به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف، با تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌ و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌ شود.
هر نوع رفتاری که ایجادگر اخلال در نظم عمومی باشد و موجب شود افراد جامعه به زحمت افتاده و آسایش و آرامش آن‌ها خدشه‌ دار شود، جرم است و مجازات آن حبس و شلاق است.