به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۴۹ مطلب با موضوع «مطالب درمورد بیمه» ثبت شده است

نکات پرداخت حق اولاد به کارگران

1- نیازی نیست، سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی فقط برای یک کارگاه باشد.

 

2- برای تعلق حق اولاد سقفی برای تعداد فرزندان در نظر گرفته نشده است. بنابراین فرقی نمی کند که کارگر یک فرزند و یا بیشتر داشته باشد. به ازای هر فرزند، به کارگر حق اولاد تعلق می گیرد.

 

3- چنانچه پدر و مادر هر دو سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی داشته باشند، به هر دو حق اولاد تعلق می گیرد. بنابراین، چنین باوری که فقط به پدر یا مادر (یکی از آنها) حق اولاد تعلیق می گیرد غلط است.

 

4- در فرضی که پدر و مادر از هم جدا شوند، نیز حق اولاد به هر دو تعلق می گیرد. بنابراین، حق اولاد ارتباطی با تداوم ازدواج ندارد.

 

5- میزان سابقه کاگر در تعلق حق اولاد تاثیری ندارد. بنابراین، کارگری که دو سال سابقه کار دارد با کارگری که ده سال سابقه کار دارد، تفاوتی در دریافت حق اولاد ندارد. 

۰۳ آذر ۰۱ ، ۱۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه محاسبه کنیم؟

حقوق روزانه کارگر در سال 1401 برابر است با: 1.393.250 ریال. این عدد را باید در 3 ضرب کنیم تا مبلغ حق اولاد به دست آید:

 

4.179.750= 3× 1.393.250

بنابراین، حق اولاد در سال 1401 مبلغ 4. 179.750 ریال برای هر فرزند است. البته این رقم مشمول افزایش 57درصدی برای کارگران شده است. هر چند هنوز هم به نظر نمی رسد این مبلغ قابل توجه باشد. 

۰۳ آذر ۰۱ ، ۱۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مبلغ حق اولاد چقدر است؟

به موجب ماده 86 قانون تامین اجتماعی میزان حق اولاد برای کارگر معادل است با سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف.

۰۳ آذر ۰۱ ، ۱۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط تعلق حق اولاد چیست؟

به موجب ماده 86 قانون تامین اجتماعی شرایطی برای تعلق حق اولاد وجود دارد. این شرایط عبارتند از:

 

1- کاگر باید 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. البته لازم نیست تمامی سابقه پرداخت حق بیمه، مربوط به یک محل کار باشد.

 

2- اگر کارگر دارای فرزند دختر باشد، تا زمانی که دختران ازدواج نمایند می توانند از مزایای حق اولاد بهره مند شوند. اما اگر فرزند کارگر پسر باشد تنها تا پایان بیست و شش سالگی می توانند از این حق استفاده کنند. و بیش از آن منوط است به اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور. بنابراین در صورتی که فرزندان ذکور حتی بعد از رسیدن به سن بیست و شش سالگی مشغول به تحصیل باشند، حق اولاد به کاگر تعلق می گیرد.

 

3- اگر فرزند کارگر دارای معلولیتی باشد، می تواند از حق اولاد بدون شرط سنی بهره مند شود. 

 

ماده 86 قانون تامین اجتماعی چنین مقرر می کند:

 

کمک عائله‌مندی به ازای هر فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آن که :

 

۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.

 

۲- فرزنـدان اناث بیمه شده در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور وی تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق‌گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

۰۳ آذر ۰۱ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق اولاد چیست؟

در نظر گرفتن حق اولاد یکی از امتیازات قانون تامین اجتماعی برای کارگران دارای فرزند است. البته کارگر باید برای استفاده از این حق، باید سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. قانون گذار در ماده 86 قانون تامین اجتماعی به بیان موضوع حق اولاد پرداخته است.

۰۳ آذر ۰۱ ، ۰۹:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه هایی از مزایا به تبع شاغل بودن کارگر

.حق مسکن

.حق اولاد

.حق خوار و بار

.پایه سنوات

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۱:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مزایای پرداختی به تبع شاغل بودن چیست؟

منظور از این نوع مزایا، مزایایی هستند که به کارگر به تبع شاغل بودن تعلق می گیرد.

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۱:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه هایی از مزایای ثابت پرداختی به تبع ماهیت شغل و محیط کار

.حق سختی کار

.حق سرپرستی.

حق سرپرستی به کسی که سرپرست است تعلق می گیرد. بنابراین، اگر کارگر از سمت سرپرست بودن خارج شود، دیگر به او حق سرپرستی تعلق نمی گیرد.

 

نوع دیگری از مزایا، مزایایی هستند که به تبع شاغل بودن به شخص تعلق می گیرد.

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۱:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل چیست؟

مزایایی که بر اساس ماهیت شغل و محیط کار به کارگر پرداخت می شوند. به عنوان مثال کارگرانی که با اشعه کار می کنند سختی کار دارند. از این رو، مزایای ناشی از سختی کار به آنها تعلق می گیرد.

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور از مزایای غیر مستمر چیست؟

این دسته از مزایا، امتیازاتی هستند که تنها رد برخی مواقع یا در برخی از ماه های سال به کارگران پرداخت می شوند. به عبارتی می توان گفت این مزایا بر اساس یک مناسبت خاص برای کارگران در نظر گرفته شده است. مزایای غیر مستمر نیز مانند مزایای مستمر می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد.

مثال برای مزایای غیر مستمر نقدی: اضافه کار، عیدی، پاداش آخر سال، پرداخت برای درمان و معالجه، خسارت اخراج، فوق العاده مسافرت مربوط به شغل، بازخرید خدمت و …

مثال برای مزایای غیر مستمر غیر نقدی: ارزهای تحویلی در مناسبت های خاص مانند عید نوروز و ماه رمضان و …

نوع دیگری از تقسیم بندی مزایا وجود دارد که بر اساس شغل به کارگر تعلق می گیرد. این مزایا، مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل نام دارند.

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور از مزایای مستمر چیست؟

پرداختی های که ماهانه با توجه به روزهایی که کارگر کار کرده است به او پرداخت می شوند. این مزایای مستمر ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشند.

 

مثال برای مزایای نقدی: حق اولاد، حق مقام، نوبت کاری، فوق العاده جذب برای کارمندان پورسانتی، مزایای ارزی و …

 

مثال برای مزایای غیر نقدی: استفاده از مسکن (با اثات خانه یا بدون اثاث خانه)، استفاده از اتومبیل واگذاری از سوی کارفرما، بن خواربار و …

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مزایای کارگران به چند نوع تقسیم می گردد؟

مزایای کارگران به دو نوع مستمر یا غیر مستمر تقسیم می شود. البته از منظر نحوه پرداخت به مزایا نقدی و غیر نقدی تقسیم می گردند.

۰۲ آذر ۰۱ ، ۲۱:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مزایای دریافت بیمه بیکاری چیست؟

یکی از مزایا این است که در تمام مدتی که فرد ازین خدمت استفاده می کند، برای او به‌ عنوان سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود و همچنین در صورت وجود نیاز به جذب نیرو، فرد در اولویت معرفی به واحدهای پذیرنده نیروی کار و اشتغال به کار جدید قرار می‌گیرد.

۲۸ مهر ۰۱ ، ۱۸:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا عیدی به مشمولان این بیمه تعلق می‌گیرد؟

در این‌باره باید گفت، بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و صندوق این سازمان مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتاً بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.

در صورتی که عیدی از طرف کارفرما و به سبب وجود رابطه اشتغال و مزدبگیری پرداخت می‌شود. بنابراین در دوران دریافت این بیمه به شخص عیدی تعلق نمی‌گیرد.

۲۸ مهر ۰۱ ، ۱۸:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا برای دریافت بیمه بیکاری، کارفرما باید معرفی نامه صادر کند؟

برای دریافت بیمه بیکاری، کارفرما باید در نامه‌ای به اداره کار مرکزی استان، دلیل بیکار شدن ناخواسته شما را با درج زمان، به صورت مکتوب اعلام کند.

۲۸ مهر ۰۱ ، ۱۸:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از نظر قانون بیمه بیکاری

بیکار به شخص بیمه‌شده‌ای گفته می‌شود که بدون میل و اراده خود بی کار شده و اکنون آماده به کار است و می‌تواند در محیط کار جدید فعالیت خود را آغاز کند.

تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری، بر عهده گروهی متشکل از نمایندگان اداره کار و رفاه اجتماعی، تعاون و سازمان تأمین‌ اجتماعی است و شعب تأمین‌ اجتماعی پس از تأیید ادارات نامبرده، درخصوص برقراری و پرداخت مستمری بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

۲۸ مهر ۰۱ ، ۱۷:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای درخواست بیمه ازکارافتادگی، چه شرایطی باید داشت؟

چنانچه بیمه ­شده ­ای بر اثر حوادث غیرناشی از کار یا بیماری عادی، آسیب ­دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیون­های پزشکی به صورت کامل از دست دهد در چارچوب قانون و یا احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

۲۵ شهریور ۰۱ ، ۲۱:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بخشنامه ها و نحوه برخورداری از بیمه از کار افتادگی

فهرستی از شرایط و نحوه ی برخورداری از بیمه از کار افتادگی در این جا به صورت کامل آمده است:

 

۱‌- قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران که در سال ۱۳۳۱ مورد تصویب واقع گردید

 

۲‌- قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران -مصوب ۱۳۳۴

 

۳‌- قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی -مصوب ۲۱/۸/۱۳۵۲

 

۴‌- قانون تأمین اجتماعی ‌-مصوب تیر ماه ۱۳۵۴

 

۵‌- لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانون راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی و بیمه از کار افتادگی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ازکارافتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا می‌شوند‌. (مصوب۲۷/۱۲/۱۳۵۸)

 

۶‌- لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی و بیمه از کار افتادگی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ازکارافتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا می‌شوند. (مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸)

 

۷‌- قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱)

 

۸‌- قانون الحاق یک تبصره به ماده چهار قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱) و اصلاح ماده ۱۰ آن (مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴)

 

۹‌- قانون حفاظت در برابر اشعه -مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸

 

۱۰‌- قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱

 

۱۱‌- قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی -مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲

 

۱۲‌- قانون اصلاح تبصره ۶ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (مصوب ۲۶/۹/۱۳۷۴)

 

۱۳‌- قانون بیمه بازنشستگی و بیمه از کار افتادگی ، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه،گلیم و زیلو (مصوب ۱۱/۹/۷۶)

 

۱۴‌- قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی –مصوب ۹/۸/۱۳۸۶

۱۵‌- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ‌-مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱

 

۱۶‌- دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقام تشخیص شروع و نوع بیماری بیمه‌شده جهت اجرای ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی و اعتبار نظر کمیسیون پزشکی در خصوص بیماری و نوع و تاریخ آن

 

۱۷‌- دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۱۷/۲/۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تاریخ شروع از کار افتادگی

 

۱۸‌- نظریه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای حقوقی پیرامون لازم‌ الاجرا بودن آرای کمیسیون‌های پزشکی در صورت قطعیت

 

۱۹‌- نظریه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ شورای حقوقی در خصوص چگونگی ‌اعلام ترک کار بیمه‌شدگان در هنگام برقراری مستمری

 

۲۰‌- دادنامه شماره ۱۸۰ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ در خصوص رد درخواست ابطال بندهای (۶ ،۷و ۸ ) دستوراداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ معاونت فنی و درآمد تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب ۱۷/۱/۱۳۷۹ (موضوع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری)

۲۱‌- آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدید نظر موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۶/۳/۱۳۶۶ و اصلاحات مورخ ۶/۷/۱۳۶۷ ، ۱۹/۵/۱۳۷۱ ، ۲/۵/۱۳۷۸

 

۲۲‌- آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی- مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶

 

۲۳‌- آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه -مصوب ۲/۲/۱۳۶۹

 

۲۴‌- آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ۱۷/۱۲/۱۳۷۹

 

۲۵‌- بخشنامه شماره ۵۸۸ مورخ ۲۲/۹/۱۳۶۷فنی با موضوع سنوات پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۷۲ قانون

 

۲۶‌- بخشنامه شماره ۶۲۰ فنی مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۳با موضوع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری

 

۲۷‌- بخشنامه مشترک فنی و درآمد و درمان به شماره ۶۶۹۷/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ با موضوع بیمه ایرانیان خارج از کشور

 

۲۸‌- بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه‌شدگان با موضوع معرفی بیمه‌شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی

 

۲۹‌- بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی ‌بیمه‌شدگان (تنقیح و تلخیص) با موضوع بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه‌‌ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

 

۳۰‌- دستورالعمل شماره ۳ مکانیزه مستمری‌‌ها – سیستم از کار افتادگی به شماره ۵۵۳۹۲/۵۰۳۰ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹

 

۳۱‌- دستور اداری شماره ۸۹۳۱/۶ مورخ ۲/۶/۱۳۷۳ با موضوع احتساب مبلغ مستمری از بیمه از کار افتادگی به عنوان قسمتی از دستمزد بیمه ‌شدگان

 

۳۲‌- دستور اداری مشترک معاونت درمان و فنی و درآمد به شماره۶۹۴۶/۵۰۰۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ با موضوع نحوه ابلاغ آراء کمیسیون پزشکی بدوی به بیمه ‌شدگان .

 

۳۳‌- دستور اداری مشترک فنی و درآمد و درمان به شماره ۶۹۴۷۱/۵۰۰۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۴ با موضوع شروع بیماری منجر به از کار افتادگی و حق تعلق بیمه از کار افتادگی .

 

۳۴‌- دستور اداری شماره ۸۳۳۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۶/۹/۱۳۹۱ با موضوع: بیمه از کار افتادگی جزئی ناشی از کار بیمه‌شدگانی که از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج می‌شوند.

 

۳۵‌- دستور اداری مشترک شماره ۱۶۰۳/۹۳/۵۰۳۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ با موضوع تاریخ تحقق از بیمه از کار افتادگی در حوادث ناشی از کار.

۳۶‌- دستور اداری حوزه فنی و درآمد به شماره ۴۱۷۴/۹۴/۵۰۱۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع تبدیل سوابق ۱۴% قالیبافان سوابق کامل

 

۳۷‌- دستور اداری شماره ۱۵۳۱/۹۵/۵۰۱۰ مورخ ۴/۵/۱۳۹۵ حوزه فنی و درآمد با موضوع لزوم استفاده از سیستم مکانیزه بازرسی فنی (حادثه- کفالت).

۲۵ شهریور ۰۱ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه ارتباطی بین بیمه از کار افتادگی و غرامت نقص غضو وجود دارد؟

در اینجا بیمه از کار افتادگی در ارتباط با نقص عضو شامل قوانین و شرایط متفاوتی می باشد که هر قاون خاص شرایط بوجود آمده می باشد برای مثال:

 

براساس بند 17 ماده 2 :

غرامت تعلق گرفته به نقص عضو مبلغی می باشد که به طور کامل و یکجا یا برای جبران کامل خسارت وارده یا بخشی از آن به فرد مورد نظر داده می شود. اگر فردی که دارای بیمه از کار افتادگی می باشد، بر اثر مریضی قادر به ادامه کار نباشد طبق همین قانون، مریضی یا بیماری به حالتی غیر طبیعی جسمی و یا روحی گفته می شود که خدمات پزشکی را الزام می کند. و یا باعث بوجود آمدن عدم توانایی در ادامه کار می شود. این مریضی اگر برایش درمانی وجود نداشته باشد تحت شرایطی ممکن است باعث کاهش میزان کار فرد شود و سبب از کار افتادگی وی شود.

۲۵ شهریور ۰۱ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از کار افتادگی کلی و دائمی در بیمه از کار افتادگی

حال در نظر بگیریم که فردی دچار مشکلاتی مثل قطع عضو یا از دست دادن بینایی خود بشود، که نشان دهنده این است که شخص به طور کلی قادر به کار کردن نبوده و حتی زندگی روز مره آن به مشکل بر میخورد. این دسته افراد شامل این نوع بیمه میشوند.

۲۵ شهریور ۰۱ ، ۲۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر