شکوائیه علیه شخصی که تمام یا قسمتی از ابنیه یا اماکن ………که درفهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است خسارت وارد کرده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….

 

با سلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب………………….فرزند …………ساکن……………..از خانم/ اقای

………………….فرزند…………….ساکن…………..شاکی هستم زیرا نامبرده تمام یا قسمتی از ابنیه اماکن

…………..در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است را تخریب نموده است و به این مجموعه فرهنگی

تاریخی – مذهبی خسارت وارد کرده است . لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم

موصوف را طبق ماده 558 قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………تاریخ…….

 

 

 

ادرس شاکی:………………………………..

 

ادرس مشتکی عنه:………………………….