با تشکر از پاسخی که دادید  و تشکر  بابت پاسخ سریع , یک سوال برایم پیش آمده و آن اینکه آیا اگر بتوانم بیماری  پارانوئید همسرم و بیماری صرع خودم را  طبق اسناد پزشکی  در دادگاه ثابت کنم  آیا دادگاه تخفیفی  دررابطه با حکم زندان (مدت زمان حبس )    قائل می شود یا خیر ؟؟ 
 یا اینکه  آیا سفر حج را از موارد مهریه حذف می کند چون واقعا  بدلیل بیماری  صرع  در توانم نیست که این بخش از مهریه را   انجام دهم .  
فرض بر اینست که قاضی  با تقاضای اعسار موافقت نکرده و حکم  اعسار صادر  نشده است  و باید به زندان بروم .  آیا از مدت زمان حبس کاسته می شود ؟ 

با تشکر.

باسلام . اولااینکه  دادگاه خودشون پزشک دارند و باتشخیص پزشک  وتست پزشکی زندانیان از سوی بهداری زندان ماهیانه انجام می‌شود،  هم مثل سایر زندانیان تحت اقدامات درمانی قرار گرفت و این طور نیست که اگر کسی حالش بد باشد پزشک زندان دستور دهد او را به زندان منتقل کند.بر اساس ماده 98 آئین نامه داخلی زندان‌ها بھداری زندان مکلف است حداقل ماھی یکبار نسبت به  تست پزشکی کلیه زندانیان اقدام کند.همچنین ماده 99 این آئین نامه تأکید دارد که حتی‌الامکان باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاجات درمانی و بهداشتی زندانیان بیمار در داخل زندان تأمین شود تا به انتقال زندانی به خارج از زندان نیازی نباشد، اما در موارد ضروری خروج زندانی از زندان برای معالجه باید با تأیید بهداری زندان، اجازه رئیس زندان و موافقت قاضی ناظر زندان باشد.در موارد فوری زندانی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رئیس زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌شود و مراتب باید در اسرع وقت کتباً به مرجع قضایی ذی‌صلاح گزارش شود.در تبصره ماده 99 آمده است که مراجع قضایی و مسئولان زندان‌ها موظفند وضع زندانیان بیمار صعب‌العلاج یا غیر قابل علاج را رسیدگی وحسب مورد مطابق مقررات به آنها مرخصی اعطا و یا با رعایت سایر مقررات مربوطه از طریق عفو یا آزادی مشروط موجبات آزادی آنها را فراهم کننددرضمن اعسارهم  قبول میکنند وبعد اعسار تعدیل دراعساربدین.شرایط تعدیل مهریهاین حکم نیز به یکی از دو حالت ذیل نمودار خواهد شد:

حالت اول، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط شناخته می شود.

حالت دوم، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می گردد.
به عبارتی دیگر تغییر وضعیت مالی امری حدوثی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه ای دیگر رقم خورد. بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمه ای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.
تعدیل نیز همواره دارای دو جنبه خواهد بود:

جنبه اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ

جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ

به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی می گردد، یا حقوق کارمندی اش بیشتر می شود. با این اوصاف وی را دیگر نمی توان معسر به صورت مطلق تلقی نمود. لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود. البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر به یکباره تغییر کند و بهبود یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت. از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی می تواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید. قانونگذار نیز در تبصره دو ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت.درکل تمام جوابها دادم.درکل تشخیص دادگاه وپزشک.موفق وموید.