکمیل گردد 

 

 

شاھد دوم : 

 

نام و نام خانوادگی ……………………….. نام پدر ………………… شماره شناسنامه / کد ملی

……………………….. نسبت با بیمار……………….  

 امضاء و اثرانگشت/تاریخ و ساعت شاهد ۲

شاھد اول : 

 

نام و نام خانوادگی ……………………….. نام پدر ………………… شماره شناسنامه /

کد ملی ……………………….. نسبت با بیمار……………….  

امضاء و اثرانگشت/تاریخ و ساعت شاهد ۱

 

 

 به پشت برگه رجوع شود

 

 

ادامه از صفحه قبل 

 

این قسمت در صورت درخواست مشاوره، توسط متخصص پزشکی قانونی بیمارستان تکمیل گردد 

 

 

 

۱. مشاوره تخصصی پزشکی قانونی جهت اخذ رضایت برائت آگاهانه ضمن مصاحبه با گیرنده خدمت /ولی/ نماینده قانونی گیرنده خدمت  و مطالعه پرونده بالینی انجام و در برگ  مشاوره جهت بهره برداری درج گردید.

۲. مدارک هویتی گیرنده خدمت/ولی/ نماینده قانونی گیرنده خدمت خانم/آقای…………………………منطبق با اطلاعات درج شده در پرونده بیمار می باشد. 

۳. گیرنده خدمت ولی/ نماینده قانونی گیرنده خدمت/  آقای/ خانم …………………………صلاحیت و اهلیت قانونی جهت اعطای رضایت نامه و برائت نامه درمانی و ظرفیت تصمیم  گیری در امور درمانی توضیح داده شده را دارد. 

۴. در صورت عدم پذیرش درمان پیشنهادی توسط بیمار و تقاضای ترک بیمارستان/مرکز درمانی با رضایت شخصی، نظریه تخصصی پزشکی قانونی در مورد  صحت و اعتبار قانونی اجابت تقاضای مذکور در فرم مشاوره جهت بهره برداری درج شود.                                  

تاریخ و ساعت/ امضاء و مهر متخصص پزشکی قانونی                                              امضاء و اثر انگشت بیمار / ولی/ نماینده قانونی  

 

 

این قسمت  توسط  پزشک بیهوشی بیمارستان تکمیل گردد

 

اینجانب دکتر ………………………… متخصص بیهوشی بیمار فوق الذکر درخصوص اقدام تشخیصی / درمانی / جراحی ………………… که  به منظور تشخیص و یا درمان بیماری  ………………………… انجام می شود، توضیحات کافی و آگاهیلازم را در مورد اهم  مزایا ، عوارض و عواقب احتمالی و همچنین روش های جایگزین آن به آقای / خانم ………………………………….. گیرنده خدمت/ولی/ نماینده قانونی گیرنده خدمت/ ارائه داده ام که شامل:

 

مزایای استفاده از روش تشخیصی/  درمانی  /  جراحی توصیه شده :

اهم عوارض یا عواقب احتمالی استفاده از روش  تشخیصی/  درمانی  /  جراحی توصیه شده :

روش یا روش های جایگزین  تشخیصی/  درمانی  /  جراحی با ذکر مزایا و عوارض احتمالی :

عواقب عدم پذیرش اقدام  تشخیصی/  درمانی  /  جراحی  توصیه شده:

 

v پروســیجر تهــاجمی –تشخیصــی-جراحــی: یــک تکنیــک  تشخیصــی -درمــانی -جراحــی کــه  بــا ایجــاد بــرش یــا منفــذ  روی پوســت ، غشــای مخــاطی ، بافــت همبنــد  و یــا اینکــه ابــزار هــایی از منافــذ طبیعــی بــدن وارد مــی شــود .اقــدامات تهــاجمی شــامل یــک  طیــف  ازاقــدامات  تهــاجمی پوســتی بــا   کمتــرین شــدت ( بیوپســی ، اکســزیون ، کرایــوتراپی عمیــق بــرای ضایعات بدخیم ، جایگزینی پروپ یا  کاتتر ، ورود به حفرات  بدن از طریق سوزن یا تروکار) تا پیوند های چندگانه پیشرفته را شامل می شود

 

v  اقدام  تشخیصی: پرتو تشخیصی،  آنژیوگرافی،ERCP، لاپاراسکوپی و…….

v  اقدام درمانی: شوک درمانی ،شیمی درمانی ،خون و فرآورده های  خونی ،بیهوشی و آرام بخشی متوسط تا عمیق و…..

v اقدام جراحی : لاپاراتومی تشخیصی ، بیوپسی و……….

نکته : بیمار/نماینده قانونی محترم اخذ رضایت و برائت نامه آگاهانه جهت اقدامات تشخیصی/درمانی/جراحی فقط باید توسط پزشک معالج که با کارت شناسایی خوانا ،عکس

دارو قابل رویت ازفاصله یک متری قابل خواندن و روی سینه وی نصب باشدانجام گردد ، به موجب حصول اطمینان از مفاداین رضایت نامه آکاهانه  مجاز به پرسش از پزشک معالج

خود می باشید و بعداز درک و آگاهی کامل  اقدام به امضاء نمایید. 

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

الزام سازنده به انجام تعهدات در قرارداد مشارکت در ساخت

تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

تعهدات قرارداد مشارکت در ساخت عبارتند از :

 • دارا بودن امکانات و صلاحیت علمی، فنی و قانونی

منظور از امکانات به این معنا است که سازنده توانایی لازم از جهت تجهیزات، مواد اولیه و وضعیت مالی را دارا خواهد بود اگر چه سازنده یک شخص حقوقی (مانند شرکت معتبر خصوصی) باشد بررسی وضعیت مالی آن پیش از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت ضروری به نظر می رسد.و مقصودمان از صلاحیت به این معنا است که مشخص شود که آیا سازنده صلاحیت علمی، فنی و قانونی برای انجام عملیات ساخت و ساز را دارد و یا خیر؟

در خصوص اشخاص حقیقی هم به طور خاص، بررسی اصیل بودن شریک، بررسی دقیق مدارک هویتی مانند شناسنامه و اوراق هویت شریک و بررسی بیگانه نبودن و ممنوعالمعامله نبودن شریک ،لازم خواهد بود.

در خصوص اشخاص حقوقی بررسی هویت اشخاص سهامداران، و همچنین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل از جهت ممنوع المعامله نبودن یا به اصطلاح مسأله دار نبودن، وهمچنین بررسی آخرین تغییرات شرکت و بررسی اساسنامه ی شرکت و اصطلاحات آن لازم خواهد بود.

 • انجام پروژه ی ساخت و ساز

تعهد اصلی شریک براساس مفاد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز انجام پروژه ی ساخت و ساز به شمار می رود که در اجرای پروژه ی ساخت و ساز لازم می باشد شریک شرایط زیر را حتمآ رعایت نماید.

 • اجرای مطلوب:

مقصود از مطلوب بودن مطابقت جریان پروژه با مقررات و شرایط قرارداد خواهد بود از این رو مسئولیت کامل حسن اجرای پروژه به عهده ی شریک قرارداد خواهد بود.

 • اجرای به موقع:

مقصود این است که مدیریت و ساز و کار عملیات می بایست به گونه ای بوده که پروژه حتمآ در زمان تعیین شده به مرحله ی اجرا درآید و به پایان برسد.

 • لزوم حفاظت از طریق بیمه:

به این شرح که سازنده مکلف خواهد بود پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کارهای معین شده در قرارداد را در مقابل حوادث جوی و قهری نزد موسسه معتبری بیمه کرده باشد و همچنین سازنده مکلف به حفاظت فنی و بهداشتی از پروژه خواهد بود.

 • لزوم تعیین محدوده ی عملیات ساخت و ساز:

در صورتی که عملیات ساخت و ساز مطابق نقشه ها و دستورکار انجام نگردد آنچه در نهایت ساخته خواهد شد غیر از چیزی است که مورد توافق طرفین قرارداد بوده است تا به اینجا ،در مورد تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت توضیحاتی ارائه نمودیم ،لکن چنانچه سازنده به تعهدات خویش عمل نکند ،مالک نیز می تواند او را به انجام تعهدات قراردادی الزام نماید.از جمله دعاوی که می توان در قراداد مشارکت در ساخت علیه سازنده اقامه کرد و او را ملزم به انجام تعهدات نمود،عبارت است از:

الف)دعوای الزام به اخذ پایان کار(از شهرداری)

ب)دعوای الزام به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت (مطابق توافق مندرج در قرارداد)

ج)دعوای الزام به فک رهن کردن علیه سازنده (مطابق قرارداد)

چ)دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نو سازی (از شهرداری)

ح)دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی (از شهرداری)

خ)دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت (اداره ثبت یا دادگاه )

دعوای الزام به اخذ پایان کار:

یکی از مهمترین تعهدات سازنده اخذ پایان کار از شهرداری می باشد چرا که انتقال سند مالکیت ملک در دفتر اسناد رسمی بدون اخذ گواهی مذبور امکان پذیر نخواهد بود.

دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت:

در قراردادهای مشارکت در ساخت ،سازنده باید مطابق قرارداد نسبت به اخذ بیمه هایی که در قرارداد نسبت به آن توافق کرده اند اقدام نماید. به طور معمول بیمه های مقرر

در قرارداد مشارکت در ساخت به ترتیب ذیل خواهد بود.

 1. بیمه مسوولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در خصوص اشخاص ثالث
 2. بیمه مسوولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمان
 3. بیمه تضمین کردن کیفیت ساختمان

اخذ بیمه های مذکور در قرارداد مشارکت در ساخت جزء تعهدات سازنده است. در صورت عدم اقدام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد و بروز خسارات مالی یا جانی،مالک هم مسئول تلقی می شود .فلذا ایفای تعهد سازنده در این خصوص بسیار مهم خواهد بود.
در مواردی سازنده نسبت به تعهداتش مبنی بر اخذ بیمه های مندرج در قرارداد اقدام نمی کند.در این شرایط مالک نیز تقابلا می تواند الزام او را از طریق محاکم دادگستری بخواهد.

ماهیت دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت:

ماهیت دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت دعوای مالی تلقی خواهد شد و میزان خواسته ی آن بستگی به ارزش مالی بیمه خواهد داشت. حال اگر ارزش مالی بیمه کمتر از 20 میلیون تومان است در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و در صورتی که بیشتر از 20 میلیون تومان باشد دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی خواهد بود.

روند رسیدگی در دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت:

همان طور که بیان شد ،دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه محل وقوع ملک اقامه خواهد شد پس از تقدیم دادخواست به شعبه ارجاع خواهد شد و وقت رسیدگی تعیین خواهد شد .در صورتی که ادعای مالک ملک پذیرفته شود. دادگاه سازنده را ملزم به اخذ بیمه های مورد توافق در قرارداد خواهد کرد. در هنگام اجرای حکم به سازنده برای اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت اخطاری داده می شود.حال اگر سازنده اقدامی نکند مالک نیز می تواند خود اقدام نماید و هزینه های مربوط به بیمه را از سازنده مطالبه نماید.
دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه های مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت دارای مزایایی به دنبال دارد.از جمله این که در صورتی که مالک نسبت به اخذ بیمه ها هزینه کند می تواند هزینه های مزبور را از سازنده مطالبه نماید. چنانچه بدون طرح دعوا اقدام به اخذ بیمه ها نماید دیگر نمی تواند در خصوص هزینه های انجام شده ادعایی نماید.

دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده:

یکی از دعاوی که از قراردادهای مشارکت در ساخت نشآت می گیرد دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده است. در بسیاری از مواقع سازنده جهت ساخت اقدام به اخذ وام بانکی می کند و ملک را در رهن بانک می گذارد، برای انتقال سند رسمی ملک، به نام خریدار باید الزامآ ،نسبت به فک رهن اقدام نمود. چرا که ملک در رهن قابل نقل و انتقال نخواهد بود.در مواردی سازنده از باز پرداخت وام دریافت شده و فک رهن امتناع می نکند.در این شرایط می توان الزام وی را به فک رهن از محاکم دادگستری در تقاضا نمود.

 

نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده:

دعوای الزام به فک رهن را باید الزاما علیه سازنده،مالک یا مالکین رسمی ملک و بانک وام دهنده اقامه نمود. دعوای الزام به فک رهن دعوای مالی تلقی می شود و هزینه دادرسی هم مطابق دعاوی مالی اخذ می گردد. مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی الزام به فک رهن دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود. دعوای الزام به فک رهن را می توانید توسط وکیل متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت اقامه نمائید.

مدارک مورد نیاز در دعوای الزام به فک رهن علیه سازنده:

 1. اصل قرارداد مشارکت در ساخت
 2. سند رسمی ملک
 3. مربوطه استعلام ثبتی
 4. مربوطه استعلام از بانک
 5. پس از ارجاع نمودن دعوا به شعبه، وقت رسیدگی آن مشخص خواهد شد و با بررسی مدارک و مستندات خواهان،رای مبنی بر الزام سازنده به فک رهن صادر خواهد شد. پس از قطعی شدن رای دادگاه؛ می توان تقاضای صدور اجراییه را نمود. البته در صورتی که این مراحل توسط وکیل دعاوی مشارکت در ساخت صورت پذیرد روند کار تسریع پیدا خواهد کرد.پس از اینکه سازنده از پرداخت مبلغ وام و فک رهن امتناع ورزید ، خریدار نیز می تواند وام را پرداخت کند و ملک را از رهن بانک خارج نماید و نسبت به انتقال سند به نام خود اقدام کند و پس از آن هزینه پرداخت شده را از سازنده مطالبه و دریافت کند.

دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نو سازی:

در قراردادهای مشارکت در ساخت تعهداتی برای مالک و سازنده پیش بینی می گردد. و باید مالک یا سازنده در مواعد معین شده به تعهداتشان عمل نمایند. از جمله این تعهدات می توان به اخذ پروانه تخریب و نوسازی اشاره کرد.

شرط اخذ پروانه تخریب و نوسازی توسط سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت:

در واقع صدور پروانه تخریب و نوسازی منحصرآ به مالک یا مالکین داده می شود. در مواقعی در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز اخذ پروانه تخریب و نوسازی بر عهده سازنده خواهد بود.و مالک یا مالکین باید الزامآ به سازنده وکالت کاری جهت اخذ جواز تخریب و نوسازی اعطا نمایند .در این صورت سازنده موظف خواهد بود با وکالتنامه رسمی به وکالت از مالک نسبت به انجام تعهد خویش اقدام نماید.
اولین اقدام در قراردادهای مشارکت در ساخت دریافت جواز تخریب و نوسازی خواهد بود فلذا سازنده می بایست در مواعد معین شده و مورد توافق شده فی مابین طرفین قرارداد نسبت به اخذ جواز تخریب و نوسازی اقدام نماید.
در مواردی به چشم می خورد که اشخاص سازنده علی رغم توافقاتی که میان آن ها وجود دارد، به دلایل مختلفی از انجام تعهداتش خودداری می نماید. در چنین شرایطی می بایست ببینیم در قرارداد مشارکت در ساخت چه شرایطی درج گردیده است . امکان دارد در قرارداد مشارکت درساخت ذکر شده باشد که مالک برای این کار وکالت کاری به سازنده داده باشد و مالک از انجام تعهداتش سرباز بزند.در این صورت سازنده نیز می تواند از طریق محاکم دادگستری الزام مالک را نسبت به تنظیم سند رسمی وکالت نامه تقاضا نماید. امکان دارد مالک به تعهداتش مبنی بر اعطای وکالت کاری عمل کرده باشد و سازنده علی رغم آن به تعهاتش برای دریافت پروانه تخریب و نوسازی اقدام نکند .در این شرایط می توان دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی را اقامه کرد.

نحوه طرح دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی:

دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب دعوایی با مبنای حقوقی بوده و از دعاوی مالی تلقی می گردد. مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود. در طرح این دعوا اشاره به ماده ای که سازنده متعهد به انجام این کار شده باشد بسیار حائز اهمیت خواهد بود. می بایست عنایت کرد این شرط ، به صورت شرط فعل است پس در ابتدا می بایست سازنده را ملزم به اخذ پروانه تخریب و نوسازی نمود و چنانچه وی پس از صدور رای دادگاه از اجرای رای و انجام تعهدش امتناع ورزید ،مالک نیز می تواند خود اقدام نماید. و هزینه های انجام تعهد را از سازنده مطالبه و دریافت کند یا در نهایت در حالت امتناع سازنده از اخذ پروانه تخریب و نوسازی، مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت درساخت اقدام نماید.

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی:

اخذ صورت مجلس تفکیکی ،هنگامی در قراردادهای مشارکت در ساخت صورت خواهد گرفت که عملیات ساخت و ساز به پایان رسیده باشد. این امر از تعهداتی خواهد بود که بر عهده سازنده گذاشته شده است و چنانچه به تعهداتش عمل ننماید ،مالک نیز می تواند وی را به اخذ صورت مجلس تفکیکی الزام نماید.

دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت:

در قراردادهای مشارکت در ساخت ، مالک به سازنده اجازه می دهد که واحدهای ساخته شده متعلق به خودش را منتقل دهد(بفروشد) در این صورت سازنده در قبال خریداران تعهداتی بر دوش دارد و در قولنامه تنظیمی متعهد می گردد در تاریخ معین شده نسبت به انتقال سند رسمی مالکیت به نام خریدار اقدام کند.

توصیه می گردد که در قولنامه تاریخ و دفتراسناد رسمی که سازنده می بایست نسبت به انتقال سند اقدام کند مشخص شود. در برخی موارد خسارت عدم انجام تعهد نیز در قرارداد پیش بینی خواهد شد تا در صورت عدم انجام تعهد از سوی سازنده بتوان خسارت پیش بینی شده را مطالبه و دریافت نماید در اصطلاح علم حقوق به این تعیین خسارت وجه التزام گفته می شود.

مطالبه خسارت مانع الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در برخی موارد به جهت عدم اخذ پایان کار وهمچنین صورت مجلس تفکیکی ، سازنده در آن تاریخ به تعهد خویش عمل نمی نماید .خریدار می بایست در تاریخ مشخص شده به دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه کرده و اصل قولنامه و مبلغی که باید در روز تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی به سازنده پرداخت می کرد را تقدیم نماید. و گواهی عدم حضور سازنده را از سر دفتر دریافت نماید.

نحوه طرح دعوای الزام سازنده به تنظیم سند مالکیت:

دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت به طرفیت سازنده و مالکین رسمی ملک اقامه خواهد شد. این دعوا مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی مطابق دعاوی مالی پرداخت خواهد شد.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک اقامه خواهد شد. پس از تعیین شعبه مربوطه و تعیین وقت رسیدگی، رای مبنی بر الزام سازنده به تنظیم سند رسمی صادر می گردد و خریدار نیز می تواند از طریق صدور اجراییه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند.

مرجع صالح در دعوای الزام سازنده به انجام تعهدات قرارداد مشارکت در ساخت:

در صورتی که سازنده از انجام وظایف و تعهداتش در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز امتناع ورزد مالک می بایست ابتدائآ با مراجعه به محاکم دادگستری که غالبآ دادگاه صالح محل اقامت خوانده (سازنده) می باشد دعوای الزام به تعهد سازنده را تقاضا نماید و در صورتی که سازنده از انجام تعهد خود امتناع نماید مالک نیز می تواند به خرج متعهد، مورد تعهد را خود انجام دهد و هزینه آن را مطالبه نماید. هزینه دادرسی این قبیل دعاوی برابر با هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی خواهد بود.(غیر مالی اعتباری)

 

۱۰ دی ۹۹ ، ۱۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویان شبانه دانشگاه

 در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردیدند:   ------------ دانشجوی  دانشگاه   -------- دوره   ----------- که  از محل  تسهیلات  قرض الحسنه  بانکها که  در اختیار صندوق  رفاه  دانشجویان قرار داده  شده  استفاده  نموده  و یا در مقاطع  تحصیلی  بعدی  خواهد نمود و از مفاد دستورالعمل  نحوه  پرداخت  و باز پرداخت  تسهیلات  مذکور و نیز نحوه پرداخت  کارمزد مورد مطالبه  بانک  کاملا مطلع  می  باشد ضمن  عقد خارج  لازم متعهد می  شود پس  از اتمام  تحصیل  و قبل  از دریافت  هر نوع  گواهی  تحصیلی اوراق  اقساط بازپرداخت  تسهیلات  وام  شهریه  را دریافت  نموده  ومطابق  تاریخ سررسید هر قسط و مقررات  صندوق  رفاه  دانشجویان  نسبت  به  بازپرداخت  آن  اقدام و کارمزد مورد مطالبه  بانک  را نیز بلافاصله  پس  از اتمام  تحصیل  پرداخت نماید.همچنین  متعهد می  شود در صورت  عدم  فراغت  ( انصراف   ترک  تحصیل  یا اخراج  ) از تحصیل   تسهیلات  دریافتی  را به  صورت  اقساط با سررسید تعیین  شده از سوی  صندوق  رفاه  دانشجویان  که  طبق  دستورالعمل  نحوه  پرداخت  و بازپرداخت وام  شهریه  دانشجویان  نوبت  دوم  مصوب  هیئت  امنای  صندوق  مزبور می  باشد بازپرداخت نماید . صندوق  مزبور می  تواند از طریق  دفترخانه  اسناد رسمی  تنظیم  کننده  سند نسبت  به  صدور اجرائیه  علیه  اینجانب   وصول  وهزینه های  ناشی  از اقدام قانونی  را به  هر میزانی  که  راسا تشخیص  و به  دفترخانه  اعلام  نماید اقدام  کند.

 وهمچنین   -------------- به  عنوان  ضامن  شاغل  در  ----------- به  شماره  حکم  کارگزینی  / پروانه  کسب  -------- دارنده  شماره  حساب  بانکی   ---------- در بانک   -------- شعبه ----------محل  کار وتلفن  ضامن --------- ومحل  اقامت  دائم  و تلفن  ضامن  --------- بااطلاع  کامل  از تعهداتی  که  متعهد فوق  الذکر این  سند بابت دریافت  تسهیلات  وام  شهریه  ثبت  نام  در قبال  صندوق  رفاه  دانشجویان  وزارت  علوم  تحقیقات  و فناوری  دارد و در این  تعهد نامه  ملزم  به  پرداخت  آن  گردیده  ضمن  عقد خارج  لازم  متعهد و ملتزم  می  شود که  چنانچه  نامبرده  خلاف  مقررات  مذکور عمل  کند به  محض  اعلام  و تشخیص  صندوق  رفاه  دانشجویان  کلیه  بدهی  متعهد فوق  و مطالبات  صندوق  را بدون  اعتراض  تادیه  نماید . مسوولیت  ضامن  و متعهد در برابر صندوق  رفاه  دانشجویان  تضامنی  است  و صندوق  مزبور می  تواند برای  هر یک  از نامبردگان  و یا در آن  واحد برای  هر دوی  آنها تقاضای  صدور اجرائیه  نماید .وبه هر حال  تشخیص  و اعلام  صندوق  رفاه  دانشجویان  به  دفترخانه  نسبت  به  میزان  بدهی جهت  صدور اجرائیه  برای  متعهد و ضامن  قاطع  و لازم  الاجرا بوده  و غیرقابل اعتراض  است. 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر