به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۹ مطلب با موضوع «انواع قرار» ثبت شده است

اقرار فسخ اجاره

متن حقوقی اقرار فسخ اجاره

اینجانب مقر به مشخصات فوق به موجب سند اجاره نامه به شماره ………….. دفتر ………….. منافع مساحت ………….. مترمربع مشاع از ………….. مترمربع از اراضی ………….. به شماره پلاک ثبتی …….. فرعی از …….. فرعی از …….. اصلی بخش …….. را از موجر …….. در اجاره داشته‌ام لذا به موجب این سند اقرار و اعتراف صریح و شرعی و قانونی نمودم که مورد اجاره سند مذکور نسبت به مساحت فوق را ضمن توافق و تراضی کامل با (موجر) نسبت به بقیه مدت فسخ نمودم و اقرار و اظهار می‌نمایم که با امضاء این سند هیچ حقی از هر جهت و هر بابت نسبت به مساحت فوق از سند اجاره مزبور نداشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در عرصه و اعیان مورد اجاره نسبت به موجر …….. را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

۰۳ مرداد ۰۲ ، ۰۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقرار اسقاط حق فسخ

متن حقوقی سند اقرار اسقاط حق فسخ

 

در تاریخ ذیل حاضر گردید در این دفترخانه خانم …………. با مشخصات فوق بعنوان مصالح و دارنده حق منافع و اختیار فسخ سند شماره ……….. مورخه …… تنظیمی این دفترخانه و بعد الحضور در نهایت صحت مزاج و دماغ و با قصد و رضا و میل و اراده و اختیار اعلام و اظهار نمود که اینجانب از کلیه حقوق خود مندرج در سند موصوف که به بنفع و برای اینجانب بوده را صرف نظر نموده بدین ترتیب هیچ حقی من بعد نسبت به سند مذکور و تمامی شش‌دانگ پلاک ثبتی………… فرعی از …….. اصلی واقع در بخش …… حوزه ثبت ملک …..

۲۵ فروردين ۰۲ ، ۲۲:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقرار اسقاط حق منافع

متن حقوقی سند اقرار اسقاط حق منافع

 

در تاریخ ذیل حاضر گردید در این دفترخانه آقای ……….. با مشخصات فوق بعنوان دارندگان و مالکین حق منافع شش‌دانگ پلاک اصلی واقع در بخش ………… ثبت ……… بحدود و حقوق مندرج در ………. جلد اسناد مالکیت به شماره‌های ثبت صفحات دفاترجلدین املاک بخش مربوطه به شماره‌های چاپی موضوع سند …………. شماره مورخه تنظیمی دفتر و بعدالحضور درنهایت صحت مزاج و قصد و اراده و میل و اختیار کامل اقرار و اعتراف صریح و صحیح و شرعی و قانونی نمودند مبنی بر اینکه اینجانبان از کلیه حقوق خود بابت شرط ضمن العقد سند مذکور که منافع آن برای اینجانبان محفوظ گردیده بود کلاٌ صرف نظر نموده‌ایم و در این خصوص هیچگونه حق و ادعا نداریم و آقای ………..

۲۵ فروردين ۰۲ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلح نامه دستی

صلح نامه دستی به قرارداد گفته می شود که میان شما و یک یا چند نفر به امضا برسد.

صلح نامه دستی برخلاف صلح نامه محضری نیازی به مراجعه به محضر و یا دفاتر ثبت اسناد رسمی ندارد، این قرارداد می‌تواند بر روی یک کاغذ با دست خط دو یا چند نفر نوشته شود و به امضا برسد، البته در قرارداد صلح نامه دستی برای اطمینان بیشتر بهتر است که یک یا دو نفر فرد بالغ هم به عنوان شهود این قرارداد را امضا نمایند.

به عنوان مثال فرض کنید که شما در یک خانه مستاجر هستید و میخواهید قرارداد اجاره نامه منزل خود را به مدت یک سال دیگر تمدید نمایید.

در این صورت شما می توانید بدون اینکه نیاز باشد به بنگاه مراجعه نمایید و یک هزینه‌ای بابت ثبت این قرارداد در بنگاه معاملات مسکن پرداخت کنید خودتان با صاحب خانه یک صلح نامه دستی را در حضور یک یا دو نفر شاهد به امضا رسانید.

در پایان هم یک نمونه از این قرارداد با امضای طرف مقابل در اختیار شما باشد و یک نمونه از این قرارداد دستی در اختیار طرف مقابل قرار بگیرد.

۲۴ مهر ۰۱ ، ۲۲:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلح نامه محضری چیست؟

صلح نامه محضری به قراردادی گفته می‌شود که در دفاتر ثبت اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت شود.

این نوع قراردادها اصطلاحا صلح نامه محضری گفته می شود.

عنوان مثال زمانی که شما یک سر نامه را با یک شخص دیگر به امضا می‌رسانید می توانید به دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه نمایید تا به صورت رسمی موارد مندرج شده در قرارداد را ثبت کنید.

قیمت قرارداد صلح نامه از نظر قانونی به صورت دستی هم می تواند بر روی یک کاغذ نوشته شود و به امضا برسد اما بسیاری از افراد هستند که ترجیح می دهند که قرارداد صلح نامه خود را در دفاتر ثبت اسناد رسمی به امضا برسانند.

۲۴ مهر ۰۱ ، ۲۲:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلح نامه ارث توسط متوفی قبل از مرگ

ماده ۱- طرفین قرارداد صلح

 

بند یک : مصالحین

 

۱- آقای …. فرزند ……….. متولد …….. به شماره شناسنامه ……… و کد ملی …… صادره از ……. به نشانی ……… تلفن………. .

 

۲- خانم …. فرزند ………. متولد …….. به شماره شناسنامه ……… و کد ملی …… صادره از ……. به نشانی ……… تلفن……….

 

بند دو : متصالح

 

۱- آقای …. فرزند ……….. متولد …….. به شماره شناسنامه ……… و کدملی …… صادره از ……. به نشانی ……… تلفن………. .

 

ماده ۲- مورد صلح

 

انتقال کلیه حقوق عینی اصلی و تبعی و حقوق دینی سهم الارث مصالحین هریک به میزان یک ششم از تمام ترکه متوفی اعم از امول و اوراق بهادار و املاک و هر آنچه ارزش مالی دارد( آقای ….. فرزند……. فوت شده به تاریخ……… )

 

چه اموالی که تعلق مالکیت آنها به متوفی در زمان این قرارداد مشخص است و چه اموالی که مالکیت و تعلق آن به متوفی پس از انعقاد این قرارداد مشخص شود.

 

ماده ۳- عوض صلح

 

یک شاخه نبات به ارزش یک هزار تومان که از سوی متصالح تسلیم مصالحین گردید.

 

ماده ۴- شرایط قرارداد صلح

 

بند یک: مصالحین به موجب این قرارداد کلیه حقوق ناشی از مالکیت سهم الارث خود را به طرف دیگر (متصالح) صلح نموده و هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهند داشت

 

بند دو: هیچ گونه اختیار فسخ در این معامله درج نشده است و قرارداد فی مابین طرفین لازم الاجرا می باشد.

 

بند سه: مصالحین به موجب این قرارداد ملزم گردیدند در تاریخ ……. در دفترخانه رسمی شماره ……… به نشانی ……… حاضر گردیده و نسبت به تنظیم سند رسمی صلح در حق متصالح اقدام نمایند.

 

بند چهار: پرداخت هزینه های انتقال اعم از هزینه فک رهن اموال متوفی، مالیات بر ارث ، مالیات و نقل و انتقال و عوارض شهرداری و هزینه های تنظیم سند رسمی انتقال به عهده متصالح می باشد.

 

توضیحات: به استناد گواهی حصر وراثت به شماره …………صادره از شعبه ………شورای حل اختلاف ورثه متوفی (……..) عبارت از پدر و مادر متوفی و همسر و دختر متوفی می باشند که موضوع این صلح نامه مجموع سهم الارث پدر و مادر (یعنی یک سوم ماترک متوفی) می باشد.

 

این قرارداد فی مابین مصالح و متصالح در کمال صحت عقل و سلامت اراده و بدون اجبار و اکراه تنظیم گردیده است.

 

کلیه معاملات و قراردادهای مغایر با متن این صلح نامه بین مصال با افراد دیگر باطل و بی اعتبار بوده و فاقد اثر است.

 

مصالح متعهد نموده و اقرار می نماید که هیچ گونه معامله و عقد تملیکی نسبت به موضوع صلحنامه منعقد ننموده است و هرگونه قرارداد توفق بعد از این قرارداد بی اعتبار است.

۲۴ مهر ۰۱ ، ۲۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقرارنامه تحویل مسکن مهر

در تاریخ تحریر حاضر این دفتر گردید: آقای ……….. به عنوان مقر و ضمن معرفی خود بعنوان مالک و قبول ضمانت کشف فساد ناشی از این ادعا در هر زمان و هر مرجع به شرح ذیل اقرار نامه تحویل مسکن مهر نمود که اینجانب با مشخصات فوق‌الذکر در کمال صحت نفس و بقای عقل و شعور اقرار می‌نمایم یک واحد آپارتمان مسکونی (اعیانی) به مساحت تقریبی ناخالص ……… متر مربع و تقریبی مفید ………… متر مربع که این مساحت بعدا براساس صورت مجلس تفکیکی قطعی خواهد شد به نشانی ……….….. پروژه …….. و بلوک .…. طبقه .…. واحد ………. احداثی در عرصه دولتی متعلق به شرکت ………………. واقع در قسمتی از پلاک …….. فرعی از ….. اصلی بخش حوزه ثبتی ……. دارای آب، برق، گاز، آسانسور و مفاد صورتجلسه شماره …….. مورخ ………. از مجمع واحدهای مسکن مهر ابتیاعی از شرکت ……… طی قرارداد پیش‌فروش شماره …….. مورخ …….. را به صورت تکمیل شده، صحیح و سالم و بدون هرگونه عیب و نقصی دارای آماده‌سازی، محوطه سازی، تزئینات داخلی و انشعابات تحویل گرفتم. بنابراین از این بابت و نیز از بابت هزینه‌های دیگر من جمله، اعمال نظارت عالیه یا کارگاهی، اخذ مفاصاحساب‌ها، پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی، دفترچه اقساط، وام و تسهیلات، تایید حق الثبت و حق التحریر، خسارت تاخیر و هر هزینه دیگری که برای بهره‌برداری از واحد فوق ضروری تشخیص داده شده، هیچگونه حق یا ادعایی نسبت به شرکت عمرانی ………. و شرکت عمران ………… و مدیران قبلی، فعلی و آتی آن شرکت‌ها ندارم. لذا ضمن عقد خارج لازمی که به صورت شفاهی منعقد شده کلیه ادعاها و اعتراضات بعدی و احتمالی خود را تحت هر عنوان پیش‌بینی شده یا نشده، حتى طلب وصول نشده سلب و ساقط نموده و می‌نمایم. ضمنا اینجانب به شیوه صحیح استفاده از سیستم گاز در ساختمان و واحد مسکونی خویش کاملا آشنا و توجیه شده و متعهد می‌شوم از نصب دستگاه‌های گازسوز غیر استاندارد خودداری و ممانعت نموده و جهت نصب تجهیزات گازی از مجریان ذیصلاح استفاده نمایم تجهیزات گازی را فقط در محل‌های تعیین شده در نقشه نصب نمایم و به هیچ وجه توسعه غیر مجاز در سیستم نداده و لوله کشی گاز ساختمان را تغییر ندهم و تا زمانی که از باز بودن و سالم بودن مسیر دودکش‌ها و باز بودن دریچه‌های تهویه پیش‌بینی شده برای وسایل گازسوز مطمئن نشده‌ام از تجهیزات گازسوز بهره‌برداری ننمایم. ضمنا اقرار می‌نمایم مسئولیت پیگیری اخذ کنتور، اخذ تاییدیه از سازمان نظام مهندسی و رعایت سایر تشریفات قانونی لازم با این جانب بوده و در صورت عدم رعایت موارد فوق تمام مسئولیت‌های جانی و مالی با شخص اینجانب مقر خواهد شد.

 

این سند که بمنزله اقرارنامه تحویل مسکن مهر بشرح فوق می‌باشد بنا به درخواست خانم ………… تنظیم و به ثبت رسید و نامبرده با علم و اطلاع کامل از مفاد و مندرجات آن اقدام به امضاء نمود و هیچ مسئولیتی متوجه این دفترخانه و اداره محترم ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیصلاح نمی‌باشد.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقرارنامه بخشیدن قسمتی از مهریه

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ساکن .........................................

 

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه خود که عبارت از تعداد/مبلغ ......................... موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد فقط و منحصراً تعداد ...................... تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... بشناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ساکن ................................... ، بذل و بخشش نموده ام و مقدار ......................................... باقیمانده بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق عندالمطالبه ، حق اخذ و دریافت آن را دارم و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم.

 

ضمناً اینجانب .................................... با مشخصات ذکرشده در فوق به عنوان شوهر خانم .............................. با مشخصات بالا با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موارد مندرج در بالا مقر و معترف می باشم .

 

علاوه بر آن

 

1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ...........

 

2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت طرفین را تصدیق کردند و ذیل سند را امضاء نمودند .

 

بتاریخ .... / .... / ................... هجری شمسی.

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوجه نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوج

 

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد اول نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد دوم

۲۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۲:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقرارنامه (سند رضایت) پدر برای ازدواج دختر باکره

اینجانب ................................... فرزند .......................... بشماره شناسنامه ......................... صادره از ............................ متولد ..... / .... / ............... مقیم کشور .................................. شهر ............................... بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه ......................... فرزند ............................ بشماره شناسنامه ............................ صادره از ...................... متولد ...../ ..... / ................ مبنی بر ازدواج دائم ایشان با آقای ......................................... فرزند.................. بشماره شناسنامه .................... صادره از ...................... به هر مقدار مهریه و با هر شرط ضمن عقد نکاح و یا هر شرط ضمن عقد خارج لازم اعلام می دارم.

۲۵ فروردين ۰۱ ، ۱۸:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار نیابت قضائی

ریاست محترم مجتمع قضانی / دادگستری ..........

با سلام به احتراما . مستدعی است با تلقی این برگ به عنوان نیابت قضانی شخصا و یا توسط احد از همکاران قضانی و با داشتن کلیه اختیارات قانونی و به تجویز ماده........... دستور فرمائید

ضابطین محترم دادگستری با مراجعه به آدرس......... و با تحقیق از مطلعین و اهالی محل و با رعایت کلیه ضوابط مربوط به استطلاع از جمله تفهیم مجازات گواهی کذب و التزام به راستگویی در خصوص......... تحقیق سپس اقدام به........ و مراتب طی صورتجلسه گزارش و پس از انجام نہایت پرونده را با اوراق تحصیل شده امر به اعاده | فرمائید. کلیه اختبارات قانونی در جهت اجرای مفاد قرار نیابت تفویض میشود.

رئیس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

دادرس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

۱۱ آبان ۰۰ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار اتیان سوگند

قرار دادگاه

 در خصوص دعوی خواهان خواهانها........... فرزند......... علبه خوانده خواندگان......... فرزند........ به خواسته مطالبه دین به مبلغ......... ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی، با توجه به اینکه خوانده اخواندگان - دعوی منکر ادعای خواهان - خواهان ها می باشد می باشند

مستند خواهان خواهان ها در دادخواست تقدیمی و ایضا ستون دلایل و در جلسه دادگاه . اجمالا بر انبان سوگند خوانده / خوانندگان قرار گرفته است و موضوع و خواسته دعوی از اموری است که قابل اثبات با اتیان سوگند می باشد.

دادگاه استناد به مواد ۲۷۰ - ۲۷۱ قانون آ.د.م.م. ۱۳۷۹ قرار انبان سوگند صادر نا خوانده خوانندگان در ارتباط با عدم مدبونیت خود به خواهان خواهان ها - سوگند یاد نماید نمایند.

 1 - مقرر است دفتر، وقت رسیدگی تعیین تا طرفین برای انبان سوگند دعوت شوند.

۲- موضوع جلسه (اتیان سوگند) در برگ اخطاریه طرفین قید شود.

 ۳- در برگ اخطاریه مخصوص خوانده ذکر شود در صورت عدم حضور بدون عذر موجه نکول نماید و در صورت ادای سوگند خواهان خواهان ها / تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. |

رئیس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

دادرس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

 

۱۱ آبان ۰۰ ، ۱۸:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار توقیف دادرسی به لحاظ فوت خواهان / خوانده )

قرار دادگاه»

پیرامون دعوی خواهان خواهان ها.......... فرزند............ علبه خوانده / خواندگان

فرزند......... به خواسته:.................. نظر به اینکه خواهان دعوی اخوانده دعوی به موجب گواهی حصر ورثه به شماره ....| صادره از شعبه.......... دادگاه عمومی.......... فوت نموده است

استناد به ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر و اعلام گردد. ا۔ قرار دادگاه قطعی و قابلیت اعتراض ندارد.

 ۲- مقرر است دفتر مراتب به (خواهان به خواند.) ابلاغ شود.

رئیس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

دادرس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

۱۱ آبان ۰۰ ، ۱۸:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار رسیدگی توأمان به دعاوی

قرار دادگاه

با توجه به خواسته دعاوی مطروحه در این دادگاه که مرتبط بوده و نتیجه هریک از دعاوی مؤثر در دعوی دیگر می باشد.

دادگاه استناد به ماده ۱۰۳ قانون آ.د.م. م. ۱۳۷۹ قرار رسیدگی توأمان به هر دو پرونده به شماره کلاسه ......................... ....... صادر و اعلام می نماید.

مقرر است دفتر با ضم هر دو پرونده به یکدیگر مراتب در دفتر ثبت دادخواست تعرفه و منعکس گردد

رئیس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

دادرس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

۱۱ آبان ۰۰ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار استماع شهادت شهود

قرار دادگاه

پیرامون دعوی خواهان خواهان ها,........... فرزند. ............ غلبه خوانده / خواندگان ..............فرزند........... به خواسته ...... نظر به اینکه خواهان خواهان ها برای اثبات دعوی خود به گواهی گرامان تمسک جسته و استماع گواهی گواهان نفیة یا اثباتأ مؤثر در کشف حقیقت میباشد

استناد به مواد ۲۲۹ - ۲۳۰ و ۲۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار استماع شهادت شهره صادر و اعلام میگردد.

1.قرار صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است ۲- مقرر است دفتر وقت رسیدگی برای تحقیق از گراهان تعیین و طرفین دعوت شوند ۳- در برگ اخطاریه خواهان قید شود در موعد رسیدگی گواهان خود را حاضر نماید.

رئیس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

دادرس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

۱۰ آبان ۰۰ ، ۲۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار معاینه محل و تحقیق محلی (توأمان) )

قرار دادگاه

در خصوص دعوی خواهان / خواهان ها........... فرزند .......... علیه خوانده / خواندگان ............ فرزند........... به خواسته:.......... نظر به اینکه بازدید از محل و ملاحظه اوضاع و احوال معلوم و استعلام و استطلاع از مطلعین - همسایگان و اهالی و محل وقوع ملک متنازع فیه در کشف حقیقت می تواند مؤثر واقع گردد. .

استناد به مواد ۱۹۹ و ۲۴۸ الی ۲۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر و اعلام میگردد.

 ١- عضو محترم مجری قرار با مراجعه به محل مشاهدات خود را با انعکاس در صورتجلسه گزارش نماید.

۲- عضو محترم مجری فرار از همسایگان - اهالی محل و مطلعین پیرامون موضوع... و در صورت معرفی گواه از گواهان مترافعین، تحقیقات نموده نتیجه گزارش گردد.

 ٣- مقرر است: دفتر وقت اجرای فرار معاینه محل و تحقیق محلی پس از تعیین به طرفین ابلاغ گردد. ۴- در برگ اخطاریه به طرفین تذکر داده شود تا در زمان اجرای قرار چنانچه گواه یا گواهانی دارند در محل اجرای قرار حاضر نمایند.

 5- در برگ اخطاریه خواهان قید شود

 در موعد مقرر وسایل اجرای قرار فراهم در غیر این صورت معاینه محل و تحقیق محلی از تعداد دلایل خواهان خارج خواهد شد.

رئیس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

دادرس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

۱۰ آبان ۰۰ ، ۲۳:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار معاینه محل

قرار دادگاه

در خصوص دعوی خواهان / خواهانها........... فرزند......... علبه خوانده | خواندگان.......... فرزند......... به خواسته ...... نظر به اینکه بازدید و ملاحظه ارضاع و احوال موجود در محل جهت کشف حقیقت مستلزم معابنه محل می باشد استناد به ماده ۲۴۸ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/ ۱ / ۲۱ مجلس شورای اسلامی قرار معاینه محل صادر و اعلام می گردد.

  1. عضو محترم مجری قرار با مراجعه به محل مشاهدات خود را با انعکاس در صورتجله گزارش نماید.

 ۲- مقرر است دفتر وقت معاینه محل تعیین، و به طرفین ابلاغ گردد.

 ٣. در برگ اخطاریه خواهان قید شود وسیله اجرای قرار در موعد مقرر فراهم و در صورت عدم تهیه وسایل اجرا، معاینه محل از اعداد دلایل خواهان خارج خواهد شد.

رئیس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

دادرس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

 

۱۰ آبان ۰۰ ، ۲۳:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار تحقیق محلی

قرار دادگاه

 پیرامون دعوی خواهان خواهان ها......... فرزند ........ علبه خوانده / خواندگان ............. فرزند.......... به خواسته ........

نظر به اینکه تحقیق از مطلعین و همسایگان و اهالی محل ملک مورد نزاع در کشف حقیقت می تواند موثر باشد.

استناد به مواد ۲۴۹ و ۲۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تحقیق محلی صادر و اعلام می گردد.

1- مقرر است عضو محترم مجری قرار با حضور در محل از مطلعین - همسایگان و اهالی و کسبه محل پیرامون قضیه تحقیق و در صورت معرفی گواه با گواهان از ناحیه خواهان با خوانده نتیجه تحقیق از آنها نیز گزارش گردد.

 ۲- مقرر است دفتر وقت اجرای قرار تحقیق محلی پس از تعیین، به طرفین ابلاغ گردد.

 ۳- در برگ اخطار طرفین قید شود تا چنانچه گواهانی دارند در محل حاضر نمایند

 ۴- در برگ اخطار خواهان قید شود وسیله اجرای قرار فراهم گردد و در صورت عدم تهیه | وسایل اجرای قرار، تحقیق محلی از دلایل خواهان خارج خواهد شد.

رئیس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

دادرس شعبه .........دادگاه عمومی ...........

۱۰ آبان ۰۰ ، ۲۳:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی

قرار دادگاه

به تاریخ ......... در وقت فوق العاده شعبه ، ......... . ... .. دادگاه عمومی، ....... امضاء کا امضاء کنندگان / ذیل تشکیل پرونده تحت نظر است

ملاحظه می گردد نظریه کارشناس واصل و به اصحاب دعوی ابلاغ گردیده و خوانده نیز در مهلت قانونی و به موجب لایحه شماره... به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی را دارد | فلذا به جهت بحث و منم اعتراض خوانده و بنا به تقاضای مشارالیه دادگاه فرار ارجاع أمر به هیأت کارشناسی را صادر و اعلام می نماید

 1- از بین آقایان 1.......... 2.......... 3........ 4.......... 5 ........ 6........

به قید قرعه آقایان 1.........2..........3.......... به عنوان اعضای هیات کارشناسی تعیین شدند

 ٢- اعضای هیأت مطابق قرار کارشناسی مورخ........ و با مداقه در پرونده و لایحه اعتراضیه معترضا ظرف مدت........... روز نسبت به انجام موضوع کارشناسی اقدام نمایند.

 ۳- هزینه هر کارشناس مبلغ ............... ریال و بر عهده معترض می باشد

 ۴- دفتر وقت احتیاطی تعیین و به.......... (معترفر) ابلاغ نا ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز حق الزحمه اعضای میت کارشناسی به صندوق دادگستری اقدام نماید.

 5- پس از وصول نبض حق الزحمه به هیئت ابلاغ، تا ظرف مدت مقرر مطابق با موضوع کارشناسی و اوضاع و احوال معلوم نسبت به انجام قرار کارشناسی اقدام و نتیجه کتبا به دادگاه اعلام گردد.

 6- با حلول وقت با وصول نظریه هیشت، پرونده به نظر برسد

رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی

دادرس شعبه ............دادگاه عمومی حقوقی ................

دادرس شعبه ............دادگاه عمومی حقوقی ................

 

 

نظریه مشورتی شماره / ۵۶۵۳ مورخ ۱۳۸۳/ ۲۹

) ارجاع امر به هیأت کارشناسان لزوما به این معنی نیست که کارشناسان در امر کارشناسی به یک نظر واحد ) برسند. بنابراین چنانچه پس از مشاوره و رسیدگی به موضوع، احد از کارشناسان مثقلا نسبت به موضوع اظهارنظر نماید این اقدام منع قانونی ندارد

تشخیص ارزش و تأثیر اظهارنظر کارشناس به عهده دادگاه است و با توجه به ماده ۲۶۵ فأ.د.م. ۱۳۷۹ و با { استفاده از ملاک ماده ۲۶۶ قانون مرقوم دادگاه چنانچه نظریه اکثریت کارشناسان را با اوضاع و احوال ملم تغبه منطبق بداند، می تواند با توجه به اظهارنظر اکثریت کارشناسان و عدم ترتیب اثر دادن به نظریه | کارشناسی که در اقلیت است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید

 تذکار: چنانجه رجوع به اظهار عقیده هیات کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله تجدیدنظرخواهی بعنوان یکی از جهات اثبات ادعای علم اعتبار منداث حکم دادگاه بدوی به تشخم دادگاه تجدیدنظر الزامی باشد در این صورت ارجاع به میان کارشناسان رسمی حسب مورد وفق بنود «الفه و اب، ذیل ماده ۲۴۸ فی آدم ۱۳۷۹ بلامانع است. (ر.ک) نظریه مشورتی شماره ۷/ ۵۲۲۱ مورخ ۱۳۸۳/ ۱۹

 

 

۱۰ آبان ۰۰ ، ۲۳:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار ابطال دادخواست بعلت عدم تودیع دستمزد کارشناسی

فلا تتبعوا الهوى آن تعدلوا

دادنامه

مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول دادگاه عمومی بخش .....دادرس دادگاه: ................. . خواهان: ..... خوانده: ..... خواسته: اثبات مالکیت

گردشکار: به تاریخ ۸۶/ ۳ / ۱۹ در وقت نظارت دادگاه با استعانت از ایزد منان و با تکیه | بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ....... فرزند ....... علیه آقای... فرزند ............ به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین مسکونی ۱۸۰۰ متر مربع واقع در روستای ............ دادگاه از توجه به دادخواست تقدیمی و ضمائم و اینکه خواهان على رغم ابلاغ واقعی اخطاریه تودیع هزینه کارشناسی، نسبت به آن اقدام ننموده و دادگاه بدون انجام کارشناسی نادر به رسیدگی و صدور حکم نمی باشد و مورد نیز از مواردی نیست که با سوگند قابلیت صدور رأی داشته باشد ضمن خروج کارشناسی از عداد دلایل مستند به مواد ۲ و ۱۹۷ و ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد قرار دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیت روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی میباشد.

دادرس دادگاه عمومی بخش......

 

نظریه مشورتی شماره ۷/ ۴۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/ ۴ / ۲۸

دادگاه در مورد تعیین دستمزد کارشناس مقید به تشریفات نیست، برای وصول آن نیاز به اجراییه نمیباشد و کارشناسی برای مطالبه دستمزد کارشناسی احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد.

۱۰ آبان ۰۰ ، ۲۳:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار کارشناسی - جهت تقویم خواسته خواهان

قرار کارشناسی

پیرامون دعوی خواهان / خواهانها......... فرزند......... علیه خوانده خواندگان)

فرزند......... به خواسته:...........

نظر به اینکه خوانده / خواندگان در جلسه اول رسیدگی نسبت به بهای خواسته ایراد و اعتراض نموده و این ایراد مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی و مورد قبول دادگاه بوده و تعیین بهای خواسته نیز ملازم با جلب نظر کارشناس رسمی است.

دادگاه استناد به مادتین ۶۳ - ۲۵۷ - ۲۵۸ قانون آ. د.م، ۱۳۷۹، قرار ارجاع موضوع به کارشناسی را صادر و اعلام می دارد.

1- با توجه به عدم توافق طرفین در تعیین کارشناس بدین وسیله از بین آقایان / خانم ها: | 1......... 2-........ ۳- ........ و به قید قرعه (اقتراعا ) آقای خانم .... به عنوان کارشناس انتخاب می گردد.

 ٢- هزینه کارشناسی مبلغ......... ریال و بر عهده (معترض / متقاضی) می باشد.

٣. مقتضی است کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و بازدید از.......... و با لحاظ کلیه عوامل و مطابق با اوضاع و احوال معلوم نسبت به انجام موضوع کارشناسی اقدام و نظریه خود را حداکثر ظرف مدت......... اروز هفته ماه / به این دادگاه تقدیم نماید.

 ۴- دفتر - وقت احتباطی تعیین و به خواهان ابلاغ گردد.

 5- دستمزد کارشناس ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ به حساب سپرده دادگستری تأدیه و || قبض آن ضمیمه پرونده شود.

 6- در صورت تودیع دستمزد به کارشناس منتخب ابلاغ تا در مهلت تعیین شده نسبت به | انجام کارشناسی اقدام نماید.

۷. در غیر اینصورت پرونده فورا به نظر برسد.

 8- در صورت وصول نظریه کارشناسی نیز پرونده فورا به نظر برسد.

رئیس شعبه ............دادگاه عمومی حقوقی ...........

رئیس شعبه ............دادگاه عمومی حقوقی ...........

 

 

۱۰ آبان ۰۰ ، ۲۳:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر