به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۳۸ مطلب با موضوع «انواع تست حقوقی» ثبت شده است

نکات مهم آزمونی

دستور موقت در دعوای تصرف عدوانی با دستور موقت به معنای اخص متفاوت بوده و لذا صدور دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد و ثانیآ اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نمی باشد.

۰۶ تیر ۹۸ ، ۲۲:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کدام گزینه در مورد تصفیه اختصاری صحیح است؟

۱ – اگر به نظر طلبکاران تاجر ورشکسته حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۲ – اگر به نظر دادگاه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۳ – اگر به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۴ – اگر به نظر عضو ناظر حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

پاسخ : به استناد ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ گزینه ۳ صحیح میباشد.

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۲:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درصورت ورشکستگی بیمه گر،بیمه گذاران،به عنوان طلبکاران ......شناخته میشود؟؟

🔷1.عادی

🔶2.ممتاز

🔷3.دارای حق تقدم

🔶4.ممتاز در مورد قسمتی. از مطالبات و داری حق تقدم در مورد بیمه

پاسخ👈 گزینه 3صحیح میباشد باستناد ماده 60 قانون تاسیس بیمه مرکزی و مرتبط با ماده58 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برات ……

۱ – باید به حواله کرد شخص دیگر باشد.

۲ – باید به حواله کرد برات دهنده باشد.

۳ – ممکن است به حواله کرد شخص دیگر یا به حواله کرد خود برات دهنده باشد.

۴ – ممکن است در وجه حامل باشد.

✅ گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۲۴ قانون تجارت.

۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر مالک برای حق انتفاع، مدتی معین نکند، مدت انتفاع :

الف) با توجه به عرف تعیین می‌شود.

ب) تا قبل از موت مالک، امکان رجوع برای مالک وجود دارد.

ج) تا مرگ منتفع ادامه دارد و امکان رجوع وجود ندارد.

د) ‌با توافق طرفین مشخص می‌شود.

✅ب صحیح است.

ماده ۴۴ ق.م. : در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کدام مورد در خصوص اطفال کمتر از نه سال تمام قمری هرگاه مرتکب جرم تعزیری شوند صحیح است؟

1⃣اگر ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه باشد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم نمی شوند.
2⃣ اگر ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه باشد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند.
3⃣ به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند.
4⃣ به تحمل هیچ مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی محکوم نمی شوند.

جواب 👈در مواردی که طفل یا نوجوان مرتکب جرم تعزیری شود، صرفا در صورتی به مجازات یا اقدامات تامینی محکوم می شود که سن وی 9 سال شمسی یا بیشتر باشد.

ماده 88 قانون مجازات اسلامی

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درڪدام وضعیت،خیارغبن منتفے است؟

🔹۱--قرارداد مغابنه اے باشد.

🔹۲--موضوع قرارداد ڪلی درذمه باشد.

🔹۳--مغبون از قیمت عادله آگاه باشد.

🔹۴--مغبون ڪننده،تفاوت قیمت را بپردازد.

پاسخ صحیح👈گزینه ۳ به استناد مواد  ۴۱۸ و۴۲۱ ق.م. و یادداشت ۴ ماده  ۴۱۶ ق.م

 خیار غبن در تمام اقسام عین اعم از عین ڪلے فی الذمه و کلے در معین و عین معین،جارے است. خیار غبن ویژه عقود مغابنه اے است نه مسامحه اے.(حاشیه ۴ ماده ۴۱۶) پرداخت ما به التفاوت قیمت،این خیار را ساقط نمےڪند چون خیارغبن،عیب اراده محسوب مےشود و قابل قیاس با بخش اخیر ماده  ۴۷۸ ق.م. ڪه مبناے آن لاضرر است؛ نمےباشد.اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله باشد مبناے این خیار ڪه رفع ضرر از مغبون است، منتفی مےگردد و خیار ساقط مےشود. (ماده ۴۱۸ ق.م) اصولاً فریب خورده حق رجوع به فریب دهنده را دارد.

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، .......................

1⃣ دادگاه برای یکبار و به میزان یک هفته مهلت خواهد داد .

2⃣دادگاه می تواند برای یکبار و به میزان یک هفته مهلت بدهد .

 3⃣دادگاه به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت خواهد داد .
 4⃣دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد .

جواب 👈گزینه ۴طبق ماده 287
اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اخذ گواهی سلامت زوجین و نیز، لزوم گرفتن گواهی عدم امکان سازش به ترتیب از مصادیق............... است.

1⃣ معد- معد
                                                        
2⃣ مقدمه واجب- مقدمه واجب

3⃣ معد- مقدمه واجب   
                                           
4⃣مقدمه واجب- معد

✅جواب گزینه( 3 )

معد، مقدمه‌ای است که تاثیر کمی برای وجود ذی‌المقدمه دارد، اخذ گواهی سلامت زوجین از این قبیل است اما بدون اخذ گواهی عدم امکان سارش، امکان طلاق وجود ندارد. بنابراین، از مصادیق مقدمه واجب است.

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چنانچه در معاملات اکراهی، مکره پس از زوال کره، معامله را تنفیذ نماید:

الف) منافع از زمان عقد متعلق به خریدار می‌باشد.

ب) منافع از زمان تنفیذ متعلق به خریدار می‌باشد.

ج) منافع زمان بین عقد و تنفیذ به نسبت مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌گردد.

د) هیچکدام از عبارات فوق درست نیست.

💥ماده ۲۵۸ قانون مدنی اشعار دارد که منافع معامله فضولی پس از اجازه عقد، از روز تشکیل عقد(از ابتدا) منتقل می‌شود. از طرفی می‌دانیم بسیاری از اوصاف معامله اکراهی و فضولی مشترک هستند از جمله نبود رضایت و غیر نافذ بود هر دو عقد، که این امر باعث می‌شود در مقام سکوت قانون‌گذار بتوانیم برخی از احکام معامله فضولی را به معامله اکراهی سرایت دهیم از جمله حکم ماده ۲۵۸ قانون مدنی که ناظر به نظریه کشف حکمی می‌باشد. (یعنی از روز تنفیذ، عقد نفوذ می‌یابد و آثار عقد از همان روز تنفیذ به بعد ایجاد می شود ولی منافع از روز تشکیل و انعقاد عقد منتقل می‌گردد.)

☑️گزینه الف صحیح میباشد.

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خریدار تحت تأثیر اکراه، معامله خود را با فروشنده اقاله می‌کند، پس از زوال کُره :

الف) اقاله قابل تنفیذ نیست و باطل است.

ب) اقاله با اجازه دادگاه صحیح می‌شود.

ج) مکره می‌تواند اقاله را تنفیذ کند.

د) اکراه کننده می‌تواند معامله را قبول کند.

ماده ۲۰۹ ق.م. : امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

👈نکته : ماهیت حقوقی اقاله، ‌عقد است اقاله اکراهی در واقع همان عقد اکراهی است که طبق ماده ۲۰۳ ق.م. غیرنافذ است و سرنوشت آن منوط به تنفیذ یا رد مکره می‌باشد. پس از زوال کراهت، مکره می‌تواند معامله را رد یا تنفیذ نماید که در صورت اخیر معامله صحیح خواهد بود.

☑️ بنابراین گزینه ج صحیح میباشد.

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مدت زمان واخواهی حکم محکومیت غیابی کیفری کدام است؟

◀️الف)۱۰ روز از تاریخ ابلاغ.

◀️ب)۲۰ روز از تاریخ ابلاغ.

◀️ج) ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر واخواه مقیم ایران باشد و ۱ ماه اگر مقیم خارج از کشور باشد.

◀️د) ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر واخواه مقیم ایران باشد و ۲ ماه اگر مقیم خارج از کشور باشد.

👈به موجب ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک: در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

🔹بنابراین گزینه د صحیح میباشد .

۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال : درصورت ورشکستگی بیمه گر،بیمه گذاران،به عنوان طلبکاران ......شناخته میشود؟؟

🔷1.عادی

🔶2.ممتاز

🔷3.دارای حق تقدم

🔶4.ممتاز در مورد قسمتی. از مطالبات و داری حق تقدم در مورد بیمه

پاسخ👈 گزینه 3صحیح میباشد باستناد ماده 60 قانون تاسیس بیمه مرکزی و مرتبط با ماده58 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی

۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال :کدام گزینه در مورد تصفیه اختصاری صحیح است؟

۱ – اگر به نظر طلبکاران تاجر ورشکسته حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۲ – اگر به نظر دادگاه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۳ – اگر به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۴ – اگر به نظر عضو ناظر حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

پاسخ : به استناد ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ گزینه ۳ صحیح میباشد.

۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

...سوال تستی قرار توقیف و رفع آن

 قرار توقیف و رفع آن قرار در رابطه با تاجر ورشکسته‌ای که خود را در اختیار اداره تصفیه نگذاشته است با کدام مرجع است؟

۱ – دادگاه – دادگاه  
                               
 ۲ – اداره‌تصفیه – اداره تصفیه

۳ – اداره تصفیه – دادگاه  
                       
 ۴ – دادگاه – اداره تصفیه

پاسخ : گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کلیدواژه و تست:

🔒ماده ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی: «دادگاه» باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
اگر منظور از دادگاه در این ماده، قاضی دادگاه باشد، مصداق کدام دلالت است؟

الف: دلالت تنبیه
ب: دلالت ایما
ج: دلالت اقتضا
د: دلالت اشاره

🔓پاسخ: به خاطر وجود عبارت «منظور از» در متن این سوال، گزینه‌ی «ج» صحیح است؛ زیرا عبارت «منظور از»، کلیدواژه‌ی دلالت اقتضا است‌.


🔑🔑🔑کلیدواژه‌های دلالت اقتضاء
اگر در سؤالی این عبارات را دیدید، پاسخ آن سؤال «دلالت اقتضاء» است:
🗝منظور از،
🗝مقصود از،
🗝در تقدیر است،
🗝جا اُفتاده،
🗝حذف شده،
🗝اضافه کنیم،
🗝بیفزاییم.
 

💪 برای مطالعه ترفندهای بیشتر رجوع شود به: کتاب کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال تستی ؟

از موارد زیر، کدام مورد، از شرایط تحقق معاونت در جرم است؟
الف) وحدت قصد بین معاون و مباشر.
ب) تسهیل وقوع جرم.
ج) تهیه ی وسایل ارتکاب جرم.
د) هر سه مورد الف و ب و ج.
             
پاسخ تست فوق:
گزینه ی ((الف)) درست است. (با توجه به تبصره ی ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲).
-مطابق تبصره ی یاد شده؛ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد، و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.
+بدین ترتیب؛ برای تحقق معاونت در جرم، دو شرط لازم است:
اولا":  وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم.
ثانیا": تقدم زمانی یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم.
+دقت شود: موارد ذکر شده در گزینه های (ب)، و (ج)؛ یعنی، تسهیل وقوع جرم، و تهیه ی وسایل ارتکاب جرم، از جمله ی مصادیق  رکن مادی معاونت در جرم می باشند؛ نه از شرایط تحقق آن. و شرایط تحقق معاونت در جرم، فقط همان دو مورد یاد شده، است. که یکی از آن دو مورد، در گزینه ی (الف) یعنی، گزینه ی درست آمده است.
++گفتنی است که؛  مصادیق مادی معاونت در جرم، در بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده ی ۱۲۶ ذکر شده است. که دو مورد از آن مصادیق، در تست آمده بود.
--بنابراین، گزینه ی (د) نیز درست نیست. و صرفا" برای  انحراف از پاسخ درست، طراحی شده بود.
با این اوصاف، در برخی از کتاب های تستی! گزینه ی (د) پاسخ تست اعلام شده است...؟! که نادرست است.
*نکته: برای پاسخ دادن به برخی از تست ها، به کلمات و عبارات کلیدی در تست توجه کنید. در این تست، (شرایط تحقق معاونت)، و به ویژه کلمه ی (تحقق)؛ کلید این تست بوده است.

۱۴ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصول تست زنی:حقوقی و فقهی

اصول تست زنی:

محو سوال شوید : در اولین قدم شما باید آنقدرسوال رادقیق و کلمه به کلمه و عمیق بخوانید که محو آن شوید و کاملا بفهمید یا به عبارت دیگر کاملا درک کنید که سوال از شما چه میخواهد. این کار باید ظرف 20 ثانیه صورت گیرد اگر بیش از این طول بکشد حلقه مدیریت زمان شما مفقود شده و رشته کار از دستتان در خواهد رفت. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد.   ب- به هارمونی پاسخها توجه کنید : در هر چهار گزینه یک نظم و ترتیب و هارمونی و چینش خاصی به چشم میخورد یک هماهنگی بین گزینه ها وجود دارد. به این معنی که لغت اول هر گزینه با لغت اول گزینه یا گزینه های دیگر یکسان است مثل :   الف) عقد رهن باطل است   ب) عقد اجاره فقط منفسخ میشود   ج) عقد اجاره هم به تبع عقد صلح صحیح است   د) عقد رهن و صلح صحیح ولی عقد اجاره به دلیل فقدان قصد مشترک باطل است.   در چهار گزینه فوق شما مشاهده میکنید که لغت اول هر چهار گزینه عقد است و این یعنی همان هارمونی و هماهنگی بین گزینه ها. ممکن است فقط سه تا یا دو تای لغت اول هر گزینه یکسان باشد و ممکن است هیچ یک از لغات اول هر گزینه یکسان نباشد و لغات آخر هر گزینه با یک یا دو یا سه گزینه دیگر یکسان باشد و ممکن است نه لغت اول دو گزینه و به بالاتر و نه لغت آخر دو گزینه و به بالاتر با هم یکسان نباشند ولی باز هم در ترکیب بندی و ساختمان ادبی کل جمله هر گزینه این هارمونی و هماهنگی به چشم میخورد. غیر ممکن است که سوالی به نوعی این هارمونی و هماهنگی را در خود نداشته باشد اگر اینطور باشد سوال طرح شده یا اشتباه است و یا استاندارد نیست. شما باید هر چهار گزینه را یک بار عمیق بخوانید و به این هماهنگی و هارمونی بین گزینه ها دقت کنید. برای این کار هم فقط 20 ثانیه زمان دارید. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد. تا الان 40 ثانیه از زمان 1 دقیقه ای فرصت شما برای هر سوال سپری شده و فقط 20 ثانیه دیگر برای پاسخگویی به آن سوال فرصت دارید. دو تکنیک الف و ببه تنهایی 50% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهند.   ج- شناسایی گزینه صحیح : و حالا نوبت به شناسایی پاسخ صحیح میرسد. شما باید جواب درست را به شکل ذیل شناسایی کنید :   * یکی از گزینه ها کاملا پرته. به قول معروف این گزینه اصلا تو باغ نیست یعنی اشتباه بودنش داره جیغ میزند کاملا فاحش و معلوم است که اشتباه است. به نحوی گذاشتن این گزینهبرای تست دادن یک پوینت و آوانس و شانس خوب به داوطلب است. داوطلبانی که این گزینه که من اسمش را گذاشتم گزینه " چی داره میگه ؟ " را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند داوطلبانی هستند که معلوم است تفننی در آزمون شرکت کرده اند و هیچ سرمایه گذاری برای قبولی در آزمون نکرده اند.   * یکی دیگر از گزینه ها تقریبا شبیه به همان گزینه کاملا پرت است ولی یک مقداری پخته تر از آن گزینه است شناسایی این گزینه به خاطر نزدیک بودنش به گزینه کاملا پرت آسان است.داوطلبانی که قانون را سطحی خوانده اند و یا نکات مجموعه قبل از شروع آزمون را ناقص اجرا کرده یا اصلا اجرا نکرده اند همین گزینه را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند.   تکنیک های تست زنی موفق در آزمون وکالت    تست زنی مسلط و قوی یک هنر و مهارت است و باید حاوی نکات ذیل باشد :       الف- محو سوال شوید : در اولین قدم شما باید آنقدر سوال را دقیق و کلمه به کلمه و عمیق بخوانید که محو آن شوید و کاملا بفهمید یا به عبارت دیگر کاملا درک کنید که سوال از شما چه میخواهد. این کار باید ظرف 20 ثانیه صورت گیرد اگر بیش از این طول بکشد حلقه مدیریت زمان شما مفقود شده و رشته کار از دستتان در خواهد رفت. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد.   ب- به هارمونی پاسخها توجه کنید : در هر چهار گزینه یک نظم و ترتیب و هارمونی و چینش خاصی به چشم میخورد یک هماهنگی بین گزینه ها وجود دارد. به این معنی که لغت اول هر گزینه با لغت اول گزینه یا گزینه های دیگر یکسان است مثل :   الف) عقد رهن باطل است   ب) عقد اجاره فقط منفسخ میشود   ج) عقد اجاره هم به تبع عقد صلح صحیح است   د) عقد رهن و صلح صحیح ولی عقد اجاره به دلیل فقدان قصد مشترک باطل است.   در چهار گزینه فوق شما مشاهده میکنید که لغت اول هر چهار گزینه عقد است و این یعنی همان هارمونی و هماهنگی بین گزینه ها. ممکن است فقط سه تا یا دو تای لغت اول هر گزینه یکسان باشد و ممکن است هیچ یک از لغات اول هر گزینه یکسان نباشدولغات آخر هر گزینه با یک یا دو یا سه گزینه دیگر یکسان باشدوممکن است نه لغت اول دوگزینه وبه بالاتر و نه لغت آخر دو گزینه وبه بالاتر با هم یکسان نباشند ولی باز هم در ترکیب بندی و ساختمان ادبی کل جمله هر گزینه این هارمونی و هماهنگی به چشم میخورد. غیر ممکن است که سوالی به نوعی این هارمونی و هماهنگی را در خود نداشته باشد اگر اینطور باشد سوال طرح شده یا

آموزش نکات حقوقی و فقهی,
اشتباه است و یا استاندارد نیست. شما باید هر چهار گزینه را یک بار عمیق بخوانید و به این هماهنگی و هارمونی بین گزینه ها دقت کنید. برای این کار هم فقط 20 ثانیه زمان دارید. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد. تا الان 40 ثانیه از زمان 1 دقیقه ای فرصت شما برای هر سوال سپری شده و فقط 20 ثانیه دیگر برای پاسخگویی به آن سوال فرصت دارید. دو تکنیک الف و ببه تنهایی 50% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهند.   ج- شناسایی گزینه صحیح : و حالا نوبت به شناسایی پاسخ صحیح میرسد. شما باید جواب درست را به شکل ذیل شناسایی کنید :    یکی از گزینه ها کاملا پرته. به قول معروف این گزینه اصلا تو باغ نیست یعنی اشتباه بودنش داره جیغ میزند کاملا فاحش و معلوم است که اشتباه است. به نحوی گذاشتن این گزینهبرای تست دادن یک پوینت و آوانس و شانس خوب به داوطلب است. داوطلبانی که این گزینه که من اسمش را گذاشتم گزینه " چی داره میگه ؟ " را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند داوطلبانی هستند که معلوم است تفننی در آزمون شرکت کرده اند و هیچ سرمایه گذاری برای قبولی در آزمون نکرده اند.    یکی دیگر از گزینه ها تقریبا شبیه به همان گزینه کاملا پرت است ولی یک مقداری پخته تر از آن گزینه است شناسایی این گزینه به خاطر نزدیک بودنش به گزینه کاملا پرت آسان است.داوطلبانی که قانون را سطحی خوانده اند و یا نکات مجموعه قبل از شروع آزمون را ناقص اجرا کرده یا اصلا اجرا نکرده اند همین گزینه را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند.    در اینجا دو گزینه حذف شده و دو گزینه دیگر باقی مانده. این دو گزینه از حیث استدلالی و منطقی کاملا صحیح و نزدیک به هم هستند ولی از حیث مستند قانونی فقط یکی از این دو صحیح میباشد. طراحان سوال با گذاشتن این گزینه که به گزینه انحرافی مشهور است برای شما داوطلبان عزیز تله گذاری میکنند. این گزینه به قدری شبیه به گزینه کامل و صحیح است که تبدیل به بدلآن شده است. به نظر من اگر طراحان سوال چنین گزینه ای را در تست ها قرار نمیدادند اکثر قریب به اتفاق داوطلبان در آزمون وکالت قبول میشدند. همین گزینه است که باعث میشود خیلی ها قبول نشوند. داوطلبانی که از تکنیک تست زنی ضعیفی برخوردارند این گزینه را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب میکنند. در اینجاست که همان کتابهای تستی که باید تهیه میکردید و تستهایش را با دقت میزدید تا مهارت تست زنیتان بالا برود به درد شما میخورد.    و بالاخره نوبت رسید به جواب درست. گزینه ای کامل همراه با استدلال و استناد قانونی. این گزینه از این جهت جامع که هم استدلال قانونی دارد و هم استناد قانونی و از این جهت مانع است که از موارد اضافی و زائد که هیچ ربطی به جواب سوال ندارد در آن به چشم نمیخورد. به تعبیر من این گزینه یک گزینه " خالص " و " پاک " است. مثل گوشت قرمز خالصی است که همه چربیها و اضافات آن جدا شده است و آماده خوردن است. داوطلبانی که همه نکان قبل از شروع آزمون را به طور کامل و بی عیب و نقص اجرا کرده و همچنین با تمرین فراوان و کار کردن روی کتابهای تست مهارت تست زنی خود را بالا برده اند این گزینه را به عنوان پاسخ صحیح که صحیح هم هست انتخاب میکنند و چنین داوطلبانی در آزمون وکالت بدون شک قبول خواهند شدو ثمره زحمات و تلاش خود را خواهند دید و طعم شیرین آن را خواهند چشید.   شناسایی گزینه صحیح باید ظرف 10 ثانیه صورت پذیرد و این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل خواهد داد.   د- قاطعیت در پاسخ داشته باشید و هر پاسخ را تثبیت کنید : این مرحله آخرین مرحله از مراحل چهارگانه مهارت تست زنی است. در این مرحله داوطلب باید پس از شناسایی گزینه صحیح با قاطعیت و بدون تجدید نظر و بازنگری در سوال آن گزینه را در پاسخنامه پر کند و دیگر راجع به آن سوال هیچ فکری نکند و بلافاصله به سراغ سوال بعدی برود هرگونه بازنگری و تجدید نظر و تجدید عقیده در شناسایی گزینه صحیح کار شما را خراب خواهد کرد و باعث میشود که شما آن گزینه ای را که درست شناسایی کرده بودبد از دست بدهید و یکی از آن سه گزینه غلط را انتخاب کنید و همچنین ضربه جبران ناپذیری به مدیریت زمان شما نیز وارد خواهد کرد. برای انجام این کار هم 10 ثانیه فرصت دارید. در اینجا 60 ثانیه زمان شما به اتمام رسید و 25% آخر مهارت تست زنی شما هم کامل شد و به 100% رسید.     سخن پایانی : داوطلبان عزیز اگر بتوانید این دو مجموعه ( نکات قبل از شروع آزمون - نکات در حین جلسه آزمون " مهارت تست زنی " ) را به نحو کامل و بی عیب و نقص و به خوبی از همان ابتدا تا روز آزمون اجرا کنید قبولی شما در آزمون وکالت قطعی و حتمیست. همیشه یادتان باشد قبولی در آزمون وکالت دور از دسترس نیست و واقعیتی نزدیک است.
منبع:وکیل ملت

۰۲ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۲۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی آزمونی در خصوص نحله

الف. نحله و اجرت المثل ایام زوجیت باهم قابل مطالبه نیستند
ب. نحله در ایام زوجیت قابل مطالبه نیست.
ج. نحله صرفا بعد فوت زن از طرف وراث قابل مطالبه نیست


+اگر اجرت المثل ایام زوجیت به زن تعلق نگیرد دادگاه می تواند با تحقق شرایطی مبلغی را تحت عنوان نحله برای زوجه تعیین کند
شرایط درخواست نحله :
۱.طلاق واقع شده باشد
۲.کار انجام گرفته شرعا به عهده زوجه نبوده باشد
۳.طلاق به درخواست زوجه نباشد
۴.طلاق بواسطه تخلف زن از انجام وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد
شرح مدنی دکتر  فرهاد بیات ص ۵۰۹
* براساس استفساریه صورت گرفته و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از واقع شدن طلاق در نحله همان صدور گواهی عدم سازش دادگاه می باشد

۲۰ دی ۹۷ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

[جزایی تست جزا

یک تبعه افغانستان در پاکستان مرتکب جرمی از جرایم علیه منفعت ایران می شود که در موارد جرایم مندرج در ماده ۵ ق.م.ا ذکر نشده است در صورت یافت شدن در ایران....


 ۳) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه با احتساب مجازات تحمل شده است.


 ۱) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه است ولی قابل مجازات نیست.


 ۴) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه و مجازات مجدد نیست.


 ۲) در هر صورت در ایران قابل محاکمه و اعمال مجازات مجدد است.#پاسخ
 گزینه ۴ صحیح است. ر.ک به ماده ۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

* وقت شود که در ماده ۵ که در مقام اعمال صلاحیت واقعی است، حتی اگر مرتکب در خارج از ایران به طور کامل مجازات را تحمل کرده باشد، ایران در تعیین مجازات تعزیری میزان اجرا شده را محاسبه می کند در حالیکه ماده ۸ ق.م.ا اشاره دارد به اینکه «اگر شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود به جز جرایم مذکور در مواد قبل....» اولاً مشخص است که جرایم علیه منافع ایران خارج از موارد مندرج در ماده ۵ را مدنظر دارد و ثانیاً در این مورد دیگر جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ایران، قاعده ماده ۵ جاری نیست و قاعده مندرج در بندهای الف و ب ماده ۸ جاری است. بند الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در مح وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.


۱۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر