آیا گرفتن سفته از کارکنان بعنوان تضمین شغلی , غیر قانونی میباشد ؟و چنانچه شرکتی اقدام به اخذ سفته می نماید,در صورت بروز مشکل میتواند از آن استفاده نماید؟


سلام.برخلاف آنچه گفته میشود (که اخذ سفته تضمین از پرسنل برخلاف قانون است) ,باید بگویم این کار منع قانونی ندارد و کارفرمایان مختار به اخذ سفته ضمانت از کارگران و کارمندان خود میباشند .
اما استفاده از این سفته تضمین, بستگی به نحوه و روش اخذ آن از کارکنان دارد ,ولی درهرصورت بروز مشکل ارتباطی به مراجع حل اختلاف وزارت کارندارد.موفق وموید