اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن موبایل انجام داد اقدام برای سوزاندن یا همان مسدود نمودن سیم کارت مسروقه می باشد.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه «سیم کارت» مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی «بر اساس مقررات مربوط» اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود.
بنابراین با اقدام به مسدود نمودن خط موبایل خود از طریق دفاتر خدمات مشترکین، راه را برای سوء استفاده نمودن  احتمالی سارقان خواهیم بست.

مدارک مورد نیاز برای حضور در کلانتری..؟
مشترکان می بایست در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدن آن با مراجعه به کلانتری محل وقع جرم پیگیری موضوع را از مامورین بخواهند.

لازم به ذکر است که افراد می بایست مدارک ذیل را همراه خود داشته باشند:
الف- ارائه مرجوعه قضایی از دادسرا
ب- تهیه فتوکپی از دستور ردیابی مرجع قضایی
ج-  اصل و روبرگ فتوکپی از کارت ملی شاکی
د- اصل و روبرگ فتوکپی از فاکتور خرید و سریال پشت جعبه گوشی «مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید ستاره و سپس مربع و درنهایت عدد «۰۶» و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند».
و- الزامی بودن حضور شاکی