به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۳۰ مطلب با موضوع «انواع قرارداد» ثبت شده است

فسخ قرارداد پیمانکاری=1

شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور اداره کل ساخت و توسعه راههای منطقه شمالغرب عملیات ساخت و نصب زیر گذر بتنی پیش ساخته نظارت : 

پیمانکار : 

بسمه تعالی

صورتمجلس خاتمه پیمان مورخ …

پیرو نامه شماره …………………. مورخ ……………………………… و به منظور اجرای ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در تاریخ ……………. جلسه ای با حضور امضا کنندگان زیر جهت خاتمه پیمان عملیات ساخت و نصب زیرگذر بتنی پیش ساخته مورد پیمان شرکت ساختمانی ……………………… موضوع قرارداد شماره ……………………. مورخ …………………….. در محل پروژه تشکیل گردیده و کارهای تمام شده و ناتمام موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به شرح زیر تنظیم و ابلاغ می گردد.

۰۳ مهر ۰۱ ، ۲۰:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تنظیم قرارداد اجاره مغازه

طرفین قرارداد در تنظیم قرارداد اجاره مغازه 

موجر:

موجر/موجرین ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. کد ملی ……….. متولد ……….. ساکن ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. با مدیریت ……….. (به موجب روزنامه رسمی شماره ……….. مورخ ………..)

وکیل موجر:

خانم / آقای ……….. که با اختیار حاصله از وکالتنامه شماره ……….. مورخ ……….. تنظیمی در دفترخانه ……….. این اجاره نامه را امضاء کرده است .

مستأجر:

خانم / آقای ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. / شرکت ……….. به شماره ثبت ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. با مدیریت ……….. (به موجب روزنامه رسمی شماره ……….. مورخ ………..)

وکیل مستاجر:

خانم / آقای ……….. که با اختیار حاصله از وکالتنامه شماره ……….. مورخ ……….. تنظیمی در دفترخانه ……….. این اجاره نامه را امضاء کرده‌اند.

  مورد اجاره در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

……….. دانگ یک باب مغازه / یک دستگاه آپارتمان/یک باب ساختمان واقع در شهر ……….. خیابان ……….. کوچه ……….. شماره ……….. که مشخصات ثبتی آن به شرح زیر است :

پلاک ثبتی اصلی ……….. پلاک ثبتی فرعی ……….. منطقه ثبتی ……….. مساحت ……….. سایر مشخصات ……….. مورد اجاره به موجب پروانه ساختمان شماره ……….. مورخ ……….. و گواهی پایان کار مورخ ……….. شماره ……….. دارای کاربری تجاری است و برای شغل ……….. اجاره داده می شود .

تجهیزات و امکانات مورد اجاره به شرح ذیل است :

۱- وسائل گرمایش و سرمایش: شوفاژ، کولر، فن کویل، تهویه مطبوع مرکزی، پکیج حرارتی و برودتی، بخاری، شومینه.

۲- برق ، آب ، گاز تلفن / تلفن های به شماره ………..

۳- لوستر ، تجهیزات اداری ، قفسه بندی،– یخچال صنعتی .

۴- پارکینگ و انباری.

۵- سایر موارد ………..

  مدت اجاره در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

مدت اجاره ……….. سال/ماه شمسی که آغاز آن ……….. می باشد.

  مبلغ اجاره در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

برای تمام مدت ……….. ریال معادل ……….. تومان است که :

۱- مبلغ ……….. ریال آن در اول هر ماه در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت می شود .

۲-  طی ……….. فقره چک به موجر پرداخت شد .

۳-  طی ……….. فقره سفته به موجر پرداخت شد.

۴-  مستأجر در اول ماه مبلغ ……….. ریال به حساب جاری شماره ……….. شعبه ……….. بانک ……….. واقع در ……….. به نام موجر واریز خواهد کرد و بری الذمه خواهد شد.

۵-  سایر روش های دیگر پرداخت ……….. (با تفصیل نوشته شود).

 

سرقفلی در تنظمی قرارداد اجاره مغازه

مستأجر هیج وجهی بابت سرقفلی پرداخت نکرده است و به این ترتیب هیچ حقی نسبت به سرقفلی و حقوق صنفی متعقله به ملک ندارد و در انقضاء مدت چیزی از این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

مستأجر مبلغ ……….. ریال به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرد و بین طرفین مقرر گردید:

الف- این وجه متعلق به موجر است و در قبال پرداخت آن با اجاره دادن ملک به مستأجر با شرایط و مبلغ مندرج در این اجاره نامه موافقت کرده است و برای این سرقفلی هیچ ما بازاء و عوض دیگری در نظر گرفته نشده و در انقضاء مدت مستأجر مکلف به تخلیه است و چیزی بابت سرقفلی یا عوض آن دریافت نخواهد کرد.

ب- در پایان مدت و زمان تخلیه معادل همین مبلغ به مستأجر پرداخت خواهد شد. افزایش نرخ تورم و تغییر قیمت سرقفلی تأثیری در این امر نخواهد داشت.

ج- در پایان مدت رقم پرداختی مستاجر به علاوه مبلغی که بر مبنای شاخص بانک مرکزی جبران کاهش ارزش پول را با توجه به مدت اجاره بکند به مستأجر تأدیه خواهد شد.

د- در پایان مدت سرقفلی متعلق به محل بر مبنای نرخ عادله و قیمت معاملاتی زمان تخلیه به مستأجر پرداخت خواهد شد.

منظور از نرخ عادله و قیمت معاملاتی وجهی است که مستأجرین جهت اجاره کردن مورد اجاره این سند، با مدت و شروط مشابه و مبلغ اجاره‌ای معادل مبلغ اجاره این سند به علاوه نرخ تورم به نسبت مدت اجاره، آمادگی پرداخت آن را به عنوان سرقفلی دارند.

در صورت عدم توافق در این خصوص ، نظر هیأتی متشکل از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری متبع خواهد بود.

 شروط ضمن عقد در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد/دارد.

مورد اجازه صرفاً برای شغل ……….. اجاره داده شده و مستأجر به هیچ وجه حق تغییر شغل ندارد.

حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن بر عهده مستأجر است و باید در انقضاء مدت، مورد اجاره و تجهیزات آن را صحیح و سالم تحویل دهد.

تعمیرات جزئی عین مستأجره برعهده مستأجر و تعمیرات کلی بر عهده موجر است.

پرداخت هزینه آب، برق، گاز و تلفن برعهده مستأجر است.

پرداخت هزینه نگهداری (شارژ) ساختمان بر مبنای مصوبات هیات‌ مدیره بر عهده مستأجر/ موجر است و تغییرات این ارقام نیز مورد قبول می‌باشد.

اسقاط کافه خیارات من جمله خیارغبن (به هر درجه‌ای که باشد) از طرفین به عمل آمد.

مستأجر مکلف است مالیات ها و عوارض کسبی و حق بیمه کارگران و کارکنان خود را به موقع پرداخت و نیز در کسب و کار خود ضوابط قانونی و شرعی را دقیقاً رعایت کند.

تأخیر در پرداخت اجاره بها برای موجر حق فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره را ایجاد خواهد کرد. در این حالت حق مستأجر نسبت به سرقفلی نیز (در صورت وجود) ساقط خواهد شد. تخلف مستأجر از هر یک از شروط مندرج در این سند نیز همین آثار را خواهد داشت.

 

شاهدین در تنظیم قرارداد اجاره مغازه

این اجاره نامه در تاریخ ……….. با حضور آقایان :

۱- ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. آدرس ………..

۲- ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. آدرس ………..

افراد معتمد موجر و مستأجر که به عنوان شاهد ذیل آن را امضاء کرده‌اند. در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و امضاء و مبادله شد.

قسمت ها و مطالب زاید در هر دو نسخه قلم زده و ابطال شده است .

امضاء موجر                                                                           امضاء مستأجر

امضاء شاهد ۱                                                                       امضاء شاهد 

۲۵ شهریور ۰۱ ، ۲۲:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد کاری موقت نمی‌­تواند به قرارداد دائم تبدیل شود.

اگر یک قرارداد استخدام موقت بین کارگر و کارفرما بارها و بارها تمدید شود، موجب تغییر ماهیت این قرارداد نمی‌شود. در واقع نمی‌توان با در نظر گرفتن تمدیدهای مکرر قرارداد، ادعای دائمی شدن آن را کرد.‌‌

۳۱ تیر ۰۱ ، ۱۴:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد انتقال اجرایی

 خانم / آقای:….فرزند آقای….  دارای شناسنامه شماره….  صادره از…. ساکن تهران:

به موجب سند رهنی شماره…. مورخ  /    /   ۱۳ دفترخانه شماره….. تهران شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی احداثی در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت…. متر مربع دارای پلاک فرعی از…. اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک فرعی از اصلی مرقوم…  واقع در اراضی بخش ثبتی تهران که ذیل شماره….  مورخ …. صفحه…. دفتر املاک بخش مربوطه بنام مشار الیها ثبت و سند صادر گردیده و محدود است به حدود اربعه ذیل: شمالاً           شرقاً              غرباً                        جنوباً

به انضمام برق شماره پرونده ….. و آب شماره اشتراک….  و گاز شهری شماره شناسائی منصوبه های در آن از تاریخ    /  /  ۱۳ به مدت سه سال در قبال مبلغ…. ریال به انضمام خسارات در وثیقه بانک…. مقیم تهران به نشانی: …. گزارده و در موعد مقرر مذکور نسبت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده لذا پس از صدور اجرائیه و تشکیل پرونده در دایره…. اجراء به کلاسه ….  اجرائیه در تاریخ   /   /  ۱۳ ابلاغ و صحت آن نیز توسط متصدی مربوطه گواهی شده و چون مدیون ظرف شش ماه مدت قانونی برابر گواهی متصدیان مربوطه درخواست حراج ملک مورد وثیقه را ننموده است بنابراین پس از انقضاء مدت هشت ۸ ماه مهلت مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و باتوجه به اینکه در ظرف هشت ماه مذکور به موجب گواهی متصدیان اعتراضی به عملیات اجرایی نشده و طلب طلبکار هم تودیع نگردیده و با عنایت به اینکه کلیه حقوق دولتی نیز وصول شده ملک مزبور با ضمایم مرقوم در قبال مبلغ      ریال اصل طلب و مبلغ ریال خسارت تأخیر و مبلغ …. ریال نیم عشر اجرائی طبق مقررات آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذکر به بانک ….  به مشخصات فوق واگذار می شود و این ورقه به منزله سند انتقال اجرائی است.

 ضمناً نیم عشر اجرائی مذکور به موجب فیش شماره…. وصول گردیده و مبلغ …..  ریال وصولی از بستانکار طی فیش شماره  ….بنفع مدیون در صندوق اجراء تودیع شده است.

تذکاریه: ۱. این انتقال بدون ارائه سند مالکیت به لحاظ اظهار به عدم دسترسی به سند مالکیت، صورت پذیرفته ۲. از سوی اداره اجراء خانم/ آقای:….  فرزند آقای  …. دارای شناسنامه شماره….صادره از….طبق معرفی نامه شماره ….  و از سوی ….بانک ….خانم/ آقای ….  فرزند آقای ….  دارای شناسنامه شماره…. صادره از …. برابر معرفی نامه شماره ….  این سند را امضاء نموده و می نمایند.

۲۰ خرداد ۰۱ ، ۲۳:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد وکالتنامه تام الاختیار

موکل: نام .. …..نام خانوادگی….نام پدر …………شماره ملی…….شماره شناسنامه ………صادره ……. تاریخ تولد ………..

وکیل: نام :……..نام خانوادگی………..نام پدر ……شماره ملی……شماره شناسنامه ……..صادره……….تاریخ تولد…….

مورد وکالت: به صورت تام الاختیار ………………………..اختیارات وکیل ذکر می گردد

حدود اختیارات: ………………..

امضاء موکل: ………..

۲۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۹:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد پیمانکاری ساخت و نگهداری سوله اسکلت فلزی

این قرارداد بین طرفین

 

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و

 

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

 

ماده یک- موضوع قرارداد :

 

الف : موضوع این قرارداد عبارت است از ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزی شامل پایه ها ،لایه ها ، خرپاها و میل مهارها ، بست ها و کلیه اتصالات لازم دیگر طبق نقشه های پیوست شماره که به تائید خریدار خواهد رسید و جزء لاینفک این قرارداد می باشد .

 

ب: نوع و اندازه ها مطابق جداول پیوست شماره 1 می باشد که جز لاینفک قرارداد بوده و بر اساس آن مساحت کل جهت دستگاه برابر متر مربع می باشد .

 

ج: نوع پوشش سقف – طبق نقشه های مربوطه از ورق شادو لاین گالوانیزه ، به ضخامت 5% میلیمتر می باشد .

 

د: ایزو لاسیون ، پشم و شیشه 2 اینچ با کرافت و توری مرعی زیر آن از نوع 8/5 در 24 یا 4/3 در 22 خواهد بود .

 

**توضیح :

 

تهیه مواد اولیه مورد نیاز قرارداد کلاً به استثناء بند ج و د به عهده فروشنده است ولی خریدار همکاری های لازم را در این رابطه خواهد نمود ، بدون اینکه برای او ایجاد نماید.

 

ماده 3- محاسبات و مشخصات فنی :

 

الف : مشخصات فنی قطعات ساختمانی فوق الذکر که نقشه های آن منضم به این قرارداد است بر اساس استانداردهای محاسبه گردیده است .

 

ب: بار های زنده ( بار برف و باد ) طبق استاندارد شماره 519 وزارت اقتصاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مطابق جدول ذیل و بنا به درخواست خریدار ساختمان پیشنهاد و مورد تائید خریدار قرار گرفته است .

 

بار برف 25 100 150

 

فشار برف 75 100 100

 

ج: مطابق استاندارد های بین المللی که در محاسبات فنی نیز به کار گرفته شده اند عمر مفید اسکلت ها حداقل 20 سال می باشد که فروشنده آن را تضمین می نماید مشروط بر اینکه شرایط نگه داری از طرف خریدار کاملاً رعایت شود.

ماده 4-ساخت و نگه داری :

 

پیمانکار با استفاده از جدول زمان بندی شده که به تائید طرفین رسیده است (و جزء ضمایم قرارداد می باشد ) در مدت موضوع پیمان نسبت به ساخت و تحویل آن اقدام لازم خواهد نمود.

 

ماده 5- زمان تحویل :

 

پیمانکار بعد از مبادله قرارداد و دریافت چک پیش پرداخت (در صورتیکه چنین پرداختی صورت گرفته باشد )ظرف مدت روز از تاریخ تائید نقشه ها توسط کارفرما و بر اساس برنامه زمان بندی ارائه شده که به تائید طرفین رسیده است (جدول شماره 2که جزء ضمائم قرارداد می باشد ) نسبت به تهیه و ساخت دستگاه اسکلت فلزی اقدام خواهد کرد .

 

تبصره 1- پیمانکار موظف است حداکثر دو هفته پس از مبادله قرارداد نسبت به تهیه و تحویل نقشه های اجرایی مربوط به خریدار اقدام نماید . در صورت عدم تحویل نقشه ها در موعد مقرر جریمه دیرکرد طبق تبصره 2 این ماده تعلق می گیرد .

 

تبصره 2- پیمانکار موظف است در مد ت پیمان و بر اساس جدول زمان بندی شماره 2 اقدام به ساخت و تحویل اسکلت ها بنماید . در پایان مدت قرارداد چنانچه پیمانکار نتوانسته باشد قسمتی از تعهدات خود را انجام دهد خریدار می تواند به ازاء هر روز تاخیر (یک درصد ) مبلغ باقیمانده موضوع قرارداد را به عنوان خسارت از ضمانت نامه کسر نماید و چنانچه تاخیر از روز / ماه تجاوز نماید خریدار حق دارد ضمن فسخ قرارداد کلیه تضمین های سپرده شده را به نفع خود ضبط و وصول نماید.

ماده 6- ضمانت حسن اجرای تعهدات :

 

پیمانکار متعهد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت 

1- تضمین نامه بانکی 2- سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتیکه پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید خریدار می تواند طبق قوانین مملکتی اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده طبق مفاد قرارداد به نفع خود ضبط و وصول نماید .

 

تبصره 1- اسناد تضمینی ماده فوق پس از تحویل قطعی موقت کلیه موضوع قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.

ماده 7- بهای موضوع قرارداد و شرایط پرداخت :  

 

الف : جمع مبلغ کل بها موضوع قرارداد عبارت است از : به حروف و به عدد ریال % مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت بعد از مبادله قرارداد در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش به صورت تضمین نامه بانکی / سفته با امضای مجاز شرکت به پیمانکار پرداخت خواهد گردید .

 

تبصره : از صورت وضعیت های موقت ماهانه % مبلغ صورت وضعیت بابت استهلاک پیش پرداخت کسر خواهد گردید به نحوی که پس از پرداخت بهای آخرین صورت وضعیت مبلغ پیش پرداخت مستهلک گردد . بعد از استهلاک کامل پیش پرداخت ضمانت نامه دریافتی به فروشنده مسترد خواهد شد .

 

ج: مبلغ 30% قیمت قطعات ساخته شده بعد از ساخت و تحویل قطعات در محل کار و بر اساس صورت جلسه های تنظیمی در وجه فروشنده پرداخت خواهد گردید .

 

د: 70% ما بقی بعد از تحویل به خریدار در محل کار و بر اساس صورت حساب تنظیمی پرداخت خواهد شد . در صورتیکه کلیه قطعات و مصالح تحویلی کامل باشد .

 

تبصره : از هر پرداخت بند ج و د ماده هفتم بین قرارداد مبلغ 10% به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر که نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن بلافاصله پس از پایان دوره تضمین و تنظیم صورت جلسه تحویل قطعی آن آزاد خواهد شد.

ماده 8- دوره تضمین :

 

مرغوبیت قطعات و چگونگی ساخت دستگاه اسکلت فلزی به مدت 12 ماه از تاریخ تحویل قطعات و تنظیم صورت جلسه تحویل موقت کار از طرف پیمانکار تضمین می گردد که در این مدت پیمانکار تعهد می نماید هر گونه نواقص و معایب موجود را که مربوط به ساخت قطعات بوده و ناشی از استفاده غیر صحیح عوامل کارفرما نباشد با نظر دستگاه نظارت کارفرما برطرف نماید . بدیهی است تحویل قطعی پس از پایان دوره تضمین و تنظیم صورت جلسه رفع نواقصی انجام خواهد پذیرفت.

 

ماده 9- تغییر مقادیر کار

 

کارفرما می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود 25% از موضوع معامله را کسر و یا افزایش دهد در هر حال مراتب باید ظرف مدت روز / ماه کتباً به اطلاع پیمانکار برسد که در این صورت مدت تحویل نیز به همان نسبت تغییر خواهد کرد.

 

ماده 10-دستگاه نظارت  

 

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

ماده 11- حل اختلافات :

 

در صورتیکه در موارد پیش بینی نشده در این قرارداد بین خریدار و فروشنده اختلافی بروز نماید و نتوانند از راه توافق حل نمایند نظر در مورد مسئله برای طرفین لازم الاتباع است . فروشنده ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که به موجب پیمان به عهده دارد اجرا نماید . در غیر این صورت خریدار به تشخیص خود نسبت به فروشنده عمل خواهد نمود.

 

ماده 12- مالیات  

 

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده پیمانکار است . که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

 

ماده 13- فسخ  

 

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد از سوی پیمانکار کارفرما حق خواهد داشت در هر مرحله از کار پس از اعلام به فروشنده قرارداد را فسخ و نسبت به وصول تضمین به منظور تامین خسارت و مطالبات خود اقدام نماید.

 

ماده 14- نشانی طرفین قرارداد  

 

نشانی دقیق کارفرما :

 

نشانی دقیق پیمانکار :

 

کلیه مکاتبات و ابلاغیات قانونی به نشانی فوق ارسال خواهد شد . طرفین قرارداد باید در صورت تغییر نشانی مراتب را ظرف مدت 15 روز کتباً به طرف دیگر اعلام نماید تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر قرارداد ابلاغ نشود کلیه نامه ها و ابلاغیه های ارسالی به نشانی های تعیین شده ارزش و اعتبار قانونی خواهد داشت .

ماده 15- ضمائم قرارداد :

 

ضمائم این قرارداد که نزد طرفین قرارداد باقی می ماند و جز لاینفک آن است عبارت است :

 

1- نقشه های اجرایی

 

2- جداول

 

این قرارداد در دو نسخه مشتمل بر 15 ماده و 9 تبصره تهیه و تنظیم شده که پس از امضا طرفین قرارداد ، یک نسخه نزد خریدار و یک نسخه نزد فروشنده باقی خواهد ماند و کلیه نسخ این قرارداد ، حکم واحد دارد .

 

                                                   کارفرما پیمانکار

۰۹ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۰:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد صلح دعوی

نوع سند: صلح

 

مصالح: خانم/آقای: …. فرزند آقای…. و نام مادر خانم …. دارای شناسنامه شماره….صادره از …. متولد…. ساکن:….

 

متصالح: خانم/آقای: …. فرزند آقای …. دارای شناسنامه شماره…. صادره از…. متولد ساکن:…..

 

مورد مصالحه: کلیه حقوق و دعاوی واقعیه، فرضیه و احتمالیه مصالح ناشی از طرح دعوی علیه متصالح به شرح پرونده شماره ….. مطروحه در دادگاه حقوقی …. تهران شعبه…. از هر حیث و بدون استثناء بنحویکه دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبوره در مورد صلح بالا برای مصالح باقی نیست و تمامی آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است.

 

مال الصلح: مبلغ …. ریال رایج که تماماً و نقداً تسلیم مصالح گردیده باقراره.

 

کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجراء شده و طرفین ضمن العقد هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره نسبت به مفاد متن از خود سلب نمودند.

 

بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۰ – ۱۴/۱/۵۸ ثبت کل به متصالح تذکر داده شده و مع الوصف مسئول شناسائی مصالح گردید.

 

مبلغ ….. ریال حق الثبت طی فیش شماره…. به بانک ملی ایران شعبه…. تأدیه و قبض حق التحریریه به شماره …. تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:

 

سری ( ).

 

تاریخ: ….ماه یکهزار و سیصد و …. ۱۳ شمسی

 

محل امضاء:….

۲۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انتخاب عنوان دقیق قرارداد

رعایت استانداردهای حرفه ای در تنظیم بندهای قرارداد: به عنوان مثال لازم است مشخصات طرفین قرارداد کامل، دقیق و قابل استناد باشد. یکی از مهم ترین کارهایی که در تنظیم قراردادهای بین المللی باید مورد توجه مشاوران حقوقی قرار بگیرد احراز هویت طرفین قرارداد است. تبیین و تشریح دقیق موضوع قرارداد که مورد توافق طرفین قرار گرفته است و توجه به این امرکه موضوع نباید با قوانین ملی طرفین و قوانین بین المللی در تضاد و تعارض باشد؛

پیش بینی تعهدات و مسئولیت های طرفین به صورت دقیق، ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات قراردادی، نحوه جبران خسارت در قرارداد، پیش بینی تضمین قراردادی، شیوه حل و فصل اختلافات به نحوی که برای قرارداد مناسب باشد؛

پیش بینی مدت زمان معقول و مناسب برای قرارداد؛

محل انعقاد قرارداد، محل تحویل کالا یا ارائه خدمت و به صورت کلی محل انجام تعهدات قراردادی باید مشخص و صریح باشد؛

نحوه انجام تعهدات قراردادی یا نحوه تحویل کالا و خدمت و روش های پرداخت بین المللی؛

دامنه شمول موارد فورس ماژور یا حوادث غیرمترقبه و اثر آنها بر قرارداد؛

قانون حاکم بر قرارداد و مرجع صالح در حل و فصل اختلافات قراردادی؛

نحوه و شرایط و مسئولیت واگذاری اسناد معامله از سوی طرفین؛

خدمات پس از فروش در یک قرارداد بین المللی؛

اخذ مجوزها، گواهینامه ها و کارت های بازرگانی؛

حق واگذاری یا عدم واگذاری قرارداد به شخص دیگر از سوی طرفین یا یکی از آنها.

۰۴ فروردين ۰۱ ، ۱۸:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن فسخ قرارداد مبایعه نامه

مخاطب محترم آقای / خانم ................... با سلام با توجه به اطلاع شما از مبایعه نامه نوشته شده میان اینجانب و آقا/خانم .....................به شماره …. در مورخ …. اینجانب یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ….. به مساحت …. بخش …. شهرستان …. به نشانی ….. را به مبلغ …. به شما فروخته ام. اما خریدار آقای ................... برای انتقال سند در دفتر خانه حاضر نشدند و به جهت اینکه در قرارداد ذکر شده است که عدم انجام هرکدام از تعهدات موجبات فسخ را برای طرف دیگر فراهم می کند و عدم انجام تعهد شما نسبت به شرط ضمن عقد ،اینجانب مجاز به فسخ قرارداد فی مابین می باشم .. با توجه به اختیار قانونی بنده و با توجه به ماده 185 قانون مدنی اینجانب فسخ معامله را به اطلاع شما می رسانم .خریدار به جهت اطلاع از مفاد قرارداد و اینکه این قرارداد مورد تایید و امضای ایشان قرار گرفته است امکان هیچگونه اعتراضی در خصوص این قرارداد ندارد . با تشکر نام و نام خانوادگی امضاء

۲۱ بهمن ۰۰ ، ۱۳:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد اجاره عادی

ماده ۱) طرفین قرارداد:

 

الف) موجر

 

شخص حقیقی:

 

خانم/آقای: ………………… فرزند: …………. به شماره شناسنامه: …….. کد ملی: ……………………… صادره از: …….. ساکن: ……………………………………………….

 

شماره تلفن ثابت: ………………….. همراه: ……………………

 

شخص حقوقی:

 

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن: …………………………………………….. با مدیریت: ………………………………… به شماره ثبت: …………………………………… به آدرس: …………………………………………….. شماره تلفن: …………………………..

 

ب) مستأجر

 

شخص حقیقی:

 

خانم/آقای: ………………… فرزند: …………. به شماره شناسنامه: …….. کد ملی: …………………….. صادره از: ………….. ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

شماره تلفن ثابت: ………………….. همراه: ……………………

 

شخص حقوقی:

 

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن: ……………………………………. با مدیریت: ………………………………… به شماره ثبت: ………………………… به آدرس: …………………………………. شماره تلفن: ………………………………….

 

که در متن قرارداد طرفین، به اختصار موجر/مستأجر نامیده می­‌شوند.

ماده ۲) موضوع قرارداد:

 

اجاره تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان/یک باب ساختمان واقع در شهر: …………………….. خیابان: ……………….. کوچه: …………………….. شماره پلاک: ………….. در طبقه: …………. به مساحت: …………….. مترمربع به شماره پلاک ثبتی اصلی: ………………. ثبتی فرعی: …………………. منطقه ثبتی: ……………………

 

تجهیزات و منضمات آن به قرار زیر است:

 

۱-۲- وسایل گرمایش و سرمایش: شوفاژ: ……. کولر: ……. فن کوئل: …… تهویه مطبوع مرکزی: …… پکیج حرارتی و برودتی: ….. بخاری: ….. شومینه: ….. سایر: ………

 

۲-۲- برق: ….. آب: ….. گاز: ….. تلفن به شماره: ………………………

 

۳-۲- استخر: ….. جکوزی: ….. سونا: …..

 

۴-۲- لوستر: ….. وسایل چوبی غیر منصوب (مثل میز، صندلی و گنجه) با ذکر تعداد نوشته شود: ……

 

۵-۲- پارکینگ: ….. انباری: …..

 

۶-۲- سایر موارد: ………………..

 

ماده ۳) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن:

 

۱-۳- برای تمام مدت اجاره مبلغ: ……………………….. ریال وجه رایج کشور معادل: ……………………. تومان به قرار ماهانه مبلغ: …………………. ریال معادل: ……………… تومان مقرر گردید.

 

۲-۳- مستأجر متعهد گردیده مال‌الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقداً در قبال دریافت رسید به موجر تأدیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال‌الاجاره بعضاً یا تماماً ظرف: ……….. روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

 

ماده ۴) مدت قرارداد:

 

……………. سال/ماه شمسی/روز که آغاز آن از تاریخ ….. / …../ …..۱۳ می‌باشد.

 

ماده ۵) تعهدات طرفین قرارداد:

 

۱-۵- حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن بر عهده مستأجر است و باید در انقضای مدت، مورد اجاره و تجهیزات آن را صحیح و سالم تحویل دهد.

 

۲-۵- تعمیرات جزئی مورد اجاره بر عهده مستأجر و تعمیرات کلی با موجر است.

 

 

۳-۵- مستأجر متعهد به پرداخت هزینه آب، برق، گاز و تلفن در تمام مدت مدت اجاره می‌باشد.

ماده ۶) فسخ قرارداد:

 

۱-۶- تأخیر در پرداخت اجاره برای موجر حق فسخ اجاره را نسبت به باقیمانده مدت ایجاد می‌کند و در این حالت اقساط باقیمانده اجاره‌بها حال می‌شود و یکجا قابل مطالبه خواهد بود.

 

۲-۶- تخلف مستأجر از هر یک از شروط و ضوابط این اجاره نامه برای موجر حق فسخ و تخلیه را ایجاد خواهد کرد.

 

ماده ۷) وثایق و تضامین:

 

۱-۷- یک برگ سفته به مبلغ: …………… ریال معادل: ……………… تومان ممضی به امضای مستأجر، بدون تاریخ در اختیار موجر قرار داده شد و بین طرفین مقرر گشت در صورت عدم تخلیه ملک یا در صورت عدم پرداخت هزینه‌های آب، برق، تلفن، گاز و شارژ از طرف مستأجر، موجر می‌تواند سفته مذکور را مورخ نموده و نسبت به وصول کل مبلغ یا قسمتی از آن – به تشخیص خود – اقدام کند.

 

۲-۷- یک فقره چک به تاریخ: …../ ….. / …..۱۳ / بدون تاریخ به مبلغ: ………….. ریال معادل: ………….. تومان از حساب جاری شماره: ……………….. بانک: …………………. شعبه: ……………… از طرف مستأجر در اختیار موجر قرار داده شد. در صورتی که مستأجر هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و شارژ را نپردازد موجر می‌تواند این وجوه را پرداخت و از محل چک مستأجر طلب خود را وصول کند. چک مورخ: ….. / ….. / …..۱۳ در صورتی که تا تاریخ: ….. / ….. / ….. ۱۳ مورد استفاده قرار نگرفته باشد، در تاریخ أخیر با چک دیگری با تاریخ روز تعویض خواهد شد (منظور این است که از تاریخ صدور و تنظیم چک بیش از شش ماه نگذرد چرا که این امر باعث انتفاء جنبه کیفری چک خواهد شد). در خصوص چک بدون تاریخ، موجر در مورخ کردن آن به میل خود مختار و مجاز است.

ماده ۸) شرایط قرارداد:

 

۱-۸- اسقاط کافّه خیارات منجمله غبن (ولو به درجه أعلی) از طرفین به عمل آمد. (به این معنی است که تمام اختیارات فسخ معامله را از خود ساقط کرده ایم حتی اختیار فسخ به دلیل تفاوت آشکار بین قیمت واقعی مورد اجاره و مبلغ تعیین شده که به آن خیار غبن گفته می شود.)

 

۲-۸- مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد/دارد.

 

۳-۸- مبلغ: ……………………… ریال معادل: ……………………… تومان از طرف مستأجر به عنوان قرض‌الحسنه به موجر پرداخت و بین طرفین مقرر شد که زمان باز پرداخت آن مقارن با انقضای مدت اجاره باشد. در عین حال بین طرفین شرط شد که مستأجر حق مطالبه این مبلغ را نداشته باشد، مگر اینکه محل را تخلیه و کلید آن را برای تحویل به موجر آماده کرده باشد.

 

۴-۸- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (شارژ – هزینه های مشترک) بر عهده مستأجر/موجر است. در صورت تغییر مبلغ از طرف هیئت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید ملاک پرداخت خواهد بود.

 

۵-۸- چنانچه مستأجر بابت هزینه آب، برق، گاز، تلفن و هزینه نگهداری (شارژ) بدهکار باشد، بدهی او از مبلغ قرض‌الحسنه کسر خواهد شد.

 

۶-۸- مورد اجاره برای سکونت ……… نفر اجاره داده شده است.

 

ماده ۹) نحوه جبران خسارات:

 

۱-۹- بین طرفین مقرر شد که چنانچه مستأجر محل را در انقضای مدت تخلیه و تحویل ننماید، بابت هر روز تأخیر: …………… ریال معادل: …………… تومان به موجر بپردازد. این اقلام نیز از وجه موضوع بند ۱ ماده ۷ کسر خواهد شد.

 

۲-۹- وجه التزام تأخیر در تخلیه و تحویل عین مستأجره، روزانه: …………… ریال معادل: ………………… تومان خواهد بود و چنانچه بدهی مستأجر از مبلغ سفته مذکور در بند ….. ماده …. بیشتر شود، مازاد از طرق قانونی قابل وصول خواهد بود.

 

ماده ۱۰) مرجع حل اختلاف:

 

در صورت بروز اختلاف بین طرفین آقا/خانم: …………………… به نشانی: ……………………………………………… به عنوان داور مرضی‌الطرفین به حل و فصل اختلافات طرفین می‌پردازد.

 

تبصره ۱: چنانچه داور مذکور نخواهد یا نتواند در خصوص اختلاف بوجود امده داوری و حکمیت نماید، آقا/خانم: ………………………….. به نشانی: ……………………………………. به عنوان جانشین وی به عنوان داور تعیین می‌گردد.

 

تبصره ۲: داور مذکور با توجه به درخواست کتبی هر یک از طرفین، مجاز به رسیدگی و صدور رأی خواهد بود و رأی ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است.

ماده ۱۱) نُسَخ قرارداد:

 

این قرارداد مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره در تاریخ …../ …../ …..۱۳ به تعداد …… نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید.

 

این سند با حضور:

 

– ………………………………… فرزند: ……………… به شماره شناسنامه: ………… به نشانی: ……………

 

……………………………………………………….

 

– ……………………………… فرزند: ……………….. به شماره شناسنامه: ………….. به نشانی: …………..

 

………………………………………………………

 

افراد معتمد موجر و مستأجر به عنوان شاهد تنظیم، امضاء و مبادله شد.

 

امضاء موجر امضاء مستأجر

 

امضاء شاهد اول امضاء شاهد دوم

 

مهر و امضای مدیر بنگاه معاملات ملکی 

 

 

 

۱۳ بهمن ۰۰ ، ۱۵:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نوشتن قرارداد اجاره

هر قراردادی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که در زمان نوشتن آن باید آنها را مد نظر داشت، اجاره نامه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ در ادامه این بخش‌ها را معرفی می‌کنیم:

 

 

 

مشخصات طرفین قرارداد

در ماده اول قرارداد باید مشخصات کامل موجر و مستأجر به صورت دقیق درج شود، به همین منظور وجود اصل اوراق شناسایی در هنگام عقد قرارداد لازم است، معمولا علاوه بر اطلاعات شخصی، شماره تلفن، آدرس محل سکونت و کدپستی نیز نوشته می‌شود.

 

 

 

موضوع قرارداد

در بخش بعدی مشخصات کامل و دقیق مورد اجاره یا همان مالی که قرار است اجاره داده شود، درج خواهد شد، هم‌چنین در این بخش قید می‌شود که موضوع این قرارداد استفاده مستأجر از منافع مال مورد نظر است. نکته مهم این است که مشخصات عین مستأجره باید دقیقا مطابق با آن باشد و اگر مغایرتی وجود داشت، مسئولیت حقوقی آن بر عهده طرفین است.

 

 

 

مشخصات اجاره نامه

در ماده سوم مدت اجاره بر اساس توافق بین طرفین نوشته می‌شود و ماده چهارم مبلغ رهن و اجاره را که درباره آن توافق شده است، بیان می‌کند؛ گفتنی است که در قرارداد اجاره معمولا مبلفی را بابت رهن یا ضمانت پرداخت ابتدا از مستأجر دریافت می‌کنند و در ادامه مبلغ اجاره معمولا به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود.

 

گفتنی است که در این قسمت باید دقیقا قید شود که پرداخت به صورت نقد یا چک است و تاریخ و مبلغ آن به صورت حروف و عدد، دقیقا نوشته می‌شود و اگر چکی در کار باشد باید مشخصات آن نوشته شود. در ماده پنجم نیز تاریخ دقیق تحویل ملک به مستأجر قید می‌شود.

۱۳ بهمن ۰۰ ، ۱۵:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه عقد امانت

قرارداد ودیعه (امانت) یو دستگاه اتومبیل به مشخصات….

 

مودع (امانت گذار ) : خانم ……………. نام پدر به شماره ملی …………………… نام پدر …… شماره شناسنامه ………… به نشانی ……………………………………………………………………………. مستودع (امین) : آقای : آقای …………………. نام پدر اسمعلی شماره ملی …………………. شماره شناسنامه . به نشانی فوق مورد ودیعه (مورد امانت) : یک دستگاه اتومبیل با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء که امین با رؤیت مورد ودیعه ، وقوف کامل از تعداد و مشخصات و محل وقوع ، اقرار صرف و قبض مورد ودیعه نمود. نمونه امانت نامه شهود عبارتند از: ۱- آقای / خانم فرزند شناسنامه . صادره از متولد .به شماره ملی . ساکن شغل . ۲- آقای / خانم فرزند شناسنامه صادره از .متولد به شماره ملی . ساکن . شغل

 

که فی المجلس حضور داشتند و مورد امانت و تعداد و کم و کیف آن به رویت ایشان رسیده است. مدت: مادام العمر مودع از تاریخ زیر و امانت گذار در هر حال حق رجوع دارد و امین قبول ودیعه نمود و نیز متعهد گردید هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود نسبت به تحویل آن اقدام نماید. اجرت: رایگان است که مستودع متقبل به حفظ و نگهداری مورد ودیعه بطور مجانی گردید.

 

شروط : ۱- ترتیب حفظ مال مورد ودیعه طبق متعارف و معمول محل با مستودع بوده و در عین حال امین هر تغییری را که برای حفظ مال مورد ودیعه لازم بداند می تواند اعمال نماید . ۲- چنانچه امین موجب تعدی و تفریط مال مورد ودیعه گردد ضامن تلف یا نقصان مال مورد ودیعه می باشد . ۳- مودع متعهد به تأدیه مخارجی که امین برای حفظ مال مورد ودیعه کرده می باشد همچنین چنانچه رد مال ودیعه مستم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است . ۴- با فوت امانت گذار این ودیعه باطل بوده و امین متعهد به رد مال مورد ودیعه به ورثه قانونی مودع می باشد. ۵- هرگاه به هنگام وم رد مال مورد امانت طبق مفاد این سند ، امین از رد آن امتناع ورزد از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد و همچنین این عمل خیانت در امانت بوده و امانت گذار حق طرح دعوی حقوقی و کیفری خواهد داشت. ۶- مودع در صورت رجوع ( هم چنین ورثه قانونی امانت گذار پس از درگذشت مودع ) محق ب استرداد مال مورد ودیعه و تحویل گرفتن آن از مستودع می باشند و حق دارند علیه امین (مستودع) یا علیه ورثه قانونی امین اجرائیه صادر کنند .نمونه امانت نامه ۷- امین در همه حال می تواند بنا بواسطه ضرورت های مورد تشخیص خود مال مورد ودیعه را رد کند و اگر به مودع دسترسی نداشته باشد و یا اگر مودع از قبول رد خودداری ورزد امین حق دارد مال مورد ودیعه را از طریق دادگاه صالحه رد نماید .

 

امضاء مودع: امضاء مستودع:

 

شاهد اول: شاهد دوم:

۰۲ بهمن ۰۰ ، ۰۱:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد خرید و فروش موتور سیکلت (قولنامه موتور سیکلت)

ماده 1 : طرفین قرارداد

 

1-1- فروشنده/فروشندگان .................................. فرزند ............. به شماره شناسنامه ....................... صادره ازپ.................. کدملی .................. متولد ............................ ساکن .......................................... تلفن .......................

 

 ۱-۲ - خریدار/خریداران ................................. فرزند ............. به شماره شناسنامه ....................... صادره از.................. کدملی .................. متولد ............................ ساکن .......................................... تلفن ....................... 

 

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

 

مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه موتورسیکلت ................... مدل ........................... به شماره بدنه .................. و شماره پلاک ...................... به رنگ ....................... بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و به تصرف خریدار در آمده است / یا / قرار است همزمان با انتقال رسمی در دفترخانه تحویل خریدار شود.

 

ماده 3 : ثمن معامله

 

 ۳-۱ بهای معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................ ریال ) و با حروف ( ............................. ریال ) تعیین گردید .

 

 ۳-۲ همزمان با این توافق مبلغ به عدد ............................. ریال با حروف ( ............................................... ریال ) نقداً / طی چک شماره ............................ عهده بانک .............. شعبه ................. کد ............ به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن به عدد..................با حروف ( .................................... ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده 4 : شرایط معامله

 

 ۴-۱ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ ............... در دفتر اسناد رسمی شماره ........... به آدرس ............................ حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر بیان کننده تخلف نامبرده می شود .

 

 ۴-۲ - عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

 

۴-۳ - مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

 

4-4- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

 

۴-۵ - هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده ............................... می باشد.

 

۴-۶ - کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .

 

۴-۷ - در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ............................................. ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

 

 ۴-۸ - مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ........................... ساعت ................................ تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

 

 ۴-۹ - در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( ................................ ریال) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

 

۴-۱۰ - در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن قرارداد توسط خریدار، فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را (در صورت تحویل شدن) مسترد نماید.

ماده 5 : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد

 

 ۵-۱ - چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت .................... قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید. خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

 

 ۵-۲ - پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.

 

 

 

            محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

 

            محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۱۸ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد مشاوره و پشتیبانی حقوقی

ماده 1 - طرفین قرارداد

این قرارداد با موضوع ارئه مشاوره  وپشتیبانی حقوقی،بین آقای .................. و شرکت ................. که از این پس به اختصار مشاور و شرکت نامیده خواهد شد،طبق مواد آتی منعقد می گردد.

 


ماده2 - مدت قرارداد  

قرارداد حاضر از تاریخ ................ شروع و مدت آن .................... می باشد.

 


ماده 3- نحوه تخصیص دستمزد

1- مشاور بابت مشاوره وپشتیبانی حقوقی شرکت دستمزد ثابتی از قرار ماهانه .......... ریال در ماه دریافت خواهد نمود که روز سی ام هر ماه به شماره حساب....... واریز خواهد شد.

2- دستمزد مشاور بابت حضور در خارج از محل شرکت یا جلسات مذاکره مدیر عامل با اشخاص دیگر عبارت است از هر ساعت (وکمتر از ........ ریال،که در پایان هر ماه با ارائه صورتحساب مشاوره،به همراه دستمزد موضوع ماده 10 پرداخت می شود.

3- کیفیت محاسبه دستمزد مشاور در تنظیم قراردادهای غیرمالی عبارت است از مبلغ ثابت ...... ریال و در قراردادهای مالی، تا مبلغ ........ ریال، ........ درصد و نسبت به مازاد مبلغ ....... ریال .... درصد.

4- حق الوکاله مشاور در موارد ارجاع و قبول وکالت،در دعاوی مسائل غیرمالی عبارت است از مبلغی که با مدیرعامل به طور موردی توافق می شود ودر دعاوی و مسائلی که خواسته آن مال است،تا مبلغ  ........ ریال خواسته، .... درصد و نسبت به مازاد مبلغ ......... ریال تا ........... خواسته، ..... درصدو نسبت به مازاد مبلغ ............. ریال خواسته  .... درصد محاسبه خواهد شد.

تبصره:حق الوکاله،در دعاوی مالی با توافق مدیرعامل و مشاور قابل تعدیل است.

 


ماده 4- شرایط قرارداد

1- مشاور بدون نیاز به حضور مستمر درمحل شرکت واز طریق تلفن یا مراجعه مدیر عامل و یا نماینده شرکت ارئه مشاوره خواهد نمود.

2- مشاوره با حضور مستمر در محل شرکت از قرار ..........ساعت در هفته /روز پاسخگوی نیاز حقوقی شرکت خواهد بود.

3- مشاور در صورت نیاز(به صلاح دید مدیر عامل شرکت)جهت ارائه مشاوره در محل شرکت یا جلسات دیگر،در معیت مدیرعامل یا نماینده ایشان حضور خواهد داشت.

4- ...... .

5- ...... .

6- ...... .

7- ...... .

8- ..... .

9- ..... .

 

 

 

 

امضاء مدیر عامل:                               امضاء مشاور:                                       امضاء شخص دوم صاحب امضاء شرکت:

۰۴ آبان ۰۰ ، ۱۵:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد مشارکت در نمایش فیلم

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت موسسه فیلم ..... زیر مجموعه شرکت ...... به شماره ثبت ....... اداره ثبت شرکتهای انگلستان و شرکت .... منعقد می گردد.


ماده2- موضوع قرارداد

همکاری جهت اکران و نمایش فیلم سینمایی ..... در انگلستان به خصوص شهر لندن


ماده3- تعهدات شرکت ........ :

بند 1 - این شرکت متعهد می شود از زمان دریافت فیلم اقدامات و تمهیدات لازم را جهت حفاظت فیزیکی و معنوی از فیلم به عمل آورد.و نیز از اقدامات اشخاص ثالث جهت تخریب و تبلیغات منفی با تمام توان جلوگیری نماید.

بند 2 - تمامی دفعات اکران فیلم باید با هماهنگی شرکت ....... انجام شود.

بند 3 - شرکت ........ متعهد می شود از تمامی امکانات لازم جهت انجام تبلیغات و اطلاع رسانی به منظور جلب نظر مخاطبین استفاده نماید.

بند 4 - ................... .

بند 5 - .................. .

بند 6 - .................. .

بند 7 - ................. .


ماده 4 - تعهدات شرکت ..... :

بند 1- ارسال به موقع فیلم در فرصت هایی که دو طرف حسب مورد و هماهنگ می نمایند.

بند 2- ارسال به موقع ابزارهای تبلیغاتی فیلم از جمله عکس،پوستر در کشور انگلستان به درخواست شرکت ......... .

بند 3 - .................... .

بند 4 - ................... .

بند 5 - .................. .

بند 6 - .................. .

بند 7 - ................. .


ماده 5 - فسخ قرارداد : 

شرکت ........ حق فسخ قرارداد بعد از شروع تبلیغات و یا بعد از اجاره سینما را نخواهد داشت.


ماده 6 - مدت قرارداد :

به صورت نامحدود جهت یک دوره اکران فیلم مورد نظر در کشور مورد توافق به طور متناوب است تا اشباع کامل و تا جایی که انگیزه اقتصادی برای طرفین وجود دارد.


ماده 7 - مبلغ قرارداد

بند 1- سهم شرکت ........ از اکران اول (که در لندن انجام می شود) مبلغ ....... پوند به ازای هر صندلی که جمعاً رقم ..... پوند (معادل .......... ریال) می باشد و نقداً هم زمان با امضای قرارداد و دریافت فیلم به شرکت ...... پرداخت می شود و قابل عدوت و استرداد نبوده و در هرحال سهم آن شرکت محسوب می شود.اعم از اینکه صندلی های سالن نمایش فروش برود یا نرود.

بند 2- در دفعات بعدی اکران به هر میزان که فروخته شود به ازای هر صندلی فروخته شده مبلغ ....... پوند (ومعادل ریالی آن) سهم شرکت ........ بوده و حداکثر تا دو روز بعد از اکران باید به حساب شرکت ....... واریز گردد.

بند 3 - .................. .

بند 4 - .................. .

بند 5 - ................. .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.

۰۴ آبان ۰۰ ، ۱۵:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد حق العمل کاری خرید زمین از چه بندها و مواد قانونی تشکیل‌ شده است؟

این قرارداد از نه-9 ماده تشکیل‌ شده که شامل موارد زیر می‌باشد:
ماده اول- مشخصات طرفین قرارداد
ماده دوم- موضوع قرارداد
ماده سوم- مدت قرارداد
ماده چهارم- مبلغ قرارداد ونحوه پرداخت
ماده پنجم-تعهدات عامل
ماده ششم-تعهدات آمر
ماده هفتم-تضمین قرارداد
ماده هشتم-حل اختلاف
ماده نهم-فسخ قرارداد

۱۱ تیر ۰۰ ، ۱۷:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورت عدم رضایت از این قرارداد چه باید کرد؟

درصورتی‌ که پس از خرید در یک بازه زمانی یک ساعته، عدم رضایت داشتید؛ وجه پرداختی به شما بازگردانده می‌شود.

۱۱ تیر ۰۰ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چرا باید برای امور خود قرارداد ببندیم؟

  • یکی از دلایل آن معین و مشخص بودن حقوق هر یک از طرفین می‌باشد.
  • در صورت وجود قرارداد، طرفین از وظایف خودآگاه بوده و عملکرد شفاف‌تری خواهند داشت.
  • در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد، حل اختلاف و رسیدگی به آن آسان‌تر خواهد بود.
۱۱ تیر ۰۰ ، ۱۷:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی: به توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی قرارداد گفته می شود.
ویژگی های قرارداد:
• در قرارداد تمامی طرفین مفاد آن را قبول دارند.
• به وسیله قرارداد یک رابطه‌ی حقوقی میان طرفین ایجاد و آنها خود را ملزم به رعایت آن می‌کنند.
• در ادبیات غیرحقوقی کلمات عقد و قرارداد در یک معنی می‌باشند.اما در ادبیات حقوق از لحاظ مفهوم نسبت به یکدیگر متفاوت اند.
• منظور از عقد، عقود معین و منظور از قرارداد، بر تمامی عقود می‌باشد.
• در قانون مدنی عقودی که شرایط و چگونگی آن‌ها ذکرشده باشد عقود معین و آن‌هایی که شرایط آن معین باشد یا نباشد تمامی عقود گویند.

۱۱ تیر ۰۰ ، ۱۷:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد حق العمل کاری

مثال برای حق العمل کاری 

ماده 1) طرفین قرارداد :

الف) شرکت ...................... به مدیریت ................ به شماره ثبت ................. به آدرس ................. تلفن ......................... به عنوان آمر .

ب) آقای ........................... فرزند ................. شماره شناسنامه .................. صادره از ............... متولد .................... ساکن ................. تلفن ................. به عنوان عامل فروش .

ماده 2) موضوع قرارداد:

بازاریابی , پخش و فروش تولیدات آمر توسط عامل فروش .

ماده 3) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ .................. لغایت ................ به مدت .................. ماه به صورت آزمایشی منعقد می گردد و چنانچه صلاحیت عامل فروش مورد تأیید آمر قرار گیرد، قابل تمدید خواهد بود .

ماده 4) محدوده فعالیت :

حوزه عملیاتی عامل فروش استان .................... می باشد .

ماده 5) وظایف و تعهدات عامل فروش :

1-5- عامل فروش متعهد می گردد که بدون هماهنگی کتبی آمر هیچ گونه فعالیتی خارج از حوزه عملیاتی خود نداشته باشد.

2-5- مبنای قیمت فروش تولیدات شرکت وفق لیست قیمتی می باشد که پیوست قرارداد است .

3-5- عامل فروش می تواند با توجه به مسأله عرضه و تقاضا بر مبنای تولیدات شرکت میزان تخفیفی را که قبلاً توسط آمر تعیین گردیده در هنگام فروش اعمال نماید .

4-5- عامل فروش موظف است میزان تخفیف اعمال شده را نسبت به هریک از مشتریان به تفکیک اعلام نمایند تا پس از تأیید آمر در ذیل برگ فروش آنها قید گردد .

5-5- عامل فروش ضامن کلیه تعهداتی می باشد که انجام می دهد و آمر هیچ گونه تعهدی در قبال آنها ندارد ، مگر تعهداتی که قبلاً با هماهنگی کتبی آمر انجام گرفته باشد .

6-5- مرجوعات شرکت در صورتی قابل پذیرش است که نقص مربوط به کیفیت آن باشد در غیر این صورت کلیه هزینه های مرجوعی از قبیل ( کارتن ، بسته بندی، حمل و نقل و ..........) و خسارت های ناشی از آن به عهده عامل فروش می‌باشد .

7-5- کالاهای مرجوعی حداکثر .................. روز پس از ارسال کارخانه می باید به اطلاع شرکت برسد .

8-5- عامل فروش باید کلیه سفارشات خریداران را از طریق نمابر، تلفن و یا کتباً به دفتر شرکت اعلام کنند و در صورتی که این سفارشات مطابق شرایط شرکت باشد، اقدامات لازم جهت ارسال انجام خواهد گرفت .

9-5- عامل فروش متعهد می گردد ظرف مدت ............ روز از تاریخ ارسال محصولات شرکت به خریداران ، نسبت به تأدیه وجه آن اقدام نموده و کلیه وجوه دریافتی اعم از وجه نقد یا چک را به شرکت تحویل دهد .

10-5- عامل فروش باید کلیه مطالبات را به طور کامل به شرکت تأدیه نماید و رسید آنها را دریافت کند در غیر این صورت متخلف محسوب و مسئول می باشد .

11-5- حداکثر مدت مطالبه ثمن معاملات منعقده .................. روز از تاریخ ارسال محموله و خروج کالا از کارخانه می باشد .

12-5- عامل فروش متعهد است در صورت اخذ چک از خریداران به آنها رسید بدهد و از کلیه چک ها لیستی در دو نسخه تهیه نموده , یک نسخه را به شرکت تحویل و رسید دریافت کند و نسخه دیگر نزد خود باشد .

13-5- در صورت عدم تأدیه به موقع چک خریداران، وجه آن به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از محل حساب عامل فروش برداشت می شود ( خسارت تأخیر تأدیه به میزان ............... ماهیانه مورد محاسبه قرار می گیرد ) .

14-5- عامل فروش متعهد می گردد که به عنوان امین شرکت، حافظ منافع شرکت بوده و هیچ گونه اقدامی علیه شرکت انجام ندهد در غیر این صورت مسئول می باشد .

15-5- از آنجایی که مشتریان ، عامل فروش را به نام شرکت می شناسند و اثر عملکرد اخلاقی ، تبحر و توانمندی ایشان به عنوان اثر مثبت شرکت تلقی می گردد و اثر منفی ایشان را به عنوان اثر سوء برشمرده و خدشه به اعتبار شرکت خواهد بود ، فروشنده با اهتمام کامل در جهت ارتقاء اعتبار نافذ شرکت کوشا خواهد بود و متعهد به رعایت نظم و انضباط ( حضور به موقع ، نظم و ترتیب در امور جاری ) و رعایت موازین و شئونات اسلامی ( صداقت در گفتار و عمل و ظاهر آراسته و شایسته ، دوری جستن از غیبت و زیاده گویی ، جلوگیری از اسراف ) می باشد .

16-5- از آنجایی که اطلاعات شرکت به عنوان سرمایه های نهفته شرکت محسوب می گردد رعایت دقیق حفظ اسرار و امور شرکت به عنوان اصل امانت دار واجب و لازم الاجرا است .

17-5- در طول مدت همکاری در هیچ مرکز دولتی و وابسته به بخش دولتی که در زمینه صنایع وابسته و بخش خصوصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت و پاره وقت و به صورت موضوعی مشغول به کار نمی گردد .

18-5- به کارگیری توانمندی های بالقوه خویش در جهت امور محوله به نحوی که امور محوله با کمال دقت , در حداقل زمان و برترین کیفیت انجام گردد .

ماده 6) تعهدات و وظایف آمر :

1-6- آمر متعهد است نسبت به ارسال سفارشات خریداران که مطابق شرایط تنظیم گردیده اقدامات لازم را با توجه به تولیدات و امکانات شرکت حتی الامکان در اسرع وقت انجام دهد .

2-6- آمر متعهد است ................ مبلغ فروش خالص محصولات شرکت را به عنوان کمیسیون , پس از وصول کامل وجوه ، اعم از وجه نقد یا چک و کسر هزینه هایی مانند مرجوعات و تخفیف و غیره به حساب عامل فروش واریز نماید .

3-6- آمر می تواند هر زمان که لازم بداند نماینده ای جهت نظارت بر فعالیت عامل فروش به منطقه اعزام نماید.

4-6- آمر متعهد است بابت هزینه های ایاب و ذهاب فروشنده ، ماهیانه مبلغ ......... به طور ثابت پرداخت نماید .

5-6- آمر متعهد می گردد که چنانچه سفارشات مشتریان به صورت ماشین دربستی یا بالاتر باشد ، مبلغ کرایه حمل را ذیل فاکتور مشتریان کسر نماید .

6-6- آمر متعهد است ماهیانه حداقل حقوق مصوب وزارت کار را به مسئول فروش پرداخت و ایشان را طبق ضوابط سازمان تأمین اجتماعی پس از طی دوره آزمایشی بیمه نماید .

7-6- آمر متعهد می گردد در طول مدت دوره آزمایشی فعالیت عامل فروش , شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی را جهت موضوع قرارداد به موازات عامل فروش استخدام ننماید.

ماده 7) تضمین قرارداد :

1-7- یک فقره چک به شماره ............... عهده بانک ................... شعبه ................. حساب جاری ................... به مبلغ ..................... ریال هرکدام به ................... بابت وجه التزام قرارداد از عامل فروش توسط آمر اخذ گردید .

2-7- در صورت اثبات هرگونه تخلفی از ناحیه عامل فروش که مغایر با مفاد قرارداد باشد , آمر می تواند این قرارداد را فسخ نماید و خسارات وارده به آمر از محل اسناد قید شده تأمین نماید و عامل فروش رضایت خود را به منظور برداشت خسارات وارده از سوی آمر اعلام می نمایند .

3-7- احراز تخلف و عدم کفایت با توجه به عرف صنفی صورت می پذیرد .

4-7- چنانچه قرارداد به علت تخلف عامل فروش فسخ گردد , از تاریخ فسخ کلیه حساب های فیمابین بایستی تسویه گردد و مواردی که به طور امانی در اختیار عامل است به آمر تحویل داده شود .

5-7- در صورت عدم تأدیه و تسویه حساب کامل ظرف ................ از تاریخ فسخ , عامل فروش می بایست روزانه ................... از مجموع بستانکاری آمر را بابت وجه التزام به آمر بپردازد .

ماده 8) تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در 8 ماده و درسه نسخه متحدالمتن تنظیم که هرسه نسخه دارای حکم واحد بوده و در مورخ ....................... در کمال صحت و سلامت و آگاهی طرفین از مفاد آن بین طرفین منعقد و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد .

مهر و امضاء آمر مهر و امضاء عامل فروش

شهود : 1) آقای ................. فرزند ................. 2) آقای ................. فرزند .................

این قرارداد در تاریخ..........فیمابین شرکت..........به نمایندگی آقای.............به عنوان«حق العمل کار: ازیک سو و شرکت.............به آدرس.......به عنوان«امر» از سوی دیگر با قید جهات وشرایط زیر منعقد می گردد.

1. آقای............به عنوان حق العمل کار مسئول تهیه اقلام مورد نیاز شرکت خواهد بود.

2. نوع کالاهایی که می بایستی حق العمل کار تهیه نماید، بستگی به درخواست امر داشته که شامل مواد غذایی، صوتی و تصویری، موتورسیکلت، کالاهای خانگی و.....می باشد.

3. قیمت کالاها می بایستی با تائید امر مصوب شده و فاکتورابرازی از سوی حق العمل کار باشد.

4. حق العمل کارمی بایستی به درخواست هایی ترتیب اثر دهد که دارای سربرگ، شماره، تاریخ، مهر و امضاء مدیریت شرکت آمر باشد.

5. حق العمل کار موظف است ...........ساعت پس از دریافت درخواست کتبی از سوی آمر کالاها و اقلام مورد درخواست را در محل مورد نظر آمر تحویل نماید.

6. کلیه کالاها و اجناس مورد درخواست می بایستی در محل مورد نظرآمر(.............) تحویل شوند.

7. در صورت تغییرآدرس محل تخلیه اجناس مورد درخواست کتبا از سوی مدیریت شرکت.........به طور رسمی به حق العمل کار اعلام خواهد شد.

8. کلیه کالاها و اجناس می بایستی دارای کارت ضمانت و گارانتی و موتورسیکلت ها دارای سند باشد.

9. حق العمل کار با امضاء این قرارداد متعهد گردید در صورتی که کالاهای خریداری شده به هر دلیل معیوب بوده ودارای ایراد و اشکال باشند، پس گرفته و معادل آن کالای سالم (از نظر نوع و جنس بنا به درخواست آمر) برای وی ارسال نماید.

10. حق العمل کار موظف است شماره حساب جاری خود را (جهت واریز کردن حق العمل) به صورت مکتوب به امر اعلام نماید وبا توافق طرفین مقرر گردید که آمر به میزان 2% از مبلغ کل خریداری کالا مطابق با فاکتور تقدیمی به حق العمل کار پرداخت نماید.

11.سررسید هر قسط از اول تا بیست و پنجم همان ماه می باشد که به صورت یک جا یا در چند نوبت به حساب حق العمل کار واریز می گردد.

12.با توجه به تعطیلات نوروزی که آمر قادر به پرداخت نمی باشد، حق العمل کار قبول نمود در فروردین ماه هرسال پرداختی توسط خریدار صورت نگیرد.

13. آمر یک فقره چک بابت تضمین به مبلغ کل معامله بدون تاریخ سررسید به طور امانت تحویل حق العمل کار داده که پس از پرداخت اقساط می بایسی به آمر مسترد گردد.

14.حق العمل کار حق واگذاری چک تضمین را به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ندارد.

15. کلیه هزینه های حمل وبارگیری تا محل مورد نظر آمر به عهده آمر می باشد.

16. آمر متعهد به پرداخت اقساط در زمان های تعیین شده در برگ تقسیط می باشد.

17. این قرارداد طبق قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران و مواد357 به بعد قانون تجارت تنظیم شده و تابع آن خواهد بود.

18.درصورت ایجاد شرایط فورس ماژور، این قرارداد تابع ضوابط و قوانین حوادث غیرمترقبه خواهد بود.

19. هرگونه نامه ویا پیام از سوی طرفین قرارداد به یکدیگر که به وسیله پست سفارشی به نشانی مصرحه در صدر قرارداد ارسال شود، تحویل ورویت شده تلقی می گردد.

20. این قرارداد در ..........ماده و.............نسخه تهیه و تنظیم گردیده که پس از امضاء هر کدام حکم واحد دارند.

حق العمل :کار شرکت آمر:شرکت

۱۱ تیر ۰۰ ، ۱۲:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر