به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۰ مطلب با موضوع «دانستنی های مالیاتی» ثبت شده است

آیا شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل قابل تجمیع است؟

اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای مبنا و منشاء علیحده می‌باشد.
 🔹 تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه‌های چاپی آمده و درصورت امضای آن توسط زوجین، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالیکه اجرت المثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.

🔹 از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده ۹۱ مغایرتی وجود ندارد.

🔹 شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.
 

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۹:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم :

ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برأی پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.
هدف از اجرأی روش
صدور مجوز جهت تنظیم سند رسمی اعم از نقل و انتقال یا تقسیم نامه به ماترک متوفی بین وراث یا هرنوع معامله وراث با اشخاص دیگر
خدمت گیرندگان
کلیه افرادی که نسبت به تنظیم اظهارنامه ارث اقدام می‌نمایند.
مدارک مورد نیاز:
۱-     تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارث در اجرأی ماده ۲۶ ق.م.م که وراث مکلفند تا ۶ ماه از تاریخ فوت نسبت به تکمیل و تسلیم اقدام نمایند.
۲-     تقاضای کتبی جهت اخذ فرم ۱۸
۳-     کپی سند مالکیت زمین
۴-     کپی سند مالکیت خانه
۵-     کپی سند مالکیت اتومبیل ( خودرو )
۶-     کپی سند مالکیت تلفن ثابت و همراه
۷-     کپی برگ فوت
۸-     کپی وصیت نامه
۹-     کپی شناسنامه کلیه وراث
۱۰- کپی کارت ملی کلیه وراث (پشت و رو )
۱۱-  کپی سند ازدواج
-   لازم به یادآوری است به همراه داشتن اصل کلیه اسناد فوق جهت تطبیق با تصاویر آن‌ها  الزامی است.

 
💥شرح مراحل انجام کار:
۱-     تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث
۲-     صدور دستور توسط رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر توسط دبیرخانه
۳-     صدور فرم ۱۸
۴-     ارسال اظهارنامه به دفتر مرکزی ارث ، واقع در تهران ؛ توسط اداره امورمالیاتی
۵-     تسلیم حصر وراثت و تقاضای صدور فرم ۱۹ توسط وراث
۶-     صدور دستور توسط رئیس گروه  مالیاتی و ثبت در دفتر دبیرخانه
۷-     تنظیم گزارش ارزیابی ماترک متوفی توسط کارشناس ارشد مالیاتی
۸-     تائید گزارش ارزیابی کارشناس ارشد مالیاتی توسط رئیس گروه  مالیاتی
۹-     وصول مالیات (در صورتیکه وراث مشمول مالیات بر ارث باشند)
۱۰-  صدور گواهی فرم ۱۹ و تحویل آن به مودی
قوانین و مقررات مربوطه
ماده ۱۷- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
۱- در صورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون.
۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.
۳- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون برأی وراث طبقه دوم.
ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:
۱- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد و اولاد اولاد
۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آن‌ها
۳- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو ، عمه ، دائی ، خاله و اولاد آن‌ها
ماده ۱۹- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.
تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیأت  حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیأت  مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارأی وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده است.
ماده ۲۰: نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح ذیل است...

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( ۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد.معافیت مذکور برأی هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد.
 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قطعی شدن مالیات در یکی از شرایط ذیل تحقق می یابد:

🌀 قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

🌀 رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م.)
 
🌀 عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن ( واقعی / قانونی ) و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

🌀 صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر  (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

🌀 صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده ۲۵۷ ق.م.م)

🌀 صدور رأی هیأت سه نفری (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م)

۰۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ١٨٧ - درکلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ویا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده وشماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ١٠ روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی محل، مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره ١_ چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای ازطرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر  از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و.... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره ٢_ در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کل کشور واریز نمایند.

تبصره ٣_ دفاتر اسناد رسمی درهر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی ( بلاعزل ) نسبت به اموال منقول و غیر منقول مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده ٢٠٠  این قانون، مسول جبران زیان وارده به دولت است.

تبصره ۴ _ سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور و جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیر منقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال ممنوع است. متخلف در پراخت مالیات متعلقه مسؤلیت تضامنی دارد.

درصورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی درقبال بدهی ملک مورد معامله مسولیتی نخواهند داشت.
آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

۱۲ تیر ۹۸ ، ۲۲:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

6 روش برای غلبه بر تردید مشتریان برای خرید

 یکی از دلایل فروش پایین که ممکن است شما را به توقف فروش یک محصول ترغیب کند، مشتریان مرددی هستند که در نهایت با بیان دلایلی از خرید محصول شما منصرف می شوند. سعی کنید به سادگی دلایل آنها را نپذیرید و به دنبال راه حلی برای غلبه بر تردید آنها باشید.

🔻به کارگیری 6 توصیه زیر، کمک می کند تا حتی در شرایط فروش نامطلوب، پروسه فروش موفق تری داشته باشید:

1️⃣ از مشتریان بالقوه در مورد دلیل منصرف شدن از خرید محصولتان سوال کنید. دانستن این دلایل حیاتی، به شما کمک می کند تا بتوانید بر عدم اطمینان آنها غلبه کنید.

2️⃣ بر دستاوردها، موفقیت های کوچک و ویژگی های منحصر به فرد کارتان، هرچند کوچک و کم تعداد، تمرکز کنید. فروشندگان موفق از اینها برای تاثیرگذاری بر مشتریان و رفع تردید آنها استفاده می کنند.
وبینار برگزار کنید و مشتریان بالقوه را به آن دعوت کنید، محتوای آموزشی در اختیارشان قرار دهید، آنها را به پرسیدن سوال ترغیب کنید و ... جواب مثبت آنها به دعوت های شما، به معنی آینده خوب فروش شماست.

3️⃣ فرآیند کشف نیازها، قطعا مهمترین گام در چرخه فروش است.
وقتی یک مشتری به شما مراجعه می کند، سعی کنید سوالاتی در مورد مشکلی که برایش ایجاد شده بپرسید و پروسه کارش را متوجه شوید. با دانستن این اطلاعات، می توانید با دادن راهکارهای مناسب، شانس تبدیل شدن او به یک مشتری بالفعل را افزایش دهید.

4️⃣ یکی از راه های خوب نشان دادن اعتبار، این است که به مشتریان نشان دهید چطور در گذشته به سایر مشتریان کمک کرده اید. موفقیت خود در گذشته را با اعتبار نامه های مشتریان (Testimonial)، نظرات، جایزه ها، اعتبارنامه ها و کیس های مطالعاتی نشان دهید.

5️⃣ در نظر بگیرید که محصول شما مورد نیاز چه طیفی از جامعه و شرکت ها است و افرادی را که تصمیم گیرنده در خرید هستند، پیدا کنید. ارتباط با این افراد موجب می شود تا در هنگام نیاز به محصول شما در یک شرکت یا ارگان، این فرد به عنوان مبلّغ شما عمل کند.

6️⃣ هر مشتری، نیازهای متفاوتی دارد و شما نمی توانید همه آنها را برآورده کنید. در صورتی که قادر به رفع نیازهای مشتریان نیستید، آنها را به سایر رقبا ارجاع دهید و در اسرع وقت تغییری در روش کارتان ایجاد کنید تا بتوانید پاسخگوی طیف وسیعی تری از مشتریان باشید.


۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقررات مالیات بر ارزش افزوده

 برای چه کالاهایی مالیات بر ارزش افزوده نپردازیم؟

✅ براساس قوانین مالیاتی کشور تمام کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته نشده و برخی از محصولات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند اما فروشندگان بسیاری وجود دارند که با استفاده از ناآگاهی مشتری ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند.

⭕️ نمونه این تخلف، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از دارو است که به وفور اتفاق می‌افتد و چندی پیش سازمان امور مالیاتی این تخلف را اعلام و به مردم اطلاع‌رسانی کرد.

⭕️ همچنین مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده آرد نانوایی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقلام دیگر از این مالیات معاف هستند.

⭕️ یکی دیگر از موارد تخلفی که در زمان اجرای طرح سبد کالا گزارش شد دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دریافت‌کنندگان سبد کالا بود که با رجوع به قوانین مالیاتی موجود در این زمینه به راحتی می‌توان متوجه شد که سبد کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و عوامل توزیع نمی‌توانند با دستاویز قرار دادن این قانون از مشمولان این طرح، مالیات دریافت کنند.

⭕️ علاوه بر این طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. این گروه شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان است. به جز این انواع کود، سم، بذر و نهال و خوراک دام و طیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمی‌شوند.

⭕️ بخش دیگری از گروه‌های کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریری و مطبوعات.

⭕️ همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف از مالیات شناخته می‌شوند.

⭕️ غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سال مالیاتی:

سال مالیاتی تقریبا ارتباط مستقیمی با سال مالی که یکی از مفروضات حسابداری میاشد،است.سال مالیاتی  از ابتدای فروردین ماه تا آخراسفند ماه (یک سال کامل شمسی) میباشد.

📙اظهارنامه عملکرد مالیاتی:
اظهارنامه عملکرد مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارائه میشود فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار مودیان مالیاتی قرار میدهد که مشخصات خود و فهرستی از عملکرد یکساله خود را اعلام نمایند.

🔹اشخاص حقوقی طبق ماده 110 ق.م.م تا پایان تیر ماه (4 ماه پس از پایان سال مالی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
اشخاص حقیقی طبق ماده 100 ق.م.م تا پایان خرداد ماه (3 ماه پس از پایان سال مالی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 106- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مـواد (94)، (95) و (97)این قانون و تبصره آن تعیین میشود.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهندبود.
✅تبصره7- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حذف ماده 104(مالیات تکلیفی) در قانون جدید مالیات

با تصویب قانون جدید مالیات های مستقیم در تیرماه 1394 و تایید آن در مردادماه 1394 توسط شورای نگهبان، تغییرات قابل توجه ای در قانون مالیات رخ داد. یکی از این تغییرات حذف ماده 104 بود. همانطور که همه حسابداران می دانند ماده 104 مربوط به کسر 3% مالیات تکلیفی از در یافت کننده وجوه بود و بنابراین با حذف این ماده در واقع دیگر لازم نیست مالیات تکلیفی 3% کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.اگر به متن قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 نگاهی بیندازید خواهید دید در جلوی ماده 104 عبارت "حذف شده است" درج شده است که نشان از حذف مالیات تکلیفی این قانون می باشد. البته همانطور که می دانید چند نوع مالیات تکلیفی داریم مانند مالیات بر حقوق، مالیات وکلا و ... که یکی از این مالیات تکلیفی ها ماده 104 بود.از نقطه نظر آموزش حسابداری عملیات قابل توجهی لازم بود تا این نوع مالیات در سیستم حسابداری ثبت شود و حتی خیلی از مواقع شرکتها با مشکل ارائه مشخصات دریافت کننده وجوه داشتند. اما با حذف این ماده عملا کار حسابداران و شرکت ها راحت شد. لازم به ذکر است قانون جدید مالیات های مستقیم از اول فروردین 1395 اجرا می شود.

۰۴ تیر ۹۸ ، ۲۳:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مودیان نسبت به ارائه کلیه دفاتر و اسناد و مدارک موظف هستند؟

ماده ۲۲۹ - اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.

⭕️حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند.

۲۴ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تاریخ تعلق مالیات در خصوص فعالیت‌های پیمانکاری به چه ترتیبی خواهد بود؟

به استناد مفاد بند ب ماده 11 قانون، تاریخ تعلق مالیات در مورد ارائه خدمات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمات هر کدام که مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود.

⭕️از آنجایی که فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات تلقی می‌شوند، لذا اینگونه مودیان مکلفند به هنگام صدور صورت وضعیت نسبت به درج و وصول مالیات و عوارض ذیل صورت وضعیت‌های صادره اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که صورت وضعیت‌‌های صادره، توسط کارفرما تعدیل، مالیات و عوارض متعلقه نیز متناسب با تعدیل انجام شده، تعدیل خواهد گردید.

۲۴ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مالیات بر درآمد مشاغل

🔹#ماده_101- درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن بهنرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

✅تبصره 1- در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد . درصورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

✅تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی   مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(131) این قانون میشود.

۲۳ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مالیات درآمد اتفاقی

 آیا با مالیات بر درآمد اتفاقی آشنا هستید . ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم این نوع درآمد را تعریف نموده و ماده ۱۲۰ همین قانون نیز درآمد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی را بیان داشته و در نهایت اینکه در صورت داشتن چنین درآمدی، مکلفید مالیات آن را بپردازید.

🔸 این مالیات، مالیاتی است که شما از درآمدهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض و یا دریافت جایزه، باید بپردازید.

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درآمد ناشی از ساخت و فروش ساختمان مشمول مالیات می‌شود.


با تصویب هیات وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
این تصمیم شامل ساختمان­هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده اند و شامل ساختمان­هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد ، نمی­‌شود و ساختمان­‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.
به جای «ارزش منطقه‌ای ملک»، «سود سازنده»، مبنای محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار می‌گیرد.برای سازندگان حقیقی مبلغ مالیات معادل «15 تا 25 درصد سود حاصله از ساخت و ساز» و برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های ساختمانی«25 درصد» و برای تعاونی‌های مسکن معادل «75/ 18» درصد سود حاصله از ساخت و ساز به عنوان میزان مالیاتی محاسبه می‌شود.
یک امتیاز به سازنده‌ها:
 در این فرمول جدید، دولت با هدف کمک به سازنده‌ها یک امتیاز مالی برای آنها قائل شده است.
 در قالب این امتیاز ارزش زمین پروژه‌های ساختمانی در زمان فروش، به قیمت روز زمان فروش ساختمان محاسبه می‌شود و از درآمد حاصل از فروش کسر می‌شود. به این معنی که سود حاصل از فروش مسکن در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش، شامل درآمد سازنده بدون احتساب ارزش روز زمین در زمان فروش است.به عبارتی دیگر ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می­‌شود.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف واژه های مهم و کاربردی در مبحث مالیاتی

🔻مودی 
به اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه مالیاتی تشکیل پرونده می دهند (ارباب رجوع به حوزه مالیاتی ) مودی مالیاتی گفته می شود.

🔻کارشناس ارشد مالیاتی (ممیز)
 یکی از مهمترین و حساس ترین پستهای سازمانی در امور مالیاتی کشور می باشد که در حیطه قانون در خصوص تشخیص و وصول مالیات مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد.

🔻پرونده مالیاتی 
هر مودی باید مدارک و مشخصات هویتی، فعالیت، بانکی،سیستم حسابداری و شرکای خود را جمع آوری کرده و به حوزه مالیاتی تحویل دهد. تمامی این مدارک در فایلی نزد حوزه نگهداری می شود که پرونده مالیاتی نام دارد.

🔻کلاسه پرونده
 شماره ای است اختصاصی به پرونده مالیاتی که توسط واحد مالیاتی بر روی آن درج گردیده و از جمله موارد مهم جهت مراجعه و ثبت اطلاعات در سامانه های مالیاتی می باشد لذا در درج آن دقت فرمایید.

🔻واحد مالیاتی ( حوزه )
هر مودی جهت انجام امور مالیاتی می بایست به قسمت خاص در خصوص فعالیت  خود مراجعه نماید که واحد مالیاتی نامیده می شود.

🔻مالیات های مستقیم
 مالیات هایی که پرداخت کننده مالیات (نام و مشخصات و نوع مالیات پرداختی ) برای سازمان مالیاتی معلوم و مشخص باشد را مالیاتهای مستقیم می گویند مانند مالیات بر درآمد مشاغل ، املاک ، ارث و ...

🔻مالیاتهای غیر مستقیم
 مالیات هایی که پرداخت کننده مالیات (نام و مشخصات و نوع مالیات پرداختی ) برای سازمان مالیاتی نا معلوم و نا مشخص باشد را مالیاتهای غیر  مستقیم می گویند مانند مالیات سیگار و نوشابه و...

🔻مشمول
 کلمه ای است که در این کتاب به مودیانی اطلاق می شود که طی شرایط خاص ملزم به رعایت قوانین مالیاتی از جمله مستقیم و غیر مستقیم می گردند.

🔻مامور مالیاتی
 به کارکنان سازمان امور مالیاتی اطلاق می شود که دارای صلاحیت لازم جهت انجام کلیه امور مالیاتی در اداره  مالیاتی باشد.

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استرداد به چه معناست؟

🔸 به عملیات برگشت مازاد (مالیات مطالبه شده و پرداخت شده) از سوی حوزه مالیاتی استرداد گفته می شود. البته کلمه استرداد معنای ادبی خاص خود را دارد ولی در این کتاب و در حسابداری مالیاتی نام عملیات خاصی است . بطور خلاصه سخت ترین بخش مالیاتی استرداد است چون نیاز به رعایت پارامترهای بسیار ظریف از طرف مودیان می باشد.

✔️اظهارنامه
🔹 یک دفترچه الکترونیکی یا کاغذی است که کارنامه عملکرد مالی یکساله یک شخص و موسسه در داخل آن گردآوری می شود. این دفترچه فرمت خاصی دارد که نمونه خام ان از طریق یک نرم افزار در داخل سایت tax.gov.ir توسط مودیان دانلود و تکمیل می گردد. این کارنامه شامل مدل های متنوعی با توجه به شغل ، حالت مودی و نوع فعالیت می باشد: مانند اظهارنامه ارث، عملکرد، ارزش افزوده ، انحلال و ....

✔️برگه مفاصا حساب چیست؟
  🔸یک تک برگ است که مودیان پس از پرداخت بدهی مالیاتی خود و عبور از فیلترهای قانونی خاص سازمان مالیاتی دریافت می کنند. منظور از مفاصاحساب ، مفاصاحساب صادر شده از طرف سازمان امور مالیاتی است. توضیح اینکه اکثر مفاصا حسابهای صادره در حکم تسویه حساب قطعی نمی باشد و صرفًا جهت ارائه به سازمان ها و نهادهای دیگر اعتبار دارد.

✔️هیات
🔹 گروه رسیدگی کننده به اظهارات و اعتراضات مودیان ( پس از عبور از مرحله کارشناس ارشد و ممیز کل )  می باشد که به نوعی وظیفه آن تجدیدنظر و قضاوت در خصوص عدم رسیدگی به اعتراض مالیاتی مودیان در مراحل قبلی می باشد.

✔️سال مالی
🔸 اگرچه یک فرض حسابداری است ولی بی ربط با مالیات نیست. دوره ای است که بازه زمانی فعالیت مودیان را مشخص می کند معمولا یک سال کامل شمسی است و معیاری برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی (4 ماه بعد از سال مالی)می باشد.

✔️عدم فعالیت 
🔹یعنی در سال مالی مشخص شده، شخص حقیقی و حقوقی هیچگونه گردش بانکی و خرید و فروش و بازاریابی نداشته است {نکته:حتی در صورت عدم فعالیت نیز بایستی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی  نزد واحد مالیاتی و طی مراحل قانونی اقدام گردد.}

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۰۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مالیات بر اجاره املاک خالی تعلق می گیرد..؟

سابقاً افراد برای املاک متعددی که داشتند و به اجاره واگذار نمی کردند، مالیات نیز پرداخت نمی نمودند و این در حالی است که مطابق قانون جدید، چنانچه ملکی بیش از یک سال خالی بماند مشمول مالیات خواهد شد و این مالیات بر حسب مدت خالی ماندن ملک متفاوت و بدین شرح است:

1- سال دوم معادل یک دوم مالیات بر اجاره ملک
2- سال سوم معادل مالیات بر اجاره ملک
3- سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم برابر مالیات بر اجاره

۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه اموالی مشمول مالیات بر ارث نیست..؟

اموالی که مشمول مالیات بر ارث نیست و مالیات بر آنها تعلق نمی گیرد بدین شرح می باشند:

1- به موجب بند 1 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم، وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می شود.

2- به موجب بند 3 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم، اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور در ماده 2 این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسه های مذکور.

3- به موجب بند 4 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم، هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

4- به موجب ماده 21 قانون مالیات های مستقیم، اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند جاری است.

۲۳ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورت وایز مالیات، به اشتباه چه راه کاری وجود دارد..؟

ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌ باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.
تبصره- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (1/5٪) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد می‌ باشد و از محل وصولی‌ های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌ های تکلیفی و علی‌الحساب‌ های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء‌ مدت مزبور جاری خواهد بود»

۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر