انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است، چرا که فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب شده است و بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌ کند به همه ی مجازات‌های زیر «که مجازات جرم کلاهبرداری هم هستند» محکوم می‌شود:

1- حبس از یک تا هفت سال ،
2- پرداخت جزای نقدی معادل مالی که به دیگری منتقل کرده است،
3- رد مال منتقل شده به صاحبش .
4- ضمنا اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف مجازات باشد؛ «مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن، نداشتن سابقه و ...» دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.
5- همچنین اگر مرتکب جرم ، از کارکنان دولت باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.