به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۵۵۶ مطلب با موضوع «انواع دادخواست» ثبت شده است

دادخواست استرداد فرزند=3

تعیین خواسته وبهای آن تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل

دلایل و منضمات دادخواست ۱- فتوکپی مصدق قباله ازدواج، ۲- فتوکپی مصدق طلاق نامه، ۳- فتوکپی شناسنامه های فرزندان

ریاست محترم       خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانب به موجب سند رسمی ازدواج شماره …. تنظیم شده در دفترخانه شماره …….. در تاریخ ……. با آقای …….. (خوانده دعوی) ازدواج نموده و در طول مدت ……. سال زندگی مشترک صاحب …….. فرزند به نامهای …….. و …….. (… ساله و … ساله) شده ایم اکنون که به علت وقوع طلاق، جداگانه زندگی می کنیم و از آنجا که طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانب تحویل دهد، لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تحویل فرزندان و حضانت اینجانب را دارم.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

۰۶ آذر ۰۱ ، ۰۰:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست استرداد فرزند=2

تعیین خواسته وبهای آن تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تحویل کودک دختر تحت حضانت قانونی مادر و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات دادخواست ۱- فرم وکالتنامه، ۲- کپی سند نکاحیه، ۳- کپی مصدق شناسنامه دادخواست

ریاست محترم    خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موکله به علت ضرب و جرحهای عمدی از سوی همسر خود به لحاظ عدم امنیت جانی منزل را ترک نموده، لکن خوانده از تحویل کودک سه ساله دختر که مطابق مقررات قانونی (قانون اصلاح ماده ۱۱۶۰ ق.م) به مادر خودداری می نماید. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تحویل کودک ۳ ساله دختر به مادر و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را استدعا دارم.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

۰۶ آذر ۰۱ ، ۰۰:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست استرداد فرزند=1

تعیین خواسته وبهای آن الزام خوانده به استرداد فرزند و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال فرزند به شهرستان / خارج از کشور

دلایل و منضمات دادخواست ۱– عقدنامه، ۲- طلاق نامه، ۳- گواهی عدم امکان سازش

ریاست محترم      خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانب به موجب عقدنامه شماره ……. مورخ …… زوج دائمی خوانده بودم که به موجب طلاق نامه شماره …….. در تاریخ …….. از خوانده جدا گشته ام. با عنایت به اینکه حاصل ایام زندگی مشترکمان …….. فرزند …….. ساله به نام ……. است و این که به موجب قانون و حکم دادگاه به شماره …….. صادره از شعبه …….. حضانت وی به من سپرده شده است اما خوانده از سپرده استرداد فرزندم به من استنکاف می ورزد. على هذا مستند به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و قانون حمایت خانواده همچنین ماده واحده حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد فرزندم را خواستارم. در ضمن با عنایت به این که خوانده در نظر دارد فرزندم را به شهرستان …….. منتقل نماید صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال فرزندم مورد تقاضاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

۰۶ آذر ۰۱ ، ۰۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکواییه ربا

ریاست محترم دادسرای ناحیه ………… شهرستان ………….. 

با سلام؛

احتراما موارد زیر را خدمت حضرت عالی معروض می دارم:

 

اینجانب به دلیل بیماری ای که بر جسم فرزندم مستولی شده بود ناگریز و ناگزیر به بستری او در بیمارستان شدم. این موضوع به صورت ناگهانی و غیبر مترقبه برای اینجانب اتفاق افتاد. لذا سابقا هیچ اطلاعی از وجود چنین بیماری در بدن فرزندم برای ما آشکار نشده بود. از سوی دیگر تحت هیچ پوششی برای بهره مندی از بیمه قرار نداشتیم. یا این اوصاف، تنها راه چاره برای بنده این بود که مبلغی پول از یکی از دوستانم (مشتکی عنه) من باب عقد قرض دریافت دارم.

 

در مورخه ………………… سراسیمه به مغازه مشکی عنه مراجعه کردم و موضوع را برای او بازگفتم. او پذیرفت که مبلغ پنجاه میلیون تومان را به عنوان قرض به مدت شش ماه در اختیار بنده قرار دهد. اما شرط کرد که در زمان استرداد پول به جای مبلغ پنجاه میلیون تومان مبلغ نودوسه میلیون تومان را از بنده مسترد می دارد. نمونه شکواییه ربا

 

در آن لحظه، حفظ جان فرزندم از هر چیز برایم مهم تر بود. بنابراین، با شرط مشتکی عنه موافقت کردم. چه اینکه نجات جان فرزندم که در چنگال بیماری مهالک گرفتار آمده بود از هر امر دیگری برایم واجب تر می نمود. لذا با عنایت به آنچه در فوق اشاره کردم و با توجه به مدارک بیمارستان و آزمایش های فرزندم که به پیوست می باشد بنده در وضعیت اضطراری به سر می بردم. از این رو، صدور حکم مقتضی بنا بر ماده 595 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 595 در حق مشتکی عنه از شما مقام محترم مورد استدعا است. نمونه شکواییه ربا

 

                                                                     با تقدیم شایسته

۰۴ آذر ۰۱ ، ۰۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه وجه قراردادی

تعیین خواسته و بهای آن مطالبه وجه

دلایل و منضمات دادخواست مبایعه نامه شماره …………………….

ریاست محترم ....... ” نام شهرستان محل اقامت متوفی ”

با عرض سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه شماره …………………… ضمیمه دادخواست مبلغ … را از خوانده طلبکار می باشم که ایشان تعهد نمودند در تاریخ … بدهی خود را پرداخت نمایند. با مضی مدت بنده مهلت پرداخت را تمدید نمودم و با وجود مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه به شماره … مورخ … برای خوانده، هیچ اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود انجام ندادند. لذا در جهت حفظ حقوق خود در ابتدا صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا می شود و رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی به استناد مواد ۱۲۸۴، ۱۲۸۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در حق اینجانب مورد استدعاست.محل امضاء – مهر – انگشت

۰۳ آذر ۰۱ ، ۱۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال اجرائیه به دلیل ضمانت بودن چک

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی حقوقی

سلام علیکم؛

احتراما به وکالت از موکل به استحضار می رساند چک شماره ……………………………. به شناسه صیادی ……………………….. عهده بانک …….شعبه ………….کد ………… به مبلغ ………………………………….ریال موضوع اجرائیه، بابت ضمانت بوده و این امر به صراحت در متن چک قید شده است. بنابراین طبق بند ب ماده 23 قانون قانون جدید صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ امکان صدور اجرائیه در خصوص چک فوق امکان پذیر نیست.

لذا از محضر محترم دادگاه خواهشمندم ضمن صدور حکم به ابطال اجرائیه شماره ……………………… مورخ …………………… نسبت به چک شماره ………………………….. به شناسه صیادی ……………………….. عهده بانک ……………. شعبه ………….کد ………………… به مبلغ ……………………………… ریال و نیز بدوا صدور قرار توقف عملیات اجرایی نسبت به مبلغ تعدیل شده اجرائیه و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله وکیل و .. مورد استدعاست.

۰۳ آذر ۰۱ ، ۰۹:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مهر و موم ترکه توسط طلبکار با سند رسمی

با سلام

 

احتراماً به استحضار می رساند:

 

اینجانب به موجب سند رسمی …. به تاریخ ….. از شادروان خانم / آقای …. به شماره شناسنامه …. متولد ….. صادره از ….. طلبکار می باشم. ایشان به علت …… در تاریخ …… به رحمت خدا رفتند. در حال حاضر ماترک متوفی در تصرف ورثه می باشد. اینجانب با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ….. تاریخ ….. خواستار پرداخت طلبم شده ام که ورثه حاضر به پرداخت بدهی بنده نشده اند. همچنین در حال حاضر ماترک متوفی در خطر تضییع و تفریط می باشد. لذا با توجه به مدارک تقدیمی با استناد به مواد 166، 167، 174، 206 و 207 قانون امور حسبی صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.

۰۳ آذر ۰۱ ، ۰۲:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه نفقه فرزند

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

 

اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره … شهرستان … منعقد نموده ام. حاصل این ازدواج تعداد … فرزند به نام / نام های … می باشد. با توجه به اینکه حسب ماده 1199 قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند برعهده پدر می باشد و ایشان از پرداخت نفقه خودداری می کنند، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام نگهداری فرزند / فرزندان خوانده به نام / نام های …… از تاریخ … لغایت … به مدت … و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه فعلاً به میزان … ریال مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1199 و 1206 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس نیز استناد می نماید.

۰۳ آذر ۰۱ ، ۰۲:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط فرزند

با سلام

 

احتراماً به استحضار می رساند:

 

اینجانب به استناد کپی مصدق شناسنامه فرزند (دختر) خوانده می باشم و به تازگی در دانشگاه مشغول به تحصیل شده ام و دارای شغلی نیز نمی باشم. پدر اینجانب شاغل در یکی از ارگان های دولتی می باشند و از درآمد بالایی برخوردارند اما از پرداخت نفقه اینجانب خودداری می کنند و بنده قادر به تامین هزینه های تحصیلی و درمانی خود نیستم. با توجه به اینکه حسب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند برعهده پدر می باشد و ایشان از پرداخت نفقه خودداری می کنند، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه از تاریخ … لغایت … به مدت … و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه فعلاً به میزان … ریال مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۱۱۹۹ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس نیز استناد می نماید.

۰۳ آذر ۰۱ ، ۰۲:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست کاهش اقساط مهریه

با سلام

 

احتراماً به استحضار می رساند:

 

اینجانب به موجب دادنامه قطعی شماره …. با موضوع تقسیط مهریه طبق سند ازدواج شماره … دفتر رسمی ازدواج شماره … به پرداخت تعداد … سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط مهریه و ماهیانه یک سکه بهار آزادی به عنوان اقساط باقیمانده مهریه همسرم محکوم شده ام. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده و افزایش چندین برابری قیمت سکه نسبت به زمان صدور حکم و همچنین عدم تغییر حقوق اینجانب با توجه مستندات ارائه شده، پرداخت پیش قسط و اقساط مهریه برای بنده غیرممکن است. فلذا با تقدیم این دادخواست و با استناد به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 و ماده 277 قانون مدنی، تقاضای کاهش پیش قسط و اقساط مهریه را دارم.

۰۳ آذر ۰۱ ، ۰۲:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام خوانده به انجام تعهد (ساخت بنا)

با سلام

 

احتراماً به استحضار می رساند:

 

به موجب قرارداد مورخ … خوانده متعهد شده اند که که یک باب ساختمان … واحدی را بعد از گذشت مدت … از تنظیم قرارداد بر روی قطعه زمینی به مساحت … مترمربع واقع در … به شماره پلاک ثبتی … بخش … که بنده مالک قانونی آن می باشم، احداث کنند. خوانده محترم از انجام تعهد خود به بهانه های مختلف امتناع می کنند. اینجانب علاوه بر مراجعات بسیار، اظهارنامه ای نیز به شماره … تاریخ … برای ایشان ارسال نمودم که همچنان از انجام تعهد خودداری می کنند. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد مواد 10، 219، 220، 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد و پرداخت کلیه خسارات قانونی در حق اینجانب را استدعا دارم.

۰۳ آذر ۰۱ ، ۰۲:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست اجراییه

به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه بعد از صدور حکم قطعی و با تقاضای کتبی محکوم‌ له یا‌ نماینده و یا قائم‌ مقام قانونی او از دادگاه، صادر می شود.

ریاست محترم شعبه ..........

 

با عرض سلام و احترام

 

اینجانب.......... در خصوص پرونده....... به شماره......... که منجر به صدور داد نامه شماره ..............مورخ ......... شده و به قطعیت رسیده است، به موجب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب سال ۱۳۵۶ درخواست صدور اجرائیه و ابلاغ آن را به محکوم علیه خانم............. دارم .

 

با رعایت احترام

 

امضا 

۰۳ آذر ۰۱ ، ۰۲:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب اجراییه کلاسه …….. مطروحه در اجرای احکام مدنی           صادره …….. از شعبه ……. له ………. علیه ……….. مبنی بر فروش پلاک ثبتی …….. که حسب درخواست محکوم له پلاک ثبتی فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است.

 

مقرر گردیده است ملک موصوف در روز …. مورخ …/…/… از ساعت … : ….. الی …… : …. از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی          …… واقع در ………… به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود .

 

با تشکر

 

مدیر اجرای احکام مدنی ...........

۰۳ آذر ۰۱ ، ۰۲:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست مزایده اموال توقیف شده

ریاست محترم اجرای احکام مدنی  دادگستری

 

با سلام و دعای خیر احتراما در خصوص کلاسه پرونده اجرائی .......به استحضار عالی میرساند:

 

 نظر به اینکه نظریه کارشناس درخصوص ارزیابی اموال توقیف شده واصل گردیده و نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و در فرجه مقرر و قانونی نسبت به نظریه کارشناس ایراد و اعتراض نشده است ، لهذا تقاضای صدور دستور مبنی بر مزایده اموال توقیف شده و پرداخت محکوم به از فروش اموال مذکور دارم.

۰۳ آذر ۰۱ ، ۰۱:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست انتشار آگهی مزایده

شماره :……………..

 

تاریخ :………………….

 

بسمه تعالی

 

مدیریت محترم اداره کل روابط عمومی وزارت دادگستری

 

با سلام

 

احتراماً ً، به پیوست ……………… برگ آگهی مزایده در پرونده کلاسه ……………. له (به سود ) …….. و علیه (به زیان ) ……… ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید به استناد مادتین 118و 119 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر تا تاریخ .. یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی و نسخه ای از آن را به این اجرا ارسال دارند .

 

ضمناً مبلغ فوق ……… ریال بابت هزینه درج آگهی فوق قبض سپرده بانکی شماره . مورخ …….. به صندوق دادگستری تودیع شده و ضمیمه پرونده می باشد .

 

با تشکر

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست مزایده

ریاست محترم اجرای احکام مدنی           دادگستری

 

با سلام و دعای خیر احتراما در خصوص کلاسه پرونده اجرائی …….به استحضار عالی میرساند:

 

 نظر به اینکه نظریه کارشناس درخصوص ارزیابی اموال توقیف شده واصل گردیده و نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و در فرجه مقرر و قانونی نسبت به نظریه کارشناس ایراد و اعتراض نشده است ، لهذا تقاضای صدور دستور مبنی بر مزایده اموال توقیف شده و پرداخت محکوم به از فروش اموال مذکور دارم.

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۲:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست شرکت در مزایده

ریاست محترم اجرای احکام      …….. شورای حل اختلاف 

 

باسلام

 

احتراماً اینجانب ………………… فرزند ………. در خواست شرکت در مزایده موضوع پرونده کلاسه ../../.. که موعد برگزاری آن مورخ ../../.. میباشد را دارم. ضمناً مبلغ پیشنهادی اینجانب نیز …………….. ریال می باشد.

 

امضاء : تاریخ:

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه ارجاع به کارشناس سه نفره

خانواده مجتمع       ...... 

۱. احتراماً اینجانب به نظریه اصداری از قرار کارشناسی پرونده کلاسه ..........تعیین نفقه در مهلت قانونی ضمن اعتراض به نظریه کارشناسی کارشناس رسمی به این شرح که برخی از مبالغ اعلام شده توسط کارشناس محترم از حیث شرایط پیش از ازدواج و بعد از ازدواج مطابقت نداشته و متاسفانه بنا به رویه کارشناسان رسمی محترم که صرفا با تماس تلفنی نسبت به اظهار نظر خود اقدام مینمایند قابلیت استناد نداشته و تقاضای رسیدگی و ارجاع به کارشناس سه نفره و تحقیقات لازم تحت استدعاست. 

۲. مهمترین دلیل در تعیین چنین مبلغی بنابر اظهار موکل بوده و میزان مبلغ تعیین شده اصلا با شرایط مالی پدر ایشان و در آمد بنده همخوانی ندارد.

۳. در اظهار نظر کارشناسی تنها دو تماس با بنده گرفته شده و نهایتا مطالعه پرونده اکتفا گردیده است.

۴. عالیجناب مورد مهم اینکه میزان بسیار بالای نفقه تعیین شده که واقعا غیر متعارف بوده و نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته و با میزان در آمدم همخوانی ندارد شغل بنده پیک موتوری بوده که برگ گواهی شغلی ضم گردیده است.

۵. درآمد بنده 2 میلیون و دویست هزار تومان میباشد.

۶. تحصیلات همسر بنده کاردانی و پدر ایشان نظامی بوده ونفقه ی واریزی ایشان در سال های قبل از ازدواج نهایتا ۱۰۰ هزار تومان در ماه بوده .

۷. مزید امتنان خواهد بود دادگاه محترم در جهت احراز واقع نفس الامر ،از انجام هر تحقیقی به ملاک ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مضایقه نفرمایند.

قاضی محترم با توجه به دلایل ابرازی و اینکه میزان مبلغ نفقه معوقه با توجه به پرداخت و تامین مایحتاج زوجه وجاهت قانونی نداشته لذا با عنایت به جمیع عرایض درخواست ارجاع به کارشناس سه نفره تحت استدعاست.

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۱:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست ارجاع امر به کارشناس

ریاست محترم شعبه ........ دادگاه عمومی .......

 

با سلام و دعای خیر احتراما درخصوص کلاسه پرونده ........ به استحضار میرساند :

 

نظر به اینکه یکی از دلایل اینجانب در دادخواست تقدیمی ارجاع امر به کارشناس می باشد مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی صدور قرار ارجاع امر به کارشناس مورد استدعاست.

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف=2

ریاست محترم شعبه ……….   .............      ………………. شهرستان …………

با سلام،

احتراما موارد زیر را جهت تشحیذ ذهن حضرت عالی عرض می نمایم:

اینجانبان به موجب گواهی انحصار وراثت شماره ………………… مورخ …………………….. ورثه مرحوم/ مرحومه ……………………. هستیم. پس از فوت متوفی، و انجام امورات مربطو به دفن و کفت آن مرحوم، ترکه به جا مانده از وی یک باب منزل مسکونی واقع در ………………………………………. بود. از آنجایی که همگی ما به موجب مقررات ارث، وارث ترکه به جا مانده از متوفی هستیم، خواستار تقسیم ملک مزبور شدیم. اما به موجب گواهی / رای دادگاه ملک مشاعی و غیر قابل تقسیم و افراز است. لذا عاقلانه ترین راه این است که ملک فروخته شود و مبلغ آن به نسبت سهم الارث میان وراث تقسیم گردد.

 

اما؛ متاسفانه، یکی از ورثه بدون کسب اذن و اجازه از سایر وراث در ملک مزبور سکونی گزیده و حاضر به تخلیه ملک نیست. بقیه وراث نیز بارها با او به گفتگو پرداختند. لیکن هر بار دلیلی غیر قابل بارو و موهوکم ارائه می کند و النهایه در ملک سکونت می گزیند.

 

لذا، با تقدیم این دادخواست از شما خواستار صدور حکم مقضی مبنی بر خلع ید از خوانده و البته دریافت اجرت المثل ایام تصرف را داریم.

 

                                                                                                  با تقدیم احترامات فراوان

۰۱ آذر ۰۱ ، ۲۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر