نمونه متن نامه درخواست وام1
مدیریت محترم شرکت/موسسه
با سلام واحترام
خواهشمند است با توجه به مشکلات مالی/نوبت /هماهنگی تلفنی با جنابعالی درخصوصی مبلغ....وام به اینجانب دستور فرمائید اقدام لازم مبذول گردد


نمونه متن نامه درخواست وام2
مدیریت محترم شرکت / موسسه/کارخانه
با سلام
احتراماً اینجانب     پرسنل این شرکت به دلیل مشکلات مالی نیاز مبرم به مبلغ    ریال وام دارم لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمائید مبلغ مورد نظر به اینجانب تلق گیرد ضنماً شرکت مجاز میباشد بابت وام پرداختی به این جانب ماهانه اقساط ان را از حقوق ومزایای ماهانه ام کسر نماید
با تشکر