اقدام برای اخذ این گواهی اصولاً از طریق پلیس + ۱۰ به عمل می آید اما افرادی که برای دریافت گواهی نداشتن سوء پیشینه عجله دارند، می توانند بدون مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ به اداره تشخیص هویت مراجعه کنند تا صدور گواهی سوء پیشینه آنان به صورت فوری صادر گردد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه:

1- اصل و کپی شناسنامه

2- اصل و کپی کارت ملی

3- یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید بدون عینک «برای خانم‌ها بدون آرایش»

4- معرفی نامه از محل کار و یا تکمیل فرم درخواست

5- همراه داشتن کد پستی 10 رقمی به همراه آدرس کامل پستی

6- پرداخت هزینه های مربوطه