قاضی محترم ناظر زندان دادگستری ...       

سلام علیکم؛

    احتراماً- خواهشمند است با یک وعده ملاقات حضوری اینجانب با زندانی آقای .... (در پرونده کلاسه..... به اتهام ...) به منظور انعقاد قرارداد وکالت و تنظیم وکالتنامه اعلام موافقت فرموده و دستورات لازم را صادر فرمائید./

                                                 با تجدید احترام؛ .... - وکیل دادگستری