به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۶ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

البته نکته مهم این است که طبق ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی:

“هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود

همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.”

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

یکی از معمول ترین روش های اثبات که در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است ، عبارت است از :

در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادتنامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طبق اصل ۳۴ قانون اساسی

“دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.”

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۷:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند نکته در ارتباط با اعسار از این موضوع

 1. طبق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی افراد اکثرا به ۲ دلیل معسر از پرداخت هزینه خدمات قضایی خواهند بود :
 • دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی دهد .
 • امکان دارد شخص به طور موقت دسترسی به اموال خود نداشته باشد مانند اینکه خانه در رهن بانک باشد .
 1. نحوه اعلام اعسار طبق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به دو روش امکان پذیر است :
 • همراه با طرح دعوی اصلی
 • دعو ی اعسار با ارائه دادخواست جداگانه
 1. مرجع صالح به رسیدگی دعوی اعسار عبارتند از :
 • ۲۰ قانون اعسار، مرجع رسیدگی‌کننده به این دعوی در مورد محکوم، محکمه‌ای است که در ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
 • اظهارنامه در مورد اعسار” هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی با دادگاهی میباشد که رای مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده است .
 1. نتایج اثبات اعسارطبق ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از :
 • حق داشتن وکیل معاضدتی و بدون پرداخت حق الوکاله
 • معافیت تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی
 1. تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۱۸) – افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویان و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
 2. نحوه اثبات اعسار در این موضوع(ناتوانی در پرداخت):
۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۷:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعسار از هزینه دادرسی (ناتوانی در پرداخت)

طبق ماده یک قانون اعسار

« معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد»

در بعضی از مواقع خواهان یا شاکی توان پرداخت هزینه خدمات قضایی را ندارند و باید همراه با ارائه دادخواست در دفتر خدمات قضایی اعسار خود را اعلام نمایند.

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۷:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معیار هزینه دادرسی

مقدار هزینه دادرسی با توجه به معیارهای متفاوتی مانند نوع دعوا، مرجع رسیدگی به دعوا ،میزان خواسته و …..تعیین خواهد شد.

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۶:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد هزینه دادرسی

از جمله مواردی که تحت عنوان موارد هزینه دادرسی شناخته می‌شوند(که در جدول در انتها مقاله به طور کامل آورده شده است) به شرح زیر است:

 • هزینه برگ دادخواست
 • هزینه تطبیق اوراق و ضمائم با اصل آنها
 • هزینه انواع دعاوی
 • هزینه اجرای احکام
۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۶:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هزینه دادرسی چیست؟

برای مطرح کردن دعاوی مختلف در دادگاه ها و مراجع رسیدگی کننده ابتدا باید برای شروع رسیدگی و ارائه خدمت توسط مراجع هزینه ای را پرداخت نمایید به این هزینه، هزینه دادرسی می گویند. در واقع هزینه‌ای است که مراجع بابت رسیدگی و صدور حکم نسبت به پرونده از متقاضی (خواهان) دریافت می‌نمایند.
بنابراین تا زمانی که هزینه را پرداخت نکرده باشند دادخواست شما ثبت نخواهد شد و قابل رسیدگی نیست.(جز در موارد استثنایی)

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۶:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پرداخت هزینه دادرسی برای افراد ناتوان از پرداخت چگونه است؟

اگر فرد، تحت پوشش نهاد های حمایتی باشد رایگان است و در غیر این صورت باید دادخواست اعسار از تادیه هزینه دادرسی تقدیم کند.
۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۶:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تامین دلیل خسارات وارد به منزل

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تامین دلیل در خرید اتومبیل

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تامین دلیل در خرید مال غیر منقول

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۱:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تأمین دلیل خسارات وارده از گود برداری غیر اصولی

خواسته بهای آن : درخواست تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای ثبت و ضبط گودبرداری غیر اصولی و ناایمن همسایه مجاور و برآورد خسارات وارده

 

دلایل و ضمائم :

 

تصاویر کارت ملی خواهان و سند مالکیت ، معاینه محل ، تحقیقات محلی و عکسهای مأخوذه از محل

 

شرح دادخواست :

 

ریاست محترم شورای حل اختلاف

 

با سلام احتراماً اینجانب به عنوان خواهان به عرض می رساند به استناد تصویر مصدق سند مالکیت پـیوست بـنده مالک رسمی شش دانگ یکباب منـزل مسکونی واقع در تـهران ، خیابان         

 

  کوچه پلاک باشم.

 

ملک کلنگی خوانده دعوی در مجاورت ملک بنده و در سمت غرب آن واقع شده است.

 

اخیراً ایشان در مقام تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید بر آمده اند ولی در اثر گود برداری غیر اصولی و به گواهی عکس های مأخوذه، دیوارهای ملک بنده شکسته و بنای خانه بنده به شدت آسیب دیده است.

 

از طرفی عملیات عمرانی غیراستاندارد مشارالیه همچنان ادامه دارد و توجهی به هشدارهای بنده و عواقب اقدامات خطرناک خود می نماید.

 

با عناین با این مراتب و در راستای ماده ۱۴۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استدعا دارم ضمن تعیین یکی از کارشناسان رسمی دادگستری و مجرب و ذی صلاح در رشته راه و ساختمان ، میزان خسارات وارده به ملک بنده و نیز وضعیت فنی و عمرانی موجود و جاری عملیات ساختمانی خوانده و مخاطرات حتمی آن ،ثبت و ضبط گردیده و در قالب نظریه کارشناس در اختیار بنده قرار داده شود.

 

با تشکر 

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۱:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از شورای حل اختلاف)

ریاست محترم شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل وقوع ملک “

       با سلام ، احتراماً به استحضار می‌رساند:

 

به موجب مستندات مذکور اینجانب مالک……….باب خانه/آپارتمان واقع در پلاک ثبتی……../………بخش “شماره و نام شهرستان محل وقوع ملک”و در همسایگی خوانده/ خواندگان می‌باشم. نظر به اینکه اقدامات خوانده/خواندگان در پلاک تحت مالکیت خود دایر بر……..موجب بروز خسارت در ملک اینجانب شده است و آنان حاضر به جبران خسارت وارده نمی‌باشند و از طرفی اینجانب در مقام جمع‌آوری دلایل حقانیت خویش می‌باشم فلذا به منظور ثبت و حفظ آثار خسارت وارده و ارزیابی میزان آن به استناد ماده 149 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل با جلب کارشناس رسمی دادگستری از محضر شورای حل اختلاف محترم مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی

ریاست محترم مجتمع قضایی “نام شهرستان محل وقوع ملک”

 

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

 

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ …… ،‌ …… دانگ …… باب خانه جزء پلاک ثبتی …… / …… بخش “شماره و نام شهرستان” را از خوانده/خواندگان خریداری نموده آپارتمان و بهای آن نیز تأدیه شده است. علیرغم ایفاء تعهداتم بعنوان خریدار، متأسفانه خوانده/خواندگان از اجرای مفاد قرارداد امتناع می‌نمایند. اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی، اولاً صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم به محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می گردد.

۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر