افزایش حقوق1:
 مدیریت محترم کارخانه
 جناب آقای مهندس ...
با سلام واحترام
اینجانب همواره از مساعدت ها وعنایات مدیریت محترم شرکت نسبت به بنده سپاسگذار بوده وهستم، وهمواره جهت پیشبرد اهداف این شرکت از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.همانگونه که مستحضرید  با توجه به  حجم وسنگینی مسولیت گردش نقدینگی، در بخش صندوق وتنخواه کارخانه طی 3سال مالی گذشته(ازابتدای سال87 تا هم اکنون) ، -خواهشمند است  درصورت صلاحدیدوبا نظر مساعد، عنایت بفرمائید  درسال مالی جدید (1390) نسبت به پرداخت 5در هزار گردش مالی وجوه تنخواه، اقدام مقتضی مبذول فرمایند.
قبلاً از بذل وبخشش وتوجه آن مدیر محترم کمال تشکر وقدر دانی را دارم.