به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۶۹ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

نمونه شکایت نامه (شکواییه) تصرف عدوانی توسط سرایدار یا کسی که متعهد به مراقبت از ملک است

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

اینجانب مدت ... پیش جهت مراقبت از ملک خود  که یک ... در شهر ... بوده و دارای مشخصات ... بود یک آگهی استخدامی چاپ نمودم و در نتیجه ی چاپ آگهی و پرس و جوی خود با ... آشنا شدم و ایشان را جهت امور ... استخدام کردم متهم به مدت ... در ... بنده مشغول تا این که در تاریخ ... اینجانب به دلیل ... از ایشان تقاضا نمودم که ... بنده را تخلیه کند اما متاسفانه نام برده، ... را تصرف کرده و از تخلیه ی آن خودداری می کند بنا بر این بنده اظهار نامه ای در تاریخ ... به شماره ی ... به نام برده ارسال کردم و طی اظهار نامه ی مذکور تخلیه ی ملک خود را از وی مطالبه نمودم اما مشتکی عنه به آن هیچ پاسخی نداده و هیچ اقدامی جهت همکاری با بنده انجام ندادند  لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل اظهار نامه واسناد و مدارک مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب و شهادت شهود و ... می باشد و نیز با نظر به این که فعل ارتکابی مشتکی عنه واجد وصف مجرمانه ی تصرف عدوانی می باشد با استناد به ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده تعقیب کیفری و مجازات نام برده مورد استدعا می باشد و همچنین از آن جایی که خسارت های وارد شده به اینجانب مبلغ ... ریال می باشد بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شکایت نامه (شکواییه) در خصوص ضرب و جرح در خیابان

 

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

به استحضار می رساند که این جانب در تاریخ.... در خیابان..........مشغول رانندگی بودم که با خودروی شخصی خود تصادف کوچکی با خودرو مشتکی عنه نمودم. پس از آن ایشان بعد از جدال لفظی به اینجانب حمله کرد و با ضربه ای که وارد نمود از ناحیه ی .... دچار جراحت شدم. شدت جراحت به گونه ای بود که  شاهدان عینی با پلیس و اورژانس تماس گرفتند. متشکی عنه با خودروی شخصی خود به سرعت فرار نموده و یکی از شاهدان عینی شماره ی پلاک را برداشته است. شماره ی پلاک خودروی مذکور به پلیس تحویل داده شده است همچنین شاهدان عینی اظهارات خود را به همراه شرح واقعه ارائه نمودند. لذا تعقیب و مجازات کیفری متشکی عنه به اتهام ضرب و جرح و فحاشی مطابق با ماده ی ۶۱۴ و ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مورد استدعاست. همچنین با توجه به جرم تحقق یافته ارائه ی معرفی نامه برای مراجعه به پزشکی قانونی جهت تعیین نوع جراحت وارد شده را خواستارم. همچنین با نظر به این که خسارت وارد شده به اینجانب مبلغ .... ریال را به خود اختصاص می دهد بدوا تقاضای صدور و اجرای قرار تامین خواسته را دارم.

 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شکایت نامه (شکواییه) مزاحمت و سلب آسایش از طرف همسایه

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

 به استحضار می رساند که اینجانب ساکن طبقه ..... یک ساختمان مسکونی به آدرس ذکر شده در بالا هستم. مدتیست جناب آقای/خانم ...........(مشتکی عنه) که همسایه طبقه ........... ما با ایجاد سر و صدای مزاحم و بیش از اندازه باعث سلب آسایش ما و سایر همسایگان شده است. بدین ترتیب که کودکان وی تا نیمه شب در ساختمان می دوند و جیغ می کشند و صدای پاهای آنان و جیغ و سر وصدای آنها مانع استراحت ما و سایر ساکنین ساختمان شده است. اینجانب ناراحتی و  اعتراض خود و سایر همسایگان را بارها به اطلاع ایشان رسانده ایم اما تغییری در شرایط حاصل نشده است. با توجه به شرایط پیش آمده از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی دارم.

در ضمن سایر همسایگان آقای/خانم....................با شماره تماس .......................و آقای/خانم...................با شماره تماس ....................... اعلام آمادگی کرده اند تا در صورت نیازدر دادگاه حاضر شوند و مطالب ذکر شده در این شکواییه را تایید کنند.

 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل موکله، وفق مواد1102 و1106 و1107 و1111 و1206 قانون مدنی، پرداخت نفقه به موکله می‌باشد.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه موکله آمادگی کامل جهت تمکین عام و خاص از خوانده محترم را دارد.

رابعا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، از تاریخ ... تا تاریخ تقدیم دادخواست حاضر، از پرداخت نفقه به موکله استنکاف ورزیده است  و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

علاوه بر اینکه موکل، طی اظهارنامه پیوستی به شماره ... مورخ ... ارسالی از طریق مجتمع قضایی ... موضوع ترک تقاضای پرداخت نفقه به موکله را خطاب به خوانده محترم اعلام نموده است.

خامسا"؛ با ملاحظه اینکه تعیین میزان نفقه نیاز به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دارد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر عدم پرداخت نفقه موکله در مدت زمان اعلامی، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بمنظور تعیین میزان مبلغ نفقه، از تاریخ ترک انفاق تا اجرای حکم، وفق مواد257 لغایت269 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده محترم به پرداخت نفقه در حق موکله، وفق مواد1102 و1106 و1107 و1111 و1206 قانون مدنی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

                                                                                                                             با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                             وکیل خواهان


۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر اعسار و تقسیط مهریه (از طرف زوج)

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه بدوی به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... صادره از شعبه ... دادگاه خانواده و دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... صادره از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اینجانب، محکوم به پرداخت ... بعنوان مهرالمسمی در حق خوانده محترم و نیز ... ریال بعنوان هزینه دادرسی و همچنین ... ریال بعنوان حق‌الوکاله وکیل مشارالیها و ایضا"... ریال بعنوان هزینه اجرایی شده‌ام.

ثانیا"؛ با لحاظ اینکه اینجانب به شغل ... اشتغال دارم و شغل مزبور، از مصادیق مشاغلی نیست که مشمول عنوان تاجر مندرج در ماده33 قانون اعسار مصوب1313 گردد و این امر، مورد تأیید خوانده محترم می‌باشد.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه آن مقام محترم قضایی مبادرت به صدور اجرائیه و ابلاغ آن به اینجانب نموده است و وفق ذیل ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1377 و ماده19 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره ذیل آن و مستند به رأی وحدت رویه به شماره663 مورخ2/10/1382 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم‌علیه و خارج از نوبت، تجویز گردیده است.

رابعا"؛ با توجه به اینکه اینجانب از پرداخت محکوم‌به بصورت یکجا معسر هستم ولی به دلیل اشتغال به کار، در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط محکوم‌به ـ با در نظر گرفتن مبلغ محکوم‌به و درآمد اینجانب و هزینه امرار معاش ضروری خویش ـ وفق ماده37 قانون اعسار، آمادگی پرداخت محکوم‌به را بصورت اقساط ماهیانه دارم و اعسار اینجانب، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر اعسار اینجانب، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر تقسیط محکوم‌به، وفق ذیل ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1377 و ماده19 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره ذیل آن و مستند به رأی وحدت رویه به شماره663 مورخ2/10/1382 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

 

                                                                                                                                با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                              وکیل خواهان

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته (زوج متوفی)

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و زوج متوفی محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه مستند به همان سند، زوج متوفی متعهد به پرداخت ... عدد سکه کامل بهار آزادی به موکله بوده است.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه انحصار وراثت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی ... زوج دار فانی را وداع گفته و وراث حین‌الفوت وی به شرح مندرج در دادنامه مذکور است.

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه وراث زوج، با اخذ دادنامه انحصار وراثت، قبول ماترک نموده‌اند.

خامسا"؛ عنایتا" به اینکه مهریه موکله، از دیون مسلم زوج مرحوم است و پرداخت دیون متوفی، مقدم بر تقسیم ترکه میان ورثه متوفی می‌باشد.

سادسا"؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکله، سند رسمی است و وفق بند «الف» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

سابعا"؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اموال زوج متوفی، توسط خواندگان محترم را دارد.

ثامنا"؛ با امعان نظر به اینکه وفق ماده112 قانون فوق‌الذکر، موکله اینجانب اختیار دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به تقدیم دادخواست ماهیتی (الزام خواندگان به پرداخت مهریه به تعداد ... عدد سکه کامل بهار آزادی از ماترک زوج متوفی) اقدام نماید و موکله اینجانب در نظر دارد از این اختیار قانونی خویش استفاده نماید.

لذا صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ... ریال از ماترک زوج متوفی، وفق بند «الف» ماده108 قانون اخیرالذکر و ایضا" بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال زوج متوفی، توسط خواندگان، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خواندگان محترم مورد استدعاست.

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهان

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین خواسته (مهریه به نرخ روز) از اموال بلامعارض زوج

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه مستند به همان سند، مهرالمسمی مندرج در قباله نکاحیه، مبلغ ... ریال در تاریخ ... تصریح گردیده است و مستند به ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده1082 قانون مدنی مصوب13/2/1377 هیئت وزیران، خوانده محترم مکلف است مهریه موکله را به نرخ روز، براساس شاخص بهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، به مبلغ ...  ریال به موکله بپردازد.

ثالثا"؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکله، سند رسمی است و وفق بند «الف» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

رابعا"؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اموال توسط خوانده محترم را دارد.

خامسا"؛ با لحاظ اینکه وفق ماده112 قانون فوق‌الذکر، موکله اینجانب اختیار دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به تقدیم دادخواست ماهیتی (الزام خوانده به پرداخت مهریه به نرخ روز) اقدام نماید و موکله اینجانب در نظر دارد از این اختیار قانونی خویش استفاده نماید.

لذا صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ...  ریال از اموال بلامعارض خوانده، وفق بند «الف» ماده108 قانون اخیرالذکر و ایضا" بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال، توسط خوانده، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خوانده محترم مورد استدعاست.

 

 

                                                                                                               با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                         وکیل خواهان

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه مستند به همان سند، خوانده، متعهد به پرداخت  ...  عدد سکه کامل بهار آزادی به موکله می‌باشد.

ثالثا"؛ با توجه به اینکه موکله کل مهریه مافیالقباله خویش، به تعداد  ...  عدد سکه کامل بهار آزادی را مطالبه نموده است.

رابعا"؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکله، سند رسمی است و وفق بند «الف» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

خامسا"؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اموال توسط خوانده محترم را دارد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ بدوا" صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ... ریال از اموال بلامعارض خوانده، وفق بند «الف» ماده108 قانون اخیرالذکر و ایضا" بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال، توسط خوانده، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خوانده محترم.

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت ...  عدد سکه کامل بهار آزادی در حق موکله، وفق مادتین30 و1082 قانون مدنی.

3ـ همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

                                                                                                                   با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                               وکیل خواهان

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین خواسته برای مهریه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه مستند به همان سند، خوانده، متعهد به پرداخت ... عدد سکه کامل بهار آزادی به موکله می‌باشد.

ثالثا"؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکله، سند رسمی است و وفق بند «الف» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

رابعا"؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اموال توسط خوانده محترم را دارد.

خامسا"؛ با لحاظ اینکه وفق ماده112 قانون فوق‌الذکر، موکله اینجانب اختیار دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به تقدیم دادخواست ماهیتی (الزام خواندگان به پرداخت مهریه به تعداد ... عدد سکه کامل بهار آزادی) اقدام نماید و مشارالیها در نظر دارد از این اختیار قانونی خویش استفاده نماید.

لذا صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ... ریال از اموال بلامعارض خوانده، وفق بند «الف» ماده108 قانون اخیرالذکر و ایضا" بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال توسط خوانده، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خوانده محترم مورد استدعاست.

 

                                                                                                    با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                  وکیل خواهان

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلاحیت مراجع قضایی


صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی، اصل بوده و قانونگذار بنا به بعضی مصالح، رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است.

صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی، شکایات یا امور بخصوص به حکم قانون دارند.

پرسش: براساس اصل ۲۱ قانون اساسی تعدادی از دادگاه ها به دادگاه خانواده اختصاص دارند و صلاحیت این دادگاه ها در ماده واحده مصوب مرداد ماه سال ۷۶ احصا شده است .ایا این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به غیراز این موارد رانیز دارند؟

پاسخ

باتوجه به مفاد ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دعاوی خانوادگی مصوب سال ۷۶.قانونگذار برای دادگاه های خانواده.براساس شرایطی که تعیین نموده .صلاحیتی اضافه برصلاحیت سایر مراجع قضایی که به موارد دیگر رسیدگی مینمایند.اعطا نموده است و این صلاحیت اضافی به هیچ وجه نفی صلاحیت قاضی اضی مزبور در رسیدگی به دعاوی غیر خانوادگی را در موارد ضروری مینماید

لزوم مشاور قضایی زن در دادگاه های خانواده

اولا.همانطور که در تبصره ۳ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده)تصریح شد .دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی مینماید بنابراین در کلیه دعاوی که رسیدگی به ان به موجب قانون مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.

ثانیا.چون مشاور قضایی زن صلاحیت اظهار نظر مشورتی دارد فقط در حدود صلاحیت خود میتواند مستقلا اتخاذ تصمیم نماید.

ثالثا.از سیاق عبارت عبارت تبصره مذکور که مقرر میدارد(احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد)چنین استنباط میشود که اخذ نظریه مشاور قضایی زن الزامی است نه اختیاری.

رابعا.در خصوص لزوم حضور مشاور قضایی در جلسه دادرسی باتوجه به تصریح قانون مبنی براینکه دادگاه باحضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی مینماید چنانچه برای دادگاه خانواده مشاور قضایی زن تعیین شده باشد حضور مشارالیها در جلسه دادرسی الزامی بنظر میرسد.

خامسا.باتوجه به قانون اصلاح تبصره ۵قانون الحاق ۵ تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۷۴/۱/۲۹ تفویض امور سرپرستی و اجرای احکام به بانوانی که به عنوان مشاور قضایی در دادگاه خانواده منصوب شده اند جایز نیست .

نظریه. ۷/۱۴۸_۷۸/۱۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه مسعولیت مشاور قضایی زن :

۱_ نظم وترتیب رسیدگی به دعاوی در دادگاه ایجاب میکند که اخذ نظریه مشاور قضایی .قبل از اصدار حکم کتبی و باذکر تاریخ باشد نه شفاهی.

۲_ اگر چه نظر مشاور قضایی دادگاه خانواده مشورتی است مع ذلک ماهیت موضوع و شیوه صحیح کار ایجاب میکند که نظر مشارالیها کتبی باشد نه شفاهی.

۳_ نظر به اینکه اختیار و مسعولیت اداره دادگاه و جلسات ان به عهده حاکم دادگاه است نه مشاور ان.چنانچه قاضی متصدی دادگاه نسبت به اخذ نظر مشاور قضایی اقدام نکند .مشاور دادگاه مسولیتی نخواهد داشت.

۴_ در مواردی که دادگاه طبق تبصره ۳ ماده واحده ((قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده)مصوب ۷۶/۵/۸.با حضور مشاور قضایی زن .شروع به رسیدگی میکند .لازم است در صدر صورتجلسه تشکیل دادگاه را باحضور مشاور موصوف ذکر کند

نظریه ۱۷۶_۷_۷۹/۷/۲۵ اداره حقوقی باتوجه به ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه خانواده .فقط دادگاه های خانواده حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارند و باتاسیس این دادگاه دیگر اجازه مخصوص ریاست قوه قضایه برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ها ضرورتی ندارد لکن در محل هایی که شعب دادگاه خانواده تاسیس نشده .اجازه مخصوص ضروریست چنانچه دادرس علی البدل ابلاغ دادگاه خانواده را داشته باشد مانند قضات دادگاه خانواده نیازی به صدور اجازه مخصوص ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق را ندارد.

نظریه ۲۳۴۷. ۸۰/۱۰/۴ اداره کل حقوقی درقانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های خانواده موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی برای قاضی اعم از رییس یا دادرس شرایطی معین شده است طبعا احراز این شرایط با ریاست قوه قضاییه است و صدور ابلاغ از طرف رییس دادگاه یا دیگران وجاهتی ندارد.

نظریه ۶۵۶۳_ مورخ ۷۸/۹/۲۰ اداره کل حقوقی چنانچه در محلی دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد باتوجه به ماده واحده مارالذکر و ملاک تبصره ۳ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود در دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ بانوان مشاور قضایی باید در دادگاه های عمومی.هنگامی که به دعاوی خانوادگی هم(به جز دعاوی دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق) رسیدگی میکنند انجام وظیفه نمایند.

فلسفه تعیین مشاور قضایی زن برای دادگاه خانواده.مصالح خاص مربوط به دعاوی مورد صلاحیت دادگاه مذکوراست و شرح وظایف مشاوران قضایی زن همان است که در تبصره ۳ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده )مصوب ۷۶ امده است.

نظریه ۲۸۵۸_۷_۸۰/۵/۹ اداره کل حقوقی

پرسش: در صورت اختلاف در صلاحیت رسیدگی میان دادگاه خانواده و شعبه غیرخانواده .مرجع اختلاف کجاست‌‌

پاسخ :

اکثریت قضات دادگستری تهران در نظریه مورخ ۷۷/۷/۱ خود گفته اند:((باتوجه به ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۴ وتبصره ان.چنانچه هردو دادگاه (عمومی وخانواده)در حوزه قضایی یک شهرستان و یا یک استان باشد حل اختلاف در دادگاه تجدید نظر همان استان به عمل می اید)اقلیت نیز براین عقیده بوده اند که ((چون صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی است امر به حل اختلاف در صلاحیت دیوانعالی کشور میباشد)) نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۰۳_۷۷/۴/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درمورد تعدد شعبات دادگاه چنین است ((باتوجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه.خانواده .مصوب سال ۷۶ و اینکه در قانون راجع به صلاحیت دادگاه خانواده صریحا قید شده(عبارت است از رسیدگی به امور۱۳ گانه مندرج درقاتون علیهذا اگر در حوزه قضایی شعبه یا شعباتی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص یافته باشد دادگاه مذکور فقط می بایست به دعاوی مربوط به امور ۱۳ گانه مندرج در قانون یادشده رسیدگی نماید واصولا روح قانون مذکور نیز ناظر به تفکیک مراجعین و متداعیین دعاوی مربوط به خانواده از دیگر مراجعین به دادگاه ها میباشد))

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

یا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟

خیر، زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۹:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورتیکه شخصی که به او توهین شده است گذشت کند آیا فرد مجازات خواهد شد؟ د

به دلیل اینکه جرم توهین و افترا جزء جرائم قابل گذشت میباشد لذا با گذشت شاکی دیگر مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نخواهد شد.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۹:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مجازات توهین و افترا برا فرد سوء پیشینه موثر ایجاد خواهد کرد ؟

خیر مجازات تعیین شده برای توهین و افترا حسب مورد شلاق و حبس و جزای نقدی میباشد که در هر صورت سوء پیشینه موثر برای فرد ایجاد نخواهد کرد.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پایان یافتن ارائه دادخواست اعسار در زمان مقرر!

 چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید ، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس ، او را آزاد می‌کند.

🔹درصورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند.

🔹درصورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود.

🔹در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مالک قانونی ملک

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

🔹در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

🔹تبصره: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهٔ طی مراحل قانونی و یا به واسطهٔ انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط رسیدگی محاکم برای افراد غیر شیعه

 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

۱ – در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

۲ – در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.

۳ – در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف هبه و شرایط آن:

✅هبه یکی از عقود معین است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانی به دیگری چه از اقوام و بستگان یا بیگانه ای می بخشد و به مالکیت او در می آورد.
واهب برای انجام این عمل حقوقی باید دارای اهلیت بوده و عاقل، بالغ باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری ببخشد و از طرفی نمی تواند از مال دیگری ببخشد و خودش باید مالک آن مال باشد.
علاوه بر وجود این شرایط طرف مقابل یعنی کسی که مال به او بخشیده می شود علاوه بر قبول هبه باید مال مورد هبه را به تصرف و قبض درآورد و چنان چه صغیر یا مجنون باشد، ولی یا سرپرست قانونی اش به جای او آن را قبض خواهد کرد. در صورتی که مال مورد هبه از قبل در دست متهب باشد دیگر نیازی نیست که آن را مجددا قبض کند.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجرائیه_توقیف_حقوق_و_مزایا

🔺وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.
🔸طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند، اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند.
🔸در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

🔺میزان حقوق و مزایای قابل توقیف

🔸بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛
🔸به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.

(‌ماده ۹۶ - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
‌تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص‌بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
‌تبصره ۲  - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.)

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرایند انحصار وراثت چگونه است و به چه مدارکی نیاز دارد؟

🔸وقتی شخصی فوت می‌کند باید مشخص شود چه کسانی از او ارث می‌برند تا درباره میراث او تعیین تکلیف شود. به این فرایند که از سوی مراجع قانونی و با تشریفات مشخصی انجام می‌شود، انحصار وراثت می‌گویند.
🔸 صدور گواهی انحصار وراثت، مستلزم ارائه درخواست وراث متوفی یا دیگر اشخاص ذی‌نفع به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی است.
🔸درخواست مذکور، باید دربردارنده مشخصات کاملِ محل سکونت درخواست‌کننده، متوفی، تمامی وراث و نسبت هر یک از آن‌ها با متوفی باشد.
🔸گواهی فوت صادر شده توسط ثبت احوال، رونوشت برابر با اصل شناسنامه ورثه، رونوشت برابر با اصل سند ازدواج زوجه دایمی متوفی، استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده و گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث نیز از جمله مدارکی است که باید به درخواست انحصار وراثت ضمیمه شود.
🔸در مواردی که ارزش اموال متوفی بیشتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف پس از ملاحظه مدارک و با هزینه متقاضی، درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. اگر پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، کسی به آن اعتراض نکند، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود. اما در صورت اعتراض، پس از تشکیل جلسه‌ای، تصمیمات لازم برای رسیدگی به دعاوی گرفته خواهد شد.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه صورتی می توان وجه چک را از طریق شکایت کیفری مطالبه نمود؟

🔸مطابق ماده 8 قانون صدور چک در صورتی که در مورد چک گواهی عدم پرداخت صادر شود می توان شکایت کیفری کرد.
🔸بنابراین مطابق ماده 8 و ماده 11 قانون صدور چک در صورتی می توان نسبت به مطالبه وجه چک شکایت کیفری کرد که :

1-دارنده چک حداکثر ظرف 6 ماه برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کرده باشد.

2-گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شده باشد.

🔸بعد از صدور گواهی عدم پرداخت حداکثر ظرف 6ماه اقامه دعوای کیفری کند اگر 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد و شکایت کیفری نکنیم دیگر حق شکایت نداریم و می توانیم برای مطالبه وجه چک از طریق مراجع حقوقی و از دو روش طرح دعوا یا تقاضای صدور اجراییه از اجرای احکام دادگاه ها استفاده کنیم .
🔸نکته: رسیدگی در دادسرا در مورد شکایت کیفری چک مطابق ماده 16 قانون صدور چک ، فوری و خارج از نوبت خواهد بود وهمچنین رسیدگی در دادگاه های حقوقی خارج از نوبت و فوری خواهد بود.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر