۱8ساله پیش با همسرم اشناشدم با به دلیل مخالفت خانواده ها من وهمسرم صیغه موقت بین خودمون خوندیم و18سال از ترس خانوادهامون درشهرستان زندگی کردیم ودراین مدت صاحب فرزند دختری شدم چون مدارک نداشتیم نتونستیم شناسنامه بگیریم والان تازه عقد کردیم میخواستم بدونم چه طور شناسنامه فرزندم روبگیرم؟


سلام شما با تنظیم استشهادیه وادای شهادت شهود واینکه 18 سال پیش عقد موقتی را بین خویش برقرار نمودید در دادگاه صالح اثبات زوجیت نمایید وپس از این مرحله, برای اثبات نسب ,میان شما فرزندتان  ,در همان دادگاه اقامه دعوی مینمایید پس از اثبات نسب واینکه پدرهستید,با در دست داشتن حکم اثبات زوجیت واثبات نسب از طریق مقام قضایی به ثبت احوال مراجعه نموده وشناسنامه فرزندتان را اخذ نمایید.موفق وموید