به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۹۲ مطلب با موضوع «انواع اظهارنامه واساسنامه ها» ثبت شده است

اظهارنامه فروشنده به خریدار مبنی بر مطالبه ثمن معامله

مخاطب محترم

 

با سلام و دعای خیر، احتراما به تجویز ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مطالب ذیل رسما و قانونا به شما ابلاغ می گردد:

نظر به اینکه حضرت عالی به موجب بیع نامه مورخ.....یک باب باغ مشجر از اینجانب به مبلغ ..... ریال خریداری نموده و مبلغ ..... ریال به اینجانب نقدا پرداخت نموده و مابقی ان را به اینجانب بدهکار می باشد .لذا با ارسال این اظهارنامه ، به شما ابلاغ میگردد ظرف مدت دو روز نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نمائید وگرنه از طریق مراجع قانونی علیه شما خواهم نمود.

۱۴ مهر ۰۱ ، ۲۳:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه تخلیه منزل مسکونی

با سلام ،

 

احتراما ، همانطوری که مستحضرید :

 

طی اجاره نامه عادی یا رسمی مورخ یک آپارتمان به مساحت صد متر مربع را از پلاک ثبتی شماره از اینجانب اجاره نمود ه اید با توجه به اینکه طبق قرارداد در تاریخ به علت انقضاء‌مدت ملک موصوف را تخلیه می کردی ،‌از تخلیه ملک امتناع نموده ای و از انقضاء‌قرارداد تا این تاریخ از پرداخت اجاره خودداری کرده اید لذا از شما تقاضای تخلیه ملک مورد نظر و اجاره معوقه را دارم در ضمن پس از ابلاغ این اظهار نامه به شما یک ماه فرصت داده می شود ملک مورد نظر را تخلیه و به پرداخت اجاره معوقه و تسویه آب و برق و گاز اقدام نمایید و در غیر این صورت از طرق مراجع قضایی اقدام خواهم کرد .

۱۴ مهر ۰۱ ، ۲۳:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه عدم تمکین زن

مخاطب محترم سرکار خانم .........

با سلام

مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسما و قانونا به شما ابلاغ می‌شود :

احتراما، به استحضار می رساند :

جنابعالی به استناد عقد نامه شماره …………… تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره …………… شهرستان ………….. زوجه شرعی و قانونی اینجانب می‌ باشید. متاسفانه از تاریخ ………… الی ………… بدون داشتن دلیل موجه قانونی و همچنین کسب رضایت از اینجانب، اقدام به ترک منزل مشترک نموده اید . از آنجا که اختلافات خانوادگی تا حدود زیادی صرفا با تدبیر و تامل و گذشت زوجین، حل و فصل می گردد و قهر و کشمکش به جز افزودن بر میزان تنش و کدورت فی مابین، هیچ چیز را به ارمغان نمی آورد؛ لذا از شما می خواهم تا ضمن بازگشت به منزل ، موجبات پریشانی و تکدر خاطر شخص خود و خانواده را فراهم نیاورید. ضمنا، چنانچه به فاصله گذشت یک هفته از تاریخ رویت این اظهار نامه، تصمیم قطعی خود را جهت رجوع به منزل شوهر اتخاذ ننمایید، مطابق مقررات ، ناشره محسوب و از دریافت نفقه محروم خواهید شد.

۰۴ مهر ۰۱ ، ۲۳:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه فسخ قرارداد خرید

مخاطب محترم آقای / خانم

 

با سلام

 

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می‌شود:

 

همانطور که مستحضرید مطابق با قولنامه شماره …. مورخ …. اینجانب یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی …. به مساحت …. بخش …. شهرستان …. به نشانی ….. و به مبلغ …. را از شما خریداری نموده ام. متاسفانه پس از انجام معامله و با تحقیق از اهالی محل و مراجعه به اهل خبره متوجه شدم که آپارتمان را به دو برابر قیمت واقعی به بنده فروخته اید. از آنجایی که این غبن فاحش است و مطابق ماده ۴۱۶ قانون مدنی در صورتی که غبن فاحش باشد، هریک از متعاملین حق فسخ معامله را دارد و به موجب ماده ۴۲۰ قانون مدنی خیار غبن پس از علم به آن باید فوری اعمال گردد، لذا با ابلاغ این اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی فسخ معامله به دلیل غبن فاحش اعلام و درخواست می شود ظرف ده روز از رؤیت این اظهارنامه مبلغ پرداختی را به اینجانب مسترد نمایید.

 

با تشکر و تجدید احترام

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

۰۳ مهر ۰۱ ، ۲۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ

اظهار کننده

خانم …. فرزند ….. به شماره شناسنامه ….. و کد ملی ….. به نشانی ساری ………….

 مخاطبین اظهارنامه

۱ – آقای ….. ….. به شماره شناسنامه ….. و کد ملی ….. به نشانی ساری ………….

۲ – آقای ….. ….. به شماره شناسنامه ….. و کد ملی ….. به نشانی ساری ………….

۳ – آقای ….. ….. به شماره شناسنامه ….. و کد ملی ….. به نشانی ساری ………….

متن اظهارنامه

مخاطبین محترم با سلام و عرض ادب ، احتراما به تجویز ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالب ذیل به طور رسمی و قانونی به شما ابلاغ می گردد.

همانگونه که استحضار دارید و در گذشته با مراجعات حضوری به کرات بیان نموده ام در طول چند ماه اخیر آقای ….. ( اظهار شونده ردیف اول ) که ظاهرا با عقد قرارداد اجاره با آقای …. ( اظهار شونده ردیف دوم ) اختیار استفاده از پارکینگ شماره …. ساختمان، واقع در طبقه همکف را تحصیل کرده است به طور عمد خودرو خود را در منتهی علیه سمت چپ پارکینگ ، پارک می نماید و این امر موجب گردیده که اینجانب به عنوان مالک پارکینگ همجوار ( پارکینگ شماره …. ) نتوانم به طور متعارف از پارکینگ خود استفاده نمایم و هنگام ورود یا خروج از پارکینگ با مشکلات عدیده ای مواجه گردم .

نظر به اینکه طبق قانون و عرف جاری افراد مکلف هستند خودرو خود را صرفا در پارکینگ اختصاصی خود پارک نمایند تا فضای کافی برای ورود و خروج مالک سایر پارکینگ ها وجود داشته باشد اقدام اظهار شونده محترم ردیف اول نه تنها بر خلاف قانون بلکه موجب مزاحمت و واجد وصف کیفری می باشد لذا از اظهار شوندگان محترم ردیف اول و دوم به عنوان مستاجر و مالک پارکینگ موصوف و اظهار شونده ردیف سوم در مقام مدیر ساختمان تقاضا دارم ظرف سه روز با انجام اقدامات لازم مانع تداوم وضع موجود گردند.

بدیهی است در غیر این صورت علی رغم میل باطنی ناگزیر به اختیار وکیل دادگستری و طرح دعوا در مراجع صالح قضایی خواهم بود که در این صورت علاوه برتعیین مجازات و الزام به انجام تکالیف فوق ، مقصرین به پرداخت کلیه خسارات قانونی نظیر خسارت تاخیر تادیه ، حق الوکاله وکیل و هزینه های دادرسی نیز محکوم خواهند شد .

 

با تجدید مراتب احترام

۲۸ شهریور ۰۱ ، ۲۳:۵۸ ۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

مخاطب محترم………

با سلام

 

احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید

 

۱. شرکت ………. یک فقره چک به شماره ………. مورخ ………. به مبلغ ………. ریال به عهده بانک ………. شعبه ………. از حساب جاری شماره ………. به نام شرکت ………؛ که جنابعالی مدیرعامل شرکت مزبور هستید در وجه اینجانب صادر که با مراجعه به بانک محال‌علیه به‌موجب گواهی‌نامه عدم پرداخت شماره ………. مورخ ………. چک موصوف به علت بسته شدن حساب و نداشتن مهر برگشت‌خورده و تاکنون نیز شرکت شما نسبت به ادای دین خود اقدام ننموده است.

 

۲. به جنابعالی از تاریخ رؤیت این اظهارنامه ۱۰ روز مهلت داده می‌شود به پرداخت بدهی خود اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت نسبت به توقیف اموال شرکت و مطالبه وجه خویش از طریق محاکم دادگستری اقدام خواهم نمود.

 

با تشکر

 

امضاء- تاریخ

۲۴ مرداد ۰۱ ، ۱۶:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه انحلال شرکت

مخاطب محترم

با سلام

 

احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید:

 

۱. اینجانبان سهامداران شرکت ………؛ که در مورخ ………. به شماره ………. در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است با توجه به این‌که شرکت فوق‌الذکر به اهداف تأسیس خود نرسیده است و ادامه این وضع عملاً ممکن نیست.

 

۲. از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به مدت ۱۰ روز به تمامی مخاطبین این اظهارنامه مهلت داده می‌شود جهت مذاکره برای انحلال شرکت مجمع عمومی تشکیل دهید، در غیر این صورت دیگر سهامداران به تشکیل جلسه فوق‌العاده اقدام خواهند نمود و در مورد انحلال شرکت تصمیم خواهند گرفت.

 

 

 

 

 

با تشکر

 

امضاء- تاریخ

۲۴ مرداد ۰۱ ، ۱۶:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه وجه چک بلامحل و خسارت وارده

مخاطب محترم………….

با سلام

 

همان‌طوری ‌که مستحضرید:

 

۱. از بابت اجناس ………؛ که در اختیار جنابعالی قرار دادم بابت پرداخت وجه اجناس دریافتی چکی به شماره ………. به تاریخ ………. به مبلغ ………. ریال در عهده بانک ………. شعبه ………. به اینجانب تسلیم نموده‌اید.

 

۲. مراجعه به بانک محال‌علیه چک فوق‌الاشاره به دلیل عدم موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت گردیده است.

 

۳. از جنابعالی تقاضای دارم ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه وجه چک بلامحل و خسارت وارده آن را پرداخت نمایید در صورت عدم پرداخت طبق مقررات قانونی اقدام به وصول وجه چک خواهم نمود.

 

با تشکر

 

امضاء- تاریخ

۲۴ مرداد ۰۱ ، ۱۶:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب

مخاطب محترم ……….

سلام‌علیکم

 

همان‌طوری ‌که مستحضرید:

 

۱. جنابعالی هنگامی خاک‌برداری برای ساختن ساختمان واقع در ………. به سبب بی‌احتیاطی قسمتی از خانه ملکی اینجانب را تخریب نموده و به‌علاوه مقداری از دیوار اتاق، اشیاء خانگی منقول را نیز از حیز انتفاع خارج نموده‌اید.

 

۲. طبق نظر کارشناس مبلغی معادل ………. ریال به اینجانب خسارت وارد کردید. (کپی مصدق نظر کارشناس پیوست می‌باشد)

 

۳. نظر به‌مراتب یادشده تقاضا دارم از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه ظرف ۲۰ روز خسارت موردنظر را پرداخت و جبران نمایید، در غیر این صورت مجبور به اقدام قضائی از طریق محاکم دادگستری خواهم برد.

۱۸ تیر ۰۱ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه قلع‌ و قمع بنا به همراه اجرت‌المثل دوران تصرف یک باب خانه

مخاطب محترم

با سلام

 

احتراماً همان‌طوری ‌که مستحضرید:

 

۱. جنابعالی یک قطعه زمین واقع در ………. را تصرف نموده‌اید و در آن احداث بنا کرده‌اید این تصرف به نحوه عدوان انجام‌شده مراجعات مکرر در جهت متقاعد کردن جنابعالی بر تحویل ملک اینجانب و رفع تصرف تأثیری نداشته است.

 

۲. حکم محکومیت شما مبنی بر رفع تصرف و قلع و قمع بنا و پرداخت اجرت‌المثل دوران تصرف از طرف شعبه ………. دادگاه عمومی ………. صادر شده است. (کپی دادنامه پیوست می‌باشد)

 

۳. از حضرت‌عالی تقاضا دارم ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت این اظهارنامه تصمیم خود را مبنی بر (خرید ملک موصوف به قیمت روز یا فروش بنا و پرداخت اجرت‌المثل دوران تصرف) عملی نمایید و الا اقدام به اجرای حکم از طریق مراجع قضائی ذی‌صلاح خواهم نمود.

 

با تشکر

 

امضاء- تاریخ

۱۸ تیر ۰۱ ، ۱۶:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری‌های پارکینگ

مخاطب محترم

با سلام

 

احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید:

 

۱. اینجانب بر اساس مبایعه‌نامه عادی یک دستگاه آپارتمان دارای آب و برق و گاز و تلفن و انباری و پارکینگ واقع در ………. از حضرت‌عالی خریدم.

 

۲. نظر به این‌که حسب قرارداد تنظیمی مورد معامله عبارت بوده از یک دستگاه آپارتمان دارای (آب و برق و گاز و تلفن و انباری و پارکینگ) ولی در حال حاضر به لحاظ مشکلات و ضوابط شهرداری مورد معامله فاقد پارکینگ می‌باشد.

 

۳. تقاضا دارم با جلب نظر کارشناس با کسر بهای پارکینگ از کل ثمن معامله بعد از تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مدت ۱۵ روز در دفترخانه حاضر شده و نسبت به انتقال رسمی سند اقدام نمایید در غیر این صورت از طریق مراجع قضائی اقدام خواهم نمود.

 

با تشکر

 

امضاء- تاریخ

۱۸ تیر ۰۱ ، ۱۶:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره به غیر

مخاطب محترم

با سلام

 

احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید:

 

۱. جنابعالی طی اجاره‌نامه رسمی مورخ ………. یک باب مغازه واقع در ………. از اینجانب به مدت ………. ماهیانه به مبلغ ………. را اجاره نموده‌اید.

 

۲. با مراجعات مکرر اینجانب به محل متوجه این امر شدم که جنابعالی قسمتی از مغازه را به غیر واگذار نموده‌اید.

 

۳. از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به جنابعالی ۱۰ روز فرصت داده می‌شود وضعیت ملک به سابق اعاده نمایید در غیر این صورت از مراجع قضائی تخلیه ملک موردنظر را جهت واگذاری آن به غیر درخواست خواهم نمود.

 

با تشکر

 

امضاء- تاریخ

۱۸ تیر ۰۱ ، ۱۶:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

مخاطب محترم

با سلام

 

احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید:

 

۱. به‌موجب سند عادی مورخ ………. تمامی حقوق اعیانی را به اینجانب ………. انتقال قطعی داده‌اید.

 

۲. جنابعالی سال گذشته ………. اقدام به تفکیک غیر ثبتی بقیه اراضی و واگذاری حقوق به اشخاص دیگر در قبال اخذ منافع قابل توجه نموده‌اید.

 

۳. نظر به اینکه اعمال حضرت‌عالی با حقوق واگذاری اینجانب در تعارض بوده، برای این‌که این اقدامات در جهت تضییع حق اینجانب نباشند از حضرت‌عالی تقاضای تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی را دارم.

 

۴. در صورتی‌ که جنابعالی ظرف ۱۰ روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام ننمایید، مجبور به پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی خواهم بود.

 

با تشکر

 

امضاء- تاریخ

۱۸ تیر ۰۱ ، ۱۶:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه فسخ قولنامه از سوی بایع

مخاطب محترم

با سلام

احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید:

۱. مطابق قولنامه عادی مورخ ………. ملک اینجانب واقع در ………. را خریداری نموده و مقرر شده بود که حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ امضاء قولنامه برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره ………. واقع در ………. حاضر شوید.

۲. بعد از گذشت چهار ماه از تاریخ تنظیم قولنامه عادی حضرت‌عالی به تعهد خود (حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) عمل ننموده‌اید.

۳. مطابق بند ………. قولنامه مذکور از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه قرارداد مذکور فسخ شده تلقی و ملک موردنظر در دست شما امانی بوده و هر اقدام در جهت نقل ‌و نتقال آن در حکم خیانت در امانت بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

با تشکر

امضاء- تاریخ

۲۲ خرداد ۰۱ ، ۲۰:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه خریدار ملک به فروشنده جهت تنظیم سند رسمی انتقال

مخاطب محترم

 

با سلام

احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید:

۱. نظر به این‌که جنابعالی ………. ملک موضوع پلاک فرعی ………. شماره ………. از اصلی ………. واقع ………. را به شرح مبایعه‌نامه عادی مورخ ………. به اینجانب فروخته و متعهد شده‌اید که در تاریخ ………. جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………. حاضر شوید و در موعد مقرر از انجام تعهد خود امتناع نموده‌اید.

۲. به این وسیله به شما اخطار می‌شود که ظرف ۷ روز از تاریخ رؤیت اظهارنامه نسبت به انجام تعهد خود در خصوص تنظیم سند رسمی اقدام کنید و الا از کلیه طرق قانونی جهت استیفاء حق خود استفاده خواهم کرد. لزوماً متذکر می‌شوم که هر نوع اقدامی که نسبت به انتقال عین یا منفعت یا حقوق مربوط به ملک مورد معامله به غیر انجام دهید در حکم انتقال مال غیر بود و تعقیب کیفری دارد.

با تشکر

امضاء- تاریخ

۲۱ خرداد ۰۱ ، ۲۳:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه موجر به مستأجر مبنی بر پرداخت اجاره‌بها

مخاطب محترم

با سلام، احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید:

۱. به‌موجب قرارداد عادی مورخ ………. اینجانب یک باب مغازه واقع در ………. را به جنابعالی اجاره داده‌ام.

۲. با کمال تأسف در طول مدت قرارداد اجاره‌بهای شما اجرت‌المسمی چهار ماه آخر را نپرداخته‌اید.

۳. در اجرای ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) با ارسال این اظهارنامه اعلام می‌شود طبق مواد ۶ و ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مکلف بوده‌اید اجاره‌بهای معوقه را ظرف مهلت مقرر قانونی بپردازید. لکن از تأدیه وجه خودداری نموده و بر این امر اصرار فرمودید.

۴. نظر به‌مراتب فوق به شما ابلاغ می‌شود ظرف ۱۰ روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه مبلغ ………. ریال از بابت اجاره‌بهای معوقه اقدام نمایید و الا از تمامی راهکارهای قانونی برای احقاق حق خود استفاده خواهیم نمود.

با کمال احترام

امضاء- تاریخ

۲۱ خرداد ۰۱ ، ۲۳:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه از سوی وکیل مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال

مخاطب محترم

با سلام

احتراماً، همان‌طوری‌ که مستحضرید:

۱. نظر بر اینکه به حکایت قرارداد عادی تعهد واگذاری مورخ ………. جنابعالی یک دستگاه آپارتمان ثبتی ………. فرعی از ………. اصلی ………. نشانی ………. را به موکل فروخته‌اید و مبلغ ………. ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و تأدیه بقیه، موکول به تنظیم سند رسمی شده است. ۲- اینک از شما دعوت می‌شود در تاریخ…….. از ساعت ۱۰ الی ۳۰/۱۲ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………. به نشانی ………. حضور یافته با تحویل مورد معامله، تنظیم سند رسمی و اخذ بقیه ثمن به تعهد خود (وفق قرارداد) عمل نمایید. بدیهی است در صورت امتناع از تنظیم سند رسمی به ناچار، تحویل مورد معامله و تنظیم سند به همراه جبران خسارت دادرسی و اجرت‌المثل از تاریخ امتناع تا زمان تحویل از دادگاه مطالبه خواهد شد.

با تشکر

امضاء- تاریخ

۲۱ خرداد ۰۱ ، ۲۲:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفترخانه

مخاطب محترم

جناب آقای

با سلام، احتراماً، به اطلاع می‌رساند که:

۱. برابر قرارداد مورخ ………. یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی فرعی ………. از ………. اصلی بخش ………. را به مبلغ ………. ریال به اینجانب فروخته و از ثمن معامله مبلغ ………. ریال آن طی یک فقره چک بانکی به شماره ………. صادره از بانک ………. به شما پرداخته، آن را وصول نموده مورد معامله را تحویل داده‌اید.

۲. نظر بر این‌که بین طرفین عقد بیع محقق شده است و برحسب ماده ………. قرارداد تعهد نموده‌اید در تاریخ ………. با حضور در دفترخانه شماره ………. مورد معامله در قبال اخذ بقیه ثمن به اظهارکننده انتقال دهید اینک به لحاظ امتناع از اجرای مفاد تعهد یادشده به جنابعالی ابلاغ می‌شود در تاریخ ………. ساعت ………. الی ………. در دفترخانه (ذکر شده در قرارداد) حضور یافته مورد معامله را در قبال دریافت بقیه ثمن رسماً انتقال دهید بدیهی است در صورت امتناع از انتقال، مجبور به مراجعه به مراجع قضای برای انتقال سند خواهم بود.

با تقدیم احترام

۲۱ خرداد ۰۱ ، ۲۲:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

ریاست محترم اداره ثبت  ساری

با سلام،

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند:

۱. آقای ………. یک باب ………. دارای پلاک ثبتی ………. فرعی از ………. اصلی مفروز مجزا شده از پلاک اصلی فوق را که در ………. واقع است به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ ………؛ که کپی تصدیق شده آن به پیوست این اظهارنامه تقدیم است، به اینجانب فروخته و متعهد شده است برای تنظیم سند رسمی انتقال در تاریخ ………. در دفترخانه شماره ………. ساری حاضر شوم نظر به این‌که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده و مقدمات انجام معامله را فراهم نکرده است، ناچار به طرح دعوای حقوقی علیه وی جهت الزام به انجام تعهد هستم.

۲. چون متحمل است نامبرده در صدد انتقال ملک مورد معامله به غیر برآیند فعلاً مراتب را به حضور آن مقام محترم اعلام می‌کنم تا دستور فرمایند این اظهارنامه در پرونده ثبتی پلاک مرقوم ضبط شود و دستورات هرگونه استعلام در خصوص این پلاک به مفاد آن توجه نماید. بدیهی است دستور مقام قضائی در خصوص منع نقل ‌و انتقال متعاقباً اعلام خواهد شد.

با تشکر و تجدید احترام

۲۱ خرداد ۰۱ ، ۲۲:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه راجع‌به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن

مخاطب محترم جناب آقای ……….

 

سلام‌علیکم

۱. با توجه به قرارداد مورخ ………. تعهد نموده‌اید که در پلاک ثبتی ………. به نشانی ………. مبادرت به احداث ………. دستگاه آپارتمان نموده، سپس با تکمیل بنا و آماده شدن مدارک انتقال، واحد شماره ………. آن را با حضور در دفترخانه شماره ………. به نشانی ………. به اینجانب انتقال دهید.

۲. نظر بر این‌که از مبلغ قرارداد ………. ریال آن پرداخت و قرار بوده بقیه در زمان تحویل و انتقال رسمی تأدیه شود و علی‌رغم مضی (گذشت) تاریخ اجرای تعهد از انجام مفاد قرارداد امتناع نموده‌اید.

۳. با ابلاغ این اظهارنامه اعلام می‌دارد چون در تاریخ مقرر در دفترخانه مذکور حاضر نشده‌اید به‌منظور ابراز حسن نیت از شما دعوت می‌شود در تاریخ ………. ساعت ۱۰ الی ۱۴:۳۰ در دفترخانه یادشده حضور یافته و آپارتمان مورد قرارداد را به اینجانب انتقال دهید. در صورت امتناع ناگزیر به اقامه دعوی و مطالبه تعهدات قرارداد و خسارت متعلقه خواهم بود.

با تشکر

امضاء و تاریخ

۲۱ خرداد ۰۱ ، ۲۲:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر