به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۸۳۰ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

نکته مهم در شرط خیار چیست؟

در شرط خیار محدودیتی وجود ندارد و این امر می تواند به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو و حتی شخصی ثالث نیز اختصاص پیدا کند. تنها نکته مهم در این خصوص مدت زمان مشخص شده در شرط خیار است.

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در شرح دادخواست ذکر چه مواردی اهمیت دارد؟

در شرح دادخواست شخص باید تمام موارد لازم جهت اثبات ادعای خود را درج کند. همچنین پیوست اسناد و مدارک موجود نیز اهمیت بسیاری دارد.

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نتیجه حکم فسخ چیست ؟

نتیجه حکم فسخ برگشتن همه چیز به وضعیت قبل از معامله است؛ یعنی مال فروخته شده یا مال منتقل شده با تعهد موضوع قرارداد به وضعیت قبل از قرارداد برگشته و وجه معامله نیز به مالکیت خریدارالبته در صورتیکه در قرارداد برای فسخ وجه التزام یا شرط جزا تعیین شده باشد آن نیز از سوی ذینفع مورد مطالبه است.باید توجه داشت که در زمان بین وقوع معامله و اعلام فسخ مال یا تعهد در مالکیت و متعلق حق ذینفع آن قرار می گیرد و تصرف در آن به صورت قانونی و حقوقی بوده است و امکان خدشه بر آن وجود ندارد مثلا اگر مالی فروخته شده باشد و خریدار در این دوره از منافع آن استفاده نموده باشد،... 
۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای فسخ یک قرارداد چه باید کرد ؟

بهتر است برای اعلام فسخ قرارداد ابتدا و به طور فوری برای طرف قرارداد یک اظهارنامه فرستاده و مراتب فسخ را به وی اعلام نمود و ناگزیر، متعاقب آن برای طرح دعوای فسخ و تشخیص آن از سوی دادگاه حقوقی دادخواست داد.
۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوه مجریه :

قوه مجریه یا دولت به مجموعه رییس جمهور، هیئت وزیران و نهادهای زیر مجموعه ریاست جمهوری گفته می شود .

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوه قضاییه :

مجموعه ای از ارکان و عناصر راجع به نهاد دادسرا، دادگاه، دیوان عالی، اداره ثبت اسناد و کلیه مراجع مربوط به فصل خصومت و حل اختلاف و رفع تنازع بین اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوه مقننه :

قوه مقننه یا مجلس قانونگذاری که در ایران به آن مجلس شورای اسلامی گفته می شود و متشکل از نمایندگان منتخب شهرهای مختلف است جهت وضع، تفسیر ونظارت بر اجرای قوانین.

۱۸ مرداد ۰۰ ، ۲۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه چه اهمیتی در دعاوی قانونی دارد؟

این واژه در لغت به معنای درخواست مکتوب شده است. در دعاوی قانونی در واقع درخواستی است که از سوی هر دو طرف دعوا می‌تواند نوشته و به دادگاه ارائه شود. دعاوی قانونی چه کیفری و چه حقوقی روندی برای اثبات ادعای فرد خوانده یا شاکی را طی می‌کند. در پی این روند هر دو طرف ممکن است علاوه بر دادخواست و یا شکایات اولیه‌ای که به دادگاه ارائه کرده‌اند، درخواست دیگری مبنی بر تجدید نظر در رأی، تجدید نظر در دادرسی، ارائه مدرک و سندی جدید و… را داشته باشند. در این صورت چند راه پیش پای طرفین دعوا قرار دارد که شامل اظهارات شفاهی، دادخواست و لایحه‌نویسی است.
در اکثر موارد نیز افراد حرفه‌ای که با روند رسیدگی به پرونده در دادگاه، شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قضایی آشنایی دارند، لایحه‌نویسی را برای عنوان درخواست خود در حین جریان پرونده اقدام می‌کنند. زیرا این طرح به دلیل شالوده قانونی و رسمی که دارد و به دلیل دقت و حساسیتی که در نوشتن آن‌ها اتخاذ می‌شود، برای دادگاه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. طوری که نوشتن یک طرح قانونی کامل، صریح و صحیح می‌تواند روند پرونده را تسریع بخشد و نتیجه را به نفع شما تمام کند. به همین دلیل نیز این روش در جریان دعاوی قانونی اهمیت بسیاری دارد.
 

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت لایحه و دادخواست

در بیان تفاوت میان این دو ابتدا به نوع کاربری آنها اشاره کنیم. لایحه سندی برای تنظیم دفاعیه در دادگاه است درحالی‌که دادخواست یا همان فرم دادخواست برای دادخواهی و تنظیم شکایت علیه فرد حقیقی یا حقوقی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
همچنین باید در نظر داشته باشید که برای دادخواست شما با فرم‌های آماده روبرو هستید که باید اقدام به پر کردن آن نمایید. اما لایحه فرم مشخصی نداشته و برحسب نوع تخصص و تجربه تنظیم کننده آن تنظیم می‌شود.

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات حقوقی در تنظیم لایحه و دادخواست

تنظیم لایحه می‌تواند به‌مراتب سخت‌تر از تنظیم دادخواست باشد.
برای تنظیم لایحه نیاز به تخصص و تجربه بالا خواهید داشت.
کیفیت نگارش در لایحه بسیار مهم است.
یک نویسنده توانمند نمی‌تواند حتماً یک لایحه نویس توانا باشد و هر وکیل و مشاور حقوقی هم نمی‌تواند استعداد نوشتن لایحه را داشته باشد.

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مراحل درخواست تفکیک

 ۱- مراجعه متقاضی به دفتر خانه و اخذ درخواست تفکیکی و ارائه آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که تهیه نموده باشد . ٢- دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده جهت اقدام . ۳- ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده . ۴- بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عند اللزوم. ۵- امضاء نامه وسیله مسئول مربوطه و صدور أن ۶- برگشت پرونده به بایگانی وضبط أن تا وصول پاسخ شهرداری ۷ - مراجعه متقاضی به ثبت پس از بازگشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفکیک .

۸- وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تأیید شده ها ۹- دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی وسیله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضی ۱۰ - ثبت نام در دفتر اندیکاتور | ۱۱- ارسال سوابق به بایگانی جهت ضبط نا مراجه متقاضی در روز تعیین شده. ۱۲- مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعیین نماینده ونقشه بردار ۱۳ تعیین نماینده و نقشه بردار وسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل ۱۴- تودیع فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق ۱۵- عزیمت نماینده ونقشه بردار به محل همراه متقاضی ۱۶-معرف ملک وسیله متقاضی وتشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نشده و ارزیابی توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی ۱۷- ترسیم نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی وسیله نقشه بردار ونهبه صورت جلسه تفکیکی وسیله نماینده وامضاء آن وسیله نقشه بردار و نماینده ومتغاضی ۱۸- ارائه گزارش نماینده ونقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه ونقشه تفکیکی ۱۹- گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت . ۲۰- برسی مسئول اداره و ارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک ۰۲۱ ارسال پرونده به حسابدار جهت محاسبه هزینه تفکیک ۲۲- پرداخت هزینه تفکیک توسط متقاضی در بانک . ۲۳ پیوست قبض پرداخت هزینه تفکیک به پرونده و ارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء ۲۳- کنترل و امضاء صورت مجلس تفکیکی وسیله مسئول مربوطه د- ارسال صورت مجلس تفکیکی به اندیکاتور جهت صدور و ارسال آن به دفتر خانه ۲۶- صدور صورت جلسه تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه ۲۷- برگشت پرونده همراه با سوابق به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مدارک لازم برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه

اصولاً برای برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه مدارک زیر لازم است:

١ اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحات شناسنامه متوفی، کارت ملی و گواهی فوت ایشان

۲-  اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه‌ صغیر

۳- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه مادر صغیر

۴- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات سند ازدواج رسمی والدین صغیر

۵- دو قطعه عکس مادر صغیر جهت الصاق روی قیم نامه (که پس از صدور حکم قیمومت مادر از سوی دادگاه استفاده خواهدشد)

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۰:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مبایعه نامه وسو استفاده از کهولت سن و بیسوادی

پدر من کاملا بیسواد است .واز قوانین کوچکترین اطلاعی ندارد.یکی از فرزندان وی برای گرفتن اجاره نامه آپارتمان برای مدرسه و اجاره نامه مغازه جهت گرفتن جواز کسب اقدام کردند.ولی از وی مبایعه نامه گرفتند البته با کلک و حیله و نیرنگ.حال جهت ابطال آن من را راهنمایی کنید .پدرم 91 سال سن دارد و فردی روستا زاده و زحمت کش است.

 

در صورتی که در تنظیم مبایعه نامه حیله و تقلبی به کار رفته می توانید تقاضای ابطال مبایعه نامه را کنید ولی قبل از آن باید محجوریت پدرتان یا فریب در معامله را از طریق دادگاه کیفری یا دادگاه سرپرستی حسب مورد اثبات کنید ب
۱۵ تیر ۰۰ ، ۱۷:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ارث مرد متاهل بدون فرزند در صورت تعدد زوجین

اگر متوفای مرد بدون اولاد چند زن عقدی داشته باشد و به جز این زنان وارثی نداشته باشد اموال به شکل مساوی بین آنها تقسیم می شود اما اگر به جز زنان وارث دیگری هم داشته باشد به هر کدام یک چهارم اموال متوفی خواهد رسید.
 
اگر زنی شوهرش فوت کند و مهریه وی توسط مرد پرداخت نشده باشد زن می تواند علاوه بر سهم خود مهریه اش را نیز از وراث دیگر طلب کند و ورثه باید مهریه را یا از اصل مال یا فروش اموال متوفی پرداخت کنند اما اگر مقداری از آن توسط مرد پرداخت شده باشد مابقی مهریه و پرداخت آن بر عهده وراث می باشد.
 
وسایل منزل خانه هم جزء اموال متوفی می باشد، اگر قبل از فوت منزل به طور قانونی به کسی منتقل شده باشد اما لوازم خانه باید بعد از انحصار ورثه بین وراث تقسیم شود.
۱۴ تیر ۰۰ ، ۲۰:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ارث مرد بدون فرزند

در رابطه با ارث مرد بدون فرزند می توان گفت که زن و مردی که در نکاح دائمی بوده اند به محض عقد ازدواج از همدیگر در کنار تمام طبقات وراث ارث خواهند برد مگر اینکه بین آنها عقد موقت بوده باشد یا در زمان فوت همسر در قید حیات نبوده باشند.
 
اگر مردی فوت کند و فرزندی نداشته باشد و از او اموالی باقی مانده باشد یک چهارم اموال به همسرش و مابقی بین بقیه ی وراث تقسیم می شود، اما اگر اولاد داشته باشد یک هشتم اموال به همسرش خواهد رسید.
 
در صورت فوت مرد بدون اولاد اگر وصیت به ارث رسیدن همه اموال او به همسر کرده باشد این وصیت فقط در مورد یک سوم از اموال او جایز خواهد بود و مابقی بین بقیه ی وراث قابل تقسیم می باشد.
 
در تقسیم اموال مرد بدون اولاد به دلیل نبود فرزند طبقه اول یعنی پدر و مادر وی تنها وراث وی می باشند و ارث وی به سه قسمت و سهم مادر وی یک سوم و سهم پدر دو سوم مابقی خواهد بود.
 
در صورت نبود پدر و مادر مرد بدون اولاد تقسیم ارث طبقه دوم یعنی جد و جده و برادر و خواهرهای متوفی و اولاد آنها انجام خواهد شد و در صورت نبود افراد هر طبقه ارث به طبقه بعد منتقل می گردد.
 
اگر همسر مرد بدون فرزند تمام اموال وی را مصادره کند طبق قانون این کار خلاف مقررات ارث خواهد بود و اگر معامله ای در آنها صورت گیرد ابطال معامله اعلام خواهد گردید.
۱۴ تیر ۰۰ ، ۲۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقسیم ارث مرد بدون فرزند چگونه است؟

کسانی که از طریق خویشاوندی از متوفی ارث می برند در سه طبقه با توجه به درجات نزدیکی آن ها با متوفی تقسیم شده اند و سهم هر کدام در قانون مشخص شده است. به نکات ارث زن بدون فرزند پرداختیم اما باید دید تقسیم ارث مرد بدون فرزند چگونه است.
۱۴ تیر ۰۰ ، ۲۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ارثیه زن در صورتی که اولادی نداشته باشد

در صورت فوت زن بدون اولاد بعد از پرداخت نصف اموالش به شوهر نیم دیگر اموال اگر وراث پدر و مادرش باشند ارث باقی مانده به سه قسمت تقسیم و سهم مادرش یک سوم و سهم پدرش دو سوم خواهد بود. نبود افراد هر طبقه از ارث باعث می گردد که ارث به افراد طبقه بعد منتقل گردد و وجود یک فرد از هر طبقه مانع به ارث رسیدن اموال به طبقه بعد می شود.
 
اگر مرد زن خود را به قتل برساند از وی ارثی نخواهد برد حتی اگر آن زن بدون اولاد باشد یا وارثی نداشته باشد در هر حال قتل یکی از موانعی می باشد که باعث می شود فرد از لیست وراث حذف شود .
 
اگر زن بدون فرزند در مورد تمام  اموالش به نفع شوهر وصیت کند این وصیت فقط در مورد نصف اموال پذیرفته خواهد شد و نصف دیگر اموال باید بین وراث دیگر تقسیم گردد.
۱۴ تیر ۰۰ ، ۲۰:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ارث زن بدون فرزند

در رابطه با تقسیم ارث زن بدون فرزند می توان عنوان نمود که همسر متوفی که با وی در ازدواج دائم بوده است ودر زمان فوت متوفی در قید حیات بوده در کنار تمام طبقات وراث از متوفی ارث خواهد برد و اموالی که قبل از فوت متوفی به طور قانونی به وی منتقل شده است دیگر توسط وراث قابل تقسیم نخواهد بود وجود افراد طبقات ارث باعث نمی گردد که همسر متوفی از وی ارثی نبرد.
 
وقتی زن فوت کند و فرزندی نداشته باشد نصف اموال وی متعلق به همسرش خواهد بود و مابقی ارث و اموال بین بقیه وراث که در طبقات سه گانه وراث قرار دارند تقسیم می شود.اگر در فوت زن شوهر خود فرزند داشته باشد و فرزندان از زن فوت شده نباشند باز نصف اموال زن سهم مرد خواهد بود.هر گاه زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد و به جز همسر وارثی هم نداشته باشد همه اموال وی به همسرش خواهد رسید اما اگر اولاد داشته باشد یک چهارم اموال به شوهرش و مابقی بین اولاد وی تقسیم خواهد گردید.
برخلاف اینکه اگر زن فوت کند و به جز شوهرش وارثی نداشته باشد همه ارث به شوهر خواهد رسید اگر مردی فوت کند و به جز زنش وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم اموال وی به زن خواهد رسید و مابقی سهم حاکم شرع خواهد بود.
۱۴ تیر ۰۰ ، ۲۰:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پرسش های دعاوی پیمانکاری

ما یک قرارداد پیمانکاری با شهرداری یکی از مناطق داریم کارفرما می خواهد قرارداد را طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ نماید. آیا ایشان می تواند علاوه بر ضمانت نامه های این پروژه نسبت به ضبط ضمانت نامه های قراردادی که با شهرداری مناطق دیگر داریم اقدام نماید؟ و آیا می تواند ماشین آلات قرارداد دیگر را نیز ضبط نماید؟

با سلام – کارفرما می تواند در صورت اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان نسبت ضبط ضمانت نامه های مختص به همان قرارداد اقدام نماید و نسبت به ضمانت نامه هایی که در قرارداد دیگری سپرده باشید نمی تواند اقدامی نماید. در خصوص ماشین آلات هم به همین صورت است.موفق موموید

۱۳ تیر ۰۰ ، ۲۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توقیف مازاد

همسر من بابت مهریه در اجرای ثبت اقدام نموده و یک ماشین از من توقیف کرده است در حالی که ماشین در تاریخ قبل از به اجرا گذاشتن مهریه در رهن شخصی بوده و آن شخص هم تقاضای صدور اجرائیه نموده و پرونده در اداره سوم اجرای اسناد رسمی تشکیل گردیده. سوالی که دارم این است که آیا اداره پنجم اجرای اسناد رسمی می تواند نسبت به مزایده این ماشین اقدام نماید و مبلغ مازاد را جهت حقوق مرتهن واریز نماید؟

خیر ، با توجه به اینکه حقوق مرتهن مقدم است ابتدا ایشان باید طلب خود را برداشت نماید و چنانچه مازادی داشته باشد به همسر شما بابت مهریه پرداخت می گردد لذا اداره پنجم اجرای اسناد رسمی که مهریه همسر شما در آنجا مطرح می باشد فقط می تواند مازاد آن ماشین را توقیف نماید اما در خصوص مزایده و فروش آن نمی تواند اقدامی نماید.موفق وموید

۱۳ تیر ۰۰ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر