با سلام
امکان آزادی خودرویی که به دلیل حمل مشروبات الکلی توقیف شده وجود دارد؟ شایان ذکر است که خودرو در یکی از پاسگاههای هرمزگان به دلیل حمل ۱۰ کارتن آبجو توقیف شده،
پاسخ ازطرف هادی کاویانمهر
باسلام هر فعل وترک فعلی درقانون جرم انگاری شده است،مشروب الکلی باخلوص20یا100درصد(تفاوت نمیکند)درخودرو شما کشف شده اقراربه مالکیت آن به خودنموده اید اما منکر مصرف بوده ایددرماده701الی704 قانون تعزیرات حداقل3ماه حبس درنظرگرفته شده است با آنچه بیان گردید وباتفسیر قانون به نفع متهم درقانون مجازات اسلامی جدیدواظهارندامت قطعآ جزای نقدی درانتظار شما خواهدبود البته چنانچه سابقه کیفری نداشته باشید.اگر مشروب الکلی مکشوفه وارداتی بود متحمل پرداخت5برابرقیمت گمرکی هم بودید.اگر مشروب الکلی مکشوفه بیش از 25لیتر بود خودرونیز به نفع دولت توقیف میگردید.موفق وموید.دوستان در گزارش هرزنامه سوال نپرسیدچون اونجانمیشه جواب داد ممنونم میشم درنظرات یافایل مدیریت سوال پرسیده شود.