پولشویی عبارتست از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی ‌نمودن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیر قانونی به ‌طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل گردیده است.
به ‌عبارت دقیق تر پولشویی اقدامات بزهکارانه ‌ای است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهیه و فروش مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، رانت ‌خواری، اخاذی، آدم ‌ربایی، دائر کردن مراکز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، کلاهبرداری، فعالیت ‌های خرابکارانه، تقلب در امور مالی، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی، منابع جاسوسی، گروگانگیری، قمار، سرقت، قاچاق کالاهای عتیقه و آثار باستانی است که طی فرآیندی با هدف تغییر ظاهر عواید حاصل از اقدامات و فعالیت ‌های غیرقانونی و فرار از پیگردهای قانونی و پنهان‌ نگه ‌داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به ‌عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادی می‌گردد.