به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۱۲ مطلب با موضوع «انواع دادخواست» ثبت شده است

دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه

ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

 اینجانب به‌موجب کپی مصدق مستندات تقدیمی کلیه مطالبات خوانده را از بابت چک شماره….. عهده بانک ………./ موضوع اجراییه صادره از اجرای ………. ثبت‌اسناد و املاک………. در حق وی پرداخت کرده‌ام. نظر به اینکه اخذ وجه از بابت مستندی که قبلاً مطالباتِ خصوصِ آن پرداخت‌شده است، فاقد مجوز قانونی است و صدور اجراییه فوق‌الاشعار با توجه به پرداخت وجه سند لازم‌الاجرای مستند آن مجاز نمی‌باشد. فلذا بدواً صدور قرار توقف عملیات اجرایی و سپس ابطال اجراییه صادره به شماره………. به استناد مواد ۱، ۲ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ عملیات اجرایی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

۱۶ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی

ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره………. مورخ / / عقد ازدواج دائمی در دفترخانه………. منعقد کرده‌ایم. نظر به عدم حصول توافق اخلاقی در ادامه و استمرار زندگی مشترک در نهایت موفق به اخذ حکم طلاق به شماره………. از………. کشور………. گردیدیم؛ فلذا به استناد حکم یادشده (کپی و ترجمة مصدق ضمیمه) مستنداً به ماده ۹۷۲ قانون مدنی تنفیذ حکم طلاق صادره و اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد استدعاست.

 محل امضاء- مهر- انگشت

۱۶ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تجویز ازدواج مجدد

ریاست محترم مجتمع قضائی……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

به استحضار می‌رساند اینجانب با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره………. مورخ / / ثبت شده در دفترخانه شماره………. عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه خوانده از انجام وظایف شرعی و قانونی خود در تمکین از شوهر امتناع می‌نماید؛ فلذا مستنداً به بند سوم از ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۱۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست دعوای خلع ید

ریاست محترم مجتمع قضایی…. دادگاه عمومی شهرستان…..(محل ملک)

با سلام و عرض ادب

احتراما پیرو خواسته خلع ید از یک زمین کشاورزی به موجب سند رسمی ….. و شماره پلاک ثبتی ….. واقع در …مقوم به …….(قیمت ملک) که در تاریخ ….. از سوی آقا / خانم….. (خوانده دعوا و مشخصات متصرف) قهرا و عدوانا بدون مجوز قانونی و مشروع نسبت به ملک اینجانب صورت گرفته است به موجب مواد ۳۰و ۳۱ از قانون مدنی و غاصبانه بودن اقدامات خوانده، خواستار اخراج وی از ملک به انضمام پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، و هزینه دادرسی مورد استدعا می باشد.

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه وجه چک

خواهان :

در این قسمت مشخصات دارنده چک قید گردد.                                        

خوانده : 

در این قسمت مشخصات صادر کننده چک و در صورت دارا بودن و لزوم، نام ضامن یا ظهرنویس قید گردد.                                     

وکیل :  

در صورت دارا بودن وکیل دادگستری در این قسمت مشخصات وکیل قید گردد.                                         

خواسته :

  • مطالبه وجه چک شماره ………… عهده بانک …….. به تاریخ سررسید …………….. به مبلغ ……………. ریال معادل ……………. تومان
  • مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم
  • مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

شرح دادخواست :

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی ……….. تهران

با سلام، احتراماً اینجانب / به وکالت از خواهان به استحضار می رساند :

پیرو صورتجلسه مورخ ………. خوانده محترم در مقام احد از مالکین و در راستای تسویه حساب قرارداد مشارکت در ساخت ………. و در قبال تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد، چکی به شماره ………. عهده بانک ………. به تاریخ سررسید  …………. به مبلغ ………… ریال معادل …………… تومان به اینجانب / موکل اینجانب تحویل می نمایند که چک مزیور به دلیل عدم انجام تعهدات و عدم کارسازی دین در موعد مقرر توسط خوانده، در تاریخ ……….. منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می گردد.

علی ایحال نظر به اینکه خوانده از ایفای دین و کارسازی مبلغ چک مستنکف بوده اند با عنایت به صورتجلسه تنظیمی و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی (اینجانب / موکل) که دلالت بر بقاء و استقرار دین و اشتغال ذمه بر عهده ی خوانده دارد، مستند به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و همچنین مواد ۱۹۸ ،۵۱۵ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، از مقام محترم صدورحکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک شماره ………… عهده بانک …….. به تاریخ سررسید …………….. به مبلغ ……………. ریال معادل ……………. تومان و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سرسید لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی

خواهان ها :

۱) ………………….. ۲) …………………….

خواندگان :

۱) ………………….. ۲) …………………….

خواسته :

الزام خواندگان به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی روزانه به مبلغ ………… ریال از تاریخ ………… لغایت اجرای رای تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به ………. ریال و همچنین کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی

دلایل و منضمات :

قرارداد شماره …….. مورخ ……………..

توافقنامه مورخ ………………

گواهی های عدم حضور مورخ …………..و ………….

اسناد واریز و پرداخت وجوه

مدارک شناسایی

شرح دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضائی ……………. مازندران

با سلام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان (خواهان ها) به موجب قرارداد شماره …….. مورخ …………. شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی …………. فرعی از …………اصلی مفروز و مجزی از ………..حوزه ثبتی تهران به مساحت …… متر مربع به آدرس ساری، ……………. را از خواندگان پیش خرید می نماییم و تا تاریخ ………… مبلغ ……… ریال از ثمن معامله و حتی ……… ریال مازاد بر توافق ( به جهت کسری بودجه و به درخواست فروشندگان ) را به خواندگان محترم پرداخت می گردد. متاسفانه خواندگان علیرغم انجام تعهدات اینجانبان در تاریخ مقرر در قرارداد ……….. در دفترخانه مورد توافق حضور نیافته که منجر به صدور گواهی عدم حضور نامبردگان می گردد. پس از مناقشات بسیار و استنکاف مستمر خواندگان از انجام تعهد مورخ ……… توافقنامه ای فیمابین تنظیم و قرار بر این میگردد که بابت خسارات تاخیر تا آن روز مبلغ ………….. تومان از باقیمانده مبلغ مانده حساب کسر گردد و ………. تومان باقیمانده همزمان با تحویل ملک و مبلغ ……… تومان همزمان با تنظیم سند رسمی پرداخت گردد و تاریخ تنظیم سند رسمی ……….. در دفترخانه شماره ……..ساری مقرر می گردد و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه روزانه مبلغ ………. تومان تعییین می گردد. ملک در تاریخ مقرر تحویل و مبلغ تعهد شده از جانب اینجانبان به فروشندگان پرداخت می گردد ولی متاسفانه نامبردگان در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه مورد توافق حاضر نمی گردند و مراتب مجدداً منجر به صدور گواهی عدم حضور می گردد.

علی ایحال با توجه به اینکه فروشندگان به شرح صورتجلسه مورخ …….. متعهد و ملتزم گردیده اند که در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر، روزانه مبلغ …….. را به عنوان وجه التزام و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی در حق خریداران پرداخت نمایند و این شرط علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع می باشد، مستند به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی از مقام محترم صدور حکم به محکومیت خواندگان پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی روزانه به مبلغ ………… ریال از تاریخ ………… لغایت اجرای رای و کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی، مورد استدعا می باشد.

                                                                                                                                    با تشکر و تجدید احترام

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست نفی نسب

ریاست محترم مجتمع قضایی

با سلام، احتراما به استحضار می رساند

اینجانب به موجب دادنامه شماره… مورخ… موضوع کلاسه پرونده… شعبه … دادگاه خانواده درخواست نفی نسب از آقای داشته ام نظر به این که با شهادت شهود و استشهاد محلی که برگه آن به دادخواست منضم شده است خواستار نفی نسب می باشم لذا با تقدیم این دادخواست درخواست صدور حکم مبنی بر نفی نسب را استدعا دارم.

 

۱۰ خرداد ۰۰ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه فرزند ۴

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

 

با سلام ، احتراماً اینجانب همسر دائمی خوانده بودم که به موجب سند طلاق شمارهٔ… مورخ…از خوانده طلاق گرفتم.

ثمره …. سال زندگی مشترک، فرزند ……. ساله‌ای به نام ……… است که تحت حضانت اینجانب قرار داشته و با من زندگی می‌کند.

علی‌رغم این‌که خوانده به عنوان ولی قهری فرزندم موظف به پرداخت نفقه وی می‌باشد تاکنون از پرداخت نفقه وی خودداری ورزیده است. بر این اساس مستند به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی تعیین مقدار نفقه فرزندم و الزام خوانده به پرداخت آن مورد استدعا است.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۸:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه نفقه فرزند ۳

با سلام ‌و احترام به استحضار می رساند:

اینجانب…. همسر سابق جانب آقای…. یا شماره شناسنامه …..به استناد عقد نامه شماره….. پیوست شده  در دفترخانه….شهر…. و به استناد طلاق نامه شماره…. در دفترخانه…. از ایشان جدا شده ام و حضانت فرزندان ….و…. بر عهده بنده می باشد. اما پدر ایشان مدتی است که از پرداخت نفقه فرزندان خودداری می کند.

لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم نسبت به پرداخت نفقه فرزندان نام برده را دارم.

با تشکر.

۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۸:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست (شرح خواسته) مطالبه نفقه فرزند ۲

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق شناسنامه فرزند (دختر) خوانده ی محترم می باشم و به تازگی در دانشگاه مشغول به تحصیل شده ام و دارای شغلی نیز نمی باشم. پدر اینجانب شاغل در ارگان دولتی ….می باشند …….. و دارای درآمد و استطاعت مالی نیز می باشند. لذا تقاضا دارم از دادگاه محترم به عنوان مرجع دادرسی الزام ایشان به پرداخت نفقه را حکم دهید

با تشکر…

نام…

۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام به پرداخت نفقه فرزند۱

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ ‌علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

 

اولا”؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا”؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق شناسنامه فرزند مشترک، رابطه ابوت و بنوت فیمابین خوانده و فرزند مشترک محرز و مسلم است.

ثالثا”؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل فرزند خویش، وفق مواد ۱۱۹۶ و ۱۱۹۹ و ۱۲۰۴ قانون مدنی، پرداخت نفقه به فرزند خویش می ‌باشد.

رابعا”؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، از پرداخت نفقه به فرزند خویش استنکاف می‌ ورزد و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ج) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

د) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

علاوه بر اینکه موکل، طی اظهارنامه پیوستی به شماره … مورخ … ارسالی از طریق مجتمع قضایی … موضوع پرداخت نفقه به فرزند مشترک را خطاب به خوانده محترم اعلام نموده است.

خامسا”؛ با ملاحظه اینکه تعیین میزان نفقه نیاز به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دارد.

سادسا”؛ با عنایت به اینکه تمبر هزینه دادرسی ـ پس از نظر مصون از تعرض کارشناس محترم رسمی دادگستری ـ وفق مقررات جاری پرداخت می‌گردد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

۱ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر عدم پرداخت نفقه فرزند مشترک در مدت زمان اعلامی، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد۲۲۹ لغایت۲۴۷ ق.آ.د.م

۲ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بمنظور تعیین میزان مبلغ نفقه، وفق مواد ۲۵۷ لغایت ۲۶۹ ق.آ.د.م

۳ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده محترم به پرداخت نفقه فرزند مشترک، وفق مواد ۱۱۹۶ و ۱۱۹۹ و ۱۲۰۴ قانون مدنی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

خواهان

وکیل                                                                                                      با تشکر

۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۸:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست دستور موقت به منع نقل ‌و انتقال آپارتمان احداثی

ریاست محترم مجتمع قضائی……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……….، ………. دانگ………. باب آپارتمان ردیف………. صورت‌مجلس تفکیکی شماره………. جزء پلاک ثبتی………../ ………. بخش………. را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ………. ریال از بهای آن نیز تأدیه شده است. علی‌رغم ایفای تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تکمیل ساختمان احداثی و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی اقدامی ننموده‌اند. اینک با توجه به عدم اطمینان در انجام تعهدات قراردادی خوانده، استدعای صدور دستور استعلام ثبتی از طریق صدور گواهی توسط دفتر دادگاه و نهایتاً به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور دستور موقت منع خوانده/ خواندگان از هرگونه نقل‌ و انتقال آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه فوق‌الذکر از پلاک ثبتی………./ ………. بخش………؛ و اجرای آن قبل از ابلاغ مورد استدعاست. دعوی راجع‌به ماهیت ادعا وفق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت قانونی ده‌روزه تقدیم خواهد شد.

محل امضاء- مهر- انگشت

۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۸:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست اعتراض به دادخواست قرار تأمین خواسته

ریاست محترم شورای حل اختلاف ……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

به دنبال صدور قرار تأمین خواسته از سوی شعبه………. شورای حل اختلاف………. با تصور اشتباهی، تعلق اموال مربوط به اینجانب به خوانده پرونده قرار تأمین به نام آقای/ خانم………. متأسفانه اموال اینجانب طی صورت‌مجلس تنظیمی مورخ …/ …/ …. در توقیف شورای حل اختلاف قرارگرفته است. نظر به اینکه به استناد کپی مصدق مدارک و فاکتورهای ضمیمه تقدیمی، مالکیت من نسبت به اموال یاد شده قطعی است؛ فلذا رسیدگی به اعتراض حقیر و رفع توقیف از اموال مذکور به استناد ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود و مطلعین نیز استناد می‌نماید.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۸:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه نظریه داوری پرونده طلاق

اینجانب … داور تعیینی از سوی خانم ب، با توجه به استماع اظهارات و گلایه های دخترم و با توجه به احراز از هم گسیختگی این زندگی و عدم امکان زندگی مشترک با این حجم اختلافات و درگیری ها، طرح پرونده های متعدد در شعب کیفری و حقوقی دادگاه ها و دادسرا ها، و همچنین عدم صلاحدید در مراجعات مکرر دخترم به مراجع انتظامی و قضایی، ادامه زندگی مشترک را به هیچ وجه و صورتی به صلاح طرفین و فرزندان آنها نمی بینم و نظر قطعی به جدایی آنها از یکدیگر دارم.

مراتب جهت انجام هرگونه اقدام مقتضی و صدور حکم طلاق به حضور ایفاد می گردد.

با احترام مجدد

۳۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه اجاره معوقه

“خواهان:

خوانده:

خواسته: مطالبه اجور معوقه به میزان …… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

1- سند مالکیت

2- قرارداد اجاره

۳- مدرک موردنیاز دیگر

شرح دادخواست مطالبه اجاره معوقه:

ریاست محترم مجتمع قضائی”نام شهرستان محل وقوع ملک مورد اجاره”

با سلام احتراماً به استحضار می‌‌رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را در مورد….. باب واحد مسکونی/ تجاری در نشانی …………. جزء پلاک ثبتی  ………. بخش  “شماره و نام شهرستان”منعقد کرده‌ایم، نظر به اینکه خوانده/خواندگان از تاریخ ……. لغایت……. جمعاً به میزان ………… ماه از پرداخت اجور متعلقه خودداری کرده که با عنایت به اجاره بهای ماهیانه به میزان ……… ریال جمعاً …….. ریال می‌باشد، با به استناد ماده ۴۹۰ قانون مدنی صدور حکم محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت اجور معوقه به میزان……… ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.”

۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست دعوای افراز

با سلام و احترام خدمت ریاست دادگاه:

احتراماً به اطلاع می‌رساند بر اساس سند رسمی شماره . . . . یا (مبایعه‌نامه عادی) که کپی برابر اصل آن به پیوست تقدیم گردید. این‌جانب ملکی با مشخصات یادشده را به صورت مشاع، با خوانده شریک می‌باشم .

با توجه به اینکه ادامه مشارکت در ملک یادشده و فعالیت در آن برای این جانب ممکن نیست و بنده میلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور را ندارم، بنابراین از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد، یا فروش مال مشاع، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری را دارم.

با تشکر

۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال اجراییه، عملیات اجرایی

با سلام و احترام؛

به استحضار عالی می رساند موکل با معرفی خوانده ردیف دوم که مدیر عامل شرکت...... می باشد اقدام به اخذ وام به مبلغ 500 میلیون تومان از بانک سامان شعبه .....نموده و ملک متعلق به خود را در رهن بانک گذاشته است.با توجه به اینکه گیرنده وام در ابتدا شرکت ........ بود موکل همزمان یک طغری چک به مبلغ 560 میلیون تومان به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در اختیار ایشان قرار داده و در این راستا جهت قانونی و مشروع جلوه دادن اخذ وام و سود دریافتی از موکل به پیشنهاد آقای ........ یک قرارداد صوری بین موکل و شرکت فوق الذکر منعقد شده است لازم به توضیح است که آقای ....... و خانم ...... در این شرکت صاحب امضا می باشند.پس از گذشت دوره بازپرداخت وام موکل به بانک مراجعه و با پرداخت سود دوره اقدام به تمدید وام به نحو قانونی به نام خود نموده است.طبیعتاً با توجه به اینکه دارنده وام و نیز وثیقه گذار خود موکل می باشد بقاء چک تضمینی نزد خود خوانده ردیف دوم خالی از وجه بوده اما ایشان نه تنها ایشان بعد از بارها اخطار  و ارسال اظهارنامه چک را به موکل عودت نداده بلکه آن را به شخص ثالثی از کارمندتن خود به نام آقای ........ خوانده ردیف چهارم منتقل کرده و ایشان نیز بدون اعتنا به متن چک که عبارت جهت تضمین قرارداد ذکر شده از طریق اداره اجراییات ثبت وجه آن را مطالبه و موکل را جهت ایجاد فشار برای پرداخت، ممنوع الخروج کرده است.حال با توجه به اینکه اولاً قرارداد مذکور صوری بوده ثانیاً بقاء چک نزد خواندگان خالی از وجه است و ثالثاً خوانده ردیف چهارم جهت درخواست صدور اجراییه غیرقانونی بوده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد و ابطال اجراییه و ابطال چک و صدور دستور رفع ممنوع الخروجی موکل مورد استدعاست.

۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته حقوق اداری

آشنایی با تشکیلات، ضوابط، اختیارات و وظایف ارگان ها و نهاد های دولتی، وابسته به دولت و کلیه ی دستگاه اجرایی نیازمند به بحث، تفسیر و تشریح تخصصی می باشد و از آنجایی که شناخت، عنصر اصلی و اولیه در جهت تظلم خواهی و آشنایی با وظایف و اختیارات نهاد و ارگان های مذکور می باشد آشنایی و تسلط بر حقوق اداری برای اهداف بیان شده امری مهم و ضروری محسوب می شود.

۲۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به دلیل عسر و حرج)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب عقدنامه شماره … مورخ … دفترخانه شماره … شهرستان … با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ام که حاصل این ازدواج در مدت … تعداد …. فرزند پسر/دختر می باشد. ایشان در طول زندگی مشترک رفتارهای غیرمتعارف و خشونت آمیزی داشته و بنده را تهدید به قتل و اسیدپاشی نموده اند و اینجانب در خانه ام هیچگونه امنیت جانی ندارم. همچنین ایشان به نوعی شک توهم آمیز نیز نسبت به بنده دچار هستند به گونه ای که این رفتارهای غیرمتعارف ادامه زندگی را برای اینجانب غیرممکن ساخته است. لذا به دلیل عسر و حرج در زندگی و به استناد بند ۲ و ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن صدور حکم به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

۲۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست خلع ید

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند مالکیت شماره …. مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت … متر مربع به شماره پلاک ثبتی … بخش … در شهرستان … می باشم. با توجه به این که خوانده بدون اجازه اینجانب پلاک ثبتی ذکر شده را به طور غاصبانه در تصرف خود گرفته اند، بنده با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … به خوانده، خواهان رفع تصرف شدم که ایشان هیچ اقدامی در جهت رفع تصرف انجام ندادند و همچنان اصرار بر تصرف غاصبانه خود دارند. اینجانب در ابتدا برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نمایم.

فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید خوانده را استدعا دارم.

۲۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر