به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۳۵ مطلب با موضوع «مطالب حقوق ثبت» ثبت شده است

ماده 3- آیین نامه اجرایی ماده 35 اصلاحی قانون ثبت احوال

‌ماده :3

‌وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، دادگستری جمهوری اسلامی ایران و

سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی که به‌نحوی از انحاء

در اجرای این آیین‌نامه دخالت دارند مکلف به همکاریهای لازم با سازمان ثبت احوال

کشور می‌باشند.

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متقاضی صدور سند مالکیت از کجا اقدام نماید؟

برابر ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون، متقاضی صدور سند مالکیت باید ابتدا به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک وارد شود. سپس فرم تقاضانامه الکترونیکی را تکمیل نماید. در ادامه مدارک و مستندات مورد نیاز را اسکن و وارد نماید. در ادامه، تصویر مدارک تصدیق شده و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال نماید.

متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند. دبیرخانه از طریق سامانه الکترونیکی با متقاضی در ارتباط بوده و موارد نقص در پرونده را به اطلاع وی خواهد رسانید.

در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین مآخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.

۰۱ آبان ۰۱ ، ۲۳:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انتشار آراء هیات در روزنامه کثیر الانتشار

سند تعیین تکلیف – اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود.

۰۱ آبان ۰۱ ، ۲۳:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند تعیین تکلیف یعنی چه؟

مراد از سند تعیین تکلیف که برخی کاربران به آن اشاره می کنند، اشاره به اراضی و یا ساختمان هایی است که فاقد سند تفکیکی هستند و مالکین و متصرفین آن مایل به تفکیک و یا صدور سند برای آن می باشند. این زمین و یا ساختمان ها باید دارای ویژگی های زیر باشند:

 

1. در اداره ثبت دارای سابقه ثبتی باشند.

 

2. کسانی که اراضی و یا زمین ها را در دست دارند متصرف قانونی باشند(نه عدوانی یا غیر قانونی).

 

بسیار خوب ، حال که قانون این گونه اراضی و یا ساختمان های موجود در آن را قانونی محسوب نموده است. 

۰۱ آبان ۰۱ ، ۲۲:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معامله ملک بدون سند را چگونه انجام دهیم؟

می توان با تنظیم مبایعه نامه و پیش از آن با استعلام‌های مربوطه از شهرداری و امضای چند شاهد معامله مزبور را انجام داد.

۲۶ مهر ۰۱ ، ۱۳:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا خرید ملک بدون سند ممکن است؟

بله؛ این کار هیچ منع قانونی ندارد و فقط ممکن است دارای ریسک‌ها و خطرهایی که می‌بایست با مشاوره با افراد آگاه به این امور از آن بکاهند.

۲۶ مهر ۰۱ ، ۱۳:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پیش فروش ساختمان که فاقد سند است چگونه تشریفاتی دارد؟

این اینجا قانون حکم کرده است جهت جلوگیری از سوءاستفاده و فروش ساختمان به چند نفر، قرارداد پیش فروش باید در محضر و به صورت رسمی ثبت گردد.

۲۶ مهر ۰۱ ، ۱۳:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات تخلف مهندس ناظر ساختمان چیست؟

چنانچه مهندس ناظر تخلفی را مشاهده کند اما آن را به شهرداری اعلام نکند یا مغایر با واقعیت گزارش دهد و پروندۀ آن بنا در کمیسیون مادۀ ۱۰۰ مطرح گردد، شهرداری می‌بایست تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام ‌مهندسی گزارش دهد.

۲۶ مهر ۰۱ ، ۱۳:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه بفهمیم یک ملک بازداشت است؟

در صورتی که ملک از سند تک برگی برخوردار باشد، بازداشت بودن ملک در پشت سند تک برگ ملک همراه با مشخصات مرجعی که حکم بازداشت ملک را صادر کرده، ذکر شده است.

۲۶ مهر ۰۱ ، ۱۳:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بازداشت دائم ملک چیست؟

املاکی که به صورت دائمی بازداشت گردیده‌اند، مثلا املاکی که با بهره‌گیری از اموال نامشروع خریداری شده‌اند و یا با هدف پولشویی خریداری شده معمولا به نفع دولت مصادره گردیده و بعد از گذرانده شدن مراحل قانونی، بخشی از اموال دولتی محسوب خواهند شد.

۲۶ مهر ۰۱ ، ۱۳:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بازداشت ملک به چه معنا است؟

بازداشت ملک به این معنی است که امکان تنظیم سند رسمی آن به طور موقت یا دائم به حکم مقامات قضایی وجود نداشنه باشد.

۲۶ مهر ۰۱ ، ۱۳:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخلفات ناشی از باطل نکردن شناسنامه متوفی و مجازات آن

.ممکن است بعضی افراد به عمد، از شناسنامه متوفی سوءاستفاده کنند. تخلفاتی که ممکن است بر اثر این مقوله بوجود بیایند، عبارت است از:

 

.عدم ابطال شناسنامه فرد به دلیل دریافت یارانه.

سوءاستفاده از شناسنامه فرد برای فرار و یا خروج از کشور. 1 الی 3 سال حبس و جزای نقدی.

.فروش شناسنامه به افراد دیگر. مجازات 3 الی 10 سال حبس و جزای نقدی.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۰۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

باطل کردن شناسنامه متوفی در شرایطی که شناسنامه وی گم شده باشد، چگونه است؟

به این نکته باید توجه شود که دریافت گواهی فوت بدون در دست داشتن شناسنامه نیز وجود دارد. با ارائه سایر مدارک شناسایی فرد و دریافت گواهی فوت، می توان به دادگاه مراجعه کردن و روند باطل کردن شناسنامه متوفی را پیگیری کرد.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۰۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر نتوان بلافاصله پس از فوت، شناسنامه متوفی را تحویل ادارات مربوطه داد، چه باید کرد؟

برای تحویل و باطل کردن شناسنامه متوفی، اگر پس از فوت، به هر دلیلی این امکان وجود نداشت، ابتدا باید هویت متوفی بر اساس مدارک شناسایی مشخص شود تا دفاتر و ادارات ثبت احوال بتوانند نسب به صدور گواهی فوت و باطل کردن شناسنامه متوفی اقدامات لازم را انجام دهند.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۰۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه مدت زمان برای ثبت کردن وفات نیاز است از نظر قانون؟

زمان قانونی برای اعلام این مقوله، بین یک هفته تا 10 روز می باشد. البته ناگفته نماند که روز فوت و یا تعطیلات رسمی در این بازه زمانی قرار نمی گیرند. همچنین، اگر در این بازه زمانی اقدامات لازم از سوی اعلام کننده انجام نشود، علاوه بر جریمه های ثبت احوال، از سمت شوراهای حل اختلاف نیز جریمه نقدی برای شخص در نظر گرفته می شود.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۰۰:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه اشخاصی می توانند نسبت به باطل کردن شناسنامه متوفی اقدام کنند؟

به طور کلی 5 دسته از اشخاص توانایی انجام این کار را دارند که عبارت است از:

 

1=مقامات نظامی و یا قضایی.

2=گروه امداد.

3=خانواده و فامیل.

4=سرپرست قبرستان.

5=ماموران، صاحب مکانی که متوفی در آن بوده است و یا فردی که شاهد فوت بوده است.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۰۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بغیر از خویشاوندان چه کسانی می توانند در باطل کردن شناسنامه اقدام کنند؟

ماموران نیرو انتظامی، متصدیان گورستان، صاحب خانه ای که فرد در آنجا فوت کرده است و گروه های امدادی نیز می توانند برای باطل کردن شناسنامه اقدام کنند.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۰۰:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

باطل کردن شناسنامه در کجا انجام می شود؟

برای باطل کردن شناسنامه باید به ثبت احوال واقع در شهرتان مراجعه کنید.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۰۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت مستاجر از تخلیه توسط اجرای ثبت

مستاجر میتواند خود از این امر شکایت کند برای مثال ادعا کند که اجاره تمدید شده و حق تخلیه وجود ندارد یا ادعایی نسبت به اصالت سند داشته باشد در اینجا باید دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند و اگر این شکایت مدلل و با دلیل و مدرک باشد دادگاه میتواند جلوی اجرای تخلیه را بگیرد.

ماده ۱۸ آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر: در موردی که مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور تخلیه شکایتی داشته باشد و یا مدعی تمدید قرارداد باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.

۲۸ مرداد ۰۱ ، ۱۷:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جلوگیری از تخلیه ملک از طریق اجرای ثبت

اگر در زمان تخلیه چه توسط اجرای ثبت و یا توسط حکم دادگاه حادثه ای غیر مترقبه پیش آید که مستاجر فعلا نتواند تخلیه کند و درخواست مهلت کند مطابق ماده ۱۳ آیین نامه دادگاه میتواند با درخواست مستاجر یک ماه به وی مهلت بدهد. طبق این ماده حتی اگر تخلیه از طریق اجرای ثبت باشد مهلت و استمهال را باید از دادگاه درخواست کرد .

یکی از مواردی که میشود جلوی عملیات اجرا را گرفت همین حوادث غیر مترقبه یا غیر قابل پیش بینی ای است که زمان اجرا را به عقب می اندازد. ولی مورد دیگری نیز وجود دارد مانند این ادعا که مستاجر دارد مبنی بر اینکه اجاره تمدید شده یا سند قرارداد عادی بوده و قابل پیگیری از طریق اجرای ثبت نیست و با اثبات اینها می شود جلوی عملیات اجرا راگرفت.

۲۸ مرداد ۰۱ ، ۱۷:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر