به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۰ مطلب با موضوع «انواع اظهارنامه واساسنامه ها» ثبت شده است

اظهارنامه تخلیه یک باب منزل مسکونی به علت انقضاء مدت

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب
     

مخاطب محترم ……….

با سلام

احتراماً، به استحضار حضرت‌عالی می‌رساند:

۱. طی اجاره‌نامه عادی مورخ ………. یک آپارتمان به مساحت صد مترمربع را واقع در ………. به مدت یک سال از اینجانب اجاره نموده‌اید.

۲. با امضای مدت یک ساله قرارداد اجاره تا به امروز، از تخلیه عین مستأجره امتناع نموده‌اید و همچنین از انقضاء قرارداد تا تاریخ ………. از پرداخت اجرت‌المثل خودداری کرده‌اید.

۳. از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به شما یک ماه فرصت داده می‌شود ملک موردنظر را تخلیه و به پرداخت اجرت‌المثل معوقه و تسویه آب و برق و گاز اقدام نمایید و در غیر این صورت از طریق مراجع قضائی اقدام خواهم کرد.

 

با تشکر

امضاء- تاریخ

۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۸:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه استرداد لاشه چک

با سلام

احتراماً

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:

اینجانب یک فقره چک به شماره ………….. عهده بانک ………… به مبلغ …………….. ریال را به استناد رسیدی که به اینجانب داده اید نزد شما به امانت گذاشته ام. لذا با توجه به این که موضوعی که برای آن چک به امانت گذاشته شده مرتفع شده است، به موجب این اظهارنامه به شما اعلام می گردد که ظرف ۴۸ ساعت نسبت به استرداد لاشه چک اقدام نمایید در غیر این صورت با توجه به این که چک به صورت امانت نزد شما است و هر اقدامی خیانت در امانت می باشد، در مراجع قانونی و قضایی علیه شما به صورت کیفری اقدام خواهد شد.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل و خسارت تأخیر تأدیه

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب
     
مخاطب محترم ……….

 

با سلام

احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید:

۱. در رابطه با طلبی که از جنابعالی داشتم ………. فقره چک شماره ………. مورخ ………. بانک ………. شعبه ………. به مبلغ ………. از حساب‌جاری ………. صادر نموده‌اید. با مراجعه به بانک محال‌علیه به علت بسته بودن حساب چک برگشت شده است.

۲. با توجه به اینکه مدت یک سال از تاریخ پرداخت وجه چک فوق‌الذکر گذشته است از جنابعالی تقاضا می‌شود نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نمایید و الا برای احقاق حق خود از تمام اهرم‌های قانونی استفاده خواهم نمود.

 

 

 

 

 

با تشکر

امضاء- تاریخ

 
۱۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه به مستاجر به جهت تخلیه مغازه به علت نیاز شخصی

مخاطب محترم

با سلام و عرض ادب

احتراما” اینجانب … باستحضار می رساند:

به موجب اجاره نامه به شماره … به تاریخ … اینجانب یک ملک تجاری واقع در … را به جنابعالی اجاره داده ام.

اکنون پس از گذشت مدت ها از آغاز مدت اجاره نامه، اینجانب بنا بر این امر که بنده مستأجر می باشم و بنا به دلایلی اعم از افزایش فاحش قیمت من جمله قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها و مبلغ ودیعه، و همچنین به علت کهولت سن و عدم توانایی به اشتغال، از روی اجبار می بایست به ملک خویش که در قید اجاره حضرتعالی است مراجعه نمایم.

لذا از حضرتعالی تقاضامندم که پس از اطلاع از اظهارنامه پیش رو به مدت … ماه نسبت به تخلیه ملک مزبور اقدام و مراتب را به اطلاع اینجانب برسانید. ضمناً هرگونه خساراتی که به موجب تخلیه پیش از موعد که بر شما تحمیل می شود بر عهده بنده می باشد.

در صورتی امتناع از این امر، به ناچار از طریق مراجع قضایی نسبت به تخلیه عین مستأجره اقدام خواهم نمود.

 

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات کامل و آدرس دقیق فروشنده قید گردد.

موضوع اظهارنامه: تقاضای فسخ مبایعه نامه شماره … مورخ … بدلیل عدم پرداخت ثمن در دفترخانه توسط خریدار

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات کامل و آدرس دقیق خریدار قید گردد.

مخاطب محترم،

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … باستحضار می رساند که جنابعالی مطابق با مبایعه نامه شماره … مورخ … ملک اینجانب واقع در … را خریداری نموده اید و مطابق با توافقات فی مابین جنابعالی متعهد گردیده بودید که حداکثر ظرف مدت ٣ ماه از تاریخ امضاء مبایعه نامه جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره … واقع در … حاضر شوید اما متاسفانه ظرف مهلت مقرر، حاضر نگردیده اید.

فلذا با توجه به مطالب معروضه، طی این اظهارنامه، رسما به جنابعالی اعلام می گردد که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، با هماهنگی قبلی، جهت امضا سند و پرداخت الباقی ثمن معامله در دفترخانه شماره … حاضر گردید در غیر اینصورت مطابق با بند … مبایعه نامه فوق الذکر که مقرر گردیده است، تاخیر خریدار در تکمیل ثمن معامله و مراجعه به دفترخانه، موجب فسخ قرارداد میگردد و موضوع از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری خواهد گردید.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه مطالبه طلب

موضوع: مطالبه طلب (پرداخت حق الزحمه)

مخاطب محترم

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … باستحضار می رساند:

مطابق با توافق و صورت وضعیت موجود فیمابین اینحانب و شرکت محترم، اینجانب بعنوان مترجم زبان چینی با تخصص مهندسی از تاریخ ١۵/۰۴/۱۳٩٧ الی ١٧/۰۵/۱۳٩٧ در سایت حضور داشته و انجام وظیفه نموده ام که تمامی مدارک موجود می باشد اما متاسفانه از تاریخ انقضای توافق مذکور تاکنون شرکت محترم به تعهد خود مبنی بر پرداخت حق الزحمه اینجانب با مبلغ روزی ٢٠٠ دلار آمریکا عمل ننموده اند.

لذا مطابق با این اظهارنامه به شرکت محترم اعلام می گردد که ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت حق الزحمه اینجانب مطابق با قرارداد مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت مراتب از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی پیگیری خواهد شد.

 

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به جهت غبن فاحش

مخاطب محترم خانم/ آقای …

با سلام و احترام باستحضار می رساند:

مطابق با قرارداد عادی مورخ … اینجانبان یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره … واقع در … به مساحت … مترمربع به نشانی … را به مبلغ … ریال از جنابعالی خریداری نموده ایم و ثمن معامله مبلغ … ریال آن پرداخت شده و مقرر بوده است الباقی مبلغ در دفترخانه پرداخت گردد.

اینک از آنجایی که از قیمت معامله مغبون واقع گشته ایم و این غبن، فاحش است، بر حسب ماده ۴١۶ قاون مدنی در صورتی که غبن فاحش باشد هر یک از متعاملین حق فسخ معامله را دارد و با التفات به اینکه به موجب ماده ۴٢٠ قانون مدنی، خیار غبن باید پس از علم به آن، به فوریت اعمال گردد و حق اعمال آن در قرارداد پیش بینی شده است، لذا با ابلاغ این اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش اعلام، و درخواست می شود ظرف سه روز از رؤیت این اظهارنامه جهت مسترد نمودن مبلغ پرداختی به اینجانبان مراجعه نمایید.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات خریدار

موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب ذیل

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات فروشنده

مخاطب محترم خانم/ آقای …

با سلام و احترام

همانطوری که مستحضرید: نظر به اینکه بموجب سند عادی مورخ … یک باب … را با مشخصات تفصیلی مضبوط در سند به اینجانب فروخته اید و مقرر شده که بعد از تهیه مقدمات برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه حاضر شویم و نظر به اینکه زمان حضور در دفترخانه در قولنامه مسکوت مانده است، بدینوسیله از شما دعوت می نمایم که راس ساعت … روز … مورخ … برای تنظیم سندرسمی در دفترخانه شماره … واقع در … حاضر شوید و کلیه مقدمات را نیز فراهم نمایید. ضمنا چون انجام معامله مستلزم استعلام ازاداره ثبت است، مقتضی است حداکثر تا ده روز پیش از تاریخ حضور با مراجعه به دفترخانه و ارائه سند مالکیت استعلام از ثبت را بدهید و مقدمات را فراهم نمایید.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اظهارنامه تمکین زوجه

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوج

موضوع اظهارنامه: تمکین زوجه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوجه

مخاطب محترم

با سلام و عرض ادب

احتراما همانطور که مستحضرید: مطابق با سند ازدواج شماره … تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره … مورخ … اینجانب مبادرت به ازدواج دائم با سرکار علیه نموده ام، ثمره این ازدواج … فرزند است. متاسفانه شما به دلایل واهی از تاریخ … از تمکین خودداری ورزیده اید. با ابلاغ این اظهارنامه به مدت دو روز به شما مهلت داده می شود تا همچون اول ازدواج تمکین نمایید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی اقدام خواهم نمود.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه مطالبه وجه از بابت قرارداد

طبق ماده۲۲۱ قانون مدنی: اگرکسی تعهد اقدام به امری رابکند یا تعهد نمایدکه از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضما نباشد. در صورت عدم انجام فعلی که در قرارداد شرط شده است می توان به حاکم رجوع کرد و تضاضای اجبار به وفای شرط را مطرح کرد. هرگاه اجبار ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اموالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مخاطب محترم ……….

 

مدیرعامل محترم شرکت ……….

سلام‌علیکم

۱. نظر به اینکه موکل اینجانب بر اساس قرارداد منعقده به شماره ………. مورخ ………. در خصوص تأیید و ارائه برگه تعهد نقشه‌های معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی پلاک ثبتی ………. طی دو فقره چک به شماره سریال ………. هر دو عهده بانک ………. جمعاً مبلغ ………. ریال از بابت قرارداد مذکور به آن شرکت محترم پرداخت نموده است. (تصویر پیوست)

 

۲. شرکت متبوع جنابعالی به استناد ………. دو فقره گواهی عدم تأیید مورخ‌های ………؛ و ………. صادره از دفتر خدمات الکترونیک ………. شهرداری منطقه…… به دلیل عدم رعایت متراژ مجاز در تاریخ صدور گواهی‌نامه به تعهدات قانونی و قراردادی خود عمل ننموده و موجبات تضییع حقوق موکل را فراهم آورده‌اید. (تصویر پیوست)

۳. با عنایت به اینکه اسناد و مدارک ارائه شده توسط مهندسین ناظر شهرداری در خصوص تجاوز از حد مجاز متراژ از سوی شرکت متبوع جنابعالی در تاریخ استعلام مورد تأیید جنابعالی نیز قرار گرفته است و مجدداً نیز قابل استعلام می‌باشد. از این رو به جنابعالی ابلاغ می‌شود حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول این اظهارنامه نسبت به استرداد مبالغ پرداخت‌شده جمعاً به مبلغ ………. ریال در وجه موکل اقدام فرمایید در غیر این صورت اینجانب در راستای انجام وظایف وکالتی، مکلف به اقامه دعوی در مراجع قضائی به طرفیت آن شرکت محترم خواهد بود.

با تجدید احترام

۰۵ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اظهارنامه فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای /خانم

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید : مطابق قرارداد عادی مورخ     ...........اینجانب یک دستگاه .....................    را به مبلغ      ریال از جنابعالی خریداری کردم و  ازثمن معامله مبلغ  ............  ریال آن پرداخت شده  و مقرر بوده است بقیه در دفتر خانه پرداخت گردد . اینک از آنجایی که در معامله مغبون واقع شده ام  و این غبن فاحش است  و بر حسب ماده 416 قانون مدنی در صورتی که غبن فاحش باشد هر یک از متعاملین حق فسخ معامله را دارد وبا التفات به اینکه به موجب ماده 420 قانون خیار غبن باید پس از علم به آن فوریت اعمال گردد و حق اعمال آن در قرار داد پیش بینی شده است ، لذا با ابلاغ این اظهار نامه در مهلت مقرر قانونی فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش اعلام ، و درخواست می شود ظرف ده روز از رویت این اظهار نامه جهت مسترد نمودن مبلغ پرداختی به اینجانب مراجعه نمایید.

 

 

 

و السلام

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ 

 

۰۳ بهمن ۹۹ ، ۲۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اظهارنامه استرداد لاشه چک

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

بنا بر اصل مقرر در ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی به حضرتعالی ابلاغ می نمایم:

اینجانب یک فقره چک به شماره ...... بر عهده بانک ..... شعبه ...... به مبلغ ........ ریال به استناد رسید اخذ آن صرفاً در جهت حسن انجام کار به صورت امانی در اختیار حضرتعالی قرار داده ام. با عنایت به این امر که دیگر رابطه قرارداد کاری فی مابین وجود ندارد و از زمان فراغت از این رابطه کاری مدت ..... روز می گذرد، جنابعالی هیچ گونه اقدامی در خصوص استرداد لاشه چک مربوطه ننموده اید. حال به موجب این اظهارنامه به شما ابلاغ می نمایم که در مدت ..... روز پس از رؤیت این اظهارنامه نسبت به استرداد لاشه چک مزبور اقدام نمایید. در غیر اینصورت با در نظر گرفتن امانی بودن ید شما نسبت به چک مزبور، مراتبرا از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهم نمود.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۳:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

حضرتعالی بعنوان یکی از ساکنین آپارتمان به آدرس ................. مبلغ ...... ریال بابت هزینه های شارژ ساختمان از تاریخ ...... الی ...... به صندوق ساختمان پرداخت ننموده اید. بنا بر اصل، به محض ورود ساکنین جدید، اینجانب ایشان را نسبت به قوانین و مقررات ساختمان از جمله پرداخت شارژ ساختمان در زمان تعیین شده آگاه می نمایم که شامل حال حضرتعالی نیز می شود. حال با عنایت به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها به موجب این اظهارنامه به اطلاع حضرتعالی می رسانم که در مدت ..... روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام عاجل نمایید. لازم به ذکر است در صورت خودداری مجدد از پرداخت هزینه های مذکور، در مرتبه نخست نسبت به قطع خدمات مشترک شما اقدام و متعاقباً مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهم نمود.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۳:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اظهارنامه استرداد جهیزیه

در قسمت قبل اقدامات قانونی لازم در راستای فرستادن اظهارنامه استرداد جهیزیه مورد بررسی قرار گرفته و نکات قانونی مهم آن توضیح داده شد ؛ با این حال آشنایی با متن اظهارنامه به منظور استرداد جهیزیه لازم و ضروری است . به همین مناسبت ، در ادامه این متن اظهارنامه تنظیم شده برای پس گرفتن جهاز را ارائه نماییم که می تواند به عنوان نمونه مورد استفاده قرار بگیرد .

مخاطب محترم :

با سلام ،

جنابعالی به استناد عقد نامه شماره ......... تنظیم شده در دفتر خانه ازدواج به شماره .......... و به نشانی ........... ، همسر شرعی و قانونی اینجانب بوده اید . به استناد مدارک و شواهد موجود ، جهیزیه ای که لیست کامل به همراه قیمت آن به پیوست این اظهارنامه ارائه شده است ، در اختیار جنابعالی قرار گرفته است که فهرست سیاهه جهیزیه که از سوی خانواده اینجانب در حین ازدواج تهیه شده بود ، به تایید و امضای شما و خانواده محترم رسیده است .

 اکنون با عنایت به دادخواست طلاقی که از سوی حضرتعالی ارائه شده / پذیرش درخواست طلاق توافقی از سوی شعبه ............... مجتمع ............. ، تقاضا دارم در مدت ................. روز از تاریخ رؤیت این اظهار نامه ، نسبت به استرداد جهیزیه اینجانب اقدام نمایید ؛ در غیر این صورت ، مراتب استرداد جهیزیه از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد .

۱۱ مهر ۹۹ ، ۱۶:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اظهارنامه مطالبه نفقه

با سلام

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:

احتراماً همانطور که مستحضرید:

شما به استناد عقدنامه شماره … به تاریخ … تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره … شهرستان … همسر شرعی و قانونی اینجانب می باشید که متاسفانه از تاریخ … الی … بدون دلیل موجه قانونی از پرداخت نفقه و هزینه های زندگی به اینجانب که بر عهده شما می باشد، خودداری نموده اید. لذا با توجه به این که بنده در وضعیت نامناسبی به سر می برم، تقاضا دارم ظرف مهلت یک هفته از تاریخ رؤیت نسبت به انجام تعهدات قانونی خود و پرداخت نفقه اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.

۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف اظهار نامه به زبان ساده

هروقت نیاز بود چیزی را از شخص بخواهیم یا مطالبه بکنیم برایش اظهار نامه میفرستیم.
اظهارنامه دعوا نیست بلکه اظهارنامه فقط یک ابلاغ رسمی به شخص خوانده است.
برای هرچیزی اظهارنامه نمیفرستند،باید در نوشتن اظهارنامه دقت کرد که در آن توهین و تهدید به کار نرود.
در اظهار نامه مدت را خودمان تعیین میکنیم.
⚜️باید توجه بکنیم در دعواهای مالی که مثلا شخص کلاهبرداری کرده باشد،نیازی به فرستادن اظهارنامه نیست چون احتمال دارد شخص اموال خود را به نام شخص دیگری انتقال دهد و فرار از مال غیر است.

۰۷ آبان ۹۸ ، ۲۲:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی (تضامنی)

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

1- نام کامل شرکت ونوع آن : ......................................................................................................................................

2- موضوع شرکت:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

3- نشانی کامل مرکز اصلی :

......................................................................................................کدپستی :..................................تلفن ثابت :.............................

نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه):

........................................................................................................کدپستی :..................................تلفن ثابت :.............................

4- اسامی شرکاء یا موسسین :

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................     

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................  

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : ..................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................  

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................  

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................    

نام شخصیت حقوقی ............................ شماره ثبت ..................... شماره شناسه ملی .....................   نام ونام خانوادگی نماینده ................... نام پدر................... شماره شناسنامه ...................  .شماره ملی  ............................... تاریخ تولد....../...../........ محل صدور .......................... نشانی و کدپستی :  ................................................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : .......................................................................  

نام شخصیت حقوقی ............................ شماره ثبت ..................... شماره شناسه ملی .....................   نام ونام خانوادگی نماینده ................... نام پدر................... شماره شناسنامه ...................  .شماره ملی  ............................... تاریخ تولد....../...../........ محل صدور .......................... نشانی و کدپستی :  ................................................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ....................................................................... 

نام شخصیت حقوقی ............................ شماره ثبت ..................... شماره شناسه ملی .....................   نام ونام خانوادگی نماینده ................... نام پدر................... شماره شناسنامه ...................  .شماره ملی  ............................... تاریخ تولد....../...../........ محل صدور .......................... نشانی و کدپستی :  ................................................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ....................................................................... 

   

5- مبدا تشکیل شرکت ومدت آن

......................................................................................................................................................................

6- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ..............................ریال نقدی / و مبلغ  ..........................ریال غیرنقدی ........................

7- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :  .......................................................................................................

نام ونام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی و میزان سهم الشرکه هریک (به ریال)

1-   ..................................................../ ........................ریال 6-  ..................................................../ ........................ریال

2- ....................................................../ ........................ریال 7-  ..................................................../ ........................ریال

3- ....................................................../ ........................ریال 8-  ..................................................../ ........................ریال

4- ....................................................../ ........................ریال 9-  ..................................................../ ........................ریال

5- ....................................................../ ........................ریال 10-  ..................................................../ ........................ریال

8- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره باذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

 

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ..................................... همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و اداری به امضای .................................... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

9- ترتیب تقسیم سود شرکت

............................................................................................................................................................................

10- موقع رسیدگی به حساب سالیاه سود شرکت

.............................................................................................................................................

11- انحلال شرکت مطابق ماده............قانون تجارت .....................................................................................................

تاریخ تنظیم و نام و نام خانوادگی شرکا و امضاء:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اساسنامه اتاق اصناف شهرستان

بسمه تعالی

ماده 1)

نام :   ..........................

ماده 2)

موضوع: به استناد ماده 8 و 32 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط، اتاق اصناف مرکب از روسای  اتحادیه های صنوف تولیدی ، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی است برای، انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی  تشکیل           می گردد.

تبصره: اتاق اصناف شهرستان ...... شخصیتی است حقوقی ،غیر انتفاعی وغیرتجاری دارد و پس از ثبت رسمیت می یابد که در این اساسنامه به اختصار اتاق نامیده  می شود.

ماده 3)

اتاق تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 4)

مدت فعالیت اتاق از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات نظام صنفی نامحدوداست.

ماده 5)

 مرکز اصلی اتاق به نشانی: استان .....، شهرستان ..........، خیابان ..........، پلاک  ....... ، کدپستی .............. شماره تلفن ....................... ، شماره نمابر ........................  می باشد.

ماده 6)

اجلاس عمومی اتاق مرکب از روسای صنوف تولیدی _خدمات فنی و توزیعی و خدماتی  است.

ماده 7)

وظایف و اختیارات اجلاس عمومی اتاق براساس ماده 37 قانون نظام صنفی و رعایت کامل تبصره های ذیل آن می باشد:

1) تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزش و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.

2): اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی وتصویب کمیسیون نظارت.

3): اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت واتاق اصناف ایران حسب مقررات قانون نظام صنفی .

4): پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

5): تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

6): تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی باتوجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

7): تصویب بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.

8): تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب .

9): تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هرسال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

10): سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

11) : عضویت رؤسای اتاق اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستانها و مراکز استانها.

تبصره  : اتاق مجاز است برای تشکیل بانک اصناف ،موسسه اعتباری،صندوق قرض الحسنه ،شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسا ت پولی ،بانکی،مالی واعتباری طبق قوانین ومقررات جاری کشور اقدام کند.

ماده 8)

 در اولین اجلاس عمومی با دعوت هیات اجرائی برگزاری انتخابات ، اعضای هیات رییسه اتاق برای مدت چهارسال انتخاب می شوند.

.هیئت رئیسه اتاق مرکب از 5 نفر عضو اصلی بترتیب شامل  یک نفر رئیس، دو نفر نایب ریاست ( اول و دوم) و یک نفر خزانه دار و یک نفر دبیر و دو نفر عضو علی البدل می باشد که دونفراز اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی، خدمات فنی و دونفر از صنوف توزیعی ، خدماتی و یکنفر از حایزین  اکثریت آراء می باشد.

ماده 9)

 جلسات اجلاس عمومی اتاق حداقل هر دو ماه یکبار و با حضور  دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات  آن با نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر خواهد بود.

ماده 10)

وظایف واختیارات هیات رییسه اتاق عبارتنداز:

الف): ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف .

ب): نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و  آئین نامه های آن.

ج): تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیئت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید

د): رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.

ه): انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیئت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ها.

و): همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستانها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

ز): نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.

ح): درجه بندی واحدهای صنفی، در مورد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.

ط): اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح آگاهی های هیئت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

تبصره1: طرز تشکیل جلسات هیات رئیسه باید در هر هفته حداقل یکبار در روز و ساعت معین تشکیل شود ،جلسه با دعوت کتبی رئیس و در غیاب یکی از نواب به ترتیب سمت بهمراه دستور جلسه همراه می باشد.

تبصره2:انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعددر محدوده ماده 22 قانون نظام صنفی بلامانع است.

ماده 11)

اتاق اصناف دارای کمیسیونهای 1- بازرسی و رسیدگی به شکایات 2- حل اختلاف و تشخیص 3- امور اقتصادی 4- آموزش و پژوهش 5- بودجه و تشککیلات 6- امور اجتماعی و فرهنگی خواهد بود .

ماده 12)

طرز تشکیل کمیسیون های اتاق

پس از انتخاب هیات رییسه ، اعضای اجلاس از بین خود و سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه ها، اعضای کمیسیون های اتاق را با پیشنهاد هیات رییسه برای همان دوره انتخاب می کنند . تعداد اعضای کمیسیون ها در شهرستان های مراکز استان ها حداقل پنج نفر و در سایر شهرستان ها حداقل سه نفر است. هر کمیسیون دارای یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و مابقی عضو می­باشند. در صورت ضرورت،تشکیل کمیسیون جدید به تشخیص هیات رییسه و با رعایت مفاد آیین نامه مربوطه بلامانع است.

تبصره: عضویت هیات رییسه در کمیسیون ها ممنوع است و سایر اعضای اجلاس نیز فقط می توانند عضو یکی از کمیسیون ها باشند.

ماده 13)

اتاق دارای واحدی به نام بازرسی و نظارت اصناف است. وظایف و اختیارات این واحد براساس دستورالعمل وارده موضوع بندهای ش ماده 37 و6 ماده 45 قانون نظام صنفی می باشد.وظایف کمیسیون بازرسی اتاق به قرار زیر است:

بند 1) بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.

بند2) بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.

تبصره : انتخاب مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ازبین اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ............ یاهیات مدیره اتحادیه های صنفی ممنوع می باشد .

ماده 14)

اعضای هیئت رئیسه اتاق نسبت به وجوه و اموال و دارائی های متعلق به اتاق امین می باشند.

ماده 15

 منابع مالی مالی اتاق عبارتند از :

1ـ بیست درصد دریافتی از درآمد اتحادیه­ ها.
۲ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون.
۳ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی اعم از دولتی و غیردولتی.
۴ـ وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب. (موضوع بند ه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

ماده 16)

تشکیل اجلاس اتاق ،ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان .............، وظایف و اختیارات هیئت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها مطابق آئین نامه ماده 36 قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماد 17)

اتاق صرفا"مجاز به داشتن یک حساب جاری (بهمراه حساب پشتیبان)و یک حساب سپرده می باشد..

ماده 18)

اسناد و اوراق مالی اتاق مانند چکها ، بروات ، سفته ها و قراردادها با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب هر یک (مرخصی و یا ماموریت) نایب رئیس اول جایگزین می شود .

ماده 19)

 هرگونه تغییر، ادغام، تفکیک و انحلال اتاق با رعایت قانون ومقررات نظام صنفی و تایید کتبی ریس کمیسیون نظارت (رئیس اداره یاسازمان صنعت،معدن وتجارت) امکان پذیر می باشد.

ماده 20)

سایر موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه مطابق با قانون نظام صنفی و آئین نامه های مصوب خواهد بود.

ماده 21)

این اساسنامه در21 ماده 6 تبصره تنظیم وبه تصویب وزیرصنعت،معدن وتجارت رسید

صورتجلسه اجلاس عمومی برگزاری انتخابات اعضای هیئت رئیسه

..........................

در تاریخ  .......................... جلسه اجلاس عمومی برگزاری انتخابات اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ................ باحضور ............... اعضاء در محل اتاق تشکیل و تصمیمات ذیل به................. آراء مورد تصویب قرار گرفت.

  1. اساسنامه اتاق مشتمل بر 21 ماده، 6 تبصره تنظیم و به تصویب کلیه اعضاء اتاق رسید.
  2. تقاضانامه اتاق به امضاء کلیه اعضاء رسید.
  3. جهت انتخاب اعضاء هیئت رئیسه و دارندگان حق امضاء اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

1-     آقای  .......................... با کد ملی  ..........................  به سمت ریاست اتاق

2-     آقای  ..........................  با کد ملی  .......................... به سمت نایب رئیس اول اتاق

3-     آقای  .......................... با کد ملی    .......................... به سمت نایب رئیس دوم اتاق

4-     آقای  ..........................  با کدملی  .......................... به سمت دبیر اتاق

5-     آقای  ..........................  با کدملی  .......................... به سمت خزانه دار اتاق

بعنوان اعضاء هیئت رئیسه برای مدت 4 سال انتخاب شدند.

همچنین امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور اتاق از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب (ماموریت و مرخصی) نایب رئیس اول جایگزین می باشد.

هریک از اعضاء هیئت رئیسه با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نموده اند.

به آقای  ..........................احدی از اعضاء هیئت رئیسه وکالت و اختیار تام داده شده تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداختن حق الثبت و آگهی های مربوط ذیل دفاتر مربوط به این اتاق را در اداره ثبت شرکت ها امضاء نماید.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا همه متقاضیان باید اطلاعات مربوط به قسمت حق تقدم را وارد نمایند؟

فقط متقاضیانی که طرح/اختراع/علامت خود را در خارج از ایران به ثبت رسانده اند و یا درخواست ثبت داده اند می توانند از حق تقدم استفاده نماینددر غیر این صورت بدون وارد نمودن اطلاعات این فرم باید دکمه ثبت اطلاعات پایه را کلیک نمایند. (توضیحات کامل در مورد حق تقدم در راهنمای ثبت اظهارنامه موجود می باشد.)

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه زمانی می بایست اظهارنامه تقسیمی ثبت نمود؟

اظهارنامه تقسیمی زمانی تسلیم می گردد که قبلا اظهارنامه ای با این محتوا تسلیم اداره ثبت اختراعات گردیده و بنا بر تشخیص این اداره و مرجع استعلام، در اظهارنامه اصل وحدت اختراع رعایت نگردیده و اظهارنامه تسلیمی باید به یک یا چند اظهارنامه تقسیم گردد .
بر طبق ماده 8 و9 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد. این موضوع در حقوق مالکیت فکری به عنوان اصل وحدت اختراع شناخته می شود. با توجه به توضیح فوق چنانچه در اظهارنامه اختراع این اصل رعایت نشده باشد، متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته باشد آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم نماید. اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و از حدود افشا شده در اظهارنامه نخست فراتر نرفته و در تسلیم آن شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین الزاما قید گردد همچنین در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر محل حق تقدم نیز علاوه بر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین ضروری است. با توجه به توضیحات فوق متقاضی می تواند درخواست اظهارنامه تقسیمی را در زمان تشکیل پرونده مطرح نموده و تاریخ حق تقدم اظهارنامه نخستین خود را مورد درخواست قرار دهد. شایان ذکر است تصدیق و تأیید پرونده تقسیمی به عهده کارشناس پرونده بوده و چنانچه تقسیمی بودن پرونده به تأیید کارشناس نرسیده باشد، تاریخ اظهارنامه به تاریخ فایلینگ پرونده دوم تغییر نموده و هیچ حق تقدمی نیز قابل انتقال نخواهد بود.

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر