سلام ببخشید اگر دختر 22 ساله ای پرده بکارت خود را بر اثر رابطه نامشروع از دست بدهد میتواند با آزمایش دی ان ای بعد گذشت ١ ماه ثابت کند که آن فرد چه کسی بوده؟


سلام.ابتدا باید طرح شکایت نمایید و شخص خاصی را به عنوان متشاکی معرفی نمایید در غیر اینصورت تنها زمان را از دست می دهید و پزشکی قانونی به درخواست خود شما اقدامی به انجام نمی رساند.موفق وموید