اگر کسی چکی را به نام «ب» صادر کند و این فرد چک را در معامله ای به «ج» واگذار کند، آیا صادر کننده چک می‌تواند از پرداخت وجه چک به «ج» به لحاظ آنکه بین او و «ب» اختلافات مالی وجود دارد جلوگیری کند؟ 


  
سلام.هرگاه کسی بابت خرید کالا یا پرداخت بدهی خود، چکی را که صادر کننده آن شخص دیگری است، بدهد، صادر کننده چک نمی‌تواند به واسطه وجود اختلاف بین خود و گیرنده اولیه چک، شخص ثالث (دارنده چک) را از دریافت مبلغ آن چک محروم کند، زیرا هیچ ایرادی به دارنده حسن نیت چک وارد نخواهد بود و از آن بعنوان اصل عدم توجه ایرادات به معنای عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیتند امضاء کننده سند تجاری در مقابل دارنده بدون سوءنیت بیان می‌شود.موفق وموید