اعاده دادرسی بواسطه احراز کذب بودن شهادت شهود
در مواردی ممکن است که فردی، بواسطه گواهی دو یا چند شاهد در دادگاه کیفری، محکومیت قطعی به مجازات حاصل کرده باشد.
حال چنانچه پس از صدور حکم قطعی یک یا برخی از شهود یا تمامی ایشان از شهادت خویش برگشته و حتی با تنظیم اقرارنامه ای رسمی، شهادت و گواهی سابق خویش را در مرجع قضایی تکذیب و در واقع برکذب بودن شهادت خویش اقرار و اذعان نمایند و متعاقباً محکوم علیه با در دست داشتن اقرار نامه رسمی درخواست تجدید محاکمه را داشته باشد؛ باید دید که آیا می توان با استناد به اقرار نامه، به عنوان واقعه جدید یا دلیل جدید مبادرت به درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نمود؟
آنچه که در این موارد باید مطمح نظرقرار گیرد؛ مداقه در مفاد بندهای هفت گانه ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری است تا بدین ترتیب بتوانیم تصمیم درستی در خصوص طرح یاعدم طرح درخواست اعاده دادرسی اتخاذ نمائیم.
بند «ث» ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام بیان یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر می دارد: «در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. «بدین ترتیب به موجب این بند؛ صرف احراز جعلی بودن سند و یا خلاف واقع بودن گواهی گواهان به طریقی غیر از اثبات در مرجع قضایی؛ نمی تواند یکی از جهات درخواست اعاده دادرسی باشد ولذا بدیهی است طرح درخواست اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه شهود پرونده مبنی بر کذب بودن شهادت ایشان به تنهایی برای طرح درخواست اعاده دادرسی کافی نیست و منتهی به رد درخواست خواهد شد.
به علاوه رأی وحدت رویه شماره ٣٧٠٠ مورخ ١٣٣٧/٧/٦ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً بر همین امر تأکید دارد.
از این رو در مواقعی که به عنوان وکیل محکوم علیه با چنین موضوعی مواجه می شویم؛ ضروری است که قبل از طرح درخواست اعاده دادرسی، بدواً شکایتی دایر بر «شهادت کذب» به طرفیت شهود؛ مطرح نمائیم و در صورت صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت ایشان؛ به استناد حکم قطعی صادره مباردت به درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نمائیم.

اعاده دادرسی کیفری


مدارک اعاده دارسی کیفری چیست..؟ شرایط اعاده دارسی کیفری چگونه است..؟ چگونه اعاده دادرسی کیفری را انجام دهیم..؟ چگونه از احکام کیفری اعاده دادرسی کنیم..؟ برای اعاده دادرسی کیفری به کجا مراجعه کنیم..؟ مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری کجاست..؟ شرایط وکیل برای  اعاده دادرسی کیفری چیست..؟  درباره اعاده دادرسی کیفری بیشتر بدانیم...
یکی از موضوعات بسیار مهم در امور کیفری اعاده دادرسی می باشد، چرا که پس از قطعیت رأی دادگاه بدوی و کیفری تنها راه اعاده دادرسی است، شاید پیرو پرونده کیفری خود شرایطی را تجربه نموده و یا نیازمند اعتراض به وسیله اعاده دادرسی می باشید و یا تنها راه باقیمانده برای اعتراض اعاده دادرسی باشد.
حال این سئوال در ذهن شما مطرح می شود که اعاده دادرسی چیست و چگونه می توان اعاده دادرسی نمود و یا اینکه شرایط اعاده دادرسی چیست، برای اعاده دادرسی باید به کجا مراجعه نمود و چه مدارکی برای اعاده دادرسی کیفری لازم است، و هزاران سئوال دیگر در خصوص اعاده دادرسی کیفری داشته باشید، مقاله پیش رو توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص در اعاده دادرسی کیفری در تهران به رشته تحریر درآمده است و پاسخ بسیاری از سئوالات شما را خواهد داد.

اعاده دادرسی کیفری چیست:
اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است، یعنی از احکامی می توان اعاده دادرسی نمود که مرحله بدوی و تجدیدنظر انجام شده و یا اینکه حکم بدوی به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.
با همین توصیف مشخص می گردد که اعاده دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم علیه قابل اعتراض «اعاده دادرسی» است و شاکی نمی تواند نسبت به رأی برائت به هر دلیل اقدام به اعاده دادرسی کیفری نماید.
حال هرگاه شکایتی طرح شود و منجر به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت گردد و یا اینکه در مرحله تجدیدنظر خواهی منجر به محکومیت گردد فقط شخصی که محکوم شده است می تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام به اعتراض نماید.
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری:
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور می باشد فلذا درخواست اعاده دادرسی بایستی مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم گردد.
حال چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را احراز نماید با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی ارجاع می دهد.
مهمترین موضوع در اعاده دادرسی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی می باشد.

حال با توجه به اینکه مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور می باشد وکیل انتخابی شما می بایست وکیل پایه یک دادگستری باشد و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت نمی توانند اقدام با اعلام وکالت در پرونده و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نمایند.
شرایط اعاده دادرسی کیفری:
همانگونه که پیش تر عنوان گردید، اعاده دارسی فقط نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها مورد پذیرش است و تفاوتی ندارد که رأی در مرحله اجرا باشد و یا اینکه اجرا نشده باشد.
اعاده دادرسی کیفری فاقد مهلت است فلذا نیازمند رعایت مواعد قانونی نمی باشد.
در صورت عدم پذیرش اعاده دادرسی، و به اصطلاح رد اعاده دادرسی امکان مجدد درخواست اعاده دادرسی میسر است و اعاده دادرسی مقید به تعداد دفعات مشخصی نمی باشد.
برای اطلاع از اینکه شرایط اعاده دادرسی کیفری شامل شما می شود می بایست به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه نماید و با ارائه مدارک نسبت به درخواست تجویز اعاده دادرسی کیفری اقدام نمایید.
مدارک اعاده دادرسی کیفری:
برای درخواست اعاده دادرسی بایستی اقدامات ذیل را انجام دهید:
الف- درخواست اعاده دادرسی به صورت تایپی و خطاب به ریاست دیوان عالی کشور باشد و همچنین تصریح گردد تقاضای تجویز اعاده دادرسی بر مبنای کدام یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. شرح ماوقع به اضافه قید شماره دادنامه، تاریخ و دادگاه صادر کننده آن به پیوست مدارک و مستندات که برابر اصل شده باشند «تمبر برابر اصل نیز هر برگ فعلاً  1500 تومان» می باشد، مدارک پیوست درخواست اعاده دادرسی کپی برابر اصل کارت شناسائی «کارت ملی ترجیحاً» + کپی برابر اصل رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر توسط شعبه صادر کننده بایستی برابر اصل شود و البته وکیل دادگستری در صورت وکالت در هر کدام از مراحل امکان برابر اصل را نیز دارد + وکالتنامه وکیل در صورت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی وکیل + مستندات مورد ادعا و...
نکته: درخواست اعاده دادرسی باید به امضاء متقاضی و یا وکیل وی برسد.
ب- هزینه دادرسی پرداخت شود. در حال حاضر هزینه دادرسی اعاده دادرسی کیفری 50 هزار تومان است.
ج- در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی در زندان می باشد، درخواست اعاده دادرسی به تأیید زندان برسد. 
د- اگر شخصاً درخواست اعاده دادرسی را تقدیم میدارید می بایست نشانی دقیق، کدپستی، شماره تلفن و... و اگر درخواست اعاده دادرسی توسط وکیل انجام می شود می بایست وکالتنامه وکیل و قرارداد مالی وکیل نیز پیوست گردد.
ج- در صورتی که حکم به دلیل عدم اعتراض به دادنامه بدوی قطعی شده باشد می باست گواهی قطعیت نیز از شعبه دریافت گردد.
چه اشخاصی حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
اشخاصی که حق تجویز اعاده دادرسی کیفری دارند عبارتند از:
1- محکوم علیه و یا وکیل رسمی او «فقط وکیل پایه یک دادگستری» یا نماینده قانونی و در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر، وصی و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها نیز می تواند درخواست نماید.
2- دادستان اجرا کننده حکم
3- دادستان کل کشور
با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد و همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود امکان پذیرش اعاده دادرسی به همان دلیل میسر نخواهد بود.
اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محسوب می شود با یک تفاوت عمده و آن نیز اینکه تقاضای تجویز اعاده دادرسی آخرین فرصت برای محکومین احکام دادگاه های کیفری می باشد.